TƯ VÂN TUYỂN SINH
ĐƯỜNG ĐI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

(Thí sinh nhập thông tin: Họ và tên hoặc Số báo danh hoặc Ngày sinh)
(Số báo danh CKKxxxx do nhà Trường tạo ra khi Thí sinh đăng ký)
#SỐ BÁO DANHHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHTổng điểmNGÀNH XÉT TUYẾN
1 CKK0044BÙI THỊ NHÂN ÁI29/01/200020.5Quản trị khách sạn
2 CKK0130BÙI THỊ THIÊN AN18/09/200022.1Quản trị kinh doanh
3 CKK0041TRẦN ĐỨC ANH14/02/200020.5Quản trị khách sạn
4 CKK0009LÊ ĐOÀN LAN ANH27/09/200020.5Kế toán
5 CKK0030ĐỒNG KHẮC ANH28/09/200020.5Quản trị khách sạn
6 CKK0035LÊ THỊ KỲ ANH08/07/200020.5Quản trị kinh doanh
7 CKK0171MAI VĂN TUẤN ANH01/01/200017.1Quản trị kinh doanh
8 CKK0040VÕ THỊ THANH BÌNH11/08/200020.5Tiếng Anh
9 CKK0100NGUYỄN THỊ MINH CHÂU25/06/200020Quản trị khách sạn
10 CKK0042LÂM TẤN ĐẠT05/05/200024.1Quản trị kinh doanh
11 CKK0136NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM17/12/200022.7Quản trị khách sạn
12 CKK0127TRẦN THỊ ĐÔNG11/7/20017Quản trị khách sạn
13 CKK0106NGUYỄN THỊ KIM DUNG12/12/199920.5Quản trị kinh doanh
14 CKK0161TRẦN THỊ MỸ DUNG20/10/200023.5Quản trị khách sạn
15 CKK0156CAO THỊ KIM DUNG14.02.200022.8Quản trị khách sạn
16 CKK0158BÙI THỊ DUNG04/01/200022.6Dịch vụ pháp lý
17 CKK0211BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/5/200018.7Tiếng Anh
18 CKK0118BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/05/200018.2Tiếng Anh
19 CKK0138NGUYỄN MINH DUYÊN01/04/200021.1Quản trị khách sạn
20 CKK0039DƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN22/02/199820.9Quản trị khách sạn
21 CKK0013DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN09/11/199920.5Kế toán
22 CKK0086TRÀ THỊ GIANG20-06-200020.5Quản trị khách sạn
23 CKK0172VÕ THỊ HOÀI GIANG20/04/200022.5Kế toán
24 CKK0191NGUYỄN THỊ THU GIANG20/12/200024.2Quản trị khách sạn
25 CKK0164NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ03/05/200022.3Quản trị khách sạn
26 CKK0109TRẦN THỊ THU HÀ14/10/200020.5Quản trị khách sạn
27 CKK0145NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ02/01/200019.9Quản trị khách sạn
28 CKK0209HỒ SỸ HAI18/02/199216.3Kế toán
29 CKK0122VÕ THỊ THANH HẰNG28/05/200023.5Tiếng Anh
30 CKK0007NGUYỂN THỊ HẰNG9/5/200018Kế toán
31 CKK0051PHAN THỊ DIỄM HẰNG18/04/200020.5Kế toán
32 CKK0068ĐÀO VĂN HANH03/08/199523.1Công nghệ thông tin
33 CKK0090PHAN THỊ HẠNH12/12/200020.5Quản trị kinh doanh
34 CKK0094PHẠM THỊ THU HẬU20/11/199920.8Quản trị khách sạn
35 CKK0132ĐINH THỊ MỸ HIÊN17/02/200019.2Kế toán
36 CKK0092NGUYỄN THỊ THU HIỀN26/11/200021.8Quản trị khách sạn
37 CKK0026ĐINH THỊ THU HIỀN30/07/200020.5Quản trị kinh doanh
38 CKK0192HUỲNH THỊ MỸ HIỀN26/05/200022.3Quản trị kinh doanh
39 CKK0017NGUYỄN THỊ HOÀI17/05/200020.5Kế toán
40 CKK0065NGUYỄN THỊ HOÀI1320.5Quản trị khách sạn
41 CKK0087NGUYỄN ĐỨC HOÀNG31-3-200021Quản trị kinh doanh
42 CKK0089NGUYỄN THỊ HỒNG14/10/200020.7Tiếng Anh
43 CKK0049NGUYỄN THỊ HỒNG15/2/200020.5Kế toán
44 CKK0018NGUYỄN THỊ HỒNG14/02/200020.5Kế toán
45 CKK0022NGUYỄN THỊ HỒNG15/02/200020.5Kế toán
46 CKK0193PHẠM THỊ THU HỒNG19/05/200021.9Quản trị khách sạn
47 CKK0218LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG18/02/200021.4Tiếng Anh
48 CKK0208ĐỖ THỊ KIM HUỆ13/11/200018.2Quản trị khách sạn
49 CKK0175ĐÀO THỊ HUỆ5/11/200020.9Quản trị khách sạn
50 CKK0095VÕ THỊ HUỆ11/02/199922Tài chính - Ngân hàng
51 CKK0103HOÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG04/02/200020.5Kế toán
52 CKK0033CAO THỊ THANH HUYỀN27/07/200022.1Kế toán
53 CKK0129PHẠM NGUYỄN KIỀU KHANH12/5/200017Quản trị khách sạn
54 CKK0194VÕ ANH KIỆT08/11/1999196Công nghệ thông tin
55 CKK0084HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199920.5Quản trị kinh doanh
56 CKK0037NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU21/04/200020.5Tiếng Anh
57 CKK0057LÊ HIẾU KÍNH06/07/199823.7Công nghệ thông tin
58 CKK0195KHÚC THỊ LAN11/03/199924.4Tiếng Anh
59 CKK0212NGUYỄN THỊ LANH28/11/199924.6Quản trị khách sạn
60 CKK0181TRƯƠNG THỊ THU LÀNH18/12/200023.7Quản trị khách sạn
61 CKK0224NGUYỄN THỊ MỸ LỆ20/11/200022.2Quản trị khách sạn
62 CKK0153TRẦN THỊ LỆ20/12/200023Quản trị kinh doanh
63 CKK0155HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200022.7Tiếng Anh
64 CKK0142NGUYỄN THỊ MỸ LINH22/02/200021.7Quản trị kinh doanh
65 CKK0134LÊ THỊ MỸ LINH1/12/200021.5Quản trị khách sạn
66 CKK0121LÊ CẢNH KIỀU LINH16/03/200019.6Quản trị khách sạn
67 CKK0107LUONG THỊ LINH14/09/200022.1Quản trị khách sạn
68 CKK0043HOÀNG THỊ TRÚC LINH14/10/200020.5Quản trị khách sạn
69 CKK0019LƯƠNG THỊ LINH14/09/200022.2Quản trị khách sạn
70 CKK0185LÂM LINH13/1/200019.8Quản trị kinh doanh
71 CKK0213HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200024.9Tiếng Anh
72 CKK0210PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021Kế toán
73 CKK0196NGUYỄN THỊ TRÀ LINH29/10/200016.3Quản trị kinh doanh
74 CKK0197PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021.8Quản trị khách sạn
75 CKK0143TRẦN THỊ LOAN02/10/200021.6Tiếng Anh
76 CKK0116TRẦN THỊ LUYÊN04/11/200018.5Quản trị khách sạn
77 CKK0029NGÔ THỊ HỒNG LUYẾN03/01/200020.5Quản trị khách sạn
78 CKK0073VÕ THỊ TRÚC LY23/8/200018.5Kế toán
79 CKK0034TRẦN THỊ CẨM LY7/9/200021.1Kế toán
80 CKK0080KIỀU THỊ ÁNH LY14/10/200020.5Quản trị khách sạn
81 CKK0137ĐOÀN THỊ KHÁNH LY26/09/200022.9Quản trị khách sạn
82 CKK0219TRẦN THỊ LÝ22/12/200023.1Quản trị khách sạn
83 CKK0215NGUYỄN THỊ NA01/02/200024.7Quản trị khách sạn
84 CKK0097LÊ VIỆT NA1520.5Tiếng Anh
85 CKK0139PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG NAM18/1/200022.8Quản trị kinh doanh
86 CKK0001NGUYỄN QUANG NĂM03/09/199820.2Tiếng Anh
87 CKK0003HOÀNG THỊ NGA27/11/199919.3Kế toán
88 CKK0020HOÀNG THỊ NGA3649119.3Kế toán
89 CKK0006NGUYỄN THỊ HẰNG NGA10/11/200020.5Quản trị khách sạn
90 CKK0012VÕ THỊ THÚY NGA02/11/199921Tiếng Anh
91 CKK0125TRẦN THỊ NGA26/10/200021.7Quản trị khách sạn
92 CKK0078MẠC THỊ NGÂN02/11/200020.5Tiếng Anh
93 CKK0101TRẦN THỊ THANH NGÂN28/03/200024.4Quản trị khách sạn
94 CKK0178VÕ THỊ KIM NGÂN09/09/200022.7Quản trị khách sạn
95 CKK0135NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN05/12/200020.5Tiếng Anh
96 CKK0096VÕ TRÚC NHÃ01/12/200020.6Tiếng Anh
97 CKK0011TRẦN THỊ THANH NHÂN21/03/200020.5Quản trị khách sạn
98 CKK0199ĐẶNG HOÀNG NHÂN27/5/200016.9Quản trị kinh doanh
99 CKK0173PHÙNG THỊ HÀ NHI4/10/200020.2Quản trị khách sạn
100 CKK0165NGUYỄN THỊ HOÀI NHI08/03/200020.4Kế toán
101 CKK0002HỒ THANH NHI25/11/200020.5Kế toán
102 CKK0038NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ26/12/200021Tiếng Anh
103 CKK0059NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ29/08/9922.7Tiếng Anh
104 CKK0008ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG17-10-200085.4Tài chính - Ngân hàng
105 CKK0098DƯƠNG THỊ NHUNG24/07/200020.5Quản trị khách sạn
106 CKK0110TRẦN THỊ NHUNG24/2/200021.1Tài chính - Ngân hàng
107 CKK0111TRẦN THỊ NHUNG24/02/200021.1Tài chính - Ngân hàng
108 CKK0160VÕ THỊ THANH NHUNG22/02/200018.6Quản trị khách sạn
109 CKK0166TRẦN KIỀU NI13/01/200023.2Quản trị kinh doanh
110 CKK0200ĐẶNG THỊ TÂM OANH20/9/199917.9Quản trị khách sạn
111 CKK0114TRẦN THỊ KIM OANH20/10/200021.9Kế toán
112 CKK0045PHAN THỊ KIM OANH02/04/200020.5Quản trị kinh doanh
113 CKK0047PHẠM THỊ KIỀU OANH05/08/200020.5Kế toán
114 CKK0062HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG08/12/200020.5Quản trị khách sạn
115 CKK0140TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
116 CKK0128TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
117 CKK0167NGUYỄN MINH PHƯƠNG07/09/199923.2Quản trị kinh doanh
118 CKK0162NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG20/11/200021.9Kế toán
119 CKK0177VÕ THỊ PHƯỢNG21/09/200018.3Quản trị kinh doanh
120 CKK0031BÙI THỊ PHƯỢNG05/04/200020.5Kế toán
121 CKK0050LÊ THỊ KIM QUYÊN22/04/199821.7Kế toán
122 CKK0124TRẦN THỊ LỆ QUYÊN19/03/200023.4Quản trị khách sạn
123 CKK0148NGÔ THỊ LỆ QUYÊN02/03/199822.6Tiếng Anh
124 CKK0112NGUYỄN THỊ NHI QUỲNH18/11/200021.8Kế toán
125 CKK0186PHAN THỊ NHƯ QUỲNH02/09/200020.5Quản trị kinh doanh
126 CKK0188NGUYỄN THỊ NHI QUỲNH18/11/200021.1Quản trị kinh doanh
127 CKK0187NGUYỄN THỊ TÀI05/05/200021.5Quản trị khách sạn
128 CKK0159TRẦN THỊ TÀI24/10/200021.4Quản trị khách sạn
129 CKK0099HỒ THỊ HỒNG THẮM27/07/200022Quản trị khách sạn
130 CKK0093HOÀNG THỊ HỒNG THẮM10/10/200019.2Quản trị khách sạn
131 CKK0070NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM10-01-200020.5Quản trị khách sạn
132 CKK0010BÙI THẮNG15/05/200020.5Quản trị kinh doanh
133 CKK0201LÊ THANH THANH13/01/200018.6Kế toán
134 CKK0217NGUYỄN THỊ THÀNH26/01/200021.4Quản trị kinh doanh
135 CKK0064ĐẶNG NGỌC THẠNH01/10/200020.5Quản trị khách sạn
136 CKK0149LÊ THỊ THANH THẢO13/07/200020.3Quản trị khách sạn
137 CKK0036LÊ THỊ THẢO13/10/200017Quản trị khách sạn
138 CKK0061MAI THỊ THẢO18/01/199826.6Quản trị kinh doanh
139 CKK0189PHẠM THỊ THẢO19/04/200019.4Kế toán
140 CKK0024VĂN KA THI20/20/200020.5Kế toán
141 CKK0016NGUYỄN THỊ NGỌC THÌN01/02/200020.5Dịch vụ pháp lý
142 CKK0150LÊ THỊ THÌN29/12/200020.4Quản trị khách sạn
143 CKK0123NGUYỄN THÌN28/04/200020Quản trị khách sạn
144 CKK0076PHAN THỊNH16/11/200020.5Kế toán
145 CKK0180VÕ THỊ HỒNG THU21/09/200017.3Quản trị kinh doanh
146 CKK0221NGUYỄN THỊ THANH THƯ17/08/200021.5Quản trị kinh doanh
147 CKK0202NGUYỄN THỊ THANH THƯ17/8/200021.5Quản trị kinh doanh
148 CKK0058PHAN THỊ KÍNH THƯ15/07/200020Quản trị khách sạn
149 CKK0052NGUYỄN THỊ ÁNH THƯ15/05/200022Tiếng Anh
150 CKK0046HOÀNG THỊ NGỌC THƯ09/02/200020.5Kế toán
151 CKK0004PHAN THỊ KÍNH THƯ25/07/200020.5Quản trị khách sạn
152 CKK0154PHAN THỊ MINH THƯ01/09/200023.1Quản trị khách sạn
153 CKK0152LÊ THỊ THƯƠNG06/01/200022.1Tiếng Anh
154 CKK0119LÊ THỊ THƯƠNG6/1/200022Tiếng Anh
155 CKK0025NGUYỄN HOÀNG HOÀI THƯƠNG12/05/200020.5Kế toán
156 CKK0108LƯƠNG THỊ NGỌC THUÝ10/7/200017Quản trị khách sạn
157 CKK0147HUỲNH THỊ THUÝ01/09/200023.1Quản trị khách sạn
158 CKK0203HUỲNH THỊ THUÝ01-09-200023.1Kế toán
159 CKK0174TRẦN THỊ THUỶ07/10/200022.3Quản trị khách sạn
160 CKK0183NGUYỄN THỊ THUỶ02/04/200019.6Kế toán
161 CKK0184NGUYỄN THỊ THỦY02/04/200019.5Kế toán
162 CKK0220ĐOÀN HUỲNH THU THỦY22/5/200020.8Quản trị khách sạn
163 CKK0146NGUYỄN THỊ THỦY02/04/200020.8Quản trị kinh doanh
164 CKK0104TRẦN THỊ BÍCH THỦY02/03/9819.3Tiếng Anh
165 CKK0060NGUYỄN THỊ THỦY27-05-200020.5Quản trị khách sạn
166 CKK0115NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN25/04/2000229Quản trị kinh doanh
167 CKK0082LÊ NGỌC TIÊN06/05/200020.5Công nghệ thông tin
168 CKK0133TRAN THI MINH TIET28/03/200021.5Kế toán
169 CKK0005NGUYỄN THỊ MỸ TRÀ3652613.4Quản trị kinh doanh
170 CKK0071ĐẶNG THỊ THÙY TRÂM19-01-199719.2Tiếng Anh
171 CKK0053LÊ MAI HUYỀN TRÂM27/12/200020.5Quản trị khách sạn
172 CKK0054NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM3652620.5Kế toán
173 CKK0151TRỊNH THỊ BẢO TRÂM14/8/200019.8Quản trị khách sạn
174 CKK0222NGÔ THỊ NGỌC TRÂM20/6/200025.1Quản trị khách sạn
175 CKK0214NGUYỄN NGỌC CẨM TRÂM12/12/200021.4Quản trị khách sạn
176 CKK0157ĐOÀN THỊ THU TRÂM23/4/200022.3Quản trị khách sạn
177 CKK0105ĐỖ THỊ TRANG21/04/200020.5Quản trị kinh doanh
178 CKK0055PHAN THỊ THÙY TRANG26/11/200018.4Quản trị kinh doanh
179 CKK0069NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG10/05/200018Tiếng Anh
180 CKK0074PHẠM THỊ THU TRANG26/07/200020.5Quản trị kinh doanh
181 CKK0063LÊ THỊ HUYỀN TRANG05/01/199924.2Tiếng Anh
182 CKK0014MAI THỊ THU TRANG21/6/199923.9Kế toán
183 CKK0021ĐỖ THỊ TRANG21/04/200020.5Quản trị kinh doanh
184 CKK0032PHẠM THỊ THU TRANG26/07/200020.5Quản trị kinh doanh
185 CKK0144LƯƠNG THỊ THU TRING2/1/200021.7Quản trị khách sạn
186 CKK0168VŨ TUYẾT TRINH8/11/200023.3Kế toán
187 CKK0223DƯƠNG THỊ MỸ TRINH12/08/200020.8Quản trị khách sạn
188 CKK0169HỒ HOÀNG TRUNG21/05/200019.8Quản trị khách sạn
189 CKK0120HỒ HOÀNG TRUNG21/05/200017Quản trị khách sạn
190 CKK0126NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG14/07/200022.2Quản trị khách sạn
191 CKK0141TRẦN DUY THANH TRUYỀN11/05/200022.8Kế toán
192 CKK0117NGUYỄN MỸ TUYÊN21/5/200017Tiếng Anh
193 CKK0216NGUYỄN MỸ TUYÊN21/5/200019.3Tiếng Anh
194 CKK0204PHẠM THỊ TUYẾN16/01/199318.1Kế toán
195 CKK0205ĐẶNG THỊ MỸ UYÊN19/03/200018.4Quản trị khách sạn
196 CKK0206NGUYỄN THỊ KIM UYÊN25/10/200018.1Quản trị khách sạn
197 CKK0207VÕ THỊ HIÊỦ VI14/06/200022.6Quản trị kinh doanh
198 CKK0113NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI27/09/200019.4Quản trị khách sạn
199 CKK0085PHẠM THỊ TƯỜNG VI24_10_199918.2Kế toán
200 CKK0091LÊ THỊ TƯỜNG VI12/2/200022.4Kế toán
201 CKK0015TRẦN THỊ TƯỜNG VI24/11/200020.5Quản trị khách sạn
202 CKK0077LÊ THỊ TƯỜNG VI12/02/200022.4Kế toán
203 CKK0163LÊ VĂN VĨNH19/04/200018.8Công nghệ thông tin
204 CKK0023PHẠM QUỐC VŨ26/04/200020.5Quản trị kinh doanh
205 CKK0048PHẠM THỊ MỸ VY04/10/200020.5Quản trị khách sạn
206 CKK0176NGUYỄN THỊ ÁI VY10/03/200019.8Quản trị khách sạn
207 CKK0056NGUYỄN THỊ NHƯ Ý09/07/200020.5Quản trị khách sạn
208 CKK0066TRƯƠNG THI DƯƠNG KIM Ý18/04/200020.5Quản trị kinh doanh
209 CKK0067TRƯƠNG THỊ DƯƠNG KIM Ý18/04/200020.5Quản trị kinh doanh
210 CKK0027NGUYỄN THỊ YẾN20/12/199918.6Kế toán