TƯ VÂN TUYỂN SINH
ĐƯỜNG ĐI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

(Thí sinh nhập thông tin: Họ và tên hoặc Số báo danh hoặc Ngày sinh)
(Số báo danh CKKxxxx do nhà Trường tạo ra khi Thí sinh đăng ký)
#SỐ BÁO DANHHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHTổng điểmNGÀNH XÉT TUYẾN
1 CKK0044BÙI THỊ NHÂN ÁI29/01/200020.5Quản trị khách sạn
2 CKK0868NGUYỄN THỊ THÚY ÁI20/5/200018.6Công nghệ thông tin
3 CKK1322DƯƠNG THỊ DIỆU ÁI03/08/200014.05Quản trị khách sạn
4 CKK1583NGUYỄN THỊ THU ÁI21/9/200022.4Quản trị kinh doanh
5 CKK1683NGUYỄN VĂN AN16/6/200018.9Quản trị khách sạn
6 CKK1790HỒ SỸ AN16/02/200010.5Quản trị khách sạn
7 CKK1791TRẦN TRẦN KHÁNH AN01/11/200020.5Tiếng Anh
8 CKK1323ĐẬU THỊ AN25/09/200024.3Quản trị khách sạn
9 CKK1236LÊ THỊ AN20-02/200021.3Tài chính - Ngân hàng
10 CKK1017NGUYỄN TRẦN ĐÔNG AN01/05/200018.1Quản trị khách sạn
11 CKK0130BÙI THỊ THIÊN AN18/09/200022.1Quản trị kinh doanh
12 CKK1018NGUYỄN TƯỜNG ÂN22/06/200022.6Tiếng Anh
13 CKK0748ĐẶNG HUỲNH HỒNG ÂN19/11/200014.35Quản trị khách sạn
14 CKK1324LÊ THỊ HOÀNG ANH12/01/200021.8Kế toán
15 CKK1325LÊ THỊ NGỌC ANH09/05/200015.8Quản trị khách sạn
16 CKK1326NGUYỄN THỊ LAN ANH11/11/200015.7Quản trị kinh doanh
17 CKK1327NGUYỄN THỊ TÙNG ANH04/10/200025.3Kế toán
18 CKK1237LÊ MINH ANH28/10/200018.6Quản trị khách sạn
19 CKK1238LÊ THỊ KIM ANH19/02/199919.5Quản trị kinh doanh
20 CKK1239LÊ THỊ NGỌC ANH26/03/200017.5Quản trị kinh doanh
21 CKK1240LƯU TUYẾT ANH15/06/200017.4Quản trị kinh doanh
22 CKK1019ĐINH THỊ MINH ANH17/11/200020.6Quản trị kinh doanh
23 CKK1021MAI THỊ NGỌC ANH20/10/200019.3Quản trị kinh doanh
24 CKK1022NGUYỄN QUỲNH ANH16/08/2000226Kế toán
25 CKK0869LÊ HOÀNG ANH30/11/200012.6Quản trị kinh doanh
26 CKK0870PHAN THỊ LAN ANH02/05/200022.2Kế toán
27 CKK0041TRẦN ĐỨC ANH14/02/200020.5Quản trị khách sạn
28 CKK0009LÊ ĐOÀN LAN ANH27/09/200020.5Kế toán
29 CKK0030ĐỒNG KHẮC ANH28/09/200020.5Quản trị khách sạn
30 CKK0035LÊ THỊ KỲ ANH08/07/200020.5Quản trị kinh doanh
31 CKK0171MAI VĂN TUẤN ANH01/01/200017.1Quản trị kinh doanh
32 CKK0232NGUYỄN HUYỀN ANH22/02/199622.8Tiếng Anh
33 CKK0296LƯƠNG PHI ANH01/02/199518.4Quản trị khách sạn
34 CKK0322BÙI ĐỨC HÙNG ANH02/07/199617.8Quản trị kinh doanh
35 CKK0342LÊ ĐOÀN LAN ANH27/9/200020.5Kế toán
36 CKK0343NGÔ THỊ KIM ANH14/04/200018.3Kế toán
37 CKK0391VÕ THỊ KIỀU ANH20/10/199722Dịch vụ pháp lý
38 CKK0442TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH25/12/200024Kế toán
39 CKK0538NGUYỄN THỊ LAN ANH20/01/200022.8Quản trị kinh doanh
40 CKK0539TRẦN THỊ LAN ANH28/12/20007Kế toán
41 CKK0609LÊ THỊ TRÂM ANH12/10/200021.9Quản trị khách sạn
42 CKK1792BÙI THỊ TRÂM ANH18/3/200018.6Quản trị kinh doanh
43 CKK1584NGUYỄN MAI NGỌC ANH18/3/200018.6Quản trị khách sạn
44 CKK1488CAO TUẤN ANH19/7/200018.9Công nghệ thông tin
45 CKK1489NGUYỄN THỊ VÂN ANH23/07/200023.3Kế toán
46 CKK1490THÂN THỊ KIM ANH03/07/200023.8Kế toán
47 CKK1491TRẦN QUỲNH PHƯƠNG ANH24/418.5Kế toán
48 CKK0585ĐẶNG THỊ ÁNH17/12/200025.3Kế toán
49 CKK0540NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH14/07/200022.8Quản trị khách sạn
50 CKK0541VŨ NGỌC ÁNH04/06/200022.9Công nghệ thông tin
51 CKK0670ĐOÀN THỊ MỸ ÁNH5/9/200022.5Kế toán
52 CKK0671VÕ THỊ NGỌC ÁNH15/3/200021.6Tài chính - Ngân hàng
53 CKK0463VÕ THỊ NGỌC ÁNH15/02/200021.6Quản trị khách sạn
54 CKK0229ĐỖ LƯƠNG NGỌC ÁNH01/05/200023.6Tiếng Anh
55 CKK0871ĐOÀN THỊ MỸ ÁNH05/09/200022.5Kế toán
56 CKK1023DƯƠNG HỒNG ÁNH01/06/200020.1Quản trị kinh doanh
57 CKK1024PHAN THỊ ÁNH16/11/200018.2Quản trị kinh doanh
58 CKK1241HÀ THỊ NGỌC ÁNH01/02/200020.1Quản trị khách sạn
59 CKK1242LÊ THỊ KIM ÁNH23.9.200018.7Kế toán
60 CKK0749DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH10/10/200013.33Quản trị khách sạn
61 CKK0750NGUYỄN THỊ ÁNH18/9/200019.3Quản trị khách sạn
62 CKK0725TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH27/5/200019.6Kế toán
63 CKK0872NGUYỄN XUÂN BẮC22/07/200017Quản trị khách sạn
64 CKK1793NGUYỄN THỊ BĂNG BĂNG08/07/200021.6Tiếng Anh
65 CKK0751TRẦN KHÁNH BẢO21/01/200021.8Tiếng Anh
66 CKK1328ĐINH HỮU BẢO21/04/200017Quản trị kinh doanh
67 CKK1329LÊ BẢO18/09/200015.5Quản trị khách sạn
68 CKK1794LÊ THỊ NGỌC BÍCH15/05/200019.8Kế toán
69 CKK1492LƯU THỊ NHƯ BÌNH10/10/200022.2Tiếng Anh
70 CKK1493TRƯƠNG TUẤN BÌNH18/08/200017.1Quản trị kinh doanh
71 CKK0752Y BÌNH28/11/200014.75Quản trị kinh doanh
72 CKK0873NGUYỄN MINH PHƯỚC BÌNH19/07/200015.75Quản trị khách sạn
73 CKK0040VÕ THỊ THANH BÌNH11/08/200020.5Tiếng Anh
74 CKK0672NGUYỄN THỊ BÌNH16/12/200020.2Quản trị kinh doanh
75 CKK0610NGUYỄN THỊ BÌNH16/12/200020.2Quản trị kinh doanh
76 CKK1243SIU - BƠT22/12/200016.05Quản trị khách sạn
77 CKK1152H RIAM BYA01/01/200016.4Kế toán
78 CKK1025NGUYỄN THỊ NHÃ CA28/04/200024.1Quản trị kinh doanh
79 CKK1494LÊ THỊ CẨM19/10/200020.8Quản trị kinh doanh
80 CKK1585PHẠM THỊ MỸ CẨM20/10/200019.4Quản trị khách sạn
81 CKK0260LÊ THỌ CẢNH04/12/200019.5Công nghệ thông tin
82 CKK1026PHAN GIA CÁT04/10/200018.5Quản trị kinh doanh
83 CKK0874TRẦN TRÌNH MỸ CHÂU22/8/200025.5Quản trị kinh doanh
84 CKK0753NGUYỄN THỊ MINH CHÂU08/07/200014.96Tiếng Anh
85 CKK1154NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU20/11/200021.4Quản trị khách sạn
86 CKK0100NGUYỄN THỊ MINH CHÂU25/06/200020Quản trị khách sạn
87 CKK0393TRẦN THỊ CHÂU21/05/200019.7Quản trị khách sạn
88 CKK1495DƯƠNG THỊ MỸ CHÂU21/08/200021.8Quản trị khách sạn
89 CKK1684VÕ THỊ MỸ CHÂU19/2/200016.35Kế toán
90 CKK1795NGUYỄN NỮ LIN CHI08/04/200021Quản trị kinh doanh
91 CKK1796PHẠM THỊ TRÚC CHI12/06/200022.3Tiếng Anh
92 CKK1496TRẦN THỊ LINH CHI12/12/200017.8Kế toán
93 CKK0512TRỊNH THỊ KIM CHI09/01/200017.5Quản trị kinh doanh
94 CKK0513TRƯƠNG THỊ KIM CHI14/08/200020.5Quản trị khách sạn
95 CKK0261PHẠM THỊ KIM CHI07/08/200017.2Kế toán
96 CKK1155VÕ PHẠM HOÀNG UYỄN CHI30/4/200013.75Kế toán
97 CKK0754BÙI LƯƠNG PHƯƠNG CHI29/7/200022.5Quản trị kinh doanh
98 CKK0755LÊ THỊ CHI6/11/200017.7Quản trị khách sạn
99 CKK1027ĐOÀN THỊ KIM CHI22/07/200020.2Kế toán
100 CKK1028LÊ THỊ HỮU CHI20/10/200020.9Kế toán
101 CKK1029PHẠM THỊ KIM CHI07/08/200017.2Kế toán
102 CKK0312TRẦN VĂN QUYẾT CHIẾN19/09/200023.4Quản trị kinh doanh
103 CKK1330NGUYỄN THỊ SƯƠNG CHIỀU15/10/199819.4Kế toán
104 CKK1331HỒ ĐỨC CHINH27/06/200015.5Công nghệ thông tin
105 CKK1030NGUYỄN KIỀU CHINH16/03/200017.2Quản trị khách sạn
106 CKK0323NGUYỄN THỊ CHINH13/01/200021.6Quản trị khách sạn
107 CKK0464NGUYỄN THỊ THUỶ CHUNG08/10/199822.1Kế toán
108 CKK0429NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG8/10/199819.6Kế toán
109 CKK0542TRẦN THỊ CHUNG29/10/200021.1Tiếng Anh
110 CKK1031HUỲNH THỊ CHUNG15/10/200017.2Quản trị khách sạn
111 CKK1244DƯƠNG THỊ CHUNG12/09/200020.1Quản trị khách sạn
112 CKK1245PHẠM THỊ THANG CHUNG26/12/200021.2Quản trị kinh doanh
113 CKK1586KSOR HỜ CHUNG10/8/199813.9Quản trị kinh doanh
114 CKK1032ĐINH VĂN CHƯONG9/4/200023.2Tiếng Anh
115 CKK1246BÙI THANH CHƯƠNG09/09/200016.9Quản trị kinh doanh
116 CKK1497LÊ QUỐC CHƯƠNG10/10/20009Quản trị kinh doanh
117 CKK1797NGUYỄN THỊ KIM CÚC06/06/200015.35Quản trị kinh doanh
118 CKK1153VÕ THỊ CÚC18/04/200022.5Tiếng Anh
119 CKK0726NGUYỄN THỊ KIM CÚC27/10/200019Kế toán
120 CKK0633NGUYỄN THANH CÚC18/8/200021.4Kế toán
121 CKK0344NGUYỄN THANH CÚC18/08/200021.4Quản trị khách sạn
122 CKK0465NGUYỄN THANH CÚC18/8/200021.4Quản trị khách sạn
123 CKK1498NGUYỄN TRẦN CƯỜNG1/4/200017.5Quản trị kinh doanh
124 CKK1587KSOR THỊ DIỄM ĐÀI09/07/200013.35Dịch vụ pháp lý
125 CKK1332TR?N TH? LINH DANG25/10/200018.4Quản trị kinh doanh
126 CKK1333TRẦN THỊ LINH DANG25/10/200018.4Quản trị khách sạn
127 CKK1685BÙI HỒ HẢI ĐĂNG16/3/200020Quản trị khách sạn
128 CKK1686NGUYỄN HẢI ĐĂNG24/1/200012.8Quản trị kinh doanh
129 CKK1798NGUYỄN VĂN ĐÀO23/01/200019.2Quản trị kinh doanh
130 CKK1588ĐÀO THỊ ANH ĐÀO10/12/200018.9Tiếng Anh
131 CKK1334TRẦN THỊ ĐÀO10/1/200021.5Quản trị khách sạn
132 CKK0756LÊ THỊ NGỌC ĐÀO04/12/200015.55Tiếng Anh
133 CKK1033LÊ THỊ ANH ĐÀO08/10/200019Kế toán
134 CKK0233TRẦN THỊ ANH ĐÀO16/11/200019.5Tiếng Anh
135 CKK0234NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT09/09/199921.3Công nghệ thông tin
136 CKK0042LÂM TẤN ĐẠT05/05/200024.1Quản trị kinh doanh
137 CKK1034TRỊNH QUỐC ĐẠT06/06/199613.75Quản trị kinh doanh
138 CKK1156NGUYỄN THÀNH ĐẠT10/02/200019Quản trị kinh doanh
139 CKK1687PHAN TÂM ĐẠT01/12/200019.9Quản trị kinh doanh
140 CKK1499LÊ THỊ PHƯƠNG DIỄM26/03/200022.1Quản trị khách sạn
141 CKK1157NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM14/02/200019.1Quản trị kinh doanh
142 CKK1247NGUYỄN THỊ ÁI DIỄM22/3/200020.1Dịch vụ pháp lý
143 CKK1248NGUYỄN THỊ DIỄM24/03/200021.6Tiếng Anh
144 CKK0757NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM20/7/200017.4Quản trị khách sạn
145 CKK1035NGUYỄN THUÝ DIỄM06/05/200018.9Kế toán
146 CKK0875LÊ THỊ LỆ DIỄM22/02/199911.5Quản trị kinh doanh
147 CKK0877NGUYỄN THỊ LỆ DIỄM23/03/199924.8Tiếng Anh
148 CKK0878VŨ THỊ KIỀU DIỄM19/06/200020.6Quản trị kinh doanh
149 CKK0136NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM17/12/200022.7Quản trị khách sạn
150 CKK0324TRẦN THỊ MỸ DIỄM21/05/200023.7Quản trị kinh doanh
151 CKK0262PHẠM THỊ THUÝ DIỄM07/10/200019.9Quản trị khách sạn
152 CKK0466LÊ NGỌC DIỄM28/3/200020.5Quản trị khách sạn
153 CKK0467NGUYỄN THUÝ DIỄM6/5/200021.3Kế toán
154 CKK0345PHẠM THỊ THÚY DIỄM07/10/200019.9Quản trị khách sạn
155 CKK0673LÊ THỊ HỒNG DIỄM12/7/200022.3Quản trị kinh doanh
156 CKK1335TRƯƠNG THỊ KIỀU DIỂM10/06/200017.05Quản trị khách sạn
157 CKK1249NGUYỄN THỊ HỒNG DIỂM13/09/200019Quản trị kinh doanh
158 CKK1158LÊ THỊ CẨM DIÊN20/07/200018.4Kế toán
159 CKK1799LƯƠNG THỊ MỸ DIÊN28/8/200017.5Quản trị khách sạn
160 CKK1800NGUYỄN VĂN ĐIỀN05/10/200015.2Công nghệ thông tin
161 CKK1250TRẦN THỊ THANH DIỆP03/11/199924.4Tiếng Anh
162 CKK0468NGUYỄN THỊ DIỆP07/03/200022.2Quản trị kinh doanh
163 CKK1251TRẦN THỊ XUÂN DIỆU16/12/200019.7Quản trị khách sạn
164 CKK0759NGUYỄN THỊ DIỆU26/08/200016.2Kế toán
165 CKK1589LÊ NGỌC DIỆU03/11/200020Quản trị kinh doanh
166 CKK1688NGUYỄN THỊ THÙY DIỆU08/06/200022.6Quản trị khách sạn
167 CKK1036VÕ THỊ XUÂN DIỆU21/12/200013Kế toán
168 CKK0879HUỲNH THỊ HỒNG DIỆU12/01/200023.9Quản trị kinh doanh
169 CKK1159ĐINH THỊ MỸ DIỆU18/12/200019.9Quản trị khách sạn
170 CKK1160LÊ THỊ HIỀN DIỆU01/11/20011.7Quản trị khách sạn
171 CKK1161TRẦN LÊ THU DIỆU25/5/200020.3Tiếng Anh
172 CKK1336PHAN THỊ HUYỀN DIỆU26/10/200018.8Quản trị khách sạn
173 CKK0758ĐINH THỊ DIỆU15/9/200021.1Quản trị kinh doanh
174 CKK1689KHÁNG A DÌN17/12/199821.2Quản trị kinh doanh
175 CKK0263HỒ VĂN ĐINH19-9-199314.8Công nghệ thông tin
176 CKK0264NGUYỄN THỊ THÚY DỊU09/06/200025.1Kế toán
177 CKK0127TRẦN THỊ ĐÔNG11/7/20017Quản trị khách sạn
178 CKK0346LÊ HUỲNH ĐỨC08/07/200020Công nghệ thông tin
179 CKK0469LÊ MINH ĐỨC25/03/200021.8Công nghệ thông tin
180 CKK0470TRẦN NGỌC ĐỨC15/4/199816.7Quản trị khách sạn
181 CKK0515TRẦN NGỌC ĐỨC15/4/199817Công nghệ thông tin
182 CKK0543LÊ HUỲNH ĐỨC08\07\200017.5Công nghệ thông tin
183 CKK1337LÊ ĐÌNH ĐỨC28/5/200022.9Công nghệ thông tin
184 CKK1252LÊ HUỲNH ĐỨC20/10/200020.3Công nghệ thông tin
185 CKK1037HOÀNG VĂN ĐỨC16/1/200019.5Công nghệ thông tin
186 CKK1690NGUYỄN VĂN ĐỨC15/8/200019.3Công nghệ thông tin
187 CKK1691LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG4/1/200016.9Quản trị khách sạn
188 CKK1590NGÔ THỊ KIM DUNG14/10/200018.2Quản trị kinh doanh
189 CKK1591PHẠM THỊ THÙY DUNG09/04/200020.2Kế toán
190 CKK1500NGUYỄN THỊ MỸ DUNG16/05/199922.7Quản trị kinh doanh
191 CKK1501TRẦN THỊ DUNG21/08/200021.5Quản trị kinh doanh
192 CKK1162ĐINH THỊ THÚY DUNG14/5/200024Quản trị khách sạn
193 CKK1338PHAN HOÀNG DUNG14/03/200010.75Quản trị kinh doanh
194 CKK0611CAO THỊ KIM DUNG14/02/200018.3Quản trị khách sạn
195 CKK0674TRẦN THỊ DIỆU DUNG20/01/199916.8Tiếng Anh
196 CKK0516NGUYỄN THỊ THÙY DUNG13/04/200022Kế toán
197 CKK0471NGUYỄN THỊ DUNG20/8/200018.8Quản trị kinh doanh
198 CKK0156CAO THỊ KIM DUNG14.02.200022.8Quản trị khách sạn
199 CKK0106NGUYỄN THỊ KIM DUNG12/12/199920.5Quản trị kinh doanh
200 CKK0158BÙI THỊ DUNG04/01/200022.6Dịch vụ pháp lý
201 CKK0161TRẦN THỊ MỸ DUNG20/10/200023.5Quản trị khách sạn
202 CKK1339HUỲNH TIẾN DŨNG15/10/200020Quản trị kinh doanh
203 CKK0880NGUYỄN VĂN ĐƯỢC12/12/200019.3Quản trị khách sạn
204 CKK0881BẠCH NGỌC THÙY DƯƠNG02/01/200021.2Tài chính - Ngân hàng
205 CKK1038CÁI THỊ THÙY DƯƠNG12/06/200012.75Quản trị khách sạn
206 CKK0760NGUYỄN THÚY THÙY DƯƠNG20/07/200022.3Quản trị kinh doanh
207 CKK0761TRẦN THỊ DƯƠNG01/01/200018.9Kế toán
208 CKK0325NGUYỄN QUỐC DƯƠNG08/08/200019.3Quản trị khách sạn
209 CKK0634ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG27/06/200020.6Quản trị khách sạn
210 CKK0586NGUYỄN THÚY THÙY DƯƠNG20/07/20022.3Kế toán
211 CKK1592VĂN THỊ THÙY DƯƠNG5/8/200015.55Quản trị khách sạn
212 CKK0444NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG11/4/199722.5Tiếng Anh
213 CKK0883NGUYỄN NGỌC DUY16/12/199920Tài chính - Ngân hàng
214 CKK1340TRẦN NGỌC DUY10/11/200021.1Quản trị khách sạn
215 CKK1253LÊ PHƯƠNG DUY09/08/199817.3Công nghệ thông tin
216 CKK1254TRẦN HOÀNG MỸ DUYÊN02/02/200020.5Kế toán
217 CKK1341ĐỖ THỊ MỶ DUYÊN02/06/200018.3Quản trị kinh doanh
218 CKK1342HOÀNG NGUYỄN KỲ DUYÊN30/8/200020.5Tiếng Anh
219 CKK1344LÊ THỊ MỸ DUYÊN20/04/200018.2Kế toán
220 CKK1345NGUYỄN THÙY DUYÊN26/03/200020.5Quản trị khách sạn
221 CKK1346VÕ THỊ MỸ DUYÊN10/9/200018.3Tiếng Anh
222 CKK0884BÙI THỊ LIỂU DUYÊN04/06/200018.1Quản trị kinh doanh
223 CKK0885PHẠM THỊ MỸ DUYÊN12/1/200020.6Tiếng Anh
224 CKK0886PHẠM THỊ MỸ DUYÊN04/04/200019.5Quản trị kinh doanh
225 CKK0887TRẦN THỊ MỸ DUYÊN17/05/200022Quản trị khách sạn
226 CKK0762NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN04/03/200021.5Quản trị khách sạn
227 CKK0763TRẦN THỊ MỸ DUYÊN09/11/200021.5Kế toán
228 CKK0764TRƯƠNG THỊ DUYÊN08/12/200018.8Quản trị kinh doanh
229 CKK1039LÊ THỊ DUYÊN5/3/200022.2Kế toán
230 CKK1040LÊ THỊ KIỀU DUYÊN02/01/200020.3Quản trị kinh doanh
231 CKK1041VÕ THỊ DUYÊN02/12/200019.9Quản trị khách sạn
232 CKK0472TRẦN THỊ MỸ DUYÊN30/09/200016Kế toán
233 CKK0347ĐẶNG THỊ CAO KỲ DUYÊN30/03/200016.5Tiếng Anh
234 CKK0394VY TRẦN THÙY DUYÊN07/05/200022.3Kế toán
235 CKK0612TRẦN THỊ MỸ DUYÊN26/02/200018.6Quản trị khách sạn
236 CKK0675TRẦN THỊ MỸ DUYÊN17/05/200021.3Kế toán
237 CKK0211BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/5/200018.7Tiếng Anh
238 CKK0118BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/05/200018.2Tiếng Anh
239 CKK0138NGUYỄN MINH DUYÊN01/04/200021.1Quản trị khách sạn
240 CKK0039DƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN22/02/199820.9Quản trị khách sạn
241 CKK0013DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN09/11/199920.5Kế toán
242 CKK1502ĐINH NGỘ DUYÊN28/05/199917Kế toán
243 CKK1503LÊ THỊ MỸ DUYÊN06/10/200021.6Tiếng Anh
244 CKK1504PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN29/04/200023.9Tiếng Anh
245 CKK1505XA THI MỸ DUYÊN08/07/200019.9Quản trị kinh doanh
246 CKK1692LÊTHỊ MỸ DUYÊN22/04/200017.15Quản trị kinh doanh
247 CKK1693LƯƠNG THỊ KỲ DUYÊN14/06/200021.5Quản trị kinh doanh
248 CKK1694NGUYỄN LÊ MỸ DUYÊN24/01/200022Tiếng Anh
249 CKK1695NGUYỄN THỊ QUỲNH DUYÊN02/06/200020.7Quản trị kinh doanh
250 CKK1696NGUYỄN THỊ THẢO DUYÊN10/01/200015Quản trị khách sạn
251 CKK0537TRẦN THỊ MỸ DUYÊN18/03/200022.1Quản trị kinh doanh
252 CKK1506ĐÀO THỊ TRÀ GIANG12/10/200015.7Kế toán
253 CKK1507HUỲNH TRẦN THÙY GIANG12/05/200020.9Tiếng Anh
254 CKK1593NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG01/01/200017.75Quản trị khách sạn
255 CKK0086TRÀ THỊ GIANG20-06-200020.5Quản trị khách sạn
256 CKK0172VÕ THỊ HOÀI GIANG20/04/200022.5Kế toán
257 CKK0191NGUYỄN THỊ THU GIANG20/12/200024.2Quản trị khách sạn
258 CKK0613HỒ THỊ CẨM GIANG10/5/200023.6Quản trị khách sạn
259 CKK0348NGUYỄN LÊ PHƯƠNG GIANG01/05/200021Kế toán
260 CKK1042PHẠM TRƯƠNG HƯƠNG GIANG07/09/200019.7Quản trị khách sạn
261 CKK0765TRẦN THỊ NGỌC GIANG17/10/200015.25Quản trị khách sạn
262 CKK0727ĐINH THỊ TRÀ GIANG01/01/200019.1Kế toán
263 CKK1255HUỲNH THỊ GIANG03/09/200012Quản trị kinh doanh
264 CKK1256NGUYỄN THỊ LỆ GIANG04/10/200019.5Quản trị kinh doanh
265 CKK1163MAI TIẾN GIÁP06/04/200019.4Công nghệ thông tin
266 CKK1164TRẦN THỊ NGÂN HÀ30-12-199913Quản trị khách sạn
267 CKK1165TRƯƠNG THỊ HÀ17/11/200016.9Quản trị khách sạn
268 CKK1166TRƯƠNG THỊ THANH HÀ27/2/200023.8Quản trị khách sạn
269 CKK1257LÊ THỊ BÃO HÀ9/9/200020.5Quản trị khách sạn
270 CKK1258TRẦN THỊ THANH HÀ13/6/200013.15Quản trị khách sạn
271 CKK1347NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ30/05/200020.7Tiếng Anh
272 CKK0766LÊ THỊ PHƯƠNG HÀ20/10/200017.26Quản trị khách sạn
273 CKK1044VÕ THỊ NGỌC HÀ16/01/200019.7Quản trị kinh doanh
274 CKK0888BÙI NGUYỄN THU HÀ14/07/200020Quản trị kinh doanh
275 CKK0889CHÂU THỊ HỒNG HÀ24/08/200016.2Quản trị kinh doanh
276 CKK0890LÊ THỊ HÀ25/01/200016.9Tiếng Anh
277 CKK0891NGUYỄN THANH HÀ21/12/20009.8Tài chính - Ngân hàng
278 CKK0892PHẠM THỊ NGỌC HÀ03/11/200020.3Quản trị kinh doanh
279 CKK0893TRẦN THỊ THU HÀ14/9/2000208Kế toán
280 CKK0445NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ16/6/200019.3Tiếng Anh
281 CKK0545HỒ THỊ THU HÀ26/10/200017.9Quản trị khách sạn
282 CKK0164NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ03/05/200022.3Quản trị khách sạn
283 CKK0301TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG HÀ20/4/200024.1Kế toán
284 CKK0109TRẦN THỊ THU HÀ14/10/200020.5Quản trị khách sạn
285 CKK0145NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ02/01/200019.9Quản trị khách sạn
286 CKK1594ĐÀO THỊ THU HÀ22/10/200022.8Quản trị kinh doanh
287 CKK1595NGUYỄN THỊ THU HÀ16/4/200019.7Quản trị khách sạn
288 CKK1508NGUYỄN THỊ CẨM HÀ07/09/199917.2Quản trị khách sạn
289 CKK1509VÕ THỊ HÀ21/10/200018.8Quản trị khách sạn
290 CKK1801NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ01/05/200018.5Quản trị khách sạn
291 CKK1802NGUYỄN THỊ THU HÀ31/8/200018.9Quản trị khách sạn
292 CKK1596TRẢO THỊ HẠ23/5/200023.7Tiếng Anh
293 CKK0209HỒ SỸ HAI18/02/199216.3Kế toán
294 CKK1045MAI THU HẢI25/09/200021.7Quản trị kinh doanh
295 CKK1511NGUYỄN NGỌC HẢI08/08/200018.9Kế toán
296 CKK1803LÊ NGỌC HẢI15/3/199916Quản trị kinh doanh
297 CKK1697ĐOÀN THỊ NGỌC HÂN07/11/200025.5Kế toán
298 CKK1512NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN28/1/200016.8Quản trị khách sạn
299 CKK1597TỐNG MAI THỤC HÂN13/07/200021Quản trị khách sạn
300 CKK0326HOÀNG NGỌC BẢO HÂN02/07/200017.7Tiếng Anh
301 CKK0589TRẦN LƯU GIA HÂN29/10/200017.7Tiếng Anh
302 CKK0430HOÀNG NGỌC BẢO HÂN02/07/200017.7Quản trị khách sạn
303 CKK0349NGUYỄN THỊ THANH HẰNG03/07/200022.1Quản trị kinh doanh
304 CKK0446HÀ THỊ HẰNG15/08/200022.8Quản trị khách sạn
305 CKK0473HỒ THỊ KIM HẰNG04/10/200019Tiếng Anh
306 CKK0474NGUYỄN ĐẶNG THU HẰNG9/1/200021.7Quản trị kinh doanh
307 CKK0590NGUYỄN THỊ HẰNG09/5/200017.8Kế toán
308 CKK0547LÊ THỊ THÚY HẰNG02/04/200018.7Quản trị khách sạn
309 CKK0265PHAN THỊ DIỄM HẰNG18/04/200018.6Kế toán
310 CKK0122VÕ THỊ THANH HẰNG28/05/200023.5Tiếng Anh
311 CKK0007NGUYỂN THỊ HẰNG9/5/200018Kế toán
312 CKK0051PHAN THỊ DIỄM HẰNG18/04/200020.5Kế toán
313 CKK1046PHẠM THỊ LỆ HẰNG19/7/199823.4Kế toán
314 CKK0767NGÔ THỊ THANH HẰNG27/06/200019.27Quản trị kinh doanh
315 CKK0768NGUYỄN THỊ THANH HẰNG04/04/200019.3Quản trị kinh doanh
316 CKK0894NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG19/06/200021.2Quản trị khách sạn
317 CKK0895TRẦN THỊ MỸ HẰNG22/5/200021.7Kế toán
318 CKK1348CAO THỊ HẰNG22/12/200018.2Kế toán
319 CKK1167NGUYỄN THỊ THUY HẰNG19/09/200024.1Kế toán
320 CKK1598VÕ THỊ THU HẰNG13/9/200019.9Quản trị khách sạn
321 CKK1513BÙI THÌ HẰNG30/1/200018.2Quản trị kinh doanh
322 CKK1698NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG2/8/199817.2Quản trị khách sạn
323 CKK0068ĐÀO VĂN HANH03/08/199523.1Công nghệ thông tin
324 CKK0896HỒ THỊ HẠNH11/05/200020.8Quản trị khách sạn
325 CKK0897NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1/9/200021.2Quản trị khách sạn
326 CKK1259ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH10/04/200018.1Kế toán
327 CKK1349HOÀNG MỸ HẠNH1/6/200023.3Kế toán
328 CKK1350NGHIỆP HOÀNG HẠNH14/02/199920.5Quản trị kinh doanh
329 CKK1351NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH07/03/200012.5Quản trị kinh doanh
330 CKK1352TRẦN THỊ XUÂN HẠNH12/02/200020.5Tiếng Anh
331 CKK0090PHAN THỊ HẠNH12/12/200020.5Quản trị kinh doanh
332 CKK0266ĐOÀN THỊ HẠNH27/10/199519.7Tiếng Anh
333 CKK0235THÁI THỊ HỒNG HẠNH17/12/2000208Kế toán
334 CKK0676NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH29/01/200022.6Quản trị kinh doanh
335 CKK0475NGUYỄN THỊ HẠNH20/10/200019.6Quản trị khách sạn
336 CKK0431NGUYÊN THỊ HẠNH01/01/200024.9Tiếng Anh
337 CKK0395NGUYỄN THỊ HẠNH01/1/200024.9Quản trị khách sạn
338 CKK1699LÊ THỊ MỸ HẠNH16/03/200025.2Kế toán
339 CKK1804HỒ MAI HẠNH20/10/200019.8Quản trị kinh doanh
340 CKK1805NGUYỄN THỊ HẠNH08/02/200016.65Tiếng Anh
341 CKK1514NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH01/09/200017.5Quản trị khách sạn
342 CKK1515NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH06/06/200022.1Quản trị khách sạn
343 CKK1599NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH08/02/200020.5Quản trị kinh doanh
344 CKK1600TRẦN MỸ HẠNH24/08/200021.2Quản trị kinh doanh
345 CKK0378NGUYỄN THỊ MỸ HẢO27/11/200018.5Quản trị khách sạn
346 CKK0635LÊ THỊ MỸ HẢO11/11/200023.8Kế toán
347 CKK0614NGUYỄN ĐÌNH HẬU4/11/200018.5Kế toán
348 CKK0476DƯƠNG THỊ NGỌC HẬU3/9/200022.1Kế toán
349 CKK0094PHẠM THỊ THU HẬU20/11/199920.8Quản trị khách sạn
350 CKK1353NGUYỄN THỊ HẬU20/11/200013.8Quản trị khách sạn
351 CKK1806LÊ THỊ HỒNG HẬU18/1/200014.4Quản trị kinh doanh
352 CKK1807LÊ THỊ HỒNG HẬU18/1/200020.5Quản trị kinh doanh
353 CKK1808NGUYỄN MINH HẬU25/09/200020.5Quản trị kinh doanh
354 CKK1700ĐẶNG THỊ HẬU10/3/199921.3Tiếng Anh
355 CKK1260BÙI THỊ HIÊN29/08/1998197Kế toán
356 CKK0132ĐINH THỊ MỸ HIÊN17/02/200019.2Kế toán
357 CKK0092NGUYỄN THỊ THU HIỀN26/11/200021.8Quản trị khách sạn
358 CKK0026ĐINH THỊ THU HIỀN30/07/200020.5Quản trị kinh doanh
359 CKK0192HUỲNH THỊ MỸ HIỀN26/05/200022.3Quản trị kinh doanh
360 CKK0268NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200016.5Quản trị kinh doanh
361 CKK0295NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200021Quản trị kinh doanh
362 CKK0304NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200016.5Quản trị khách sạn
363 CKK0477VÕ THỊ THU HIỀN17/09/200014Quản trị kinh doanh
364 CKK0517HOÀNG THỊ THU HIỀN21/05/199919.5Kế toán
365 CKK0350TRẦN THÚY HIỀN20/02/200022.6Quản trị khách sạn
366 CKK0549VÕ THỊ THU HIỀN17/09/200234Quản trị kinh doanh
367 CKK1261BÙI THỊ HIỀN29/08/1998197Kế toán
368 CKK1262NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN20/04200020.9Quản trị khách sạn
369 CKK1168HOÀNG THỊ KIM HIỀN23/12/200020.3Quản trị khách sạn
370 CKK1169LÊ THỊ KIM HIỀN08/06/200021.5Quản trị khách sạn
371 CKK1170NGUYỄN THỊ KIM HIỀN28/10/200020.3Quản trị kinh doanh
372 CKK1171TRẦN THỊ DIỆU HIỀN26/11/200018.9Quản trị kinh doanh
373 CKK1354HUỲNH THỊ HIỀN03/07/200018.75Quản trị kinh doanh
374 CKK1355HUỲNH THỊ THU HIỀN02/02/200018.2Quản trị kinh doanh
375 CKK1356NGUYỄN THỊ HIỀN20/11/200013.8Tiếng Anh
376 CKK1357NGUYỄN THỊ HIỀN30/04/200022.7Quản trị khách sạn
377 CKK1358NGUYỄN THỊ THU HIỀN10/04/199922.6Kế toán
378 CKK0769NGUYỄN THỊ HIỀN28/7/2000265Quản trị kinh doanh
379 CKK0770TRẦN THỊ THU HIỀN12/09/200011.9Tiếng Anh
380 CKK1047HOÀNG THỊ THU HIỀN20/2/200020.8Quản trị khách sạn
381 CKK1048NGUYỄN THỊ HIỀN28/07/2000265Quản trị kinh doanh
382 CKK1601PHẠM THỊ ÁNH HIỀN10/10/200021.2Quản trị kinh doanh
383 CKK0351NGUYỄN QUANG HIỂN02/03/200022.4Quản trị kinh doanh
384 CKK0593LÊ THỊ HIỆP28/05/200016.7Kế toán
385 CKK1049LÊ THỊ HIỆP28/11/200018.4Kế toán
386 CKK1359NGUYỄN VĂN HOÀNG HIỆP22/01/200018.5Quản trị khách sạn
387 CKK0728PHẠM THỊ XUÂN HIỆP22/02/200021.8Quản trị kinh doanh
388 CKK1809ĐẶNG THỊ HIỆP07/02/200019.6Quản trị khách sạn
389 CKK0898NGYEN THI MINH HIEU19\11\199817.67Quản trị khách sạn
390 CKK1050PHẠM THỊ HIẾU10/01/200022.7Quản trị kinh doanh
391 CKK0729NGUYỄN HIẾU04/09/200020Công nghệ thông tin
392 CKK1360NGUYỄN THỊ HIẾU15/05/200021.6Quản trị kinh doanh
393 CKK0550NGUYỄN TRUNG HIẾU27/10/200021.9Quản trị kinh doanh
394 CKK0677MAI THỊ HIẾU7/1/200019.7Công nghệ thông tin
