Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
 Thông báo
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 23/11 đến 28/11/2015)
LỊCH THI HỌC KỲ I HỆ TRUNG CẤP KHOÁ K38 NĂM HỌC 2015-2016
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (16/11->20/11/2015)
LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I KHÓA CAO ĐẲNG TÍN CHỈ NĂM HỌC 2015-2016
QĐ 582 Về mức thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 09/11 đến 14/11/2015)
 Tuyển sinh
Thông tư 08 của Bộ giáo dục đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều qui định đào tạo liên thông
Thông tin tuyển sinh năm 2013
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung (NV3)
Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2012
Danh sách trúng tuyển NV bổ sung (NV2) năm 2012
 Lịch thi học kỳ
LỊCH THI HỌC KỲ II (LẦN 2) HỆ TRUNG CẤP KHOÁ K38 NĂM HỌC 2014-2015
Lịch thi và danh sách sinh thi cuối kỳ hè năm 2014-2015
Kế hoạch hệ thống ôn thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa K37 (2013-2015)
Danh sách thi cuối kỳ 2 năm 2014-2015 các môn có lịch học T(10-24)
Lịch thi cuối kỳ 2 theo tín chỉ đối với các lớp có lịch học T(10-24)
Môn thi tốt nghiệp, thời gian ôn thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp Trung cấp khóa K37 chính qui năm học 2014-2015
 Kế hoạch đăng ký
Kế hoạch đăng ký học kỳ I năm học 2015-2016
Kế hoạch đăng ký học học kỳ hè năm học 2014 - 2015
Kế hoạch đăng ký học tín chỉ kỳ I/2014-2015
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2013-2014
Về thời gian đăng ký học GDQP và các học phần của học kỳ II, năm học 2013 - 2014
Về việc đăng ký học kỳ hè, năm học 2012 – 2013
 Thông tin đào tạo
Quyết định về việc ban hành qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng
Chương trình thực tập dành cho sinh viên
Danh sách SV dự kiến đủ ĐK xét học bổng học kỳ II/2012-2013
Về việc xét TN học kỳ I năm học 2012-2013
V/v học giáo dục quốc phòng đợt 2 dành cho SV khóa 2012
Về việc phát bằng tốt nghiệp cho khóa K34 vả cao đẳng 08,09
 Quy chế đào tạo tín chỉ
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cao đẳng hệ CQ
QĐ Về việc phê duyệt danh mục các học phần đào tạo song ngành trình độ Cao đẳng
Quy định v/v đăng ký học theo tín chỉ
QĐ ban hành quy định, tổ chức thi kết thúc học phần và thi TN
Quy định chuẩn tiếng anh đầu ra cho sinh viên cao đẳng
Qui chế đào tạo tín chỉ năm 2013
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :