Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
 Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ 172
KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THÔNG BÁO
V/v nhắc nhở nộp học phí học kỳ 1 năm 2017 - 2018
Nộp học phí các môn đăng ký học ghép với khoá 17
Lịch học thay thế khoá luận Kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Lịch học tập kỳ 1 năm học 2017-2018 - Khóa cao đẳng 2017 (từ 4/12/2017 - 23/12/2017)
 Tuyển sinh
Thông tư 08 của Bộ giáo dục đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều qui định đào tạo liên thông
Thông tin tuyển sinh năm 2013
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung (NV3)
Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2012
Danh sách trúng tuyển NV bổ sung (NV2) năm 2012
 Lịch thi học kỳ
Danh sách Thi Thay Thế khoá luận các lớp có lịch học từ Tuần 45 đến Tuần 49
Danh sách thi cuồi kỳ 1, các lớp cao đẳng có lịch học từ tuần 33 đến tuần 47
Lịch Thi cuối kỳ I năm học 2017 - 2018, khoá Cao đẳng vào Trường năm 2017
Lịch thi các học phần thay thế khoá luận học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Lịch Thi cuối kỳ I năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp có lịch học từ tuần 33 - tuần 47
Danh sách thi cuối kỳ hè năm học 2016-2017
 Kế hoạch đăng ký
Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện các môn học không mở trong kỳ II (2017 - 2018)
Kế hoạch Đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018
Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018
Mở 2 lớp học phần trong hè của chuyên ngành Dịch vụ pháp lý
Kế hoạch đăng ký hè năm 2017-2018
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi Thực tập Tốt nghiệp kỳ 2 năm học 2016-2017
 Thông tin đào tạo
Quyết định về việc ban hành qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng
Chương trình thực tập dành cho sinh viên
Danh sách SV dự kiến đủ ĐK xét học bổng học kỳ II/2012-2013
Về việc xét TN học kỳ I năm học 2012-2013
V/v học giáo dục quốc phòng đợt 2 dành cho SV khóa 2012
Về việc phát bằng tốt nghiệp cho khóa K34 vả cao đẳng 08,09
 Quy chế đào tạo tín chỉ
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cao đẳng hệ CQ
QĐ Về việc phê duyệt danh mục các học phần đào tạo song ngành trình độ Cao đẳng
Quy định v/v đăng ký học theo tín chỉ
QĐ ban hành quy định, tổ chức thi kết thúc học phần và thi TN
Quy định chuẩn tiếng anh đầu ra cho sinh viên cao đẳng
Qui chế đào tạo tín chỉ năm 2013
 
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :