Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
 Thông báo
Tổ chức dạy môn Giáo dục Quốc Phòng – An ninh cho sinh viên Cao đẳng từ khoá 16 về trước
Thự tập tốt nghiệp tại Bà Nà của sinh viên ngành Tiếng Anh.
Thời khoá biểu 3 tuần cuối học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên vào khoá 17
Về việc nghỉ học chiều thứ tư ngày 07/03/2018
Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp của Khoa Kế toán!
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
 Hoc phí
Nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018
 Tuyển sinh
Thông tư 08 của Bộ giáo dục đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều qui định đào tạo liên thông
Thông tin tuyển sinh năm 2013
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung (NV3)
Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2012
Danh sách trúng tuyển NV bổ sung (NV2) năm 2012
 Lịch thi học kỳ
Lịch thi và Danh sách thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các lớp Cao đẳng khoá 17
Danh sách thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp có lịch học từ tuần 1- tuần 17
Lịch thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp có lịch học từ tuần 01 đến tuần 17
Lịch thi và danh sách thi lần 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp Cao Đẳng khoá vào Trường 2017
Danh sách thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp (HỌC THAY THẾ KHOÁ LUẬN) có lịch
Lịch Thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp (HỌC THAY THẾ KHOÁ LUẬN) có lịch học
 Kế hoạch đăng ký
Đăng ký lần 2 học kỳ hè năm 2018
Kế hoạch Đăng ký tín chỉ HỌC KỲ HÈ năm học 2018
Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện các môn học không mở trong kỳ II (2017 - 2018)
Kế hoạch Đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018
Kế hoạch đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018
Mở 2 lớp học phần trong hè của chuyên ngành Dịch vụ pháp lý
 Thông tin đào tạo
Quyết định về việc ban hành qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng
Chương trình thực tập dành cho sinh viên
Danh sách SV dự kiến đủ ĐK xét học bổng học kỳ II/2012-2013
Về việc xét TN học kỳ I năm học 2012-2013
V/v học giáo dục quốc phòng đợt 2 dành cho SV khóa 2012
Về việc phát bằng tốt nghiệp cho khóa K34 vả cao đẳng 08,09
 Quy chế đào tạo tín chỉ
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Cao đẳng hệ CQ
QĐ Về việc phê duyệt danh mục các học phần đào tạo song ngành trình độ Cao đẳng
Quy định v/v đăng ký học theo tín chỉ
QĐ ban hành quy định, tổ chức thi kết thúc học phần và thi TN
Quy định chuẩn tiếng anh đầu ra cho sinh viên cao đẳng
Qui chế đào tạo tín chỉ năm 2013
 
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :