TƯ VÂN TUYỂN SINH
ĐƯỜNG ĐI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

(Thí sinh nhập thông tin: Họ và tên hoặc Số báo danh hoặc Ngày sinh)
(Số báo danh CKKxxxx do nhà Trường tạo ra khi Thí sinh đăng ký)
#SỐ BÁO DANHHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHTổng điểmNGÀNH XÉT TUYẾN
1 CKK0221DƯƠNG THỊ AN04/11/200115Tiếng Anh
2 CKK0280NGUYỄN TRẦN THÚY ANH07/11/200120.5Tiếng Anh
3 CKK0029LÊ THỊ NGỌC ANH26/07/200120.5Quản trị khách sạn
4 CKK0059HỒ THỊ TUYẾT VÂN ANH12/05/200122.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
5 CKK0098ĐẶNG THỊ VÂN ANH17/07/200122.7Quản trị kinh doanh
6 CKK0101HỒ HOÀNG HUYỀN ANH25/03/200122Quản trị khách sạn
7 CKK0340TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG ANH02/11/200122.2Quản trị kinh doanh
8 CKK0378TỪ THỊ MINH ANH06/09/200119.1Quản trị kinh doanh
9 CKK0390VŨ HOÀNG ANH20/01/199818Kế toán
10 CKK0299NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH26/07/200125.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
11 CKK0124PHAN THỊ NGỌC ÁNH12/05/200120.5Quản trị khách sạn
12 CKK0007CHÂU VĂN ÁNH24/07/200115Quản trị khách sạn
13 CKK0232NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH20/04/200120.5Quản trị Marketing
14 CKK0327PHẠM THỊ DIỆU BÂN08/03/200121.2Quản trị kinh doanh
15 CKK0145LÊ THỊ THÁI BẢO30/01/200120.5Quản trị Marketing
16 CKK0274LÊ THỊ BÔNG19/12/200120.5Quản trị khách sạn
17 CKK0015NAY H' BUỐT03/03/200118.3Quản trị khách sạn
18 CKK0057HỒ THỊ SƠN CA09/08/200120.5Tiếng Anh
19 CKK0153TRƯƠNG THỊ PHÀ CA14/03/200018.9Quản trị kinh doanh
20 CKK0355TRẦN VĂN CA01/05/199621.5Tiếng Anh
21 CKK0288NGUYỄN THỊ DẠ CẨM30/07/200124.3Quản trị khách sạn
22 CKK0144PHAN THỊ KIM CHI13/05/200120.5Quản trị khách sạn
23 CKK0261PHẠM THỊ LINH CHI13\03\200120.6Quản trị khách sạn
24 CKK0121NGUYỄN THANH CHÍNH03/04/200117Dịch vụ pháp lý
25 CKK0114HỒ THỊ MINH CHU10/12/200120.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
26 CKK0053CA VĂN CHU04/11/200121Quản trị khách sạn
27 CKK0055NGỌC THI CHÚC01/03/200119.5Dịch vụ pháp lý
28 CKK0171LÊ THỊ HỒNG CƠ26/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
29 CKK0281TRẦN PHÚ CƯỜNG20/06/200120.6Quản trị kinh doanh
30 CKK0394VÕ VĂN CƯỜNG08/06/200117.2Quản trị kinh doanh
31 CKK0356A LĂNG DÂN20/02/200121Quản trị kinh doanh
32 CKK0065HỒ A DANH20/08/199919.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
33 CKK0184MAI THI ANH ĐAO03/04/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
34 CKK0176TRƯƠNG THỊ THU DIỄM06/11/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
35 CKK0273TRẦN THỊ LỆ DIỄM26/04/199916.2Tiếng Anh
36 CKK0337NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM21/12/200122.5Quản trị kinh doanh
37 CKK0204NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP13/10/200122.1Kế toán
38 CKK0140HỒ THỊ PHƯƠNG DIỆU02/09/200119.7Quản trị khách sạn
39 CKK0368MAI DIỆU05/06/200123.2Tài chính - Ngân hàng
40 CKK0137RƠMAH ĐINH10/10/200019.4Dịch vụ pháp lý
41 CKK0193HUỲNH VĂN ĐÔNG05/09/200120.5Công nghệ thông tin
42 CKK0203NGUYỄN THỊ THÙY DUNG27/10/200118.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
43 CKK0104NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG11/08/200117.5Quản trị khách sạn
44 CKK0152THÁI ANH DŨNG11/08/200122.2Công nghệ thông tin
45 CKK0362HỒ THỊ DƯỚI18/10/200121.2Kế toán
46 CKK0300LÊ THỊ DƯƠNG21/03/200124.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
47 CKK0219NGUYỄN VĂN DƯƠNG30/10/200120.5Quản trị kinh doanh
48 CKK0091LÊ THỊ DƯƠNG18/05/200122Quản trị khách sạn
49 CKK0003LÊ MỸ DUYÊN10/04/199923.7Kế toán
50 CKK0213HỒ THỊ MỸ DUYÊN09/12/200120.5Kế toán
51 CKK0194LƯƠNG THỊ NGUYỄN GIANG22/07/200120.5Quản trị khách sạn
52 CKK0251PHẠM THỊ ÁNH GIANG15/08/200019QTKD Du lịch - Lữ Hành
53 CKK0387NGUYỄN HOÀNG HUONG GIANG18/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
54 CKK0393NGUYỄN THỊ THU HÀ03/11/200121.2Quản trị kinh doanh
55 CKK0038LÊ THỊ HOA HÀ30/12/200121.8Kế toán
56 CKK0103TRƯƠNG THỊ HÀ28/01/200120.5Quản trị khách sạn
57 CKK0027LÊ THỊ THANH HẠ27/06/200117.8Quản trị khách sạn
58 CKK0211NGUYỄN THỊ NHẬT HẠ09/08/200120.5Kế toán
59 CKK0270NGUYỄN TUẤN HẢI19/09/199821.2Quản trị khách sạn
60 CKK0066NGUYỄN THUÝ HẰNG31/10/200021.2Quản trị khách sạn
61 CKK0094PHẠM THỊ HẰNG10/12/200120.5Kế toán
62 CKK0088NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG27/07200119.5Quản trị khách sạn
63 CKK0349TRẦN THỊ THÚY HẰNG19/03/200118.5Quản trị khách sạn
64 CKK0344LÊ THỊ THÚY HẰNG27/04/200117.3Tiếng Anh
65 CKK0342HỒ THỊ HẠNH00/01/190017Kế toán
66 CKK0357DA ĐÊL HẠNH06/04/200121.2Quản trị khách sạn
67 CKK0324HOÀNG THỊ THẢO HẠNH18/09/200121.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
68 CKK0377NGUYỄN THỊ HẠNH10/10/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
69 CKK0354TRẦN THỊ MỸ HẠNH19/09/199917.6Kế toán
70 CKK0142NGUYỄN THỊ HẠNH24/02/200120.5Quản trị khách sạn
71 CKK0131LÊ THỊ MỸ HẠNH01/01/200116.4Tiếng Anh
72 CKK0047BÙI THỊ MỸ HẠNH23/01/200120.5Quản trị khách sạn
73 CKK0005NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH17/11/200120.5Dịch vụ pháp lý
74 CKK0217NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH19/08/200120.5Tiếng Anh
75 CKK0031PHẠM THỊ MỸ HẢO20/01/200120.5Kế toán
76 CKK0190PHẠM VĂN HẬU16/08/200121.2Quản trị Marketing
77 CKK0353PHAN NHƯ HẬU06/06/200121.2Kế toán
78 CKK0380B NƯỚCH THỊ HIỀN26/05/200120.7Quản trị kinh doanh
79 CKK0328NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN10/01/200121Quản trị khách sạn
80 CKK0347DƯƠNG THỊ HIỀN15/09/200120.4Kế toán
81 CKK0199ĐẶNG THỊ THU HIỀN05/12/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
82 CKK0158HỒ THỊ THU HIỀN10/09/200021.2Tiếng Anh
83 CKK0215MAI THANH HIỀN07/12/200122Kế toán
84 CKK0254MAI THỊ THU HIỀN22/03/200121.2Tiếng Anh
85 CKK0034NGUYỄN THỊ THU HIỀN01/01/200122.4Tiếng Anh
86 CKK0058HỒ THỊ HIỀN02/10/200120.5Kế toán
87 CKK0125BÙI THỊ HIỀN03/11/200120.5Quản trị khách sạn
88 CKK0110NGUYỄN THỊ MINH HIẾU07/05/200120.5Quản trị khách sạn
89 CKK0350TRẦN THỊ MAI HIẾU24/06/200120.5Công nghệ thông tin
90 CKK0295PHẠM VĂN HIẾU08/09/200118.2Tài chính - Ngân hàng
91 CKK0258RƠ CHÂM H'LƯNH26/05/200122.5Quản trị khách sạn
92 CKK0256CHÂU THỊ HOA02/12/200120.7Quản trị khách sạn
93 CKK0202TRẦN THỊ KIM HOA29/01/200121.2Quản trị khách sạn
94 CKK0236HUỲNH NHƯ HOÀ06/06/200120.5Công nghệ thông tin
95 CKK0391LƯƠNG THỊ THU HOÀ08/01/200121.2Quản trị khách sạn
96 CKK0266VÕ CHÍ HÒA26/06/200121Quản trị khách sạn
97 CKK0139NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI06/04/200120.5Quản trị Marketing
98 CKK0381BÙI VĂN HOÀNG07/05/200123.9Công nghệ thông tin
99 CKK0303NGUYỄN THỊ KIM HOANH29/07/200118Quản trị khách sạn
100 CKK0061PHAN THỊ MỸ HỒNG18/09/200120.5Tiếng Anh
101 CKK0181LÊ THỊ ÁNH HỒNG27/11/200120.5Quản trị khách sạn
102 CKK0143KPĂ H'TRANG02/12/200120.5Tiếng Anh
103 CKK0112LÂM THỊ BÍCH HUỆ27/02/200119.4Quản trị khách sạn
104 CKK0069PHAN NGUYÊN GIA HUỆ02/11/200120.5Quản trị khách sạn
105 CKK0025HOÀNG THỊ MINH HUỆ30/08/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
106 CKK0379COOR HUỆ20/08/200121Quản trị khách sạn
107 CKK0376NGUYỄN THỊ HUỆ22/06/200021.2Tiếng Anh
108 CKK0302NGUYỄN QUỐC HÙNG03/09/212020.5Quản trị khách sạn
109 CKK0252TRẦN VŨ KIM HƯNG01/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
110 CKK0229PHẠM THỊ TIỂU HƯƠNG17/11/200120.5Tiếng Anh
111 CKK0179NGUYỄN THỊ HƯƠNG24/03/200120.5Kế toán
112 CKK0167LÊ THỊ HƯƠNG04/12/200120.5Kế toán
113 CKK0106LÊ THỊ LỆ HƯƠNG08/01/200118.5Quản trị kinh doanh
114 CKK0310CAO THỊ KIM HƯƠNG29/11/200120.5Quản trị kinh doanh
115 CKK0317NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG20/07/200123.9Quản trị khách sạn
116 CKK0330NGUYỄN THỊ HƯƠNG22/01/200120.5Quản trị kinh doanh
117 CKK0369LÊ BẢO HUY15/10/200119.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
118 CKK0095NGUYỄN VIẾT QUANG HUY28/12/200020.5Quản trị khách sạn
119 CKK0169ĐẶNG NGUYỄN THANH HUY11/10/200115Tài chính - Ngân hàng
120 CKK0133HỒ THỊ HUYÊN05/01/200117.8Quản trị khách sạn
121 CKK0132PHẠM THỊ HUYỀN09/12/199923.1Quản trị Marketing
122 CKK0021PHAN THỊ THU HUYỀN25/05/200123.9Kế toán
123 CKK0226NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN17/10/200120.5Kế toán
124 CKK0278PHAN THỊ HUYỀN08/11/200120.5Quản trị khách sạn
125 CKK0048NAY HUYNH20/02/200123.2Quản trị khách sạn
126 CKK0054HỒ THỊ HY24/04/200120.5Quản trị kinh doanh
127 CKK0239NGUYỄN THỊ ÍCH02/04/199921.2Quản trị kinh doanh
128 CKK0087NGÔ THỊ PHƯƠNG KHANH23/10/200120.5Quản trị khách sạn
129 CKK0089NGÔ THỊ PHƯƠNG KHANH23/10/200120.5Quản trị khách sạn
130 CKK0163NGUYỄN ANH KHOA01/02/199827.2Tiếng Anh
131 CKK0090HỒ THỊ THANH KHUYÊN05/02/200119.7Quản trị khách sạn
132 CKK0092HỒ THỊ LINH KIÊN30/01/200119Kế toán
133 CKK0082VÕ THỊ KIỀU17/07/200123.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
134 CKK0314VÕ THỊ THÚY KIỀU21/10/200121.2Quản trị kinh doanh
135 CKK0084ĐOÀN THỊ KIM25/10/200116Quản trị khách sạn
136 CKK0212THÁI THỊ KIM29/12/200124.8Quản trị khách sạn
137 CKK0372ĐINH KÚP16/06/200023Quản trị khách sạn
138 CKK0162HUỲNH THỊ KIM LÀI01/05/200119QTKD Du lịch - Lữ Hành
139 CKK0148HUỲNH THỊ KIM LÀI01/05/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
140 CKK0375A LÃI07/09/200018.7Quản trị khách sạn
141 CKK0311LÊ THỊ KIỀU LAM29/12/200023.5Kế toán
142 CKK0272NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM03/01/200118.6Kế toán
143 CKK0259NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM03/01/200118.9Kế toán
144 CKK0161PHAN HUỲNH NGỌC LAN19/10/200120.5Tài chính - Ngân hàng
145 CKK0178ĐẶNG THỊ NGỌC LAN30/05/200120.5Quản trị khách sạn
146 CKK0081VÕ THỊ MỸ LAN01/01/200120.5Tiếng Anh
147 CKK0019PHẠM THỊ TUYẾT LAN10/03/200122.2Kế toán
148 CKK0358HỒ THỊ LÊN02/10/200118Quản trị khách sạn
149 CKK0306PHẠM THỊ THUÝ LIÊN12/04/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
150 CKK0063TRẦM KIM LIÊN30/07/200120.5Quản trị khách sạn
151 CKK0225LÊ THỊ LIÊN11/06/200021.2Kế toán
152 CKK0370ĐINH THỊ LIÊU11/08/200121.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
153 CKK0325BÙI THỊ LIỄU01/08/200121.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
154 CKK0334LÊ THỊ HỒNG LINH02/02/200020.5Kế toán
155 CKK0297NGUYỄN YẾN LINH25/12/200119.4Quản trị khách sạn
156 CKK0287NGUYỄN HẠNH LINH21/05/200120.7Tiếng Anh
157 CKK0363LÊ THỊ THÙY LINH15/07/200123.3Quản trị khách sạn
158 CKK0365CÙ THỊ KHÁNH LINH12/01/200121.4Kế toán
159 CKK0382ĐOÀN THỊ MỸ LINH11/01/200121.7Quản trị khách sạn
160 CKK0383LÊ KHÁNH LINH27/04/200120.2Quản trị khách sạn
161 CKK0227MAI THUỲ LINH05/07/200121.2Quản trị khách sạn
162 CKK0231TRƯƠNG THỊ NGỌC LINH19/09/200120.5Quản trị kinh doanh
163 CKK0174TRỊNH THỊ MỸ LINH16/01/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
164 CKK0056HỒ THỊ LINH04/08/200121Quản trị khách sạn
165 CKK0040NGUYỄN THỊ THUỲ LINH12/01/199921.2Quản trị kinh doanh
166 CKK0026TRẦN THỊ LINH20/05/2001208QTKD Du lịch - Lữ Hành
167 CKK0017HỒ THỊ DIỆU LINH08/09/200121.7Quản trị kinh doanh
168 CKK0052LÊ THỊ HOÀI LINH01/05/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
169 CKK0075TRẦN THỊ MỸ LINH02/08/200120.5Quản trị khách sạn
170 CKK0129TRẦN THỊ DIỆU LINH10/05/200120.5Quản trị khách sạn
171 CKK0245TRẦN THỊ MỸ LOAN31/12/200120QTKD Du lịch - Lữ Hành
172 CKK0136NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG10/01/200120.5Kế toán
173 CKK0224LÊ THỊ NGỌC LY29/09/200121.2Tiếng Anh
174 CKK0262NGÔ THỊ MỸ LY16/12/200120.5Quản trị khách sạn
175 CKK0168NGUYỄN THỊ HOÀNG LY05/01/199823.4Kế toán
176 CKK0395BÙI LÊ HIỂU LY00/01/190026.7Quản trị kinh doanh
177 CKK0096LƯƠNG THỊ LÝ23/07/200121.2Quản trị khách sạn
178 CKK0022HUỲNH THỊ MAI16/02/200121.2Quản trị khách sạn
179 CKK0265LÊ THỊ NGỌC MAI12/05/200120.1Quản trị khách sạn
180 CKK0150PHAN THỊ THUÝ MẬN24/06/200121.2Quản trị khách sạn
181 CKK0322NGUYỄN THỊ MINH23/02/200118.7Quản trị khách sạn
182 CKK0345NGUYỄN THỊ MƠ24/04/200123.3Quản trị khách sạn
183 CKK0141NGUYỄN THỊ HOÀI MƠ01/06/2001238QTKD Du lịch - Lữ Hành
184 CKK0127NGUYỄN NHẬT MY19/08/200120.5Kế toán
185 CKK0067HỒ DIỄM MY27/02/200121Quản trị khách sạn
186 CKK0244PHÙNG THỊ MỸ22/08/200120.5Quản trị khách sạn
187 CKK0246ĐOÀN THỊ LY NA28/04/200120.5Quản trị khách sạn
188 CKK0166TRẦN THỊ THÚY NA05/05/200120.5Quản trị khách sạn
189 CKK0182PHẠM THỊ TƯỜNG NA11/03/200019.5Tiếng Anh
190 CKK0064CAO THỊ NI NA07/01/200121.7Quản trị khách sạn
191 CKK0291LƯƠNG THỊ NA06/09/200021.4Quản trị kinh doanh
192 CKK0298A VIẾT NGA28/07/200022.1Tiếng Anh
193 CKK0304NGUYỄN THỊ TỐ NGA04/01/200020.5Kế toán
194 CKK0030NGUYỄN THỊ HẰNG NGA20/09/200119.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
195 CKK0002NGUYỄN THÚY NGA01/02/200120.5Quản trị khách sạn
196 CKK0271HUỲNH XUÂN NGA20/08/200119.4Quản trị khách sạn
197 CKK0180ĐOÀN THỊ THỦY NGÂN04/04/200121.2Quản trị kinh doanh
198 CKK0196NGUYỄN THỊ HẠ NGÂN10/01/200125.1Quản trị kinh doanh
199 CKK0208NGUYỄN THỊ KIM NGÂN23/10/200118Quản trị kinh doanh
200 CKK0004TRẦN THỊ NGÂN03/10/200013Quản trị khách sạn
201 CKK0035HỒ THỊ THANH NGÂN15/03/200120.3Quản trị khách sạn
202 CKK0359PHẠM HIẾU NGÂN02/04/2001223Kế toán
203 CKK0326NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC27/04/200120.5Quản trị Marketing
204 CKK0312ĐẶNG THỊ MỸ NGỌC10/06/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
205 CKK0389NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC24/01/200121.3Quản trị khách sạn
206 CKK0364XA THỊ NGỌC01/12/200121.2Tiếng Anh
207 CKK0151BÙI THỊ NHƯ NGỌC07/04/200121.2Kế toán
208 CKK0155NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT19/08/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
209 CKK0269DINH VAN NHAN10/05/200122Quản trị kinh doanh
210 CKK0183LÊ THỊ THANH NHÀN18/12/200120Tiếng Anh
211 CKK0234HỒ ĐÌNH NHẬT05/06/200120.5Dịch vụ pháp lý
212 CKK0117TRẦN THỊ KHÁNH NHẬT20/09/200120.5Kế toán
213 CKK0093TRẦN THỊ KHÁNH NHẬT20/09/200120.5Kế toán
214 CKK0099TRẦN THỊ Ý NHI13/02/200124Kế toán
215 CKK0011TRƯƠNG THỊ NHI20/06/200121Kế toán
216 CKK0216LÊ THỊ MỸ NHI28/11/200020.9Tiếng Anh
217 CKK0268NGUYỄN THỊ YẾN NHI04/05/200121Quản trị khách sạn
218 CKK0284LÊ THỊ HÀ NHI03/04/200118.1Quản trị khách sạn
219 CKK0185HỒ THỊ TRÚC NHI10/05/200120.5Quản trị khách sạn
220 CKK0170TRẦN THỊ THẢO NHI13/08/200120.7Quản trị kinh doanh
221 CKK0315NGÔ THỊ TƯỜNG NHI14/02/200121.2Quản trị khách sạn
222 CKK0296NGUYỄN THỊ KIỀU NHI16/06/200120.7Kế toán
223 CKK0332LÊ THỊ THẢO NHI06/10/200121.2Tiếng Anh
224 CKK0333HỒ THỊ TUYẾT NHI22/12/200124.5Kế toán
225 CKK0240TRẦN THỊ NHỚ01/01/200120.5Kế toán
226 CKK0068BLÚP THỊ NHƠN08/01/200120Quản trị khách sạn
227 CKK0044NGUYỄN THỊ XUÂN NHƯ12/10/200120.5Quản trị khách sạn
228 CKK0045HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ21/10/200122Quản trị khách sạn
229 CKK0249TRẦN THỊ QUYGNH NHƯ24/05/200121.2Quản trị kinh doanh
230 CKK0192NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ02/07/200120.5Quản trị khách sạn
231 CKK0198NGUYỄN TRẦN TÚ NHƯ05/01/200123.2Quản trị khách sạn
232 CKK0346NGUYỄN HUỲNH NHƯ05/06/200122.6Quản trị khách sạn
233 CKK0319NGUYỄN THỊ ÁI NHƯ04/05/200122.5Tiếng Anh
234 CKK0386NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG22/12/200118.7Kế toán
235 CKK0233DƯƠNG THỊ PHƯƠNG NHUNG28/05/200120.5Kế toán
236 CKK0023TRẦN THỊ THANH NHỤY29/04/200121.2Quản trị khách sạn
237 CKK0102HỒ VIẾT KIỀU NINH23/06/200121.2Quản trị kinh doanh
238 CKK0147PHAN THỊ NỞ09/01/200120.5Kế toán
239 CKK0241NGUYỄN THỊ HÀN NY17/02/200126.3Tiếng Anh
240 CKK0177HUỲNH ĐOÀN THỊ KIM OANH02/07/200120.5Kế toán
241 CKK0078RƠ CHÂM OANH04/02/200118.8Quản trị kinh doanh
242 CKK0086VÕ HOÀNG OANH15/01/200120.5Kế toán
243 CKK0020 PEN25/04/200017.3Quản trị khách sạn
244 CKK0329HOÀNG ANH PHI10/04/200121.2Tiếng Anh
245 CKK0207TRẦN PHONG10/04/200120.5Quản trị Marketing
246 CKK0238HUỲNH VĂN TIÊN PHONG25/09/200124.3Công nghệ thông tin
247 CKK0206NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC24/04/200120.5Quản trị khách sạn
248 CKK0113PHẠM THỊ THANH PHÚC07/06/200120.5Kế toán
249 CKK0128HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC05/11/200121.2Kế toán
250 CKK0373ĐINH PHỨI01/01/200023.2Quản trị khách sạn
251 CKK0138ĐẶNG THỊ MỸ PHỤNG09/01/200114Quản trị khách sạn
252 CKK0267LÊ THỊ PHƯỚC29/08/200121Tài chính - Ngân hàng
253 CKK0126NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG22/06/2000198Tiếng Anh
254 CKK0360VŨ LÂM PHƯƠNG10/11/200121.9Quản trị kinh doanh
255 CKK0008RƠ CHÂM PUNH13/09/200021.2Quản trị khách sạn
256 CKK0085TRẦN THỊ KIM QUYÊN13/12/200120.5Tài chính - Ngân hàng
257 CKK0072HỒ THỊ XUÂN QUỲNH19/09/200117Quản trị khách sạn
258 CKK0220LÊ THỊ KIM RIM10/07/200121.2Quản trị khách sạn
259 CKK0277HỒ THỊ SÁCH22/12/200120.5Quản trị kinh doanh
260 CKK0122HỒ THỊ THU SIÊNG22/11/200121.2Quản trị kinh doanh
261 CKK0186TRẦN THANH SƠN08/04/200119.4Quản trị khách sạn
262 CKK0253PHẠM THỊ THU SƯƠNG10/03/200118.5Công nghệ thông tin
263 CKK0012SIU H' SƯƠNG14/06/200119.7Quản trị khách sạn
264 CKK0010SIU H' SƯƠNG14/06/200120.5Quản trị khách sạn
265 CKK0339PHAN THỊ ÁNH SƯƠNG25/04/200124.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
266 CKK0307NGUYỄN VĂN TÀI01/03/200120.5Công nghệ thông tin
267 CKK0336PHẠM THỊ MINH TÂM30/09/200121.1Quản trị kinh doanh
268 CKK0041TRẦN THỊ THANH TÂM24/02/200120.5Quản trị khách sạn
269 CKK0159NGÔ THỊ TÂM30/08/200120.5Quản trị khách sạn
270 CKK0257NGUYỄN THANH TÂN26/04/200121Quản trị khách sạn
271 CKK0115LÊ XUÂN THẠCH11/04/199820.5Công nghệ thông tin
272 CKK0228PHẠM THỊ NHƯ THẮM28/04/200120.5Quản trị khách sạn
273 CKK0396TRỊNH THỊ THẮM17/02/200125.2Kế toán
274 CKK0200NGUYỄN THỊ THẮNG08/01/200017.7Quản trị kinh doanh
275 CKK0108NGUYỄN QUANG THẮNG30/07/200125.5Công nghệ thông tin
276 CKK0043HOÀNG THỊ PHƯƠNG THANH22/02/200120.5Quản trị khách sạn
277 CKK0210ĐẶNG THỊ THANH02/08/200120.5Tiếng Anh
278 CKK0242NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO31/12/200120.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
279 CKK0205ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO25/10/200117QTKD Du lịch - Lữ Hành
280 CKK0160HOÀNG LÊ THANH THẢO06/04/200120.5Quản trị khách sạn
281 CKK0149NGUYỄN THỊ THU THẢO06/09/200122.8Quản trị khách sạn
282 CKK0172NGUYỄN THỊ THU THẢO21/09/200120.5Quản trị khách sạn
283 CKK0109ĐÀO THỊ KIM THẢO03/05/200120.7Quản trị khách sạn
284 CKK0074HỒ THỊ THẢO20/03/200121Quản trị khách sạn
285 CKK0366NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO14/07/200122.1Kế toán
286 CKK0331NGUYỄN THỊ THẢO17/08/200123.2Quản trị khách sạn
287 CKK0351BÙI THỊ THẢO06/02/200122.2Kế toán
288 CKK0371ĐINH THỊ THIÊN16/04/200119.6Quản trị khách sạn
289 CKK0014NGUYỄN XUÂN THIÊN21/01/200120.5Quản trị kinh doanh
290 CKK0032VÕ ĐÌNH THIÊN05/10/200021.2Quản trị khách sạn
291 CKK0201PHẠM PHÚ PHƯỚC THIỆN11/10/200120.5Công nghệ thông tin
292 CKK0100NGUYỄN THỊ THÁI THIỆP26/02/200121.2Quản trị khách sạn
293 CKK0286LỮ NGUYÊN THIỆU20/08/199616.8Quản trị kinh doanh
294 CKK0309NGUYỄN THỊ THƠ18/04/200118.6Quản trị kinh doanh
295 CKK0260NGUYỄN VĂN THỔ12/03/200015Công nghệ thông tin
296 CKK0105HÀ THỊ THOA07/04/200119.5Kế toán
297 CKK0033ĐOÀN THỊ KIM THOA21/07/200123.7Quản trị khách sạn
298 CKK0018TRẦN THỊ NHƯ THOA10/04/200120.5Quản trị khách sạn
299 CKK0283PƠ LOONG THỊ THƠM17/11/200120.5Quản trị khách sạn
300 CKK0165ĐỖ THỊ THƠM08/04/200120.5Quản trị khách sạn
301 CKK0173VÕ THỊ ANH THƯ11/07/200120.5Quản trị khách sạn
302 CKK0218TRẦN NGỌC ANH THƯ24/08/200118Tiếng Anh
303 CKK0039LÊ THỊ DIỆU THƯ27/06/200120.5Quản trị khách sạn
304 CKK0341NGUYỄN HUỲNH THƯ25/09/200124.4Quản trị kinh doanh
305 CKK0338NGUYỄN HUỲNH THƯ25/09/200124.4Quản trị kinh doanh
306 CKK0013HOÀNG Ý THUẦN23/04/200120.5Kế toán
307 CKK0134HỒ THỊ THƯỚC26/07/200120.5Kế toán
308 CKK0080HUỲNH THỊ HOÀI THƯƠNG15/02/200120.5Quản trị khách sạn
309 CKK0237THÁI THỊ KIM THƯƠNG27/10/200020.5Quản trị khách sạn
310 CKK0255NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG08/03/200118.1Kế toán
311 CKK0293NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG26/05/200120.5Quản trị khách sạn
312 CKK0146TRẦN THỊ THUÝ26/11/199520.5Kế toán
313 CKK0313LÊ THỊ THU THUỶ10/08/200123.5Quản trị khách sạn
314 CKK0119NGUYỄN THỊ KIM THÚY11/09/200120.5Dịch vụ pháp lý
315 CKK0028NGUYỄN THỊ THÚY15/01/200021.2Quản trị khách sạn
316 CKK0073HỒ THỊ THÚY20/03/200121Quản trị khách sạn
317 CKK0156BÙI THỊ HỒNG THỦY25/05/200119QTKD Du lịch - Lữ Hành
318 CKK0285HÀ THỊ THỦY03/04/200121.3Quản trị Marketing
319 CKK0290HỒ THỊ THU THỦY15/07/200123.2Quản trị khách sạn
320 CKK0361TRẦN THỊ LỆ THỦY06/10/200019.4Quản trị khách sạn
321 CKK0388TRẦN THỊ TIÊN24/08/200121.2Quản trị khách sạn
322 CKK0157TRƯƠNG MỸ HOÀI TIÊN09/04/200120.5Kế toán
323 CKK0175VÕ HỒ THỦY TIÊN06/09/199318.2Tiếng Anh
324 CKK0123PHAN THỊ TIÊN13/08/200120.5Tiếng Anh
325 CKK0264PHẠM THỊ THU TIỀN13/10/200120.5Kế toán
326 CKK0214NGUYỄN BÍCH TRÂM15/11/200125.6Quản trị khách sạn
327 CKK0120NGUYÊN THỊ NGỌC TRÂM18/02/200120.5Quản trị khách sạn
328 CKK0046BÙI THỊ TRÂM08/05/200120.5Quản trị khách sạn
329 CKK0385TRƯƠNG NGỌC TRÂM10/10/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
330 CKK0392ĐÀO THỊ NGỌC TRANG15/09/200120.5Quản trị khách sạn
331 CKK0352NGUYỄN VÕ THU TRANG07/01/200122.7Quản trị kinh doanh
332 CKK0343LÊ VĂN QUỲNH TRANG28/09/200115Quản trị khách sạn
333 CKK0294LÊ NGUYỄN THÙY TRANG00/01/190018.5Quản trị khách sạn
334 CKK0321NGUYỄN THỊ THÙY TRANG23/06/200121.2Kế toán
335 CKK0016CAO THỊ THUỲ TRANG17/11/200119.8Kế toán
336 CKK0116PHẠM THỊ HOÀI TRANG08/02/2001238Quản trị khách sạn
337 CKK0079LÊ THỊ HUYỀN TRANG15/04/200120.5Quản trị khách sạn
338 CKK0209ĐỖ THỊ TRANG25/02/200121.2Kế toán
339 CKK0250NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG22/05/200120.5Quản trị Marketing
340 CKK0279PHẠM THỊ THU TRANG26/07/200021.2Tiếng Anh
341 CKK0077HỒ THỊ TRẾP31/03/200119Quản trị khách sạn
342 CKK0083TRẦN THỊ ANH TRINH09/02/200120.5Quản trị khách sạn
343 CKK0097ĐỖ THỊ NGỌC TRINH04/04/200120.5Công nghệ thông tin
344 CKK0037LÊ NGỌC PHƯƠNG TRINH14/05/200115Dịch vụ pháp lý
345 CKK0042BÙI THỊ TRINH10/07/200120.5Quản trị kinh doanh
346 CKK0276NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH01/06/200120.5Quản trị kinh doanh
347 CKK0243LÊ THI THU TRINH21/07/200121.2Tiếng Anh
348 CKK0223NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH20/05/200120.5Quản trị kinh doanh
349 CKK0188LÊ THỊ THU TRINH21/07/200121.2Quản trị kinh doanh
350 CKK0308LÊ THỊ TRINH15/07/200120.5Quản trị khách sạn
351 CKK0051NGUYỄN THỜI TRỊNH13/05/200120.5Quản trị khách sạn
352 CKK0348ĐOÀN XUÂN TRÚC14/09/200122.7Tiếng Anh
353 CKK0335NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG01/12/200122.7Tiếng Anh
354 CKK0316TRƯƠNG THỊ TRƯỜNG06/09/200120.7Kế toán
355 CKK0070TRẦN THỊ CẨM TÚ01/06/200120.5Quản trị Marketing
356 CKK0222ĐINH NGỌC HOÀN TÚ13/04/200120.5Quản trị khách sạn
357 CKK0197HUỲNH VĂN TUẤN08/07/200120.5Tiếng Anh
358 CKK0195NGUYỄN PHƯƠNG TUẤN10/09/200114.8Quản trị khách sạn
359 CKK0292TRẦN THỊ KIM TUYẾN02/01/200120.5Quản trị khách sạn
360 CKK0320PHẠM BÙI THU TUYỀN21/08/200021.8Kế toán
361 CKK0001NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN17/06/200120.5Quản trị khách sạn
362 CKK0060ĐỖ PHAN NGUYỄN TUYỂN20/10/200122Công nghệ thông tin
363 CKK0318TRẦN MỸ TUYẾT11/08/200020.5Quản trị khách sạn
364 CKK0305VÕ THỊ TUYẾT04/10/200121.2Kế toán
365 CKK0235A TYS22/04/200020.5Quản trị khách sạn
366 CKK0384RLAN H' UK03/05/200121.2Quản trị kinh doanh
367 CKK0248NGUYỄN THỊ THU UYÊN31/12/200120.5Quản trị Marketing
368 CKK0189LÊ THỊ THU UYÊN04/06/200120.5Quản trị khách sạn
369 CKK0036TRẦN THỊ TÚ UYÊN06/09/200120.5Tiếng Anh
370 CKK0118Y THẢO PHƯƠNG UYÊN27/03/200120.5Quản trị kinh doanh
371 CKK0130NGUYỄN LÊ PHƯƠNG UYÊN17/11/200120.5Quản trị khách sạn
372 CKK0282VIÊN THỊ VAN05/02/200120.5Quản trị khách sạn
373 CKK0006HOÀNG THỊ THẢO VÂN02/04/200122.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
374 CKK0062DOÃN THỊ TƯỜNG VÂN27/08/200120.5Tiếng Anh
375 CKK0367NGUYỄN THÚY VÂN23/05/200121.2Kế toán
376 CKK0050BÙI THỊ MỸ VI10/08/200120.5Kế toán
377 CKK0135PHAN THỊ THÚY VI05/04/200117.5Quản trị khách sạn
378 CKK0107NGÔ THÚY VI28/10/200120.5Quản trị khách sạn
379 CKK0263LÊ THỊ THUỲ VI22/09/200017.2Kế toán
380 CKK0230VÕ THỊ HỒNG VI11/03/200120.5Quản trị khách sạn
381 CKK0191ĐẶNG THỊ THẢO VI17/12/2000120.5Quản trị khách sạn
382 CKK0187ĐÀO THỊ LAN VI15/03/200120.5Quản trị Marketing
383 CKK0076NGUYỄN VINH28/03/200020.5Quản trị Marketing
384 CKK0374VÕ THỊ LÂM VŨ01/01/199921.2Quản trị kinh doanh
385 CKK0049LÊ THẢO VY09/03/200120.5Quản trị khách sạn
386 CKK0164ĐẶNG THỊ ÁI VY01/11/200120.5Quản trị Marketing
387 CKK0154TIÊU BẢO VY25/11/200022.9Quản trị khách sạn
388 CKK0071LÊ THỊ XIU22/02/200117Quản trị khách sạn
389 CKK0247NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM XÓI13/05/200120.5Quản trị khách sạn
390 CKK0289LÊ THỊ XUÂN26/04/200121.2Kế toán
391 CKK0323NGUYỄN THỊ XUÂN27/01/200121.4Quản trị kinh doanh
392 CKK0111TRẦN THỊ XÙNG11/07/200119.5Quản trị khách sạn
393 CKK0009ĐẶNG THỊ THU Ý09/10/200125Quản trị khách sạn
394 CKK0024VÕ THỊ NHƯ Ý22/07/200120.5Quản trị khách sạn
395 CKK0301DƯƠNG THỊ TÚ YÊN20/04/1999228Kế toán