Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
 
TIN ĐÃ ĐƯA
Kế hoạch đăng ký học tín chỉ kỳ I/2014-2015 (20/06/2014)
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2013-2014 (08/05/2014)
Kế hoạch đăng ký bổ sung đợt 3 học kỳ II/2013-2014 (13/01/2014)
Thông báo thay đổi thời gian đăng ký lần 2 (06/01/2014)
Về thời gian đăng ký học GDQP và các học phần của học kỳ II, năm học 2013 - 2014 (19/12/2013)
Về việc đăng ký học kỳ hè, năm học 2012 – 2013 (09/05/2013)
Thời gian đăng ký lần 2 học kỳ II năm 2012-2013 (21/12/2012)
V/v đăng ký học phần thay thế khóa luận học kỳ 1 năm 2012-2013 (06/11/2012)
Đợt đăng ký học kỳ I năm học 2012-2013 cuối cùng (20/08/2012)
Thời gian đăng ký học đợt 3 học kỳ I năm học 2012-2013 (14/08/2012)
Về việc điều chỉnh giáo viên các học phần thuộc khoa Kế toán (15/07/2012)
Thời gian đăng ký học đợt 2 học kỳ I năm học 2012-2013 (13/07/2012)
Hướng dẫn về việc đăng ký học kỳ I Năm học 2012-2013 (09/07/2012)
Thời gian dự kiến đăng ký học kỳ I năm học 2012-2013 (06/07/2012)
Về việc đăng ký hoc kỳ hè (16/05/2012)
Về việc đăng ký học các môn thay thế KL (19/04/2012)
Về việc đăng ký học các môn học thay thế khóa luận (17/04/2012)
Về việc hướng dẫn đăng ký học tín chỉ (16/12/2011)
Hướng dẫn đăng ký học tín chỉ trên mạng (17/02/2009)
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :