TƯ VÂN TUYỂN SINH
ĐƯỜNG ĐI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

(Thí sinh nhập thông tin: Họ và tên hoặc Số báo danh hoặc Ngày sinh)
(Số báo danh CKKxxxx do nhà Trường tạo ra khi Thí sinh đăng ký)
#SỐ BÁO DANHHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHTổng điểmNGÀNH XÉT TUYẾN
1 CKK2347ARÂL THỊ A21/12/200011.85Kế toán
2 CKK1583NGUYỄN THỊ THU ÁI21/9/200022.4Quản trị kinh doanh
3 CKK0044BÙI THỊ NHÂN ÁI29/01/200020.5Quản trị khách sạn
4 CKK0868NGUYỄN THỊ THÚY ÁI20/5/200018.6Công nghệ thông tin
5 CKK1322DƯƠNG THỊ DIỆU ÁI03/08/200014.05Quản trị khách sạn
6 CKK2473KSOR SIU ALIN04/03/200014.75Quản trị khách sạn
7 CKK2348NGUYỄN THỊ QUỲNH AN20/11/198518.7Tiếng Anh
8 CKK2601NGUYỄN THỊ KIỀU AN20/12/200015.3Tiếng Anh
9 CKK1683NGUYỄN VĂN AN16/6/200018.9Quản trị khách sạn
10 CKK1790HỒ SỸ AN16/02/200010.5Quản trị khách sạn
11 CKK1791TRẦN TRẦN KHÁNH AN01/11/200020.5Tiếng Anh
12 CKK1861ĐINH THỊ AN27/02/200020.9Kế toán
13 CKK1915BÙI THỊ QUỲNH AN31/08/200017.55Quản trị kinh doanh
14 CKK2033TRẦN TÚ AN08/12/200011.8Quản trị kinh doanh
15 CKK1323ĐẬU THỊ AN25/09/200024.3Quản trị khách sạn
16 CKK1236LÊ THỊ AN20-02/200021.3Tài chính - Ngân hàng
17 CKK1017NGUYỄN TRẦN ĐÔNG AN01/05/200018.1Quản trị khách sạn
18 CKK0130BÙI THỊ THIÊN AN18/09/200022.1Quản trị kinh doanh
19 CKK1018NGUYỄN TƯỜNG ÂN22/06/200022.6Tiếng Anh
20 CKK0748ĐẶNG HUỲNH HỒNG ÂN19/11/200014.35Quản trị khách sạn
21 CKK2450NGUYỄN HÀ THIÊN ÂN07/11/200020.4Kế toán
22 CKK2404VÕ HOÀNG ANH01/10/200020.5Tài chính - Ngân hàng
23 CKK2499HỒ THỊ PHƯƠNG ANH15/01/200020Công nghệ thông tin
24 CKK2508NGUYỄN THỊ LAN ANH04/07/200019.5Quản trị kinh doanh
25 CKK2526NGUYỄN THỊ LAN ANH13/04/200025.1Quản trị khách sạn
26 CKK2378TRẦN THỊ MAI ANH11/8/200017.7Tiếng Anh
27 CKK2232HUỲNH THỊ TUYẾT ANH02/01/200020.5Quản trị kinh doanh
28 CKK2544CAO THỊ KIM ANH12/09/200025.5Tiếng Anh
29 CKK2612ĐOÀN THỊ LAN ANH06/04/200017.1Tiếng Anh
30 CKK2623HOÀNG THỊ VÂN ANH22/04/200014.4Kế toán
31 CKK2750CHU THỊ HOÀI ANH01/09/200022.8Kế toán
32 CKK2760ĐƯỜNG THỊ QUỲNH ANH24/05/199922.3Quản trị khách sạn
33 CKK2772NGUYỄN THỊ HIỀN ANH18/10/200019.9Quản trị kinh doanh
34 CKK2149LÊ HOÀNG ANH29/03/199918.9Tiếng Anh
35 CKK2082PHẠM NGUYỄN KIM ANH14/8/200019.8Quản trị kinh doanh
36 CKK2083PHẠM THỊ ANH00/01/19009.5Quản trị khách sạn
37 CKK1916NGUYỄN THỊ TRÚC ANH25/12/200020.2Quản trị kinh doanh
38 CKK1792BÙI THỊ TRÂM ANH18/3/200018.6Quản trị kinh doanh
39 CKK1584NGUYỄN MAI NGỌC ANH18/3/200018.6Quản trị khách sạn
40 CKK1488CAO TUẤN ANH19/7/200018.9Công nghệ thông tin
41 CKK1489NGUYỄN THỊ VÂN ANH23/07/200023.3Kế toán
42 CKK1490THÂN THỊ KIM ANH03/07/200023.8Kế toán
43 CKK1491TRẦN QUỲNH PHƯƠNG ANH24/418.5Kế toán
44 CKK1324LÊ THỊ HOÀNG ANH12/01/200021.8Kế toán
45 CKK1325LÊ THỊ NGỌC ANH09/05/200015.8Quản trị khách sạn
46 CKK1326NGUYỄN THỊ LAN ANH11/11/200015.7Quản trị kinh doanh
47 CKK1327NGUYỄN THỊ TÙNG ANH04/10/200025.3Kế toán
48 CKK1237LÊ MINH ANH28/10/200018.6Quản trị khách sạn
49 CKK1238LÊ THỊ KIM ANH19/02/199919.5Quản trị kinh doanh
50 CKK1239LÊ THỊ NGỌC ANH26/03/200017.5Quản trị kinh doanh
51 CKK1240LƯU TUYẾT ANH15/06/200017.4Quản trị kinh doanh
52 CKK1019ĐINH THỊ MINH ANH17/11/200020.6Quản trị kinh doanh
53 CKK1021MAI THỊ NGỌC ANH20/10/200019.3Quản trị kinh doanh
54 CKK1022NGUYỄN QUỲNH ANH16/08/2000226Kế toán
55 CKK0869LÊ HOÀNG ANH30/11/200012.6Quản trị kinh doanh
56 CKK0870PHAN THỊ LAN ANH02/05/200022.2Kế toán
57 CKK0041TRẦN ĐỨC ANH14/02/200020.5Quản trị khách sạn
58 CKK0009LÊ ĐOÀN LAN ANH27/09/200020.5Kế toán
59 CKK0030ĐỒNG KHẮC ANH28/09/200020.5Quản trị khách sạn
60 CKK0035LÊ THỊ KỲ ANH08/07/200020.5Quản trị kinh doanh
61 CKK0171MAI VĂN TUẤN ANH01/01/200017.1Quản trị kinh doanh
62 CKK0232NGUYỄN HUYỀN ANH22/02/199622.8Tiếng Anh
63 CKK0296LƯƠNG PHI ANH01/02/199518.4Quản trị khách sạn
64 CKK0322BÙI ĐỨC HÙNG ANH02/07/199617.8Quản trị kinh doanh
65 CKK0342LÊ ĐOÀN LAN ANH27/9/200020.5Kế toán
66 CKK0343NGÔ THỊ KIM ANH14/04/200018.3Kế toán
67 CKK0391VÕ THỊ KIỀU ANH20/10/199722Dịch vụ pháp lý
68 CKK0442TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH25/12/200024Kế toán
69 CKK0538NGUYỄN THỊ LAN ANH20/01/200022.8Quản trị kinh doanh
70 CKK0539TRẦN THỊ LAN ANH28/12/20007Kế toán
71 CKK0609LÊ THỊ TRÂM ANH12/10/200021.9Quản trị khách sạn
72 CKK0585ĐẶNG THỊ ÁNH17/12/200025.3Kế toán
73 CKK0540NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH14/07/200022.8Quản trị khách sạn
74 CKK0541VŨ NGỌC ÁNH04/06/200022.9Công nghệ thông tin
75 CKK0670ĐOÀN THỊ MỸ ÁNH5/9/200022.5Kế toán
76 CKK0671VÕ THỊ NGỌC ÁNH15/3/200021.6Tài chính - Ngân hàng
77 CKK0463VÕ THỊ NGỌC ÁNH15/02/200021.6Quản trị khách sạn
78 CKK0229ĐỖ LƯƠNG NGỌC ÁNH01/05/200023.6Tiếng Anh
79 CKK0871ĐOÀN THỊ MỸ ÁNH05/09/200022.5Kế toán
80 CKK1023DƯƠNG HỒNG ÁNH01/06/200020.1Quản trị kinh doanh
81 CKK1024PHAN THỊ ÁNH16/11/200018.2Quản trị kinh doanh
82 CKK1241HÀ THỊ NGỌC ÁNH01/02/200020.1Quản trị khách sạn
83 CKK1242LÊ THỊ KIM ÁNH23.9.200018.7Kế toán
84 CKK0749DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH10/10/200013.33Quản trị khách sạn
85 CKK0750NGUYỄN THỊ ÁNH18/9/200019.3Quản trị khách sạn
86 CKK0725TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH27/5/200019.6Kế toán
87 CKK2751NGUYỄN THỊ ÁNH15/02/200024.1Quản trị khách sạn
88 CKK2202NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH19/06/199915.25Quản trị kinh doanh
89 CKK2203TRƯƠNG NGỌC ÁNH20/6/200014.35Kế toán
90 CKK2478NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH26/02/200019.7Tiếng Anh
91 CKK0872NGUYỄN XUÂN BẮC22/07/200017Quản trị khách sạn
92 CKK2699H ĐRAH Ê BAN4/3/199911.75Quản trị kinh doanh
93 CKK1793NGUYỄN THỊ BĂNG BĂNG08/07/200021.6Tiếng Anh
94 CKK1917ĐẶNG HUỲNH CHÍ BẢO30/10/200014.25Quản trị khách sạn
95 CKK1918NGUYỄN THẾ BẢO25/5/200014.65Công nghệ thông tin
96 CKK2204DOÃN QUỐC BẢO01/01/200022.6Quản trị kinh doanh
97 CKK0751TRẦN KHÁNH BẢO21/01/200021.8Tiếng Anh
98 CKK1328ĐINH HỮU BẢO21/04/200017Quản trị kinh doanh
99 CKK1329LÊ BẢO18/09/200015.5Quản trị khách sạn
100 CKK2393BLING THỊ BÉ01/01/200021.4Dịch vụ pháp lý
101 CKK1794LÊ THỊ NGỌC BÍCH15/05/200019.8Kế toán
102 CKK2416NGUYỄN DUY BIN24/11/200016.9Quản trị kinh doanh
103 CKK2150DƯƠNG THỊ THANH BINH10/06/200014.4Quản trị kinh doanh
104 CKK2034NGUYỄN HOÀNG THANH BÌNH20/8/200021.7Công nghệ thông tin
105 CKK1919LÊ TRỌNG BÌNH18/04/199919.5Quản trị kinh doanh
106 CKK1862NGUYỄN THỊ BÌNH11/08/200024.1Quản trị khách sạn
107 CKK1492LƯU THỊ NHƯ BÌNH10/10/200022.2Tiếng Anh
108 CKK1493TRƯƠNG TUẤN BÌNH18/08/200017.1Quản trị kinh doanh
109 CKK2445NGÔ NGUYÊN BÌNH15/08/199722.6Quản trị kinh doanh
110 CKK2205ĐỖ THỊ THANH BÌNH17/11/200024Quản trị khách sạn
111 CKK2349BÙI NGUYỄN THÁI BÌNH20/1/199923Quản trị khách sạn
112 CKK2657LÊ VIẾT BÌNH15/6/200019.4Quản trị khách sạn
113 CKK0752Y BÌNH28/11/200014.75Quản trị kinh doanh
114 CKK0873NGUYỄN MINH PHƯỚC BÌNH19/07/200015.75Quản trị khách sạn
115 CKK0040VÕ THỊ THANH BÌNH11/08/200020.5Tiếng Anh
116 CKK0672NGUYỄN THỊ BÌNH16/12/200020.2Quản trị kinh doanh
117 CKK0610NGUYỄN THỊ BÌNH16/12/200020.2Quản trị kinh doanh
118 CKK1243SIU - BƠT22/12/200016.05Quản trị khách sạn
119 CKK2035PHAN THỊ BÚP18/02/200020.3Quản trị khách sạn
120 CKK1152H RIAM BYA01/01/200016.4Kế toán
121 CKK1025NGUYỄN THỊ NHÃ CA28/04/200024.1Quản trị kinh doanh
122 CKK2749NGUYỄN TIẾN CẢM26/4/199421.6Quản trị kinh doanh
123 CKK2559ĐÀO NGUYÊN NGỌC CẨM20/11/200017.2Kế toán
124 CKK1863NGUYỄN THỊ TÚ CẨM29/10/200021.8Tiếng Anh
125 CKK1494LÊ THỊ CẨM19/10/200020.8Quản trị kinh doanh
126 CKK1585PHẠM THỊ MỸ CẨM20/10/200019.4Quản trị khách sạn
127 CKK2261NGUYỄN VĂN CÂN26/04/200010.25Quản trị khách sạn
128 CKK0260LÊ THỌ CẢNH04/12/200019.5Công nghệ thông tin
129 CKK1026PHAN GIA CÁT04/10/200018.5Quản trị kinh doanh
130 CKK0874TRẦN TRÌNH MỸ CHÂU22/8/200025.5Quản trị kinh doanh
131 CKK0753NGUYỄN THỊ MINH CHÂU08/07/200014.96Tiếng Anh
132 CKK1154NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU20/11/200021.4Quản trị khách sạn
133 CKK0100NGUYỄN THỊ MINH CHÂU25/06/200020Quản trị khách sạn
134 CKK0393TRẦN THỊ CHÂU21/05/200019.7Quản trị khách sạn
135 CKK2350NGUYỄN THỊ MINH CHÂU21/11/200024.2Quản trị kinh doanh
136 CKK2463LÊ THỊ CHÂU01/03/200017.5Kế toán
137 CKK1495DƯƠNG THỊ MỸ CHÂU21/08/200021.8Quản trị khách sạn
138 CKK1684VÕ THỊ MỸ CHÂU19/2/200016.35Kế toán
139 CKK2036ĐINH THỊ CHÂU20/3/200019.4Kế toán
140 CKK2084NGUYỄN THỊ VÕ CHÂU12/07/200021.9Tài chính - Ngân hàng
141 CKK2085HOÀNG THỊ KIM CHI02/02/200021.6Quản trị khách sạn
142 CKK2037KHỔNG THỊ KIM CHI01/10/200018.4Kế toán
143 CKK2151ĐẶNG THỊ KIM CHI17/12/199915.2Quản trị khách sạn
144 CKK1920DƯƠNG THỊ QUỲNH CHI5/6/200075.9Quản trị khách sạn
145 CKK1921LÊ THỊ KIM CHI20/01/200020.9Kế toán
146 CKK1795NGUYỄN NỮ LIN CHI08/04/200021Quản trị kinh doanh
147 CKK1796PHẠM THỊ TRÚC CHI12/06/200022.3Tiếng Anh
148 CKK1496TRẦN THỊ LINH CHI12/12/200017.8Kế toán
149 CKK2408ĐINH THỊ CHI20/09/200015.1Quản trị kinh doanh
150 CKK2351VÕ THỊ HỒNG CHI26/05/200022.5Quản trị khách sạn
151 CKK2394ĐINH THỊ CHI20/09/200013.85Quản trị kinh doanh
152 CKK2774HOÀNG THỊ MAI CHI09/11/200018.3Quản trị khách sạn
153 CKK0512TRỊNH THỊ KIM CHI09/01/200017.5Quản trị kinh doanh
154 CKK0513TRƯƠNG THỊ KIM CHI14/08/200020.5Quản trị khách sạn
155 CKK0261PHẠM THỊ KIM CHI07/08/200017.2Kế toán
156 CKK1155VÕ PHẠM HOÀNG UYỄN CHI30/4/200013.75Kế toán
157 CKK0754BÙI LƯƠNG PHƯƠNG CHI29/7/200022.5Quản trị kinh doanh
158 CKK0755LÊ THỊ CHI6/11/200017.7Quản trị khách sạn
159 CKK1027ĐOÀN THỊ KIM CHI22/07/200020.2Kế toán
160 CKK1028LÊ THỊ HỮU CHI20/10/200020.9Kế toán
161 CKK1029PHẠM THỊ KIM CHI07/08/200017.2Kế toán
162 CKK0312TRẦN VĂN QUYẾT CHIẾN19/09/200023.4Quản trị kinh doanh
163 CKK1330NGUYỄN THỊ SƯƠNG CHIỀU15/10/199819.4Kế toán
164 CKK1331HỒ ĐỨC CHINH27/06/200015.5Công nghệ thông tin
165 CKK1030NGUYỄN KIỀU CHINH16/03/200017.2Quản trị khách sạn
166 CKK0323NGUYỄN THỊ CHINH13/01/200021.6Quản trị khách sạn
167 CKK0464NGUYỄN THỊ THUỶ CHUNG08/10/199822.1Kế toán
168 CKK0429NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG8/10/199819.6Kế toán
169 CKK0542TRẦN THỊ CHUNG29/10/200021.1Tiếng Anh
170 CKK1031HUỲNH THỊ CHUNG15/10/200017.2Quản trị khách sạn
171 CKK1244DƯƠNG THỊ CHUNG12/09/200020.1Quản trị khách sạn
172 CKK1245PHẠM THỊ THANG CHUNG26/12/200021.2Quản trị kinh doanh
173 CKK1586KSOR HỜ CHUNG10/8/199813.9Quản trị kinh doanh
174 CKK1032ĐINH VĂN CHƯONG9/4/200023.2Tiếng Anh
175 CKK1246BÙI THANH CHƯƠNG09/09/200016.9Quản trị kinh doanh
176 CKK1497LÊ QUỐC CHƯƠNG10/10/20009Quản trị kinh doanh
177 CKK2038NGUYỄN VĂN CHƯƠNG110/10/200017.75Công nghệ thông tin
178 CKK2718ĐẶNG VĂN CHUYÊN24/03/199917.1Kế toán
179 CKK2262ĐẶNG THỊ MINH CÔNG17/7/200024.6Quản trị khách sạn
180 CKK2715ĐỖ THỊ LỆ CÚC15/3/200023.7Kế toán
181 CKK1797NGUYỄN THỊ KIM CÚC06/06/200015.35Quản trị kinh doanh
182 CKK1153VÕ THỊ CÚC18/04/200022.5Tiếng Anh
183 CKK0726NGUYỄN THỊ KIM CÚC27/10/200019Kế toán
184 CKK0633NGUYỄN THANH CÚC18/8/200021.4Kế toán
185 CKK0344NGUYỄN THANH CÚC18/08/200021.4Quản trị khách sạn
186 CKK0465NGUYỄN THANH CÚC18/8/200021.4Quản trị khách sạn
187 CKK1498NGUYỄN TRẦN CƯỜNG1/4/200017.5Quản trị kinh doanh
188 CKK2802NGUYỄN ĐẮC CƯỜNG16/3/199920.5Quản trị khách sạn
189 CKK2263NGUYỄN ĐA17/02/200020.8Công nghệ thông tin
190 CKK1587KSOR THỊ DIỄM ĐÀI09/07/200013.35Dịch vụ pháp lý
191 CKK1922VÕ NGỌC ĐẠI22/05/200020.8Quản trị kinh doanh
192 CKK1332TR?N TH? LINH DANG25/10/200018.4Quản trị kinh doanh
193 CKK1333TRẦN THỊ LINH DANG25/10/200018.4Quản trị khách sạn
194 CKK1685BÙI HỒ HẢI ĐĂNG16/3/200020Quản trị khách sạn
195 CKK1686NGUYỄN HẢI ĐĂNG24/1/200012.8Quản trị kinh doanh
196 CKK2458ĐẶNG HOÀNG HẢI ĐĂNG05/11/199220.6Quản trị khách sạn
197 CKK2588TRẦN CÔNG DANH03/08/199420.4Tiếng Anh
198 CKK1923NGUYỄN THỊ DANH01/09/200021Quản trị khách sạn
199 CKK1798NGUYỄN VĂN ĐÀO23/01/200019.2Quản trị kinh doanh
200 CKK1588ĐÀO THỊ ANH ĐÀO10/12/200018.9Tiếng Anh
201 CKK2717HỒ THỊ ĐÀO08/01/200014.55Kế toán
202 CKK2206NGUYỄN THỊ ĐÀO20/11/200023.2Tiếng Anh
203 CKK1334TRẦN THỊ ĐÀO10/1/200021.5Quản trị khách sạn
204 CKK0756LÊ THỊ NGỌC ĐÀO04/12/200015.55Tiếng Anh
205 CKK1033LÊ THỊ ANH ĐÀO08/10/200019Kế toán
206 CKK0233TRẦN THỊ ANH ĐÀO16/11/200019.5Tiếng Anh
207 CKK2264MẠC HOÀNG ĐẠO14/06/200010.6Quản trị kinh doanh
208 CKK2208LÊ NGUYỄN ANH ĐẠT24/7/200017.9#N/A
209 CKK2207BÙI CÔNG ĐẠT03/04199821.5Quản trị khách sạn
210 CKK2443TRẦN THỊ ĐẠT03/05/199822.5Kế toán
211 CKK1687PHAN TÂM ĐẠT01/12/200019.9Quản trị kinh doanh
212 CKK2086NGUYỄN XUÂN ĐẠT25/02/200022Công nghệ thông tin
213 CKK0234NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT09/09/199921.3Công nghệ thông tin
214 CKK0042LÂM TẤN ĐẠT05/05/200024.1Quản trị kinh doanh
215 CKK1034TRỊNH QUỐC ĐẠT06/06/199613.75Quản trị kinh doanh
216 CKK1156NGUYỄN THÀNH ĐẠT10/02/200019Quản trị kinh doanh
217 CKK2039LÊ THỊ ĐẸP14/01/200018.3Quản trị kinh doanh
218 CKK1924ĐỖ THỊ THANH DI1806200017.5Quản trị khách sạn
219 CKK1925ĐỖ THỊ THÀNH DI1806200017.5Quản trị khách sạn
220 CKK1926ĐỖ THỊ THÀNH ĐI1806200017.6Quản trị khách sạn
221 CKK2496ĐỖ THỊ MỸ DIÊM26/03/200019.75Quản trị kinh doanh
222 CKK2491ĐỖ THỊ MỸ DIỄM26/03/200019.75Quản trị kinh doanh
223 CKK2775NGUYỄN THỊ DIỄM05/07/200020.5Tiếng Anh
224 CKK2674NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM19/8/2000215Quản trị kinh doanh
225 CKK2617NGUYỄN THỊ DIỄM01/04/200019.6Quản trị khách sạn
226 CKK2040PHAN THỊ DIỄM20/02/199912.3Quản trị khách sạn
227 CKK1499LÊ THỊ PHƯƠNG DIỄM26/03/200022.1Quản trị khách sạn
228 CKK1157NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM14/02/200019.1Quản trị kinh doanh
229 CKK1247NGUYỄN THỊ ÁI DIỄM22/3/200020.1Dịch vụ pháp lý
230 CKK1248NGUYỄN THỊ DIỄM24/03/200021.6Tiếng Anh
231 CKK0757NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM20/7/200017.4Quản trị khách sạn
232 CKK1035NGUYỄN THUÝ DIỄM06/05/200018.9Kế toán
233 CKK0875LÊ THỊ LỆ DIỄM22/02/199911.5Quản trị kinh doanh
234 CKK0877NGUYỄN THỊ LỆ DIỄM23/03/199924.8Tiếng Anh
235 CKK0878VŨ THỊ KIỀU DIỄM19/06/200020.6Quản trị kinh doanh
236 CKK0136NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM17/12/200022.7Quản trị khách sạn
237 CKK0324TRẦN THỊ MỸ DIỄM21/05/200023.7Quản trị kinh doanh
238 CKK0262PHẠM THỊ THUÝ DIỄM07/10/200019.9Quản trị khách sạn
239 CKK0466LÊ NGỌC DIỄM28/3/200020.5Quản trị khách sạn
240 CKK0467NGUYỄN THUÝ DIỄM6/5/200021.3Kế toán
241 CKK0345PHẠM THỊ THÚY DIỄM07/10/200019.9Quản trị khách sạn
242 CKK0673LÊ THỊ HỒNG DIỄM12/7/200022.3Quản trị kinh doanh
243 CKK1335TRƯƠNG THỊ KIỀU DIỂM10/06/200017.05Quản trị khách sạn
244 CKK1249NGUYỄN THỊ HỒNG DIỂM13/09/200019Quản trị kinh doanh
245 CKK1158LÊ THỊ CẨM DIÊN20/07/200018.4Kế toán
246 CKK1799LƯƠNG THỊ MỸ DIÊN28/8/200017.5Quản trị khách sạn
247 CKK2613BÙI THỊ DIÊN27/07/200022.3Tiếng Anh
248 CKK2768ĐOÀN THỊ DIÊN02/02/200020.1Tiếng Anh
249 CKK2209TRƯƠNG THỊ BÍCH DIỆN08/09/200014.52Kế toán
250 CKK1800NGUYỄN VĂN ĐIỀN05/10/200015.2Công nghệ thông tin
251 CKK2087VÕ THỊ XUÂN ĐIỀN13/10/200021.8Kế toán
252 CKK1927NGUYỄN VĂN ĐIỀN12/02/200022.3Quản trị kinh doanh
253 CKK1250TRẦN THỊ THANH DIỆP03/11/199924.4Tiếng Anh
254 CKK0468NGUYỄN THỊ DIỆP07/03/200022.2Quản trị kinh doanh
255 CKK2233NGUYỄN THỊ ĐIỆP21/06/200021.4Kế toán
256 CKK1589LÊ NGỌC DIỆU03/11/200020Quản trị kinh doanh
257 CKK1251TRẦN THỊ XUÂN DIỆU16/12/200019.7Quản trị khách sạn
258 CKK0759NGUYỄN THỊ DIỆU26/08/200016.2Kế toán
259 CKK1036VÕ THỊ XUÂN DIỆU21/12/200013Kế toán
260 CKK0879HUỲNH THỊ HỒNG DIỆU12/01/200023.9Quản trị kinh doanh
261 CKK1159ĐINH THỊ MỸ DIỆU18/12/200019.9Quản trị khách sạn
262 CKK1160LÊ THỊ HIỀN DIỆU01/11/20011.7Quản trị khách sạn
263 CKK1161TRẦN LÊ THU DIỆU25/5/200020.3Tiếng Anh
264 CKK1336PHAN THỊ HUYỀN DIỆU26/10/200018.8Quản trị khách sạn
265 CKK0758ĐINH THỊ DIỆU15/9/200021.1Quản trị kinh doanh
266 CKK1688NGUYỄN THỊ THÙY DIỆU08/06/200022.6Quản trị khách sạn
267 CKK1928TRƯƠNG THỊ HOÀNG DIỆU29/9/200020.2Quản trị khách sạn
268 CKK2234ĐẶNG THỊ XUÂN DIỆU29/11/200022.4Quản trị kinh doanh
269 CKK2308NGUYỄN THỊ DIỆU05/08/200022Dịch vụ pháp lý
270 CKK2492ĐƯỜNG TIỂU DIỆU10/10/200026.3Quản trị khách sạn
271 CKK2474NGUYỄN THỊ DIỆU17/11/20024.6Quản trị khách sạn
272 CKK1689KHÁNG A DÌN17/12/199821.2Quản trị kinh doanh
273 CKK0263HỒ VĂN ĐINH19-9-199314.8Công nghệ thông tin
274 CKK0264NGUYỄN THỊ THÚY DỊU09/06/200025.1Kế toán
275 CKK2309ĐẶNG THỊ THANH DỊU09/07/200019Quản trị kinh doanh
276 CKK2752DỤNG THỊ DỊU06/1/200014.7Quản trị kinh doanh
277 CKK2041HOÀNG THỊ DÒNG02/10/200020Kế toán
278 CKK2088NGUYỄN ĐÔNG01/01/200022.4Kế toán
279 CKK0127TRẦN THỊ ĐÔNG11/7/20017Quản trị khách sạn
280 CKK1864TRẦN XUÂN ĐỒNG17/11/200020.5Quản trị kinh doanh
281 CKK0346LÊ HUỲNH ĐỨC08/07/200020Công nghệ thông tin
282 CKK0469LÊ MINH ĐỨC25/03/200021.8Công nghệ thông tin
283 CKK0470TRẦN NGỌC ĐỨC15/4/199816.7Quản trị khách sạn
284 CKK0515TRẦN NGỌC ĐỨC15/4/199817Công nghệ thông tin
285 CKK0543LÊ HUỲNH ĐỨC08\07\200017.5Công nghệ thông tin
286 CKK1337LÊ ĐÌNH ĐỨC28/5/200022.9Công nghệ thông tin
287 CKK1252LÊ HUỲNH ĐỨC20/10/200020.3Công nghệ thông tin
288 CKK1037HOÀNG VĂN ĐỨC16/1/200019.5Công nghệ thông tin
289 CKK1690NGUYỄN VĂN ĐỨC15/8/200019.3Công nghệ thông tin
290 CKK2579HỒ VĂN ĐỨC10/08/200020.6Công nghệ thông tin
291 CKK2420ZƠ RÂM ĐỨC08/01/199821.4Quản trị kinh doanh
292 CKK2449HUỲNH THỊ DUNG20/10/200014.4Kế toán
293 CKK2310ĐỖ THỊ DUNG16/9/200013.75Quản trị khách sạn
294 CKK2597BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG15/3/200022.4Công nghệ thông tin
295 CKK2651ĐINH THỊ THÙY DUNG27/04/200022.7Kế toán
296 CKK1691LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG4/1/200016.9Quản trị khách sạn
297 CKK1590NGÔ THỊ KIM DUNG14/10/200018.2Quản trị kinh doanh
298 CKK1591PHẠM THỊ THÙY DUNG09/04/200020.2Kế toán
299 CKK1500NGUYỄN THỊ MỸ DUNG16/05/199922.7Quản trị kinh doanh
300 CKK1501TRẦN THỊ DUNG21/08/200021.5Quản trị kinh doanh
301 CKK1865ĐẶNG THỊ NGUYÊN DUNG05/03/200025Kế toán
302 CKK1929NGUYỄN THỊ THÙY DUNG06/08/199924.6Quản trị kinh doanh
303 CKK2089NGUYỄN THỊ THÙY DUNG21/8/200022.1Quản trị khách sạn
304 CKK2090PHẠM THỊ THÙY DUNG27/09/200026Kế toán
305 CKK2152HUỲNH THỊ DUNG20/10/200020.5Kế toán
306 CKK2153NGUYỄN THỊ THÙY DUNG23/09/200024Quản trị khách sạn
307 CKK1162ĐINH THỊ THÚY DUNG14/5/200024Quản trị khách sạn
308 CKK1338PHAN HOÀNG DUNG14/03/200010.75Quản trị kinh doanh
309 CKK0611CAO THỊ KIM DUNG14/02/200018.3Quản trị khách sạn
310 CKK0674TRẦN THỊ DIỆU DUNG20/01/199916.8Tiếng Anh
311 CKK0516NGUYỄN THỊ THÙY DUNG13/04/200022Kế toán
312 CKK0471NGUYỄN THỊ DUNG20/8/200018.8Quản trị kinh doanh
313 CKK0156CAO THỊ KIM DUNG14.02.200022.8Quản trị khách sạn
314 CKK0106NGUYỄN THỊ KIM DUNG12/12/199920.5Quản trị kinh doanh
315 CKK0158BÙI THỊ DUNG04/01/200022.6Dịch vụ pháp lý
316 CKK0161TRẦN THỊ MỸ DUNG20/10/200023.5Quản trị khách sạn
317 CKK1339HUỲNH TIẾN DŨNG15/10/200020Quản trị kinh doanh
318 CKK1866LÊ QUỐC DŨNG19/07/200018.8Quản trị kinh doanh
319 CKK2352NGUYỄN HOÀNG DŨNG18/01/200014.15Quản trị khách sạn
320 CKK2501LÊ QUỐC DŨNG19/05/200014.4Quản trị khách sạn
321 CKK0880NGUYỄN VĂN ĐƯỢC12/12/200019.3Quản trị khách sạn
322 CKK2781HỒ VĂN ĐƯỢC15/01/200015Quản trị khách sạn
323 CKK2506LÊ THIÊN DƯƠNG19/10/200014.8Công nghệ thông tin
324 CKK2438NGUYỄN HẢI DƯƠNG25/11/200020.5Công nghệ thông tin
325 CKK2461TRẦN THỊ DƯƠNG20/08/200020.9Quản trị kinh doanh
326 CKK2451NGUYỄN LƯƠNG ÁNH DƯƠNG3/9/199923Quản trị khách sạn
327 CKK2311HỒ THỊ THÙY DƯƠNG02/02/200015Quản trị kinh doanh
328 CKK1592VĂN THỊ THÙY DƯƠNG5/8/200015.55Quản trị khách sạn
329 CKK0881BẠCH NGỌC THÙY DƯƠNG02/01/200021.2Tài chính - Ngân hàng
330 CKK1038CÁI THỊ THÙY DƯƠNG12/06/200012.75Quản trị khách sạn
331 CKK0760NGUYỄN THÚY THÙY DƯƠNG20/07/200022.3Quản trị kinh doanh
332 CKK0761TRẦN THỊ DƯƠNG01/01/200018.9Kế toán
333 CKK0325NGUYỄN QUỐC DƯƠNG08/08/200019.3Quản trị khách sạn
334 CKK0634ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG27/06/200020.6Quản trị khách sạn
335 CKK0586NGUYỄN THÚY THÙY DƯƠNG20/07/20022.3Kế toán
336 CKK0444NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG11/4/199722.5Tiếng Anh
337 CKK0883NGUYỄN NGỌC DUY16/12/199920Tài chính - Ngân hàng
338 CKK1340TRẦN NGỌC DUY10/11/200021.1Quản trị khách sạn
339 CKK1253LÊ PHƯƠNG DUY09/08/199817.3Công nghệ thông tin
340 CKK2379TÔ NGUYỄN QUỐC DUY30/3/199916Tiếng Anh
341 CKK2265NGUYỄN THỊ NGỌC DUY27/06/200021.3Quản trị khách sạn
342 CKK2266NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN25/1/200017Quản trị khách sạn
343 CKK2267PHAN THỊ MỸ DUYÊN14/1/200012.9Kế toán
344 CKK2235TRẦN THỊ MỸ DUYÊN02/11/200020Kế toán
345 CKK2380NGUYỄN THỊ DUYÊN10/8/200013.25Quản trị kinh doanh
346 CKK0537TRẦN THỊ MỸ DUYÊN18/03/200022.1Quản trị kinh doanh
347 CKK2530HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN30/07/200020.5Quản trị khách sạn
348 CKK2771PHAN KIỀU DUYÊN21/11/199721.2Công nghệ thông tin
349 CKK2703MAI THỊ THANH DUYÊN19/05/200020.9Kế toán
350 CKK1502ĐINH NGỘ DUYÊN28/05/199917Kế toán
351 CKK1503LÊ THỊ MỸ DUYÊN06/10/200021.6Tiếng Anh
352 CKK1504PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN29/04/200023.9Tiếng Anh
353 CKK1505XA THI MỸ DUYÊN08/07/200019.9Quản trị kinh doanh
354 CKK1692LÊTHỊ MỸ DUYÊN22/04/200017.15Quản trị kinh doanh
355 CKK1693LƯƠNG THỊ KỲ DUYÊN14/06/200021.5Quản trị kinh doanh
356 CKK1694NGUYỄN LÊ MỸ DUYÊN24/01/200022Tiếng Anh
357 CKK1695NGUYỄN THỊ QUỲNH DUYÊN02/06/200020.7Quản trị kinh doanh
358 CKK1696NGUYỄN THỊ THẢO DUYÊN10/01/200015Quản trị khách sạn
359 CKK1867NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN03/09/200011.5Quản trị kinh doanh
360 CKK1930TRẦN PHÚC HẠNH DUYÊN15/9/200014Kế toán
361 CKK2154PHẠM THỊ KIỀU DUYÊN28/11/200022.4Tài chính - Ngân hàng
362 CKK2155TRẦN THỊ MỸ DUYÊN20/1/200022.8Quản trị khách sạn
363 CKK2042ĐẶNG MỸ DUYÊN17/9/200020.6Kế toán
364 CKK1254TRẦN HOÀNG MỸ DUYÊN02/02/200020.5Kế toán
365 CKK1341ĐỖ THỊ MỶ DUYÊN02/06/200018.3Quản trị kinh doanh
366 CKK1342HOÀNG NGUYỄN KỲ DUYÊN30/8/200020.5Tiếng Anh
367 CKK1344LÊ THỊ MỸ DUYÊN20/04/200018.2Kế toán
368 CKK1345NGUYỄN THÙY DUYÊN26/03/200020.5Quản trị khách sạn
369 CKK1346VÕ THỊ MỸ DUYÊN10/9/200018.3Tiếng Anh
370 CKK0884BÙI THỊ LIỂU DUYÊN04/06/200018.1Quản trị kinh doanh
371 CKK0885PHẠM THỊ MỸ DUYÊN12/1/200020.6Tiếng Anh
372 CKK0886PHẠM THỊ MỸ DUYÊN04/04/200019.5Quản trị kinh doanh
373 CKK0887TRẦN THỊ MỸ DUYÊN17/05/200022Quản trị khách sạn
374 CKK0762NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN04/03/200021.5Quản trị khách sạn
375 CKK0763TRẦN THỊ MỸ DUYÊN09/11/200021.5Kế toán
376 CKK0764TRƯƠNG THỊ DUYÊN08/12/200018.8Quản trị kinh doanh
377 CKK1039LÊ THỊ DUYÊN5/3/200022.2Kế toán
378 CKK1040LÊ THỊ KIỀU DUYÊN02/01/200020.3Quản trị kinh doanh
379 CKK1041VÕ THỊ DUYÊN02/12/200019.9Quản trị khách sạn
380 CKK0472TRẦN THỊ MỸ DUYÊN30/09/200016Kế toán
381 CKK0347ĐẶNG THỊ CAO KỲ DUYÊN30/03/200016.5Tiếng Anh
382 CKK0394VY TRẦN THÙY DUYÊN07/05/200022.3Kế toán
383 CKK0612TRẦN THỊ MỸ DUYÊN26/02/200018.6Quản trị khách sạn
384 CKK0675TRẦN THỊ MỸ DUYÊN17/05/200021.3Kế toán
385 CKK0211BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/5/200018.7Tiếng Anh
386 CKK0118BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/05/200018.2Tiếng Anh
387 CKK0138NGUYỄN MINH DUYÊN01/04/200021.1Quản trị khách sạn
388 CKK0039DƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN22/02/199820.9Quản trị khách sạn
389 CKK0013DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN09/11/199920.5Kế toán
390 CKK2722HVLIA ÊBAN13/10/200018.5Quản trị kinh doanh
391 CKK2312PHAN THỊ GẤM20/11/200020.4Tiếng Anh
392 CKK2091LÊ THỊ GẤM19/2/199910.65Quản trị khách sạn
393 CKK2092TRẦN THỊ GẤM05/11/200017.7Công nghệ thông tin
394 CKK2043LÊ THỊ TRÀ GIANG25/10/200021.2Quản trị khách sạn
395 CKK2044NGUYỄN THỊ GIANG29/11/200013.75Quản trị kinh doanh
396 CKK2045PHAN THỊ HƯƠNG GIANG07/12/200017.6Quản trị khách sạn
397 CKK1931THI THỊ LỆ GIANG02/11/200019.2Kế toán
398 CKK1932TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG25/12/200016.55Quản trị khách sạn
399 CKK1868NGUYỄN THỊ LỆ GIANG07/11/200013.6Kế toán
400 CKK1506ĐÀO THỊ TRÀ GIANG12/10/200015.7Kế toán
401 CKK1507HUỲNH TRẦN THÙY GIANG12/05/200020.9Tiếng Anh
402 CKK1593NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG01/01/200017.75Quản trị khách sạn
403 CKK2642PHẠM MỸ GIANG08/11/200021.8Kế toán
404 CKK2595NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG31/08/200020.3Tài chính - Ngân hàng
405 CKK2591NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG31/08/200020.3#N/A
406 CKK2550NGUYỄN THỊ GIANG11/02/200024.4Tiếng Anh
407 CKK0086TRÀ THỊ GIANG20-06-200020.5Quản trị khách sạn
408 CKK0172VÕ THỊ HOÀI GIANG20/04/200022.5Kế toán
409 CKK0191NGUYỄN THỊ THU GIANG20/12/200024.2Quản trị khách sạn
410 CKK0613HỒ THỊ CẨM GIANG10/5/200023.6Quản trị khách sạn
411 CKK0348NGUYỄN LÊ PHƯƠNG GIANG01/05/200021Kế toán
412 CKK1042PHẠM TRƯƠNG HƯƠNG GIANG07/09/200019.7Quản trị khách sạn
413 CKK0765TRẦN THỊ NGỌC GIANG17/10/200015.25Quản trị khách sạn
414 CKK0727ĐINH THỊ TRÀ GIANG01/01/200019.1Kế toán
415 CKK1255HUỲNH THỊ GIANG03/09/200012Quản trị kinh doanh
416 CKK1256NGUYỄN THỊ LỆ GIANG04/10/200019.5Quản trị kinh doanh
417 CKK1163MAI TIẾN GIÁP06/04/200019.4Công nghệ thông tin
418 CKK1164TRẦN THỊ NGÂN HÀ30-12-199913Quản trị khách sạn
419 CKK1165TRƯƠNG THỊ HÀ17/11/200016.9Quản trị khách sạn
420 CKK1166TRƯƠNG THỊ THANH HÀ27/2/200023.8Quản trị khách sạn
421 CKK1257LÊ THỊ BÃO HÀ9/9/200020.5Quản trị khách sạn
422 CKK1258TRẦN THỊ THANH HÀ13/6/200013.15Quản trị khách sạn
423 CKK1347NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ30/05/200020.7Tiếng Anh
424 CKK0766LÊ THỊ PHƯƠNG HÀ20/10/200017.26Quản trị khách sạn
425 CKK1044VÕ THỊ NGỌC HÀ16/01/200019.7Quản trị kinh doanh
426 CKK0888BÙI NGUYỄN THU HÀ14/07/200020Quản trị kinh doanh
427 CKK0889CHÂU THỊ HỒNG HÀ24/08/200016.2Quản trị kinh doanh
428 CKK0890LÊ THỊ HÀ25/01/200016.9Tiếng Anh
429 CKK0891NGUYỄN THANH HÀ21/12/20009.8Tài chính - Ngân hàng
430 CKK0892PHẠM THỊ NGỌC HÀ03/11/200020.3Quản trị kinh doanh
431 CKK0893TRẦN THỊ THU HÀ14/9/2000208Kế toán
432 CKK0445NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ16/6/200019.3Tiếng Anh
433 CKK0545HỒ THỊ THU HÀ26/10/200017.9Quản trị khách sạn
434 CKK0164NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ03/05/200022.3Quản trị khách sạn
435 CKK0301TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG HÀ20/4/200024.1Kế toán
436 CKK0109TRẦN THỊ THU HÀ14/10/200020.5Quản trị khách sạn
437 CKK0145NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ02/01/200019.9Quản trị khách sạn
438 CKK2583TRẦN THỊ THU HÀ30/05/2000225Quản trị kinh doanh
439 CKK2615ĐẶNG THỊ THANH HÀ01/09/200021.7Tiếng Anh
440 CKK2648NGUYỄN THỊ THANH HÀ01/10/200022.5Kế toán
441 CKK2675TRẦN THỊ THU HÀ01/11/199920.7Tiếng Anh
442 CKK2676NGUYỄN THỊ THU HÀ12/09/199914.95Quản trị kinh doanh
443 CKK2681TRẦN THỊ THU HÀ12/07/20021.7Kế toán
444 CKK2666NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ09/07/200016.9Kế toán
445 CKK2738TRẦN THU HÀ29/9/200019.3Quản trị kinh doanh
446 CKK2770LÂM THỊ THU HÀ20/10/200016.5Quản trị khách sạn
447 CKK2313NGÔ NHẬT HÀ29/6/199916.1Quản trị kinh doanh
448 CKK2353NGUYỄN LÊ THU HÀ01_01_200011.65Quản trị khách sạn
449 CKK2210PHẠM THỊ NGỌC HÀ23/10/200021.8Kế toán
450 CKK2425BÙI THỊ THU HÀ1/10/200021.6Quản trị kinh doanh
451 CKK1594ĐÀO THỊ THU HÀ22/10/200022.8Quản trị kinh doanh
452 CKK1595NGUYỄN THỊ THU HÀ16/4/200019.7Quản trị khách sạn
453 CKK1508NGUYỄN THỊ CẨM HÀ07/09/199917.2Quản trị khách sạn
454 CKK1509VÕ THỊ HÀ21/10/200018.8Quản trị khách sạn
455 CKK1801NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ01/05/200018.5Quản trị khách sạn
456 CKK1802NGUYỄN THỊ THU HÀ31/8/200018.9Quản trị khách sạn
457 CKK1933SIU H' HÀ12/08/200019.8Tài chính - Ngân hàng
458 CKK2156HOÀNG THỊ THU HÀ12/08/200024.8Kế toán
459 CKK2093NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ12/08/200022.6Tiếng Anh
460 CKK2157BLING HẠ10/01/199919Dịch vụ pháp lý
461 CKK2046TRẦN THỊ HẠ2/2/200018.8Kế toán
462 CKK1596TRẢO THỊ HẠ23/5/200023.7Tiếng Anh
463 CKK2518HỒ THỊ NHƯ HẠ20/10/200020.5Tiếng Anh
464 CKK2268ĐẶNG NGUYỄN MINH HẠ15/09/200021.9Quản trị kinh doanh
465 CKK0209HỒ SỸ HAI18/02/199216.3Kế toán
466 CKK1045MAI THU HẢI25/09/200021.7Quản trị kinh doanh
467 CKK2354TRẦN THANH HẢI10/10/200020Quản trị kinh doanh
468 CKK2497NGUYỄN NGỌC HẢI22/09/200021.3Quản trị khách sạn
469 CKK2411NGUYỄN THỊ THANH HẢI14/07/200017.9Quản trị kinh doanh
470 CKK2665NGUYỄN NGỌC HẢI2302/200020.85Công nghệ thông tin
471 CKK1511NGUYỄN NGỌC HẢI08/08/200018.9Kế toán
472 CKK1803LÊ NGỌC HẢI15/3/199916Quản trị kinh doanh
473 CKK2094HỒ THỊ HẢI01/01/200021.2Tiếng Anh
474 CKK1934TRẦN THỊ HẢI10/08/200020.4Kế toán
475 CKK1869TRỊNH GIA HÂN20/11/200020.5Quản trị kinh doanh
476 CKK1697ĐOÀN THỊ NGỌC HÂN07/11/200025.5Kế toán
477 CKK1512NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN28/1/200016.8Quản trị khách sạn
478 CKK1597TỐNG MAI THỤC HÂN13/07/200021Quản trị khách sạn
479 CKK2723NGUYỄN MINH HÂN07/09/199912.7Kế toán
480 CKK0326HOÀNG NGỌC BẢO HÂN02/07/200017.7Tiếng Anh
481 CKK0589TRẦN LƯU GIA HÂN29/10/200017.7Tiếng Anh
482 CKK0430HOÀNG NGỌC BẢO HÂN02/07/200017.7Quản trị khách sạn
483 CKK0349NGUYỄN THỊ THANH HẰNG03/07/200022.1Quản trị kinh doanh
484 CKK0446HÀ THỊ HẰNG15/08/200022.8Quản trị khách sạn
485 CKK0473HỒ THỊ KIM HẰNG04/10/200019Tiếng Anh
486 CKK0474NGUYỄN ĐẶNG THU HẰNG9/1/200021.7Quản trị kinh doanh
487 CKK0590NGUYỄN THỊ HẰNG09/5/200017.8Kế toán
488 CKK0547LÊ THỊ THÚY HẰNG02/04/200018.7Quản trị khách sạn
489 CKK0265PHAN THỊ DIỄM HẰNG18/04/200018.6Kế toán
490 CKK0122VÕ THỊ THANH HẰNG28/05/200023.5Tiếng Anh
491 CKK0007NGUYỂN THỊ HẰNG9/5/200018Kế toán
492 CKK0051PHAN THỊ DIỄM HẰNG18/04/200020.5Kế toán
493 CKK1046PHẠM THỊ LỆ HẰNG19/7/199823.4Kế toán
494 CKK0767NGÔ THỊ THANH HẰNG27/06/200019.27Quản trị kinh doanh
495 CKK0768NGUYỄN THỊ THANH HẰNG04/04/200019.3Quản trị kinh doanh
496 CKK0894NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG19/06/200021.2Quản trị khách sạn
497 CKK0895TRẦN THỊ MỸ HẰNG22/5/200021.7Kế toán
498 CKK1348CAO THỊ HẰNG22/12/200018.2Kế toán
499 CKK1167NGUYỄN THỊ THUY HẰNG19/09/200024.1Kế toán
500 CKK2800HUỲNH THỊ HẰNG10/04/199916.25Quản trị kinh doanh
501 CKK2660LÊ THỊ HẰNG04/05/200015.4Quản trị kinh doanh
502 CKK2355NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG02/02/200020.5Tiếng Anh
503 CKK2314TRẦN THỊ THU HẰNG09/03/200023.2Quản trị kinh doanh
504 CKK1598VÕ THỊ THU HẰNG13/9/200019.9Quản trị khách sạn
505 CKK1513BÙI THÌ HẰNG30/1/200018.2Quản trị kinh doanh
506 CKK1698NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG2/8/199817.2Quản trị khách sạn
507 CKK1935NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG06/05/199918Kế toán
508 CKK1936NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG14/06/200022.8Quản trị kinh doanh
509 CKK1937PHẠM THỊ HẰNG02/10/200014Quản trị kinh doanh
510 CKK2095NGUYỄN THỊ THU HẰNG28/12/200012.95Quản trị khách sạn
511 CKK2096PHẠM THU HẰNG04/04/200022Quản trị khách sạn
512 CKK2158CAO THỊ HẰNG21/04/200022.3Quản trị khách sạn
513 CKK0068ĐÀO VĂN HANH03/08/199523.1Công nghệ thông tin
514 CKK0896HỒ THỊ HẠNH11/05/200020.8Quản trị khách sạn
515 CKK0897NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1/9/200021.2Quản trị khách sạn
516 CKK1259ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH10/04/200018.1Kế toán
517 CKK1349HOÀNG MỸ HẠNH1/6/200023.3Kế toán
518 CKK1350NGHIỆP HOÀNG HẠNH14/02/199920.5Quản trị kinh doanh
519 CKK1351NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH07/03/200012.5Quản trị kinh doanh
520 CKK1352TRẦN THỊ XUÂN HẠNH12/02/200020.5Tiếng Anh
521 CKK0090PHAN THỊ HẠNH12/12/200020.5Quản trị kinh doanh
522 CKK0266ĐOÀN THỊ HẠNH27/10/199519.7Tiếng Anh
523 CKK0235THÁI THỊ HỒNG HẠNH17/12/2000208Kế toán
524 CKK0676NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH29/01/200022.6Quản trị kinh doanh
525 CKK0475NGUYỄN THỊ HẠNH20/10/200019.6Quản trị khách sạn
526 CKK0431NGUYÊN THỊ HẠNH01/01/200024.9Tiếng Anh
527 CKK0395NGUYỄN THỊ HẠNH01/1/200024.9Quản trị khách sạn
528 CKK2159PHẠM THỊ MỸ HẠNH05/02/200019.3Quản trị kinh doanh
529 CKK2047TỪ THỊ MỸ HẠNH15/06/200016.9Quản trị khách sạn
530 CKK2097TRẦN THỊ KIỀU HẠNH20/01/200020.5Quản trị kinh doanh
531 CKK1699LÊ THỊ MỸ HẠNH16/03/200025.2Kế toán
532 CKK1804HỒ MAI HẠNH20/10/200019.8Quản trị kinh doanh
533 CKK1805NGUYỄN THỊ HẠNH08/02/200016.65Tiếng Anh
534 CKK1514NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH01/09/200017.5Quản trị khách sạn
535 CKK1515NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH06/06/200022.1Quản trị khách sạn
536 CKK1599NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH08/02/200020.5Quản trị kinh doanh
537 CKK1600TRẦN MỸ HẠNH24/08/200021.2Quản trị kinh doanh
538 CKK2417VÕ THỊ HỒNG HẠNH27/05/2000022.8Quản trị khách sạn
539 CKK2435NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH16/1/200016.5Kế toán
540 CKK2655MAI THỊ THÚY HẠNH20/8/200022.2Quản trị kinh doanh
541 CKK1938VÕ THỊ HÀO15/10/199820.5Kế toán
542 CKK2160BÙI TẤN HẢO30/06/200021.3Công nghệ thông tin
543 CKK2161NGUYỄN VĂN HẢO12/09/199615.1Quản trị kinh doanh
544 CKK0378NGUYỄN THỊ MỸ HẢO27/11/200018.5Quản trị khách sạn
545 CKK0635LÊ THỊ MỸ HẢO11/11/200023.8Kế toán
546 CKK0614NGUYỄN ĐÌNH HẬU4/11/200018.5Kế toán
547 CKK0476DƯƠNG THỊ NGỌC HẬU3/9/200022.1Kế toán
548 CKK0094PHẠM THỊ THU HẬU20/11/199920.8Quản trị khách sạn
549 CKK1353NGUYỄN THỊ HẬU20/11/200013.8Quản trị khách sạn
550 CKK1939NGUYỄN THÀNH CÔNG HẬU27/01/200017.5Quản trị kinh doanh
551 CKK1806LÊ THỊ HỒNG HẬU18/1/200014.4Quản trị kinh doanh
552 CKK1807LÊ THỊ HỒNG HẬU18/1/200020.5Quản trị kinh doanh
553 CKK1808NGUYỄN MINH HẬU25/09/200020.5Quản trị kinh doanh
554 CKK1700ĐẶNG THỊ HẬU10/3/199921.3Tiếng Anh
555 CKK2643VÕ VĂN HẬU15/1/200021.9Kế toán
556 CKK2562HUỲNH TRẦN QUANG HẬU06/06/200020.4Quản trị khách sạn
557 CKK2761LÊ VĂN HẬU13/03/200019Quản trị kinh doanh
558 CKK2776HỨA ĐẠI HẬU10/10/200016.25Quản trị khách sạn
559 CKK1260BÙI THỊ HIÊN29/08/1998197Kế toán
560 CKK0132ĐINH THỊ MỸ HIÊN17/02/200019.2Kế toán
561 CKK0092NGUYỄN THỊ THU HIỀN26/11/200021.8Quản trị khách sạn
562 CKK0026ĐINH THỊ THU HIỀN30/07/200020.5Quản trị kinh doanh
563 CKK0192HUỲNH THỊ MỸ HIỀN26/05/200022.3Quản trị kinh doanh
564 CKK0268NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200016.5Quản trị kinh doanh
565 CKK0295NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200021Quản trị kinh doanh
566 CKK0304NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200016.5Quản trị khách sạn
567 CKK0477VÕ THỊ THU HIỀN17/09/200014Quản trị kinh doanh
568 CKK0517HOÀNG THỊ THU HIỀN21/05/199919.5Kế toán
569 CKK0350TRẦN THÚY HIỀN20/02/200022.6Quản trị khách sạn
570 CKK0549VÕ THỊ THU HIỀN17/09/200234Quản trị kinh doanh
571 CKK1261BÙI THỊ HIỀN29/08/1998197Kế toán
572 CKK1262NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN20/04200020.9Quản trị khách sạn
573 CKK1168HOÀNG THỊ KIM HIỀN23/12/200020.3Quản trị khách sạn
574 CKK1169LÊ THỊ KIM HIỀN08/06/200021.5Quản trị khách sạn
575 CKK1170NGUYỄN THỊ KIM HIỀN28/10/200020.3Quản trị kinh doanh
576 CKK1171TRẦN THỊ DIỆU HIỀN26/11/200018.9Quản trị kinh doanh
577 CKK1354HUỲNH THỊ HIỀN03/07/200018.75Quản trị kinh doanh
578 CKK1355HUỲNH THỊ THU HIỀN02/02/200018.2Quản trị kinh doanh
579 CKK1356NGUYỄN THỊ HIỀN20/11/200013.8Tiếng Anh
580 CKK1357NGUYỄN THỊ HIỀN30/04/200022.7Quản trị khách sạn
581 CKK1358NGUYỄN THỊ THU HIỀN10/04/199922.6Kế toán
582 CKK0769NGUYỄN THỊ HIỀN28/7/2000265Quản trị kinh doanh
583 CKK0770TRẦN THỊ THU HIỀN12/09/200011.9Tiếng Anh
584 CKK1047HOÀNG THỊ THU HIỀN20/2/200020.8Quản trị khách sạn
585 CKK1048NGUYỄN THỊ HIỀN28/07/2000265Quản trị kinh doanh
586 CKK2801VĂN THỊ THU HIỀN22/6/199716.05Tiếng Anh
587 CKK2739LÊ THỊ MỸ HIỀN14/8/200022Quản trị khách sạn
588 CKK2714NGUYỄN THỊ THU HIỀN03/04/200020.5Quản trị kinh doanh
589 CKK2609VÕ THỊ MINH HIỀN09/11/20006Quản trị kinh doanh
590 CKK2485NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN20/08/200013.15Quản trị khách sạn
591 CKK2472LÊ THỊ THU HIỀN02/08/199919.1Quản trị kinh doanh
592 CKK2315LÊ THỊ THU HIỀN20/6/200020Tiếng Anh
593 CKK2316NGUYỄN THỊ THU HIỀN19/02/200018Quản trị khách sạn
594 CKK2211BÙI THỊ HIỀN21/05/200020.5Quản trị kinh doanh
595 CKK1601PHẠM THỊ ÁNH HIỀN10/10/200021.2Quản trị kinh doanh
596 CKK1940NGUYỄN THỊ HIỀN20/2/200021.6Quản trị khách sạn
597 CKK1941NGUYỄN THỊ THU HIỀN14/06/200022.9Quản trị kinh doanh
598 CKK1942NGUYỄN VŨ THU HIỀN7/4/200017.8Quản trị kinh doanh
599 CKK1870HỒ THỊ KIM HIỀN20/05/200018.6Kế toán
600 CKK1871TRỊNH THỊ NGỌC HIỀN23/3/200021.15Tiếng Anh
601 CKK0351NGUYỄN QUANG HIỂN02/03/200022.4Quản trị kinh doanh
602 CKK0593LÊ THỊ HIỆP28/05/200016.7Kế toán
603 CKK1049LÊ THỊ HIỆP28/11/200018.4Kế toán
604 CKK1359NGUYỄN VĂN HOÀNG HIỆP22/01/200018.5Quản trị khách sạn
605 CKK0728PHẠM THỊ XUÂN HIỆP22/02/200021.8Quản trị kinh doanh
606 CKK1809ĐẶNG THỊ HIỆP07/02/200019.6Quản trị khách sạn
607 CKK2356LÊ SĨ HIỆP08/03/200018.9Quản trị khách sạn
608 CKK2758THƯỢNG THỊ THU HIỆP24/05/20016.9Quản trị kinh doanh
609 CKK0898NGYEN THI MINH HIEU19\11\199817.67Quản trị khách sạn
610 CKK1050PHẠM THỊ HIẾU10/01/200022.7Quản trị kinh doanh
611 CKK0729NGUYỄN HIẾU04/09/200020Công nghệ thông tin
612 CKK1360NGUYỄN THỊ HIẾU15/05/200021.6Quản trị kinh doanh
613 CKK0550NGUYỄN TRUNG HIẾU27/10/200021.9Quản trị kinh doanh
614 CKK0677MAI THỊ HIẾU7/1/200019.7Công nghệ thông tin
615 CKK0352NGÔ THỊ HIẾU01/01/200021.7Quản trị khách sạn
616 CKK0396VĂN ĐÌNH MINH HIẾU8/9/200016.7Quản trị kinh doanh
617 CKK0294CAO ĐỨC HIẾU23/06 /200018.1Kế toán
618 CKK2762HOÀNG MINH HIẾU27/11/199820.1Kế toán
619 CKK2735LÊ MINH HIẾU03/04/200014.25Quản trị khách sạn
620 CKK2490PHẠM THỊ THANH HIẾU02/01/200020.5Tiếng Anh
621 CKK2534PHẠM HOÀNG MINH HIẾU31/07/200020.5Quản trị khách sạn
622 CKK1701HỒ THỊ THANH HIẾU15/10/200016.15Quản trị khách sạn
623 CKK1702HỒ THỊ THANH HIẾU15/10/200016.15Quản trị khách sạn
624 CKK1703PHẠM THỊ HIẾU10/1/200013.85Quản trị khách sạn
625 CKK1602NGUYỄN THỊ HIẾU15/6/200020.3Quản trị khách sạn
626 CKK1603TRẦN THỊ THẢO HIẾU29/09/200018.9Quản trị khách sạn
627 CKK1516LÊ THỊ MINH HIẾU14/11/200020.4Kế toán
628 CKK2162HỒ THỊ BÍCH HIẾU29/10/200016.7Quản trị khách sạn
629 CKK2098HÀ ĐỨC HIẾU10/7/200016.2Công nghệ thông tin
630 CKK2099LÊ THỊ MINH HIẾU11/09/199820.5Tiếng Anh
631 CKK1172PHẠM NGỌC HIỂU20/09/200018.2Quản trị khách sạn
632 CKK0771LÊ THỊ NGỌC HOA10/06/20021Quản trị khách sạn
633 CKK0772NGUYỄN THI HOA22/9/200015.25Quản trị kinh doanh
634 CKK0637NGUYỄN THỊ KIM HOA08/08/200022.1Quản trị khách sạn
635 CKK0638TRẦN THỊ HOA28-12-2000213Kế toán
636 CKK2163CHẾ THỊ KIM HOA15/4/200016.7Tiếng Anh
637 CKK2164TRẦN THỊ THU HOA14/04/200018.4Kế toán
638 CKK1943LÊ THỊ MINH HOA27/11/200022Quản trị kinh doanh
639 CKK1944NGUYỄN THỊ NHƯ HOA9/7/200022.4Quản trị kinh doanh
640 CKK1604BÙI THỊ HOA02/08/200012.4Quản trị khách sạn
641 CKK1605NGÔ THỊ NGUYỆT HOA19 /03/200017.31Quản trị khách sạn
642 CKK1606TRẦN THỊ HOA08/04/200016.2Kế toán
643 CKK2507NGUYỄN THỊ NHƯ HOA15/10/200024.7Quản trị kinh doanh
644 CKK2317TRẦN THỊ HOA04/04/200014Quản trị kinh doanh
645 CKK2582NGUYỄN THỊ KIỀU HOA19/9/200022.3Quản trị kinh doanh
646 CKK2557NGUYỄN THỊ HOA10/03/200023Quản trị kinh doanh
647 CKK2100VŨ THỊ HOÀ14/12/200021.8Tài chính - Ngân hàng
648 CKK1173PHẠM KHẮC HOÀ3/11/100019.4Quản trị kinh doanh
649 CKK0678NGUYỄN VĂN HÒA25/3/200022.3Quản trị kinh doanh
650 CKK0551CAO THỊ BÍCH HÒA09/10/200021.5Dịch vụ pháp lý
651 CKK0379MAI THỊ THU HÒA25/06/200022Quản trị kinh doanh
652 CKK2165NGUYỄN MINH HÒA09/06/200018Công nghệ thông tin
653 CKK1517TRẦN VĂN HÒA15/8/200021.2#N/A
654 CKK2589PHẠM THỊ HÒA6/6/200020Kế toán
655 CKK2590LÊ THỊ HÒA12/06/200022.9Quản trị kinh doanh
656 CKK2724NGUYỄN THỊ HOÀI11/01/200025.6Quản trị khách sạn
657 CKK1518LÊ THỊ BÍCH HOÀI12/12/200020.2Quản trị khách sạn
658 CKK1607NGUYỄN THỊ THU HOÀI23/03/2000226Kế toán
659 CKK0552NGUYỄN VĂN HOÀI20/04/199819.5Quản trị khách sạn
660 CKK0679LÊ THỊ THU HOÀI13/5/200021.9Kế toán
661 CKK0017NGUYỄN THỊ HOÀI17/05/200020.5Kế toán
662 CKK0065NGUYỄN THỊ HOÀI01/01/200020.5Quản trị khách sạn
663 CKK0730LÊ THỊ THU HOÀI13/05/200021.9Kế toán
664 CKK2357TRẦN THỊ KIM HOÀN30/11/200020.7Tiếng Anh
665 CKK2212HỒ VĂN HOÀNG01/05/1996180Dịch vụ pháp lý
666 CKK2269NGUYỄN HỮU HOÀNG20/1/200020.9Quản trị kinh doanh
667 CKK2568NGUYỄN PHI HOÀNG09/12/200014.15Công nghệ thông tin
668 CKK2658BÙI MINH HOÀNG21/02/200017.2Quản trị kinh doanh
669 CKK1608NGUYỄN MINH HOÀNG15/08/200017.4Công nghệ thông tin
670 CKK2166VÕ HOÀNG21/12/200019.7Quản trị kinh doanh
671 CKK1945NGUYỄN VÕ MINH HOÀNG17/4/200018.6Quản trị khách sạn
672 CKK0731LƯU THÁI HOÀNG08/05/200021.7Tiếng Anh
673 CKK1174BÙI PHỤ HOÀNG6/8/200018.1Quản trị khách sạn
674 CKK0087NGUYỄN ĐỨC HOÀNG31-3-200021Quản trị kinh doanh
675 CKK0236NGUYỄN THỊ THU HOÀNG02/09/200020Quản trị kinh doanh
676 CKK0553ĐỖ THỊ KIM HOÀNG17/3/200023Quản trị khách sạn
677 CKK0554NGUYỄN THỊ THU HOÀNG0209200018Tiếng Anh
678 CKK0432ĐOÀN NGUYỄN KIM HOÀNG21/9/200019.4Quản trị khách sạn
679 CKK0353NGUYỄN ĐỨC HOÀNG31/3/200021Quản trị kinh doanh
680 CKK0478HUỲNH NGỌC HUY HOÀNG22/10/200019.7Tiếng Anh
681 CKK1946NGÔ THỊ HOANH13/03/200020.5Quản trị khách sạn
682 CKK1519PHAN THANH HỌC12/8/200019.1Công nghệ thông tin
683 CKK1872NGUYỄN THỊ HỚI15/10/200021.4Quản trị khách sạn
684 CKK0518SAM THI HONG12/11/199916.7Quản trị kinh doanh
685 CKK0519SẦM THỊ HỒNG12/11/199916.7Quản trị kinh doanh
686 CKK0555LÂM THỊ THU HỒNG11/11/200022Quản trị khách sạn
687 CKK0556LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG18/02/200021.4Tiếng Anh
688 CKK0557PHẠM THỊ MỸ HỒNG16/10/200021.2Quản trị kinh doanh
689 CKK0615NGUYỄN THỊ THU HỒNG11/06/200021Quản trị kinh doanh
690 CKK0237TRẦN THỊ BÍCH HỒNG05/08/200022.2Quản trị kinh doanh
691 CKK0193PHẠM THỊ THU HỒNG19/05/200021.9Quản trị khách sạn
692 CKK0218LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG18/02/200021.4Tiếng Anh
693 CKK0300CAO THỊ HOA HỒNG19/02/2000227Quản trị kinh doanh
694 CKK0089NGUYỄN THỊ HỒNG14/10/200020.7Tiếng Anh
695 CKK0049NGUYỄN THỊ HỒNG15/2/200020.5Kế toán
696 CKK0018NGUYỄN THỊ HỒNG14/02/200020.5Kế toán
697 CKK0022NGUYỄN THỊ HỒNG15/02/200020.5Kế toán
698 CKK1175LÊ THỊ HỒNG28/11/200021.9Kế toán
699 CKK1176PHẠM THỊ HỒNG27/06/200023.6Quản trị khách sạn
700 CKK1263NGUYỄN THỊ HỒNG29/11/200015.4Kế toán
701 CKK1051PHAN THỊ THANH HỒNG23/09/200024.4Tiếng Anh
702 CKK0900NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG31/10/200023.3Kế toán
703 CKK1947HOÀNG THỊ CẨM HỒNG08/01/200023.8Tiếng Anh
704 CKK1948PHÙNG THỊ HOÀNG HỒNG12/6/200015.5Tiếng Anh
705 CKK2101PHAN THỊ KIM HỒNG31/5/200019.2Quản trị khách sạn
706 CKK1705ĐỖ THỊ THU HỒNG14/04/200020.9Công nghệ thông tin
707 CKK1706NGUYỄN THỊ HỒNG08/07/19986.25Tiếng Anh
708 CKK1810VŨ THỊ HỒNG18/03/200020.6Quản trị kinh doanh
709 CKK2621MAI THỊ HỒNG25/03/200022.7Tiếng Anh
710 CKK2742NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG27/04/200015Kế toán
711 CKK2270NGUYỄN THỊ THU HỒNG06/09/200019.3Tiếng Anh
712 CKK2358HOÀNG THỊ HỒNG21/08/200021.9Quản trị kinh doanh
713 CKK0208ĐỖ THỊ KIM HUỆ13/11/200018.2Quản trị khách sạn
714 CKK0238NGUYỄN THỊ HUỆ02/01/200024Quản trị khách sạn
715 CKK0175ĐÀO THỊ HUỆ5/11/200020.9Quản trị khách sạn
716 CKK0095VÕ THỊ HUỆ11/02/199922Tài chính - Ngân hàng
717 CKK0558NGUYỄN THỊ HUỆ06/01/200021.7Kế toán
718 CKK0773NGUYỄN THỊ HUỆ29/10/200019.9Tài chính - Ngân hàng
719 CKK1361NGUYỄN THỊ HUỆ02/07/200021.6Quản trị khách sạn
720 CKK2318TRIỆU THU HUỆ08/12/200023.1Kế toán
721 CKK2481NGUYỄN THỊ HUỆ22/6/200020.2Tiếng Anh
722 CKK2759NGUYỄN THỊ HUỆ04/02/199921Quản trị khách sạn
723 CKK1811NGUYỄN THỊ HUỆ29/9/200020.5Quản trị kinh doanh
724 CKK2102TRẦN THỊ KIM HUỆ15/10/200015.4Quản trị khách sạn
725 CKK1873PHẠM THỊ HUỆ12/04/199820.2Quản trị kinh doanh
726 CKK2796NGUYỄN MẠNH HÙNG25/5\200017.5Kế toán
727 CKK2798HOÀNG PHI HÙNG31/8/200020.7Quản trị kinh doanh
728 CKK2561VÕ QUỐC HÙNG22/10/200020.2Công nghệ thông tin
729 CKK2574HOÀNG THANH HÙNG02/08/200020.1Quản trị khách sạn
730 CKK2448CAO MẠNH HÙNG11/6/199520.1Quản trị khách sạn
731 CKK2395NGUYỄN VĂN HÙNG03/5/200021.2Tiếng Anh
732 CKK1362NGUYỄN MẠNH HÙNG28/04/200020.8Quản trị khách sạn
733 CKK0774NGUYỄN HOÀNG HÙNG20/06/200017.5Quản trị kinh doanh
734 CKK0902NGUYỄN VĂN HÙNG24/08/200020.5Công nghệ thông tin
735 CKK0479VÕ VĂN HÙNG29/3/200020Quản trị khách sạn
736 CKK1363NGUYỄN VĂN HƯNG21/04/199818.1Công nghệ thông tin
737 CKK2766NGUYỄN VĂN HƯNG13/4/199920.8Quản trị khách sạn
738 CKK1949PHẠM THÀNH HƯNG01/01/20006.6Kế toán
739 CKK1707ĐOÀN VIẾT HƯNG26-6-200021Tài chính - Ngân hàng
740 CKK1708NGUYỄN THANH HƯNG24/12/200018.3Quản trị kinh doanh
741 CKK1609NGUYỄN HẢI HƯNG04/08/200020.1Tài chính - Ngân hàng
742 CKK1364NGUYỄN THỊ HUƠNG01/01/200018.6Quản trị kinh doanh
743 CKK1365TRẦN THỊ HƯƠNG15/08/200020.2Tiếng Anh
744 CKK0320NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG26/06/199919.8Kế toán
745 CKK1264NGUYỄN THỊ HƯƠNG16/01/200016.25Kế toán
746 CKK1265NGUYỄN THỊ HƯƠNG04/10/199913.85Quản trị kinh doanh
747 CKK1177HỒ THỊ MAI HƯƠNG5/8/200020.5Kế toán
748 CKK1178TĂNG THỊ HƯƠNG27/09/200023.8Quản trị khách sạn
749 CKK0903NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG13/05/2000216Kế toán
750 CKK0904PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG10/02/200020.5Quản trị khách sạn
751 CKK0775NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/10/200020.5Quản trị khách sạn
752 CKK0776VÕ THỊ THU HƯƠNG03/03/200019.4Quản trị khách sạn
753 CKK1052NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG18/1/200019.9Tài chính - Ngân hàng
754 CKK0481LÊ THỊ MỸ HƯƠNG26/02/200020.6Tài chính - Ngân hàng
755 CKK0559VÕ THỊ NGỌC HƯƠNG09/01/199919.9Quản trị khách sạn
756 CKK0616LƯU THỊ THU HƯƠNG23/2/200026.2Quản trị khách sạn
757 CKK0680LÊ THỊ MỸ HƯƠNG16/2/200020.6Tài chính - Ngân hàng
758 CKK0681NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/10/200020.6Quản trị kinh doanh
759 CKK0103HOÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG04/02/200020.5Kế toán
760 CKK0269NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG05/03/200020.5Quản trị kinh doanh
761 CKK1709NGUYỄN THỊ ÁNH HƯƠNG22/2/200022.5Kế toán
762 CKK1950HÀ XUÂN HƯƠNG17/02/200020.5Quản trị khách sạn
763 CKK1951LÊ THỊ LAN HƯƠNG4/1/200015.5Quản trị khách sạn
764 CKK2778VĂN THỊ HƯƠNG20/10/200021Quản trị kinh doanh
765 CKK2745NGUYỄN NỮ KIỀU HƯƠNG08-02-200022.3Kế toán
766 CKK2694HỒ NGUYỄN THANH HƯƠNG18.12.199922.1Quản trị khách sạn
767 CKK2607ALĂNG THỊ HƯƠNG18/08/200020.5Quản trị khách sạn
768 CKK2381LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG26/5/200023.9Quản trị kinh doanh
769 CKK2382VĂN THỊ HƯƠNG05/03/200020.75Kế toán
770 CKK2213NGUYỄN THỊ HƯƠNG13/8/200023.9Tiếng Anh
771 CKK2476NGÔ THỊ TRÀ HƯƠNG26/6/200013.8Tài chính - Ngân hàng
772 CKK2319NGUYỄN VĂN HƯỚNG20/8/200017.3Quản trị kinh doanh
773 CKK2103CAO THỊ THANH HƯỜNG18/9/200011.1Quản trị khách sạn
774 CKK1710HÀ THỊ HƯỜNG20/09/200020.5Kế toán
775 CKK1179HOÀNG THỊ HƯỜNG20/6/200019.7Kế toán
776 CKK1180ĐOÀN MINH HUY05/10/199921Quản trị khách sạn
777 CKK1520VÕ NHƯ HUY29/03/200015.6Quản trị kinh doanh
778 CKK2104NGÔ NHÂN HUY04/01/200018.7Quản trị khách sạn
779 CKK1874NGUYỄN CHÂU HUY27/03/200013.6Quản trị kinh doanh
780 CKK2383LÊ HUY25/9/200014.65Công nghệ thông tin
781 CKK2384NGUYỄN QUANG HUY21/10/200020.5Quản trị khách sạn
782 CKK2236MAI QUANG HUY24/8/200017.1Công nghệ thông tin
783 CKK2454TRƯƠNG QUỐC HUY03/06/200022.7Quản trị kinh doanh
784 CKK2429HOÀNG ANH HUY03/12/200018.5Quản trị kinh doanh
785 CKK2787LÊ QUỐC HUY10/11/200025.8Công nghệ thông tin
786 CKK2684LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN15/01/200021.8Kế toán
787 CKK2686LÂM THỊ KIM HUYỀN17/04/200018.3Quản trị khách sạn
788 CKK2600NGUYỄN THỊ HUYỀN22/08/200017.1Quản trị kinh doanh
789 CKK2573HOÀNG THỊ HUYỀN20/7/200020.5Kế toán
790 CKK2556NGUYỄN THANH HUYỀN04/05/200021Quản trị khách sạn
791 CKK2627VÕ THỊ KHÁNH HUYỀN15/3/200019.1Quản trị khách sạn
792 CKK2436NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN14/04/200020.5Tiếng Anh
793 CKK2519LÊ THỊ NGỌC HUYỀN20/08/200024.5Quản trị kinh doanh
794 CKK2271LÊ THỊ NGỌC HUYỀN12/12/200021.6Quản trị kinh doanh
795 CKK2272VÕ THỊ THANH HUYỀN04/2/200016.1Quản trị kinh doanh
796 CKK2320NGUYỄN THỊ HUYỀN01/07/200020.4Kế toán
797 CKK1875HOÀNG THỊ DIỆU HUYỀN27/08/200024.2Quản trị kinh doanh
798 CKK1952ĐẶNG THỊ NHƯ HUYỀN25/09/200023.3Quản trị khách sạn
799 CKK1953UNG THỊ MỸ HUYỀN01/08/200013.55Quản trị khách sạn
800 CKK2105ĐẶNG THỊ THU HUYỀN10/07/200019.8Kế toán
801 CKK2106PHAN THỊ HUYỀN20/01/200020.8Quản trị kinh doanh
802 CKK2167CAO THỊ THANH HUYỀN19/04/200025.3Tiếng Anh
803 CKK1521TRẦN THỊ MỸ HUYỀN28/09/200019.9Quản trị khách sạn
804 CKK1610NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN16/07/200019.6Tiếng Anh
805 CKK1611VÕ THỊ THANH HUYỀN22/8/200016Quản trị kinh doanh
806 CKK1711ĐẶNG THỊ HUYỀN22/02/200013.95Quản trị khách sạn
807 CKK1712LÊ THỊ THANH HUYỀN2611200015.5Quản trị kinh doanh
808 CKK1266NGUYỄN KHÁNH HUYỀN02/04/200021.8Kế toán
809 CKK1366BÙI THỊ NGỌC HUYỀN29/05/199923Tiếng Anh
810 CKK1367NGUYỄN THỊ HUYỀN20/6/200022.4Kế toán
811 CKK1053BÙI THỊ HUYỀN07/06/200021.5Tiếng Anh
812 CKK1054LÊ THỊ DIỆU HUYỀN08/12/200021.2Kế toán
813 CKK1055MAI THỊ LỆ HUYỀN09/12/199922.6Công nghệ thông tin
814 CKK1056NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN26/11/200020.3Kế toán
815 CKK1057TÔ THỊ NGỌC HUYỀN29/01/200022.7Kế toán
816 CKK0777NGUYỄN TRẦN MỸ HUYỀN6/2/200021.3Kế toán
817 CKK0905MAI THỊ LỆ HUYỀN09-12-199919.6Quản trị khách sạn
818 CKK0906MAI THỊ LỆ HUYỀN09-12-199919.6Quản trị khách sạn
819 CKK0907MAI THỊ LỆ HUYỀN09/12/199922.6Quản trị khách sạn
820 CKK0909TRƯƠNG THỊ THÁNG HUYỀN11/10/199812.5Quản trị kinh doanh
821 CKK0910TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN11/10/199812.5Quản trị kinh doanh
822 CKK0298CAO THỊ THANH HUYỀN27/7/2000225Kế toán
823 CKK0033CAO THỊ THANH HUYỀN27/07/200022.1Kế toán
824 CKK0639NGUYỄN THỊ HUYỀN10/10/199920.6Tiếng Anh
825 CKK0617VI THỊ HUYỀN05/02/199820.5Quản trị khách sạn
826 CKK0520Y BÙI NGỌC HUYỀN23/6/199816.8Tiếng Anh
827 CKK2359ĐẶNG HUY HUỲNH21/1/200016Quản trị khách sạn
828 CKK1954TRƯƠNG THỊ THANH HYỀN05/09/200015.4Kế toán
829 CKK1876SIU H' IƠNG31/1/199912Tiếng Anh
830 CKK2482ĐỖ NGUYỆT KHA20/02/200023.8Quản trị kinh doanh
831 CKK1368ĐINH VĂN KHẢI06/09/200015Quản trị kinh doanh
832 CKK1058BÙI KHẮC NHẬT KHẢI20/8/200019Công nghệ thông tin
833 CKK2273CHUNG PHAN GIA KHẢI07/03/199817.5Dịch vụ pháp lý
834 CKK2048BÙI TRUNG KHANG04/02/200017.6Công nghệ thông tin
835 CKK2049LÊ NHỊ KHANG08/12/200023.9Công nghệ thông tin
836 CKK2107NGUYỄN THỊ BẢO KHANH02/07/220.9Quản trị khách sạn
837 CKK1877LÊ HỒNG KHANH10/10/200022.2Quản trị kinh doanh
838 CKK0129PHẠM NGUYỄN KIỀU KHANH12/5/200017Quản trị khách sạn
839 CKK0306PHẠM MINH KHÁNH10/10/200026.4Quản trị kinh doanh
840 CKK1812NGUYỄN VĂN KHÁNH27/03/200021.2Quản trị kinh doanh
841 CKK2274LÊ BẢO KHÁNH27/7/200018.3Tài chính - Ngân hàng
842 CKK2677NGUYỄN QUANG KHÁNH20/9/200016.8Công nghệ thông tin
843 CKK2275ĐÀO NGỌC KHOA8/6/199520.2Tiếng Anh
844 CKK1182NGUYỄN THỊ KHOA06/06200011.2Quản trị kinh doanh
845 CKK1522TRẦN HUỲNH KHÔI26/10/200016.5Quản trị khách sạn
846 CKK1369VÕ TẤN HOÀNG KHÔNG27/10/199823.3Kế toán
847 CKK2529TRƯƠNG QUANG KHUONG15/11/200020.5Công nghệ thông tin
848 CKK1955ĐẶNG THỊ MINH KHƯƠNG2/12/200020.5Quản trị kinh doanh
849 CKK2477VÕ THỊ KIM KHUYÊN30/08/200020.35Tiếng Anh
850 CKK2214TRẦN THỊ LỆ KHUYÊN27/09/200011.6Quản trị khách sạn
851 CKK2237ĐỖ HỮU KIÊN08/03/200019.6Quản trị kinh doanh
852 CKK2276PHAN HÀO KIỆT06/04/200019.8Quản trị khách sạn
853 CKK1956TRƯƠNG TUẤN KIỆT23/5/199618.8Quản trị kinh doanh
854 CKK1878LÊ NGUYỄN QUANG KIỆT21/04/200018.8Tiếng Anh
855 CKK0778TRẦN ANH KIỆT21/10/200015.2Công nghệ thông tin
856 CKK0194VÕ ANH KIỆT08/11/1999196Công nghệ thông tin
857 CKK0084HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199920.5Quản trị kinh doanh
858 CKK0037NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU21/04/200020.5Tiếng Anh
859 CKK0521HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199916.9Quản trị kinh doanh
860 CKK0447HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199917Quản trị khách sạn
861 CKK0354NGUYỄN THỊ ÁI KIỀU17/3/200021Tiếng Anh
862 CKK0779HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/9920.5Quản trị kinh doanh
863 CKK1183ĐỖ THỊ KIỀU01/01/200021.2Tiếng Anh
864 CKK1184HUỲNH THỊ THÚY KIỀU03/02/200020.5Quản trị khách sạn
865 CKK2108NGUYỄN THỊ HOA KIỀU01/01/200021.3Tiếng Anh
866 CKK1713ĐINH THỊ MỸ KIỀU28/10/200020.2Quản trị kinh doanh
867 CKK1714NGÔ THỊ KIỀU20/03/200020.2Quản trị khách sạn
868 CKK2277NGUYỄN DIỄM KIỀU1/12/200021.9Quản trị kinh doanh
869 CKK2278VÕ THỊ KIỀU16/11/2000232Tài chính - Ngân hàng
870 CKK2592NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU27/08/200022.4Quản trị khách sạn
871 CKK2603NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU25/01/20006Quản trị khách sạn
872 CKK2685VÕ THỊ OANH KIỀU27/02/200022.5Tài chính - Ngân hàng
873 CKK2707LA THỊ MINH KIỀU24/1/200017.3Tài chính - Ngân hàng
874 CKK1612BÙI ÁNH PHƯƠNG KIM19/2/200022.9Kế toán
875 CKK2050NGUYỄN THỊ HỒNG KIM02/06/200014Tiếng Anh
876 CKK1267LÊ TRƯƠNG THỊ THIÊN KIM30/05/199923.7Quản trị khách sạn
877 CKK0057LÊ HIẾU KÍNH06/07/199823.7Công nghệ thông tin
878 CKK0780NGUYỄN THỊ KỲ10/12/200013Công nghệ thông tin
879 CKK0913PHAN ĐIỀN LẠC7/6/200015.75Quản trị khách sạn
880 CKK1059TRỊNH THỊ LAI03/05/200024.8Kế toán
881 CKK1715PHẠM THỊ LAI05/01/200024.4Tiếng Anh
882 CKK2721NGUYỄN THỊ THU LÀI18/01/200020.5Quản trị kinh doanh
883 CKK2587VÕ THỊ LÀI06/09/200017.9Quản trị khách sạn
884 CKK2279LÊ THỊ MỸ LÀI01/05/200020.5Quản trị kinh doanh
885 CKK2215ĐOÀN THỊ LÀI18/12/200020Quản trị khách sạn
886 CKK1185ĐOÀN THỊ LÀI16/03/199921.9Kế toán
887 CKK0315PHẠM THỊ THU LÀI04/04/200022.4Quản trị khách sạn
888 CKK0355PHẠM THỊ THU LÀI04/04/200022.4Quản trị kinh doanh
889 CKK0434VÕ THỊ HƯƠNG LAM25/8/2000240Quản trị kinh doanh
890 CKK0482VÕ THI HƯƠNG LAM25/8/200024Quản trị kinh doanh
891 CKK2503TRIỆU THỊ NGỌC LAM18/10/199913Quản trị khách sạn
892 CKK1813NGUYỄN HÀ LAM10/1/200019.35Quản trị khách sạn
893 CKK1523PHẠM THỊ LAM10/01/200020.2Tiếng Anh
894 CKK1716NGUYỄN THỊ LAN21/10/200014.45Quản trị khách sạn
895 CKK2168ĐÀO THỊ NGỌC LAN31/05/200020.9Quản trị kinh doanh
896 CKK2169NGUYỄN THỊ LAN10/2/200020.5Quản trị khách sạn
897 CKK1879NGUYỄN THỊ NGỌC LAN29/05/200020.7Quản trị khách sạn
898 CKK2321PHẠM THỊ HỒNG LAN07/08/200027.1Kế toán
899 CKK2704NGUYỄN THỊ THANH LAN31/01/200016.6Quản trị kinh doanh
900 CKK0522NGUYỄN THỊ MỸ LAN24/10/200021Tiếng Anh
901 CKK0398NGUYỄN NHẬT LAN12/9/200025.1Tiếng Anh
902 CKK0195KHÚC THỊ LAN11/03/199924.4Tiếng Anh
903 CKK1186VÕ KIỀU LAN02/02/200020.5Quản trị khách sạn
904 CKK0914HUỲNH THỊ LAN24/11/200010.05Tiếng Anh
905 CKK0915LÝ THỊ PHƯƠNG LAN25/2/200020.5Quản trị kinh doanh
906 CKK2525NGUYỄN NHẬT LÂN21-03-200015.9Công nghệ thông tin
907 CKK0399NGUYỄN NHẬT LANAN12/9/200025.1Tiếng Anh
908 CKK0400NGUYỄN NHẬT LANANAN12/9/200025.1Tiếng Anh
909 CKK1060NGUYỄN THỊ LANG10/02/200022.7Quản trị kinh doanh
910 CKK0212NGUYỄN THỊ LANH28/11/199924.6Quản trị khách sạn
911 CKK2360TRƯƠNG THỊ MỸ LANH03/12/200023.7Tiếng Anh
912 CKK1957CHUNG VĂN LANH01/01/200015Quản trị khách sạn
913 CKK1814NGUYỄN THỊ TUYẾT LÀNH05/12/200019.2Tài chính - Ngân hàng
914 CKK0181TRƯƠNG THỊ THU LÀNH18/12/200023.7Quản trị khách sạn
915 CKK0356NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH12/04/200020.1Quản trị kinh doanh
916 CKK0560NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH12/4/200020.1Quản trị kinh doanh
917 CKK0917HỒ THỊ LÀNH19/3/200014.1Quản trị kinh doanh
918 CKK1370NGUYỄN THỊ MỸ LÀNH20/11/200020.1Quản trị kinh doanh
919 CKK1371NGUYỄN THỊ NGỌC LÀNH6/8/200021.1Quản trị khách sạn
920 CKK1815Y LÊ11/11/200014Tiếng Anh
921 CKK2109NGUYỄN THỊ NGỌC LÊ25/10/200018.55Quản trị khách sạn
922 CKK2385ĐOÀN THỊ THẢO LÊ12/7/200011.4Quản trị khách sạn
923 CKK2528VÕ THỊ MỸ LÊ10/12/200021.6Tiếng Anh
924 CKK2487VÕ THỊ MỸ LÊ10/12/200021.8Tiếng Anh
925 CKK2280HUỲNH THỊ LỆ10/09/200020.35Quản trị kinh doanh
926 CKK2281PHẠM NHẬT LỆ27/09/200023.7Kế toán
927 CKK2542TRẦN THỊ LỆ27/11/200014.8Tiếng Anh
928 CKK2170ĐỖ THỊ LỆ06/10/200012.85Quản trị khách sạn
929 CKK1372LƯƠNG THỊ MỸ LỆ19/08/200019.6Quản trị kinh doanh
930 CKK0732NGÔ ĐIỀU NHẬT LỆ26/11/199819.7Quản trị khách sạn
931 CKK1187LÊ THỊ LỆ18/09/200022.3Quản trị kinh doanh
932 CKK1268ĐỖ THỊ MỸ LỆ27/10/200026.1Quản trị kinh doanh
933 CKK1270NGUYỄN THỊ MỸ LỆ3664822.2Quản trị kinh doanh
934 CKK1061ĐỖ THỊ MỸ LỆ08/05/200018.9Kế toán
935 CKK0327NGUYỄN THỊ LỆ02/01/200022.2Tiếng Anh
936 CKK0224NGUYỄN THỊ MỸ LỆ20/11/200022.2Quản trị khách sạn
937 CKK0153TRẦN THỊ LỆ20/12/200023Quản trị kinh doanh
938 CKK2110NGUYỄN THỊ ÚT LÊN26/04/200021.3Quản trị kinh doanh
939 CKK1717PHAN VĂN LỊCH13/8/200020.5Quản trị kinh doanh
940 CKK1816ĐÀO THỊ KIM LIÊN24/05/200012.75Quản trị khách sạn
941 CKK1817TRẦN THỊ KIM LIÊN27/4/200020.7Tài chính - Ngân hàng
942 CKK1524PHẠM THỊ THUỲ LIÊN01/02/199923.1Quản trị kinh doanh
943 CKK1880LÊ THỊ QUỲNH LIÊN27/05/200024.3Quản trị khách sạn
944 CKK1881LÊ THỊ QUỲNH LIÊN27/05/200024.3Quản trị khách sạn
945 CKK2558ĐỖ THỊ KIM LIÊN24/10/200020.7Quản trị kinh doanh
946 CKK2504NGUYỄN THỊ YẾN LIÊN13/10/200022.2Tiếng Anh
947 CKK2540NGUYỄN THỊ KIM LIÊN21/7/200020.5Tiếng Anh
948 CKK2541NGUYỄN THỊ KIM LIÊN21/7/200020.5Tiếng Anh
949 CKK0640NGUYỄN THỊ KIM LIÊN30/12/199921Quản trị kinh doanh
950 CKK0641NGUYỄN THỊ KIM LIÊN10/10/200018.4Quản trị khách sạn
951 CKK1062PHÙNG THỊ KIM LIÊN2/5/200017.6Quản trị khách sạn
952 CKK0781NGUYỄN THỊ LIÊN20/01/200019.4Kế toán
953 CKK0918TRỊNH THỊ HUỲNH LIÊN24/5/20022.4Quản trị kinh doanh
954 CKK1188PHẠM THỊ KIM LIÊN22/10/200024.5Công nghệ thông tin
955 CKK1189TRẦN THỊ NHẬT LIÊN20/11/200018.3Quản trị kinh doanh
956 CKK2051VÕ THỊ LIẾN25/02/200012.25Quản trị kinh doanh
957 CKK1718NGUYỄN THỊ LIỀN10/07/200022.9Quản trị khách sạn
958 CKK2632PHẠM THỊ LIỂU14/01/200015.2Quản trị khách sạn
959 CKK2631LÊ THỊ LINH22/1/200025.6Tiếng Anh
960 CKK2622NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH02/09/200012.35Công nghệ thông tin
961 CKK2679TRẦN VĂN TRƯỜNG LINH19/12/200016Công nghệ thông tin
962 CKK2656PHAN KHÁNH LINH28/01/200025Kế toán
963 CKK2554NGUYỄN THỊ THẢO LINH29/09/200022.5Quản trị khách sạn
964 CKK2593TRƯƠNG THỊ LINH25/02/200024.8Quản trị kinh doanh
965 CKK2610NGUYỄN THỊ CẨM LINH31/01/200023.9Quản trị khách sạn
966 CKK2785NGUYỄN THỊ LINH26/2/200020.5Quản trị khách sạn
967 CKK2779NGUYỄN HÀ LINH03/07/200012.25Quản trị kinh doanh
968 CKK2754LÊ THỊ THÙY LINH01/07/200023.8Quản trị khách sạn
969 CKK2522PHAN THỊ THÙY LINHVD:05/07/200013.15Quản trị khách sạn
970 CKK2495NGUYỄN THỊ THÚY LINH03/05/200020.5Quản trị khách sạn
971 CKK2407VÕ THỊ KHÁNH LINH17/6/200014.65Quản trị khách sạn
972 CKK2410HÀ THỊ LINH02/10/199921.8Quản trị kinh doanh
973 CKK2282ĐỖ NGUYỄN HOÀI LINH16/04/199917.8Quản trị kinh doanh
974 CKK2283HOÀNG THỊ KHÁNH LINH24/03/200021.3Kế toán
975 CKK2284NGUYỄN THỊ THÙY LINH16/06/199818.8Kế toán
976 CKK2238LÊ THỊ NGỌC LINH10-09-200023.1Tiếng Anh
977 CKK2361ĐẶNG THỊ MỸ LINH02/01/200021.8Tiếng Anh
978 CKK2362VĂN THỊ DIỆU LINH30/7/199923Tiếng Anh
979 CKK2322CAO THỊ LINH10/12/200019.8Kế toán
980 CKK2323LÊ VĂN LINH02/05/9922.5Quản trị khách sạn
981 CKK1719CAO THỊ LINH02/12/200021.7Quản trị kinh doanh
982 CKK1720TRẦN THỊ KHÁNH LINH05/10/200021.3Kế toán
983 CKK1525DANG THI PHƯƠNG LINH2/1/200012.5Tiếng Anh
984 CKK1526LÊ THỊ ÁNH LINH01/01/199919.6Tiếng Anh
985 CKK1527LÊ THỊ MỸ LINH15/9/200015.5Kế toán
986 CKK1528TRẦN NHẬT LINH15/08/200020.9Quản trị kinh doanh
987 CKK1613DƯƠNG THỊ MỸ LINH15_04_200020.5Quản trị kinh doanh
988 CKK1614NGÔ VĂN LINH27/11/200020.6Quản trị kinh doanh
989 CKK1615NGUYỄN THỊ MỸ LINH12/10/200014.9Tiếng Anh
990 CKK1616NGUYỄN THỊ NHẬT LINH18/05/200019.9Quản trị kinh doanh
991 CKK1617TRẦN THỊ KHÁNH LINH05/10/200021Kế toán
992 CKK2111NGUYỄN THỊ TRÚC LINH11/11/200021.1Quản trị kinh doanh
993 CKK2112NGUYỄN TƯỜNG BẢO LINH14/07/200013.4Quản trị khách sạn
994 CKK1882NGUYỄN THỊ MỸ LINH01/01/200021.4Tiếng Anh
995 CKK1958LÊ MỸ LINH09/10/200019.4Quản trị kinh doanh
996 CKK1959LÊ THỊ KHÁNH LINH19/11/200022Quản trị khách sạn
997 CKK1960NGUYỄN THỊ KIỀU LINH27/02/200023.6Quản trị kinh doanh
998 CKK1961PHẠM HỒNG KHÁNH LINH11/08/200018.7Kế toán
999 CKK1962TRẦN NHẬT LINH16/8/200018.8Công nghệ thông tin
1000 CKK1190NGUYỄN THỊ CẨM LINH21/11/200014.4Kế toán
1001 CKK1191VÕ THỊ ÁI LINH21/10/20007.9Quản trị kinh doanh
1002 CKK1271NGUYỄN THỊ MỸ LINH22/10/200020.5Kế toán
1003 CKK1272NGUYỄN THỊ NGỌC LINH01/11/200018.5Kế toán
1004 CKK1273NGUYỄN THỊ THÙY LINH25/8/200017.4Tiếng Anh
1005 CKK1274PHAN THỊ LINH02/01/200014.6Kế toán
1006 CKK1373HUỲNH KHÁNH LINH2/3/200018.5Quản trị khách sạn
1007 CKK1374LÊ THỊ MỸ LINH22/9/200019.8Dịch vụ pháp lý
1008 CKK1375NGUYỄN THỊ THANH LINH17/12/200015.25Quản trị khách sạn
1009 CKK0919HỒ THỊ MỸ LINH09/05/200020.5Quản trị khách sạn
1010 CKK0920NGUEN LE NGOC LINH09/03/200019.7Kế toán
1011 CKK0921NGUYỄN LÊ NGỌC LINH09/03/200019.7Kế toán
1012 CKK0922NGUYỄN THỊ NGỌC LINH02/11/200016.3Quản trị khách sạn
1013 CKK0923TỐNG KHÁNH LINH10/2/200020.8Quản trị kinh doanh
1014 CKK0924TRẦN THỊ YẾN LINH13/01/200021.2Quản trị khách sạn
1015 CKK0925VÕ THỊ KHÁNH LINH03/09/200016.45Quản trị kinh doanh
1016 CKK0782LÊ THỊ THÙY LINH2/4/200021.1Quản trị kinh doanh
1017 CKK0783NGUYỄN THỊ LINH31/5/200020.3Quản trị khách sạn
1018 CKK0784THÁI THỊ MỸ LINH06/07/200018.2Kế toán
1019 CKK1063MAI THỊ QUỲNH LINH30/04/200017.6Quản trị kinh doanh
1020 CKK1064NGUYỄN THỊ ÁI LINH25/05/200019.8Quản trị khách sạn
1021 CKK1065PHẠM DIỆU LINH18-02-200014.75Quản trị khách sạn
1022 CKK1066PHẠM THỊ CẨM LINH24/6/200022.7Quản trị khách sạn
1023 CKK1067PHẠM THỊ MỸ LINH10/10/200022Tiếng Anh
1024 CKK0618HOÀNG THỊ KHÁNH LINH20/01/200024.3Tiếng Anh
1025 CKK0594NGUYỄN KHÁNH LINH01/06/200020.8Tài chính - Ngân hàng
1026 CKK0357HUỲNH THỊ MỸ LINH30/11/200025.2Quản trị khách sạn
1027 CKK0523TRẦN THÙY LINH01/10/200024.3Kế toán
1028 CKK0483TRẦN THỊ MỸ LINH05/11/200019.4Quản trị khách sạn
1029 CKK0155HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200022.7Tiếng Anh
1030 CKK0142NGUYỄN THỊ MỸ LINH22/02/200021.7Quản trị kinh doanh
1031 CKK0121LÊ CẢNH KIỀU LINH16/03/200019.6Quản trị khách sạn
1032 CKK0134LÊ THỊ MỸ LINH1/12/200021.5Quản trị khách sạn
1033 CKK0107LUONG THỊ LINH14/09/200022.1Quản trị khách sạn
1034 CKK0043HOÀNG THỊ TRÚC LINH14/10/200020.5Quản trị khách sạn
1035 CKK0019LƯƠNG THỊ LINH14/09/200022.2Quản trị khách sạn
1036 CKK0225PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021Kế toán
1037 CKK0271LÊ THỊ PHƯƠNG LINH21/07/200022.3Kế toán
1038 CKK0185LÂM LINH13/1/200019.8Quản trị kinh doanh
1039 CKK0213HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200024.9Tiếng Anh
1040 CKK0196NGUYỄN THỊ TRÀ LINH29/10/200016.3Quản trị kinh doanh
1041 CKK0197PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021.8Quản trị khách sạn
1042 CKK0316ĐINH NHƯ LĨNH10/9/200022.5Quản trị kinh doanh
1043 CKK0143TRẦN THỊ LOAN02/10/200021.6Tiếng Anh
1044 CKK0524MAI THỊ PHƯƠNG LOAN05/11/20025.5Quản trị khách sạn
1045 CKK0401LÊ THỊ MỸ LOAN06/07/200020.5Quản trị kinh doanh
1046 CKK0619MAI THỊ PHƯƠNG LOAN05/11/200024.3Tiếng Anh
1047 CKK0685TRẦN THỊ KIM LOAN16/05/200018.8Quản trị khách sạn
1048 CKK1068NGUYỄN THỊ KIM LOAN05/11/200016.1Quản trị khách sạn
1049 CKK0926CAO THẢO LOAN13/01/200022.9Quản trị kinh doanh
1050 CKK1376TRẦN THỊ DIỆU LOAN07/09/200018.6Quản trị khách sạn
1051 CKK1275PHAN THỊ HOÀNG LOAN20/01/200017.8Kế toán
1052 CKK1963SỬ THỊ ÚT LOAN16/01/200026Kế toán
1053 CKK1883VÕ THỊ BÍCH LOAN28/08/200021.9Dịch vụ pháp lý
1054 CKK2171NGYỄN THỊ KIM LOAN16/11/20016Kế toán
1055 CKK1529MAI THI HỒNG LOAN04/11/200020.2Tài chính - Ngân hàng
1056 CKK1721LƯƠNG THỊ HỒNG LOAN12/2/200022Quản trị kinh doanh
1057 CKK2363LÊ THỊ XUÂN LOAN09/09/200023.4Quản trị khách sạn
1058 CKK2364LÊ THỊ XUÂN LOAN09/06/200023.6Quản trị khách sạn
1059 CKK2285LÊ THỊ MINH LOAN05/02/200013Quản trị kinh doanh
1060 CKK2432ĐINH THỊ PHƯƠNG LOAN20/05/200024.5Quản trị kinh doanh
1061 CKK2795VÕ THỊ LOAN16/01/1998200Kế toán
1062 CKK2606NGUYỄN THỊ LOAN10/4/200018.6Quản trị kinh doanh
1063 CKK2644NGUYEN THI LOAN08/01/199921Kế toán
1064 CKK1069ĐẶNG ĐỨC LỘC24/03/200016Kế toán
1065 CKK1193PHẠM PHÚ LỘC7/9/200016.5Tiếng Anh
1066 CKK1377TRẦN THỊ XUÂN LỘC6/4/200019.2Quản trị kinh doanh
1067 CKK0239VÕ VĂN LỘC18/11/199915.7Quản trị khách sạn
1068 CKK2548VÕ BÁ LỘC08/08/200020.3Tài chính - Ngân hàng
1069 CKK2434LÊ VĂN LỘC21082000192Công nghệ thông tin
1070 CKK2462TRẦN THỊ LỘC02/08/200017.1Quản trị khách sạn
1071 CKK1530NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC14/09/200023.7Quản trị kinh doanh
1072 CKK1619TRẦN THỊ BÍCH LỘC16/08/200022.8Tiếng Anh
1073 CKK0927VÕ THỊ ÁNH LỜI01/09/200018.15Quản trị khách sạn
1074 CKK1070LÊ VĂN LỢI12/10/200019.1Công nghệ thông tin
1075 CKK0785ĐÀM VĂN LỢI06/06/200015.4Công nghệ thông tin
1076 CKK1194TỪ THỊ LỢI16/8/200021.2#N/A
1077 CKK0595PHẠM THỊ MINH LỢI23/10/199918.5Tiếng Anh
1078 CKK0402ĐỒNG THANH LONG01/01/200018.4Quản trị khách sạn
1079 CKK0272ĐỒNG THANH LONG1/1/200022Quản trị khách sạn
1080 CKK1378NGUYỄN HOÀNG LONG10/07/200019.1Kế toán
1081 CKK1071ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG LONG01/09/200014Kế toán
1082 CKK0928NGUYỄN GIAO LONG19/11/200022.3Tiếng Anh
1083 CKK2172NGUYỄN THÀNH LONG30/9/200015Quản trị kinh doanh
1084 CKK2113LÊ QUANG LONG31/03/200019.4Quản trị kinh doanh
1085 CKK1884PHẠM VIẾT LONG01/06/200019.1Quản trị kinh doanh
1086 CKK2431PHẠM NGỌC LONG15/10/200020.2Quản trị khách sạn
1087 CKK2324CAO THỊ MỸ LONG15/08/200021Quản trị khách sạn
1088 CKK2614NGUYỄN DUY LONG10/03/200018.1Quản trị khách sạn
1089 CKK2668PHẠM THỊ LONG16/06/200021.9Tiếng Anh
1090 CKK1964A LƠT30/4/200020.9Tiếng Anh
1091 CKK1620TRƯƠNG NGỌC LUÂN15/01/200019.6Quản trị khách sạn
1092 CKK1531PHAN THÀNH LUÂN01/06/200018.5Công nghệ thông tin
1093 CKK0929BÙI THÀNH LUÂN20/02/200018.9Quản trị kinh doanh
1094 CKK1379TRƯƠNG THỊ LUẬN20/6/200015.35Tiếng Anh
1095 CKK1195NGUYỄN THÀNH LUẬN02/10/200020.5Công nghệ thông tin
1096 CKK2396TRẦN ANH LUẬN09/11/200022.3Quản trị khách sạn
1097 CKK2470VÕ TRƯỜNG LUẬN04/11/200020.8Công nghệ thông tin
1098 CKK2691VÕ TẤN LỰC4/3/200014.4Quản trị khách sạn
1099 CKK1380HUỲNH TẤN LỰC02/04/200017.5Công nghệ thông tin
1100 CKK0240NGUYỄN PHƯỚC LỰC26/10/199218.3Dịch vụ pháp lý
1101 CKK0403NGUYỄN HỮU LỰC13/11/200019.1Quản trị kinh doanh
1102 CKK0484 LUÊN01/01/199820.8Dịch vụ pháp lý
1103 CKK0786TRƯƠNG ĐỖ MỸ LƯƠNG07/09/200021.3Quản trị khách sạn
1104 CKK2797DƯƠNG THỊ LƯƠNG04/02/199822.3Quản trị kinh doanh
1105 CKK2536TRƯƠNG THỊ HIỀN LƯƠNG18/3/200017.1Tiếng Anh
1106 CKK1532NGUYỄN THỊ LƯƠNG08/06/200019.4Kế toán
1107 CKK2637NGUYỄN THỊ QUỲNH LƯU02/08/200019.6Quản trị khách sạn
1108 CKK2602HUỲNH THỊ CẨM LUY11/04/199918.7Quản trị kinh doanh
1109 CKK0116TRẦN THỊ LUYÊN04/11/200018.5Quản trị khách sạn
1110 CKK0029NGÔ THỊ HỒNG LUYẾN03/01/200020.5Quản trị khách sạn
1111 CKK0930NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN23/09/200014.55Quản trị khách sạn
1112 CKK2563NGÔ THỊ CẨM LUYẾN19/10/200017.15Tiếng Anh
1113 CKK2421NGUYỄN THỊ THU LUYẾN01/01/20020.6Kế toán
1114 CKK1818NGUYỄN HỒNG LUYẾN28/9/200020.5Quản trị kinh doanh
1115 CKK2430TRẦN THỊ LUYỆN02/09/200023.5Quản trị khách sạn
1116 CKK2440TRẦN PHƯƠNG THẢO LY29/03/200015.15Tiếng Anh
1117 CKK2510LÊ THỊ ÁNH LY06/03/200023.3Quản trị kinh doanh
1118 CKK2502NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY11/3/200018.95Kế toán
1119 CKK2365LÊ THỊ LY03/04/200019.9Quản trị kinh doanh
1120 CKK2366LÊ THI TRÚC LY13/8/200019.9Quản trị kinh doanh
1121 CKK2367NGUYỄN KHÁNH LY09/12/200022.4Quản trị khách sạn
1122 CKK2216ĐÀM THỊ LY17/06/200022.3Kế toán
1123 CKK2547NGUYỄN THỊ KHÁNH LY16/11/200025.7Quản trị khách sạn
1124 CKK2616HỒ VI KHÁNH LY17/12/200021.5Tiếng Anh
1125 CKK2737NGÔ NGỌC HIỀN LY10/10/200020.5Quản trị kinh doanh
1126 CKK1533HUỲNH THỊ MY LY08/04/200020Quản trị kinh doanh
1127 CKK1534TRẦN THỊ HOÀI LY12/04/200020.9Quản trị khách sạn
1128 CKK1621TRẦN LÊ KHÁNH LY19/1/200017.75Quản trị khách sạn
1129 CKK1965HUỲNH THỊ TRÚC LY20/03/200018.4Tài chính - Ngân hàng
1130 CKK1966PHẠM THỊ HƯƠNG LY15/05/200019.2Kế toán
1131 CKK1885TỐNG THỊ KHÁNH LY18/11/200020.5Kế toán
1132 CKK2173NGUYỄN THỊ MỸ LY04/02/200020.5Tiếng Anh
1133 CKK2052HỒ THỊ KHÁNH LY22/7/200020.9Quản trị khách sạn
1134 CKK2053LÊ THỊ KIM LY25/2/200018.7Kế toán
1135 CKK0931NGUYỄN THỊ DIỆU LY10/04/200021.3Kế toán
1136 CKK0787LÊ THỊ TRÀ LY03/07/200014.9Quản trị kinh doanh
1137 CKK0788NGUYỄN THỊ THẢO LY9/1/200018.9Kế toán
1138 CKK1073LÊ THỊ KHÁNH LY04/04/199822.5Quản trị khách sạn
1139 CKK1074LÊ THỊ THẢO LY26/10/200020.5Quản trị kinh doanh
1140 CKK1381LÊ THỊ TÔ LY6/06/200016.3Kế toán
1141 CKK1382NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY15/06/200021.5Quản trị kinh doanh
1142 CKK1383TRẦN THỊ LY02/02/20008.8Quản trị kinh doanh
1143 CKK1277ĐÀM THỊ LY17/06/20009.8Kế toán
1144 CKK0073VÕ THỊ TRÚC LY23/8/200018.5Kế toán
1145 CKK0034TRẦN THỊ CẨM LY7/9/200021.1Kế toán
1146 CKK0080KIỀU THỊ ÁNH LY14/10/200020.5Quản trị khách sạn
1147 CKK0137ĐOÀN THỊ KHÁNH LY26/09/200022.9Quản trị khách sạn
1148 CKK0329LÂM THỊ TRÚC LY29/10/200020.7Quản trị kinh doanh
1149 CKK0485CHÂU THỊ NGỌC LY27/12/199923.8Quản trị khách sạn
1150 CKK0486PHẠM THỊ MAI LY18/05/200021.3Quản trị kinh doanh
1151 CKK0686LÊ THỊ THẢO LY26/10/200018.8Tiếng Anh
1152 CKK0687PHẠM THẢO LY06/07/200019.3Quản trị kinh doanh
1153 CKK0448CHU THỊ LÝ11/04/199620.4Kế toán
1154 CKK0436HOÀNG THỊ LÝ16/04/200022.6Tiếng Anh
1155 CKK0219TRẦN THỊ LÝ22/12/200023.1Quản trị khách sạn
1156 CKK0291PHẠM THỊ TUYẾT MAI19/04/200026Tiếng Anh
1157 CKK0688TRẦN TUYẾT MAI17-12-200021.9Kế toán
1158 CKK0561VÕ THỊ MAI20/4/200020.5Dịch vụ pháp lý
1159 CKK1385NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI16/8/200022.9Tiếng Anh
1160 CKK0789VÕ THỊ NGỌC MAI01/09/200018.1Quản trị khách sạn
1161 CKK0932VĂN THỊ ÁNH MAI14/11/200020.5Quản trị kinh doanh
1162 CKK2174VĂN THỊ QUỲNH MAI03/09/200016.75Tài chính - Ngân hàng
1163 CKK2114NGUYỄN THỊ MAI23/10/200014.2Quản trị kinh doanh
1164 CKK1722CAO HOÀNG MAI29/04/200022.9Quản trị khách sạn
1165 CKK2115PHAN MINH MẪN19/12/200016.15Công nghệ thông tin
1166 CKK1819NGUYỄN DUY MẠNH05/12/200017Quản trị khách sạn
1167 CKK1386RƠ MAH H MARI18/8/200019.3Quản trị khách sạn
1168 CKK0241RƠ MAH H MARI18/08/200020.5Tài chính - Ngân hàng
1169 CKK1075TRẦN THỊ MÂY13/5/2000237Kế toán
1170 CKK0562TRẦN THỊ KIM MI05/09/200020.9Quản trị khách sạn
1171 CKK2683NGUYỄN THỊ KIỀU MI28/01/200015Quản trị kinh doanh
1172 CKK2217LƯU MỘC MIÊN21/06/200019.4Quản trị kinh doanh
1173 CKK2456THÁI THỊ MIỀN2/8/200016.4Quản trị kinh doanh
1174 CKK2325NGUYỂN NGỌC MINH12/9/199811.15Công nghệ thông tin
1175 CKK2788PHẠM NGỌC HỒNG MINH17/12/199919.1Quản trị kinh doanh
1176 CKK2789LÊ PHƯỚC QUỐC MINH17/07/200018.9Quản trị kinh doanh
1177 CKK2652NGUYỄN HỒNG MINH25/07/199819.7Quản trị khách sạn
1178 CKK2584PHẠM THANH MINH26/10/200020.3Công nghệ thông tin
1179 CKK1535TRẦN CÔNG MINH16/12/200020.48Quản trị kinh doanh
1180 CKK1886PHẠM THỊ NGỌC MINH23/7/200015.3Quản trị khách sạn
1181 CKK0449TRẦN VĂN MINH10/4/200019Quản trị khách sạn
1182 CKK1387PHAN THỊ ÁNH MINH29/08/200016.95Quản trị khách sạn
1183 CKK0228TRẦN THỊ MƠ5/4/200023.4Kế toán
1184 CKK0273LÊ THỊ HỒNG MƠ15/03/200023.7Kế toán
1185 CKK2640NGUYỄN THỊ MƠ28/10/200021.3Kế toán
1186 CKK1723NGUYỄN THỊ MINH MỠN21/04/200018.9Kế toán
1187 CKK0689TRẦN THỊ BÍCH MỘNG25/07/200020Quản trị khách sạn
1188 CKK0642ĐẶNG TIỂU MỤI04/03/200020.9Quản trị khách sạn
1189 CKK0596TRỊNH THỊ TRÀ MY27/6/200020.4Quản trị khách sạn
1190 CKK0380NGUYỄN THỊ TRÀ MY15/04/200018.2Quản trị khách sạn
1191 CKK1388HOÀNG THỊ MY12/01/199923.9Công nghệ thông tin
1192 CKK1278NGUYỄN NỮ KIỀU MY07/01/200019.8Quản trị khách sạn
1193 CKK1076NGUYỄN THỊ TRÀ MY25/11/200022.7Quản trị khách sạn
1194 CKK0790LÊ THỊ KIỀU MY12/2/200018.1Kế toán
1195 CKK0933TRẦN THỊ TRÀ MY18/04/200019.2Quản trị kinh doanh
1196 CKK1820BÙI THỊ TRÀ MY09/08/200022.3Kế toán
1197 CKK1967NGUYỄN THỊ THÙY MY18/02/200021.9Kế toán
1198 CKK2116NGUYỄN THỊ DIỄM MY10/10/200016.65Quản trị khách sạn
1199 CKK2054NGUYỄN THỊ HÀ MY23/1/200017Tiếng Anh
1200 CKK2662ĐỖ THỊ TƯỜNG MY20/1/200014.5Tiếng Anh
1201 CKK2682VÕ HIỀN MY24/06/200019.8Kế toán
1202 CKK2576NGUYỄN HỒ THẢO MY12/08/200023.1Quản trị kinh doanh
1203 CKK2799NGUYỄN THỊ HÀ MY03/09/199922Quản trị kinh doanh
1204 CKK2239LÊ HOÀNG TUẤN MY08/12/200022.1Quản trị kinh doanh
1205 CKK2240LÊ HOÀNG TUẤN MY08/12/200022.1Quản trị kinh doanh
1206 CKK2286NGUYỄN THỊ TÚ MY26/6/200018Quản trị khách sạn
1207 CKK2514TRẦN THỊ TRÀ MY20/07/200019.8Quản trị khách sạn
1208 CKK2368TRẦN ĐÌNH MỸ01/01/200020.3Công nghệ thông tin
1209 CKK2598HOÀNG THỊ MỸ23/09/200021.5Kế toán
1210 CKK2664VÕ THỊ MỸ10/11/199925.8Quản trị kinh doanh
1211 CKK2175NGUYỄN HOÀNG MỸ23/05/200014.2Quản trị khách sạn
1212 CKK1887VÕ THỊ Ý MỸ04/02/200019.1Kế toán
1213 CKK1968LÊ THỊ YẾN NA04/11/200024.1Quản trị khách sạn
1214 CKK1969PHAN HOÀNG LY NA22/09/200016.35Tiếng Anh
1215 CKK2176TRẦN THỊ THU NA02/02/200022.2Tiếng Anh
1216 CKK1725TRẦN THỊ NY NA11/08/200018.6Quản trị kinh doanh
1217 CKK1536PHAN THỊ LÊ NA04/12/200020.4Kế toán
1218 CKK2629NGUYỄN THỊ LUY NA18/12/200020.6Quản trị khách sạn
1219 CKK2634LÊ THỊ THANH NA26/3/200017.5Tiếng Anh
1220 CKK2705RMAH H' NA29/02/200018.7Kế toán
1221 CKK2287NGUYỄN THỊ THU NA02/02/200016Quản trị khách sạn
1222 CKK0563NGUYỄN THỊ NA15/01/200020.8Kế toán
1223 CKK0299CAO THỊ LÊ NA23/01/2000205Kế toán
1224 CKK0215NGUYỄN THỊ NA01/02/200024.7Quản trị khách sạn
1225 CKK0097LÊ VIỆT NA01/01/200020.5Tiếng Anh
1226 CKK0139PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG NAM18/1/200022.8Quản trị kinh doanh
1227 CKK0690NGUYỄN HOÀI NAM16/3/200019.2Công nghệ thông tin
1228 CKK0487TRỊNH DÌNH PHƯƠNG NAM14/08/200016.8Quản trị kinh doanh
1229 CKK1196LÊ TÔ HÀ NAM10/12/200014.5Quản trị kinh doanh
1230 CKK2288TRẦN THỊ NAM28/1/200022.2Kế toán
1231 CKK2218HUỲNH TRỌNG NAM27/01/200021Công nghệ thông tin
1232 CKK2586PHAN THI HOAI NAM09/11/200017.6Kế toán
1233 CKK1622TRẦN HÀ NAM16/9/200015.85Quản trị khách sạn
1234 CKK0001NGUYỄN QUANG NĂM03/09/199820.2Tiếng Anh
1235 CKK0003HOÀNG THỊ NGA27/11/199919.3Kế toán
1236 CKK0006NGUYỄN THỊ HẰNG NGA10/11/200020.5Quản trị khách sạn
1237 CKK0012VÕ THỊ THÚY NGA02/11/199921Tiếng Anh
1238 CKK0125TRẦN THỊ NGA26/10/200021.7Quản trị khách sạn
1239 CKK0330LÊ THỊ HUỲNH NGA07/12/200020.9Quản trị khách sạn
1240 CKK0274ĐOÀN THỊ BÍCH NGA22/02/200024.3Kế toán
1241 CKK0620ĐẶNG THỊ NGA04/09/200022.5Kế toán
1242 CKK1197TỪ THỊ NGA10/10/200017.25Quản trị kinh doanh
1243 CKK1279ĐẶNG THỊ TỐ NGA15/09/200016.9Kế toán
1244 CKK1280NGUYỄN THỊ THÚY NGA23/02/200021.4Quản trị khách sạn
1245 CKK0535NGUYỄN THỊ THÚY NGA28/02/200021.6Quản trị kinh doanh
1246 CKK1390ĐOÀN THỊ THANH NGA5/4/200015.55Quản trị khách sạn
1247 CKK1393LÊ THỊ LINH NGA15/8/199921.7Quản trị khách sạn
1248 CKK1394LÊ THỊ QUỲNH NGA9/10/200015Quản trị khách sạn
1249 CKK1395NGUYỄN THỊ NGA03/06/200021.1Quản trị khách sạn
1250 CKK0791VƯƠNG THỊ THÚY NGA06/12/200022.3Tài chính - Ngân hàng
1251 CKK1077HUỲNH THANH NGA09/03/200022.7Quản trị khách sạn
1252 CKK1078PHAN THỊ THANH NGA06/11/200022.7Tiếng Anh
1253 CKK1623ĐINH THỊ NGA15/8/200019.5Kế toán
1254 CKK1726NGUYỄN THỊ NGA22/08/200024Quản trị kinh doanh
1255 CKK1727NGUYỄN THỊ NGA10/02/200022.5Quản trị kinh doanh
1256 CKK1728NGUYỄN THỊ NGA10/02/200022.6Quản trị kinh doanh
1257 CKK1821PHẠM THỊ NGA24/09/200020.1Tiếng Anh
1258 CKK2055NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA07/10/200018.5Quản trị kinh doanh
1259 CKK2117LÊ THỊ KIỀU NGA20/10/200016.3Quản trị kinh doanh
1260 CKK1970NGUYỄN THỊ THIÊN NGA20/09/200013.7Quản trị kinh doanh
1261 CKK1971TRẦN THỊ NGA18/05/200025.5Quản trị kinh doanh
1262 CKK2700TRẦN THỊ THÚY NGA20/9/200016.6Tiếng Anh
1263 CKK2673VÕ THỊ THANH NGA28/11/200019.1Kế toán
1264 CKK2753NGUYỄN THỊ NGA27/09/200018.6Kế toán
1265 CKK2786NGUYỄN THỊ TỐ NGA04/01/200013.8Tiếng Anh
1266 CKK2219CÁI THỊ THÚY NGA12/4/200022.7Kế toán
1267 CKK2386NGUYỄN THỊ HỒNG NGA1/1/200021Tiếng Anh
1268 CKK2326TRẦN THỊ NGA02/09/200023Quản trị kinh doanh
1269 CKK2446ĐOÀN THỊ TUYẾT NGA08/03/200014.4Kế toán
1270 CKK2369XIÊNG MỸ NGÀ22/09/200022.9Quản trị kinh doanh
1271 CKK1079LÊ THỊ BÍCH NGÀ19/02/200020.4Quản trị kinh doanh
1272 CKK0792LÊ THANH NGÂN23/07/200022.8Quản trị khách sạn
1273 CKK1396HOÀNG KIM NGÂN01/09/200016.85Kế toán
1274 CKK1397LÊ MINH NGÂN02/11/200022.5Tiếng Anh
1275 CKK1398NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN15/06/20007Kế toán
1276 CKK1399NGUYỄN THỊ NGÂN07/01/200015.25Quản trị kinh doanh
1277 CKK0691NGUYỄN THỊ NGÂN20/1/200023.9Tiếng Anh
1278 CKK0643TRỊNH THỊ THANH NGÂN04/11/200022Tiếng Anh
1279 CKK0276NGUYỄN THỊ NGÂN20/01/200023.9Tiếng Anh
1280 CKK0178VÕ THỊ KIM NGÂN09/09/200022.7Quản trị khách sạn
1281 CKK0101TRẦN THỊ THANH NGÂN28/03/200024.4Quản trị khách sạn
1282 CKK0078MẠC THỊ NGÂN02/11/200020.5Tiếng Anh
1283 CKK2327LÊ THỊ NGÂN08/02/200015.25Kế toán
1284 CKK2241LÊ THỊ MỸ NGÂN07/05/200019.1Quản trị khách sạn
1285 CKK2289NGUYỄN THỊ NGÂN10/2/200015.1Tiếng Anh
1286 CKK2475NGUYỄN THU NGÂN20/12/200018.15Quản trị kinh doanh
1287 CKK2670ZƠ RÂM THỊ NGÂN30 12 200020.5Quản trị kinh doanh
1288 CKK2056ĐOÀN THỊ KIM NGÂN10/3/20006Kế toán
1289 CKK2057TRẦN THỊ KÍM NGÂN02/11/200023.9Kế toán
1290 CKK1729PHAN THỊ NGÂN13/6/200019.4Kế toán
1291 CKK1624BÙI NGỌC THU NGÂN19/2/200020.5Kế toán
1292 CKK1625ĐẶNG THANH NGÂN15/01/200018.7Quản trị kinh doanh
1293 CKK1626TRẦN HIẾU NGÂN21/09/200019.2Tiếng Anh
1294 CKK1537NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN15/06/200022.4Tiếng Anh
1295 CKK0794TRẦN THỊ HỒNG NGÁT14/03/200016.15Kế toán
1296 CKK0450PHẠM THỊ THÚY NGHĨA16/6/200023.2Kế toán
1297 CKK2058NGUYỄN VĂN NGHĨA11/03/200019.1Công nghệ thông tin
1298 CKK2638LÊ HIẾU NGHĨA2/10/200023.6Quản trị kinh doanh
1299 CKK2242NGUYỄN THỊ NHƯ NGHĨA07/11/200010.9Quản trị khách sạn
1300 CKK1080LÊ THỊ THU NGHIỆP24/04/200021.8Quản trị khách sạn
1301 CKK0795NGUYEN THI LONG NGOC2/8/200014.25Quản trị kinh doanh
1302 CKK2725NGUYỄN BÍCH NGOC23/01/200020.5Quản trị khách sạn
1303 CKK1822LÊ THỊ NGOC̣07/03/200014.9Quản trị khách sạn
1304 CKK1538ĐINH THỊ NHƯ NGỌC26/12/200014.3Quản trị khách sạn
1305 CKK1627TRƯƠNG THỊ THANH NGỌC11/07/200021.1Quản trị kinh doanh
1306 CKK2118NGUYỄN THUY UYÊN NGỌC01/04/200017.3Quản trị khách sạn
1307 CKK1972ĐÀO THỊ NGỌC02/06/200016.5Quản trị khách sạn
1308 CKK1888NGUYỄN THỊ THU NGỌC30/10/200020.4Kế toán
1309 CKK2711NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC10/03/200019.7Quản trị khách sạn
1310 CKK2769NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC17/09/200017.5Quản trị kinh doanh
1311 CKK2663NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC7/3/200017.9Quản trị kinh doanh
1312 CKK2328PHAN BẢO NGỌC6/7/200014.6Quản trị khách sạn
1313 CKK2370XIÊNG MỸ NGỌC22/9/200022.9Dịch vụ pháp lý
1314 CKK2500NGUYỄN PHAN BÍCH NGỌC24/05/200014.75Quản trị kinh doanh
1315 CKK0796LÊ KHOA NHƯ NGỌC09/06/200016.6Quản trị khách sạn
1316 CKK0797NGUYỄN THỊ QUÝ NGỌC17_1_200018Quản trị kinh doanh
1317 CKK0798PHÙNG NGUYỄN KIỀU NGỌC26/08/200022.3Tài chính - Ngân hàng
1318 CKK0936NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC20/12/199921.5Tiếng Anh
1319 CKK0937NGUYỄN THI LONG NGỌC2/8/200014.25Quản trị kinh doanh
1320 CKK1400NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC29/04/200019.4Kế toán
1321 CKK0437NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC02/09/199918.9Quản trị khách sạn
1322 CKK0404NGUYỄN THỊ MINH NGỌC1/3/200018.3Tiếng Anh
1323 CKK0358LÊ THỊ BÍCH NGỌC21/04/200021.3Quản trị kinh doanh
1324 CKK0644TRẦN THỊ NHƯ NGỌC06/01/200020.3Kế toán
1325 CKK0692LÊ THỊ BÍCH NGỌC03/05/199921.2Tiếng Anh
1326 CKK0565ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC4/6/200019.5Quản trị kinh doanh
1327 CKK0405ĐINH THỊ THẢO NGUYÊN04/11/199919.1Quản trị khách sạn
1328 CKK0451VÕ THỊ NGUYÊN06/03/200023Quản trị khách sạn
1329 CKK0135NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN05/12/200020.5Tiếng Anh
1330 CKK0277NGUYỄN TRẦN CAO NGUYÊN15/1/200016.7Kế toán
1331 CKK1401PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN13/09/200024.5Quản trị kinh doanh
1332 CKK1389NGUYỄN XUÂN NGUYÊN13/4/200020.5Công nghệ thông tin
1333 CKK0938TRẦN TRUNG NGUYÊN24/05/200014.75Kế toán
1334 CKK2479NGUYỄN HỮU NGUYÊN5/6/199915.8Quản trị khách sạn
1335 CKK2523LÊ THỊ THẢO NGUYÊN04/08/200021Quản trị khách sạn
1336 CKK2329VÕ THẢO NGUYÊN10/06/200021Quản trị khách sạn
1337 CKK2782NGUYỄN NGÔ CAO NGUYÊN22/07/200018.15Tiếng Anh
1338 CKK1628TRẦN THẢO NGUYÊN06/09/200016.45Kế toán
1339 CKK1629LÊ NGUYỄN01/08/200019.3Quản trị khách sạn
1340 CKK0939TRẦN THÀNH NGUYỆN08/08/200019.7Quản trị kinh doanh
1341 CKK1402VÕ THỊ NGUYỆN1/8/200021.2Quản trị kinh doanh
1342 CKK2599LÊ THỊ THANH NGUYÊNN20/10/200016.95Quản trị kinh doanh
1343 CKK1081 NGUYENNHATTHI5/8/20021.9Công nghệ thông tin
1344 CKK0694PHAN THI NGUYET29/03/200020.6Quản trị kinh doanh
1345 CKK1539NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT01/01/200020.6Kế toán
1346 CKK1973PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT19/10/200015.8Quản trị kinh doanh
1347 CKK2755NGUYỄN THỊ NGUYỆT25/12/200023.9Tiếng Anh
1348 CKK2701NGUYỄN THỊ NGUYỆT30/12/200015.75Dịch vụ pháp lý
1349 CKK2696LÊ THỊ NGUYỆT06/07/199720Kế toán
1350 CKK2387THÁI THỊ ÁNH NGUYỆT2/1/200025.4Tiếng Anh
1351 CKK2418HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT9/6/200023.3Quản trị kinh doanh
1352 CKK0566NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT01/01/20007.5Quản trị kinh doanh
1353 CKK1083NGUYỄN THỊ NGUYỆT8/2/200021.5Kế toán
1354 CKK0940NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT28/02/200021.1Kế toán
1355 CKK1403TRẦN THỊ NGUYỆT22/03/200019.3Kế toán
1356 CKK1281NGUYỄN THỊ TRƯƠNG QUYỀN ÁI NGUYỆT19/03/200024.3Quản trị khách sạn
1357 CKK0096VÕ TRÚC NHÃ01/12/200020.6Tiếng Anh
1358 CKK0488BÙI THỊ THANH NHÀN25/0/200023.5Quản trị khách sạn
1359 CKK0406NGUYỄN THỊ THANH NHÀN01/03/200019.5Quản trị khách sạn
1360 CKK2119TRẦN THỊ NHÀN24/02/200014.9Kế toán
1361 CKK2120NGUYỄN MAI NHÂN10/6/200020.2Quản trị khách sạn
1362 CKK1974HOÀNG TRỌNG NHÂN01/01/200018.6Tiếng Anh
1363 CKK1540HỒ MẠNH NHÂN29/7/200018.6Quản trị khách sạn
1364 CKK1541LÊ MINH HÒA NHÂN12/6/200015.25Quản trị kinh doanh
1365 CKK1630NGUYỄN THỊ THÀNH NHÂN28/1/200023.7Kế toán
1366 CKK1730NGUYỄN TẤN NHÂN06/09/200021.2Quản trị khách sạn
1367 CKK2641LÊ NHÂN14/8'200021.8Công nghệ thông tin
1368 CKK0011TRẦN THỊ THANH NHÂN21/03/200020.5Quản trị khách sạn
1369 CKK0331PHẠM NGUYỄN THÀNH NHÂN3/2/200019Quản trị khách sạn
1370 CKK0199ĐẶNG HOÀNG NHÂN27/5/200016.9Quản trị kinh doanh
1371 CKK1404HỒ VĂN NHÂN30/11/200012.55Quản trị khách sạn
1372 CKK2793NGUYỄN THỊ NHANH23/06/200023.1Tiếng Anh
1373 CKK1731NGUYỄN HIỆP NHẤT12/01/200017.8Công nghệ thông tin
1374 CKK1823ĐÀO DUY NHẬT25/8/200016.4Kế toán
1375 CKK2243LÊ THỊ NHẬT10/8/200024.3Quản trị khách sạn
1376 CKK2290NGUYỄN CÔNG NHẬT23/12/200014.3Quản trị kinh doanh
1377 CKK1405DƯƠNG MINH NHẬT08/10/200018.5Công nghệ thông tin
1378 CKK1084TRẦN MINH NHẬT10/02/200021.4Công nghệ thông tin
1379 CKK0799NGUYỄN THỊ NHẬT11/12/200014.9Quản trị kinh doanh
1380 CKK0695NGUYỄN THỊ NHẬT11/12/200021.7Quản trị kinh doanh
1381 CKK0567ĐỒNG THỊ YẾN NHI08/02/200020.5Tiếng Anh
1382 CKK0568NGUYỄN THÚY NHI20/11/200020.7Quản trị khách sạn
1383 CKK0621HOÀNG THỊ LONG NHI17/11/200022.5Quản trị khách sạn
1384 CKK0597NGUYỄN THỊ LAN NHI12/09/200020Tiếng Anh
1385 CKK0381TRẦN THỊ THANH NHI20/8/200021.8Quản trị kinh doanh
1386 CKK0525PHAN THỊ TUYẾT NHI22/10/200012Kế toán
1387 CKK0173PHÙNG THỊ HÀ NHI4/10/200020.2Quản trị khách sạn
1388 CKK0165NGUYỄN THỊ HOÀI NHI08/03/200020.4Kế toán
1389 CKK0278TẠ TRẦN THỤC NHI12/07/200020.4Quản trị kinh doanh
1390 CKK0002HỒ THANH NHI25/11/200020.5Kế toán
1391 CKK0800TRẦN PHƯƠNG NHI08/01/200017.7Quản trị khách sạn
1392 CKK0801TRẦN THỊ Ý NHI01/04/200020.5Kế toán
1393 CKK1085ĐẶNG THỊ HUYỀN NHI28/7/200023.9Quản trị kinh doanh
1394 CKK1086NGUYỄN THỊ NHI11/09/200020.9Quản trị khách sạn
1395 CKK0941LÊ THỊ KIỀU NHI10/6/200023.1Tiếng Anh
1396 CKK0942MAI VŨ HIỀN NHI17/4/200024Dịch vụ pháp lý
1397 CKK0943NGUYỄN LÊ QUỲNH NHI08/11/200018.7Quản trị khách sạn
1398 CKK0944NGUYỄN THỊ NHI15/11/200013.5Quản trị khách sạn
1399 CKK0945TRƯƠNG THỊ YẾN NHI12/6/200019.1Quản trị khách sạn
1400 CKK1406LÊ THỊ MỸ NHI19/08/200016.45Kế toán
1401 CKK1407LÊ TRẦN THỊ TUYẾT NHI30/1/200022.5Quản trị khách sạn
1402 CKK1408NGUYỄN THỊ THU NHI7/7/200021.8Tiếng Anh
1403 CKK1282NGUYỄN THANH YẾN NHI30/01/200017.6Quản trị kinh doanh
1404 CKK1283NGUYỄN YẾN NHI06\10\200017.6Quản trị kinh doanh
1405 CKK2220HOÀNG THỊ CẨM NHI6/8/200015.65Quản trị khách sạn
1406 CKK2371TRẦN THỊ YẾN NHI10/6/200015.85Quản trị khách sạn
1407 CKK2399PHAN THỊ YẾN NHI27/09/200019.5Quản trị khách sạn
1408 CKK2535LÃI YẾN NHI01/02/200016.2Quản trị khách sạn
1409 CKK2659LÊ THỊ YẾN NHI5/1/200020.5Kế toán
1410 CKK2560ĐINH THỊ HẢI NHI21/10/200016.5Quản trị kinh doanh
1411 CKK1824HUỲNH THỊ YẾN NHI21/3/200024.9Quản trị kinh doanh
1412 CKK1732NGUYỄN THỊ HỒNG NHI06/05/200014.75Quản trị kinh doanh
1413 CKK1631LÊ THỊ Ý NHI15/10/200020.7Tài chính - Ngân hàng
1414 CKK1632LÊ THỊ Ý NHI10/4/200020.8Quản trị kinh doanh
1415 CKK1633PHẠM THỊ THÚY NHI20/12/200022.1Dịch vụ pháp lý
1416 CKK1634TRẦN THỊ UYỂN NHI13/8/20018.6Quản trị kinh doanh
1417 CKK1542HÀ THỊ ANH NHI12/01/200019.9Tiếng Anh
1418 CKK1543HUỲNH THỊ YẾN NHI28/07/20019Quản trị kinh doanh
1419 CKK1544LÊ HOÀNG YÊN NHI21/11/200019Quản trị khách sạn
1420 CKK1545NGUYỄN YẾN NHI11/11/200023.4Quản trị kinh doanh
1421 CKK1975NGUYỄN CẨM NHI04/08/200018Quản trị kinh doanh
1422 CKK1976NGUYỄN THỊ HOÀI NHI17/08/200020.5Quản trị kinh doanh
1423 CKK1977PHẠM THỊ ÁNH NHI06/08/200013.7Quản trị khách sạn
1424 CKK1889BÙI THỊ ÁI NHI13/11/200017.9Tiếng Anh
1425 CKK2121NGUYỄN THỊ HẠ NHI17/7/199819.5Tiếng Anh
1426 CKK2177BÙI Ý NHI26/12/200016Kế toán
1427 CKK2178NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ20/09/199918.7Quản trị khách sạn
1428 CKK2059HỒ THỊ HUỲNH NHƯ09/10/200020.2Quản trị kinh doanh
1429 CKK2060NGUYỄN THỊ HẢI NHƯ02/11/200018.4Kế toán
1430 CKK2122NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ16/06/200015.3Kế toán
1431 CKK1546NGUYỄN THỊ THANH NHƯ11/9/200021.1Quản trị kinh doanh
1432 CKK1825TRẦN HUỲNH NGỌC NHƯ10/05/200020.7Kế toán
1433 CKK2575PHAN THỊ Ý NHƯ27/07/200014Quản trị khách sạn
1434 CKK2520LƯƠNG HUỲNH NHƯ13/5/200017.25Kế toán
1435 CKK2471ĐINH THỊ THÙY NHƯ24/1/200019.5Quản trị kinh doanh
1436 CKK2330TRƯƠNG QUỲNH NHƯ15!6!199823.4Dịch vụ pháp lý
1437 CKK1284NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ07/08/200012.25Kế toán
1438 CKK1199ĐOÀN THỊ MỸ NHƯ15/9/200020.5Quản trị khách sạn
1439 CKK1409ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ30/09/20021.3Quản trị kinh doanh
1440 CKK1410ĐỖ THỊ YẾN NHƯ03/11/200020.5Kế toán
1441 CKK0733LÊ THỊ BÍCH NHƯ13/11/200016.6Công nghệ thông tin
1442 CKK0946HỒ QUỲNH NHƯ29/11/200017Quản trị kinh doanh
1443 CKK0947NGUYỄN THỊ HẠNH NHƯ10/04/200021.3Quản trị khách sạn
1444 CKK0038NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ26/12/200021Tiếng Anh
1445 CKK0059NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ29/08/9922.7Tiếng Anh
1446 CKK0489ĐOÀN THỊ QUỲNH NHƯ01/01/200020.3Kế toán
1447 CKK0408NGUYỄN THỊ KIM NHƯ7/10/200024.1Tiếng Anh
1448 CKK0598CAO THỊ QUỲNH NHƯ23/07/200020Quản trị khách sạn
1449 CKK1087LÊ VĂN LỢI NHUẬN12/10/200019.1Công nghệ thông tin
1450 CKK1088PHẠM THỊ NHUNG30/11/200020.2Tiếng Anh
1451 CKK1089TRẦN THỊ THÙY NHUNG21/12/200020.8Quản trị khách sạn
1452 CKK0803BÙI THỊ CẨM NHUNG05/08/199820.5Quản trị kinh doanh
1453 CKK0804ĐỖ THỊ NHUNG06/04/200021.9Quản trị khách sạn
1454 CKK0805LÊ THỊ MỸ NHUNG09/02/199920.35Kế toán
1455 CKK0806NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG10/07/200019.3Quản trị khách sạn
1456 CKK0948KIỀU THỊ TUYÊT NHUNG17/08/200020.8Kế toán
1457 CKK0949KIỀU THỊ TUYẾT NHUNG17/08/200020.8Kế toán
1458 CKK0950THƠ THỊ CẨM NHUNG18/05/199924Quản trị kinh doanh
1459 CKK1411NGUYỄN THỊ THU NHUNG01/01/200020.5Kế toán
1460 CKK1285NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG16/08/200019.7Quản trị kinh doanh
1461 CKK1286PHẠM THỊ CẨM NHUNG20/8/200020.5Công nghệ thông tin
1462 CKK1287TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG9/8/200020.5Tiếng Anh
1463 CKK0622KIỀU THỊ TUYẾT NHUNG17/08/200022.5Kế toán
1464 CKK0696ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG20/11/200020.6Kế toán
1465 CKK0409HUỲNH THỊ NHUNG01/08/200019.8Kế toán
1466 CKK0490PHÙNG THỊ KIM NHUNG10/02/200020.7Quản trị kinh doanh
1467 CKK0008ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG17-10-200085.4Tài chính - Ngân hàng
1468 CKK0098DƯƠNG THỊ NHUNG24/07/200020.5Quản trị khách sạn
1469 CKK0110TRẦN THỊ NHUNG24/2/200021.1Tài chính - Ngân hàng
1470 CKK0111TRẦN THỊ NHUNG24/02/200021.1Tài chính - Ngân hàng
1471 CKK0160VÕ THỊ THANH NHUNG22/02/200018.6Quản trị khách sạn
1472 CKK2331NGUYỄN HỒNG NHUNG14/2/200013.2Công nghệ thông tin
1473 CKK2332TRẦN THỊ KIM NHUNG19/12/200022.6Quản trị khách sạn
1474 CKK2244NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG30/04/200018.35Quản trị khách sạn
1475 CKK2245PHAN THỊ TUYẾT NHUNG01/01/200020.5Quản trị khách sạn
1476 CKK2460LÊ THỊ MỸ NHUNG15/10/20008.65Quản trị khách sạn
1477 CKK2433LƯU THỊ PHI NHUNG16/10/200015.15Quản trị kinh doanh
1478 CKK2578NGUYỄN LÊ AÍ NHUNG5/3/200023.8Quản trị khách sạn
1479 CKK2698LÂM THỊ MỸ NHUNG20/8/200010.25Kế toán
1480 CKK2708LAM THỊ MỸ NHUNG20/08/20009.5Kế toán
1481 CKK2709LAM THỊ MỸ NHUNG20/08/20009.5Kế toán
1482 CKK2719MAI THỊ THANH NHUNG31/08/201821.4Tài chính - Ngân hàng
1483 CKK2720MAI THỊ THANH NHUNG31/08/200021.5Tài chính - Ngân hàng
1484 CKK1826VÕ THỊ HỒNG NHUNG15/05/199921Kế toán
1485 CKK1733ĐINH THỊ HỒNG NHUNG23/08/200028Quản trị kinh doanh
1486 CKK1734HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG27/12/200021.4Tài chính - Ngân hàng
1487 CKK1890HUỲNH THỊ HỒNNG NHUNG22/06/200019.7Kế toán
1488 CKK1978NGUYỄN THỊ NHUNG3/5/200022.8Quản trị khách sạn
1489 CKK1979VÕ THỊ NHUNG04/02/200020.8Tiếng Anh
1490 CKK2517ĐỖ THỊ XUÂN NI23/11/200020.2Kế toán
1491 CKK2246NGUYỄN THỊ ANH NI12/7/200014.8Quản trị khách sạn
1492 CKK0166TRẦN KIỀU NI13/01/200023.2Quản trị kinh doanh
1493 CKK0332DƯƠNG NGUYỄN HỒNG NI11/01/200019.4Quản trị khách sạn
1494 CKK0491NGUYỄN PHAN QUYN NI26/11/200022Quản trị khách sạn
1495 CKK0599TRẦN THỊ NI06/02/200020.8Tiếng Anh
1496 CKK0242H TOẠI NIÊ04/04/200022.3Quản trị khách sạn
1497 CKK0951VÕ THỊ LY LY NIÊ05/01/200018.5Quản trị khách sạn
1498 CKK2333H SU HAN NIÊ03/01/200010.75Quản trị khách sạn
1499 CKK2726H CĨN NIÊ11/12/200018.7Quản trị kinh doanh
1500 CKK2727H'ZALIN NIÊ01/01/200018.5Quản trị kinh doanh
1501 CKK2221NÔNG THỊ NIỆM13/10/200015.15Kế toán
1502 CKK1891VÕ THỊ NÔ06/11/200020.5Quản trị kinh doanh
1503 CKK1547PHAN VĂN NÔNG10/01/200019.9Công nghệ thông tin
1504 CKK1735TRẦN THỊ NỮ24/04/200026.1Quản trị khách sạn
1505 CKK0952CAO THỊ TRINH NỮ01/01/200021.6Tiếng Anh
1506 CKK1090PHẠM THỊ NỮ03/06/199920Tiếng Anh
1507 CKK1288TRẦN THỊ NƯƠNG29/06/200021.7Quản trị kinh doanh
1508 CKK1412NGUYỄN THỊ THÙY NƯƠNG29/9/200018.6Tài chính - Ngân hàng
1509 CKK2123LÊ CÔNG NƯƠNG29/11/200021.2Tiếng Anh
1510 CKK2124LÊ CÔNG NƯƠNG29/11/200021.2Tiếng Anh
1511 CKK1980NGUYỄN THỊ HOÀNG NY09/06/200018.6Tiếng Anh
1512 CKK0807TRẦN NGUYỄN HOÀNG NY09/06/200022.4Quản trị khách sạn
1513 CKK0410LÂM HẠ NY3/6/200020.2Quản trị khách sạn
1514 CKK1413LÊ THỊ TÚ OẠN06/09/200016.1Quản trị kinh doanh
1515 CKK1414NGUYỄN THỊ NGỌC OANH05-02-200010.7Kế toán
1516 CKK1200NGUYỄN THỊ KIM OANH10/12/200020.5Quản trị kinh doanh
1517 CKK1091LÊ THI KIỀU OANH17/1/200020.6Kế toán
1518 CKK1092LÊ THỊ KIỀU OANH17/1/200020.6Kế toán
1519 CKK0382TRẦN THỊ KIỀU OANH18/5/199921.1Tiếng Anh
1520 CKK0697NGUYỄN THỊ KIỀU OANH03/01/200020.2Quản trị kinh doanh
1521 CKK0200ĐẶNG THỊ TÂM OANH20/9/199917.9Quản trị khách sạn
1522 CKK0114TRẦN THỊ KIM OANH20/10/200021.9Kế toán
1523 CKK0045PHAN THỊ KIM OANH02/04/200020.5Quản trị kinh doanh
1524 CKK0047PHẠM THỊ KIỀU OANH05/08/200020.5Kế toán
1525 CKK1981NGUYỄN THỊ KIM OANH02/05/200021.5Quản trị kinh doanh
1526 CKK1892DƯƠNG THỊ NGỌC OANH07/10/200021.8Quản trị khách sạn
1527 CKK1893NGUYỄN THỊ KIM OANH03/04/199915.5Quản trị khách sạn
1528 CKK2061NGUYỄN THỊ KIỀU OANH20/6/200022Quản trị khách sạn
1529 CKK2062TRẦN THỊ OANH12/12/200012.75Kế toán
1530 CKK2179LÝ THỊ KIỀU OANH02/11/200019.8Quản trị khách sạn
1531 CKK1736TRẦN THỊ HỒNG OANH30/10/200020.5Quản trị khách sạn
1532 CKK1827NGUYỄN THỊ KIM OANH19/09/200022.6Quản trị kinh doanh
1533 CKK1635BÙI THỊ KIM OANH25/09/200023.1Quản trị kinh doanh
1534 CKK1636TRẦN THỊ NGỌC OANH04/06/200014.25Kế toán
1535 CKK1637TRƯƠNG THỊ HỒNG OANH20/12/200020.5Kế toán
1536 CKK1638VÕ THỊ KIỀU OANH28/01/20015.5Quản trị kinh doanh
1537 CKK2334NGUYỄN THỊ LOAN OANH24/08/200014.95Công nghệ thông tin
1538 CKK2335TRẦN THỊ KIM OANH25/12/200018.8Quản trị khách sạn
1539 CKK2710NGUYỄN THỊ KIM OANH25/04/200020.3Quản trị khách sạn
1540 CKK2605HỒ VŨ NGỌC OANH11/7/200021.3Quản trị kinh doanh
1541 CKK2678HUỲNH THỊ KIM OANH18/7/200020.5Quản trị khách sạn
1542 CKK1201PHAN THỊ PHA08/06/200023.6Quản trị kinh doanh
1543 CKK1415HỒ VĂN PHÁP02/05/200020.2Quản trị kinh doanh
1544 CKK2571TRẦN PHÁP02/02/200024.8Quản trị kinh doanh
1545 CKK2441TRƯƠNG QUỐC PHÁT25/03/200021.5Công nghệ thông tin
1546 CKK2427TRƯOWNG QUỐC PHÁT25/03/200021.5Công nghệ thông tin
1547 CKK1982VĂN QUANG PHI29/10/200017.4Quản trị kinh doanh
1548 CKK1828VÕ CÔNG HOÀNG PHÔN29/03/200020.8Công nghệ thông tin
1549 CKK2336NGUYỄN XUÂN PHONG23/10/200023.8Quản trị kinh doanh
1550 CKK1639LÊ ĐỨC PHÚ22/2/19999.9Công nghệ thông tin
1551 CKK1983LÊ TRỌNG VIỆT PHÚ1/1/200021.7Quản trị kinh doanh
1552 CKK0317LÊ HỮU PHÚ28/05/200022.5Công nghệ thông tin
1553 CKK0411NGUYỄN VŨ PHÚC12/09/200018.9Tiếng Anh
1554 CKK1416DƯƠNG THỊ MỸ PHÚC18/09/200021Quản trị khách sạn
1555 CKK1417NGUYỄN ĐÌNH HỒNG PHÚC12/04/200018.4Công nghệ thông tin
1556 CKK1289NGUYỄN THỊ ÁNH PHÚC20/08/200021.5Tiếng Anh
1557 CKK1093NGUYỄN VĂN PHÚC11/05/200020.4Công nghệ thông tin
1558 CKK0808DOÃN MINH PHÚC2/6/200012.7Công nghệ thông tin
1559 CKK0809PHAN NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC10/12/200020.6Quản trị kinh doanh
1560 CKK1894TỐNG ĐỨC PHÚC18/01/200020.9Công nghệ thông tin
1561 CKK2063VÕ PHẠM GIA PHÚC15/12/200023.1Quản trị khách sạn
1562 CKK1640PHẠM ĐỨC PHÚC16/12/199914Kế toán
1563 CKK1737NGUYỄN CÔNG PHÚC21/01/200023Dịch vụ pháp lý
1564 CKK2064VÕ VĂN PHỤNG04/02/200019.8Quản trị kinh doanh
1565 CKK0954NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG21/10/200023Tiếng Anh
1566 CKK0955PHAN THỊ KIM PHƯỚC21/03/200021.7Quản trị khách sạn
1567 CKK0810PHAN THỊ KIM PHƯỚC21/03/200021.7Quản trị khách sạn
1568 CKK1094NGÔ THỊ PHƯỚC10/8/200022.4Quản trị kinh doanh
1569 CKK1418TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯỚC26/10/200022.3Kế toán
1570 CKK2527TRƯƠNG VĂN PHƯỚC21/08/200022.1Quản trị kinh doanh
1571 CKK1641PHAN THI NHU PHUONG20/1/200022.9Quản trị khách sạn
1572 CKK1642LÊ THỊ PHƯƠNG28/11/200020.5Quản trị khách sạn
1573 CKK1548MAI NHƯ PHƯƠNG11/09/200022.7Quản trị kinh doanh
1574 CKK1549TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG10/3/200018.1Quản trị khách sạn
1575 CKK1738CHU THỊ ĐỨC PHƯƠNG17/11/20009.5Dịch vụ pháp lý
1576 CKK1739ĐẶNG THỊ MINH PHƯƠNG10/01/200014.7Quản trị khách sạn
1577 CKK1740NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG31/03/200022.5Quản trị khách sạn
1578 CKK1741NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG31/03/200022.5Quản trị khách sạn
1579 CKK1742TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG20/4/20021.1Kế toán
1580 CKK1829TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG02/10/200023.4Kế toán
1581 CKK2180NGÔ HÀ PHƯƠNG25/10/200017.5Quản trị kinh doanh
1582 CKK2181TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG02/02/199920.4Quản trị khách sạn
1583 CKK1984ĐINH THU PHƯƠNG11/04/200023.3Kế toán
1584 CKK1985DƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG15/07/200016.5Quản trị kinh doanh
1585 CKK1986TRƯƠNG MINH PHƯƠNG13/01/200021.3Quản trị kinh doanh
1586 CKK2401NGÔ THỊ HỒNG PHƯƠNG16/7/200021.6Kế toán
1587 CKK2402NGUYỄN THÚY PHƯƠNG11/02/200022.3Quản trị kinh doanh
1588 CKK2406TRẦN THỊ PHƯƠNG05/05/200020.7Kế toán
1589 CKK2372PHẠM THU PHƯƠNG30/1/200019.6Quản trị kinh doanh
1590 CKK2247NGUYỄN TỪ THU THẢO PHƯƠNG06/03/200020.3Quản trị khách sạn
1591 CKK2291NGUYỄN THỊ PHƯƠNG25-11-200015.8Quản trị kinh doanh
1592 CKK2545NGUYỄN THẢO PHƯƠNG14/08/200025.1Kế toán
1593 CKK2551VŨ TỨ PHƯƠNG12/10/200024.2Tài chính - Ngân hàng
1594 CKK2649NGUYỄN THI YẾN PHƯƠNG07/01/200023.2Quản trị kinh doanh
1595 CKK2646NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG20/5/200021.4Kế toán
1596 CKK2625ĐOÀN THỊ THU PHƯƠNG30/4/200021.6Kế toán
1597 CKK1419DƯƠNG THỊ NHƯ PHƯƠNG20/06/200017.2Kế toán
1598 CKK1420LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG09/02/200019.5Tiếng Anh
1599 CKK1421LƯƠNG PHAN THẢO PHƯƠNG22/12/200016.9Quản trị khách sạn
1600 CKK1422PHẠM THỊ ANH PHƯƠNG04/04/200013Kế toán
1601 CKK1423PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG08/02/200017.6Quản trị khách sạn
1602 CKK1424RƠ CHÂM PHƯƠNG13/09/200020.6Kế toán
1603 CKK0734LÊ THỊ KIM PHƯƠNG20/10/200019.4Tiếng Anh
1604 CKK1202LÊ HỒNG PHƯƠNG19/12/200016.1Quản trị khách sạn
1605 CKK1095NGUYỄN DUY PHƯƠNG05/10/200016.8Quản trị kinh doanh
1606 CKK1096NGUYỄN THỊ PHƯƠNG16/06/9920.7Kế toán
1607 CKK1097VÕ THỊ MỸ PHƯƠNG8/9/200022.2Quản trị khách sạn
1608 CKK0811BÙI THỊ THU PHƯƠNG10/02/200023.3Dịch vụ pháp lý
1609 CKK0812NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG12/3/200021.5Kế toán
1610 CKK0813TRẦN HÀ PHƯƠNG27/11/200018.8Kế toán
1611 CKK0814TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG08/05/200021.7Tiếng Anh
1612 CKK0815VÕ THỊ MỸ PHƯƠNG08/09/200022.2Quản trị khách sạn
1613 CKK0956LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG01/02:200021.4Quản trị khách sạn
1614 CKK0957NGÔ DUY PHƯƠNG16/04/200019.4Công nghệ thông tin
1615 CKK0958NGUYỄN ĐỖ XUÂN PHƯƠNG7/12/200016.05Quản trị kinh doanh
1616 CKK0959NGUYỄN THỊ PHƯƠNG02/08/199917.7Kế toán
1617 CKK0360LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG13/07/200021.1Quản trị kinh doanh
1618 CKK0526NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG01/04/200022.3Kế toán
1619 CKK0453NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG02/12/200019.4Quản trị khách sạn
1620 CKK0698LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG01/02/200014Tài chính - Ngân hàng
1621 CKK0645HUỲNH THỊ KIM PHƯƠNG28/09/200021.3Quản trị khách sạn
1622 CKK0646NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG13/8/200023.1Kế toán
1623 CKK0600NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG22/06/200019.8Kế toán
1624 CKK0279NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG02/01/200016.3Kế toán
1625 CKK0230NGUYỄN THỊ PHƯƠNG18/11/200021.1Quản trị kinh doanh
1626 CKK0167NGUYỄN MINH PHƯƠNG07/09/199923.2Quản trị kinh doanh
1627 CKK0162NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG20/11/200021.9Kế toán
1628 CKK0062HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG08/12/200020.5Quản trị khách sạn
1629 CKK0140TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
1630 CKK0128TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
1631 CKK2633BÙI THỊ LINH PHƯỢNG18/7/200013.6Quản trị kinh doanh
1632 CKK2654TRẦN THỊ PHƯỢNG02/04/200021.7Quản trị kinh doanh
1633 CKK2594KHẰM THỊ PHƯỢNG01/06/200023.7Quản trị kinh doanh
1634 CKK2702NGUYỄN THỊ PHƯỢNG17/09/200020.5Tiếng Anh
1635 CKK2757NGUYỄN MỸ PHƯỢNG16/5/200023Tiếng Anh
1636 CKK1987NGUYỄN THỊ PHƯỢNG15/02/200022.8Quản trị khách sạn
1637 CKK2182TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG07/03/200014.8Kế toán
1638 CKK1830NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG27/09/200020.5Quản trị kinh doanh
1639 CKK1643NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG22/02/200021.9Tiếng Anh
1640 CKK1644NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG20/9/200012.05Công nghệ thông tin
1641 CKK0031BÙI THỊ PHƯỢNG05/04/200020.5Kế toán
1642 CKK0177VÕ THỊ PHƯỢNG21/09/200018.3Quản trị kinh doanh
1643 CKK0243NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG08/03/200023.3Quản trị kinh doanh
1644 CKK0226NGUYỄN TRẦN HOA PHƯỢNG15/06/199623.7Kế toán
1645 CKK0333NGUYỄN MINH PHƯỢNG07/09/199923.2Quản trị kinh doanh
1646 CKK0647TRẦN THỊ ÁNH PHƯỢNG10/5/2000206Quản trị kinh doanh
1647 CKK0960NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG20/12/200018.4Quản trị kinh doanh
1648 CKK0961THÁI THỊ ÁNH PHƯỢNG01/08/200023Quản trị khách sạn
1649 CKK1098BÙI THỊ PHƯỢNG22/07/200021.2Tài chính - Ngân hàng
1650 CKK1203NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG07/10/200019.3Quản trị kinh doanh
1651 CKK1425ĐỖ THỊ BÍCH PHƯ