395 CKK0352NGÔ THỊ HIẾU01/01/200021.7Quản trị khách sạn
396 CKK0396VĂN ĐÌNH MINH HIẾU8/9/200016.7Quản trị kinh doanh
397 CKK0294CAO ĐỨC HIẾU23/06 /200018.1Kế toán
398 CKK1701HỒ THỊ THANH HIẾU15/10/200016.15Quản trị khách sạn
399 CKK1702HỒ THỊ THANH HIẾU15/10/200016.15Quản trị khách sạn
400 CKK1703PHẠM THỊ HIẾU10/1/200013.85Quản trị khách sạn
401 CKK1602NGUYỄN THỊ HIẾU15/6/200020.3Quản trị khách sạn
402 CKK1603TRẦN THỊ THẢO HIẾU29/09/200018.9Quản trị khách sạn
403 CKK1516LÊ THỊ MINH HIẾU14/11/200020.4Kế toán
404 CKK1172PHẠM NGỌC HIỂU20/09/200018.2Quản trị khách sạn
405 CKK0771LÊ THỊ NGỌC HOA10/06/20021Quản trị khách sạn
406 CKK0772NGUYỄN THI HOA22/9/200015.25Quản trị kinh doanh
407 CKK0637NGUYỄN THỊ KIM HOA08/08/200022.1Quản trị khách sạn
408 CKK0638TRẦN THỊ HOA28-12-2000213Kế toán
409 CKK1604BÙI THỊ HOA02/08/200012.4Quản trị khách sạn
410 CKK1605NGÔ THỊ NGUYỆT HOA19 /03/200017.31Quản trị khách sạn
411 CKK1606TRẦN THỊ HOA08/04/200016.2Kế toán
412 CKK1173PHẠM KHẮC HOÀ3/11/100019.4Quản trị kinh doanh
413 CKK0678NGUYỄN VĂN HÒA25/3/200022.3Quản trị kinh doanh
414 CKK0551CAO THỊ BÍCH HÒA09/10/200021.5Dịch vụ pháp lý
415 CKK0379MAI THỊ THU HÒA25/06/200022Quản trị kinh doanh
416 CKK1517TRẦN VĂN HÒA15/8/200021.2#N/A
417 CKK1518LÊ THỊ BÍCH HOÀI12/12/200020.2Quản trị khách sạn
418 CKK1607NGUYỄN THỊ THU HOÀI23/03/2000226Kế toán
419 CKK0552NGUYỄN VĂN HOÀI20/04/199819.5Quản trị khách sạn
420 CKK0679LÊ THỊ THU HOÀI13/5/200021.9Kế toán
421 CKK0017NGUYỄN THỊ HOÀI17/05/200020.5Kế toán
422 CKK0065NGUYỄN THỊ HOÀI01/01/200020.5Quản trị khách sạn
423 CKK0730LÊ THỊ THU HOÀI13/05/200021.9Kế toán
424 CKK0731LƯU THÁI HOÀNG08/05/200021.7Tiếng Anh
425 CKK1174BÙI PHỤ HOÀNG6/8/200018.1Quản trị khách sạn
426 CKK0087NGUYỄN ĐỨC HOÀNG31-3-200021Quản trị kinh doanh
427 CKK0236NGUYỄN THỊ THU HOÀNG02/09/200020Quản trị kinh doanh
428 CKK0553ĐỖ THỊ KIM HOÀNG17/3/200023Quản trị khách sạn
429 CKK0554NGUYỄN THỊ THU HOÀNG0209200018Tiếng Anh
430 CKK0432ĐOÀN NGUYỄN KIM HOÀNG21/9/200019.4Quản trị khách sạn
431 CKK0353NGUYỄN ĐỨC HOÀNG31/3/200021Quản trị kinh doanh
432 CKK0478HUỲNH NGỌC HUY HOÀNG22/10/200019.7Tiếng Anh
433 CKK1608NGUYỄN MINH HOÀNG15/08/200017.4Công nghệ thông tin
434 CKK1519PHAN THANH HỌC12/8/200019.1Công nghệ thông tin
435 CKK0518SAM THI HONG12/11/199916.7Quản trị kinh doanh
436 CKK0519SẦM THỊ HỒNG12/11/199916.7Quản trị kinh doanh
437 CKK0555LÂM THỊ THU HỒNG11/11/200022Quản trị khách sạn
438 CKK0556LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG18/02/200021.4Tiếng Anh
439 CKK0557PHẠM THỊ MỸ HỒNG16/10/200021.2Quản trị kinh doanh
440 CKK0615NGUYỄN THỊ THU HỒNG11/06/200021Quản trị kinh doanh
441 CKK0237TRẦN THỊ BÍCH HỒNG05/08/200022.2Quản trị kinh doanh
442 CKK0193PHẠM THỊ THU HỒNG19/05/200021.9Quản trị khách sạn
443 CKK0218LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG18/02/200021.4Tiếng Anh
444 CKK0300CAO THỊ HOA HỒNG19/02/2000227Quản trị kinh doanh
445 CKK0089NGUYỄN THỊ HỒNG14/10/200020.7Tiếng Anh
446 CKK0049NGUYỄN THỊ HỒNG15/2/200020.5Kế toán
447 CKK0018NGUYỄN THỊ HỒNG14/02/200020.5Kế toán
448 CKK0022NGUYỄN THỊ HỒNG15/02/200020.5Kế toán
449 CKK1175LÊ THỊ HỒNG28/11/200021.9Kế toán
450 CKK1176PHẠM THỊ HỒNG27/06/200023.6Quản trị khách sạn
451 CKK1263NGUYỄN THỊ HỒNG29/11/200015.4Kế toán
452 CKK1051PHAN THỊ THANH HỒNG23/09/200024.4Tiếng Anh
453 CKK0900NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG31/10/200023.3Kế toán
454 CKK1705ĐỖ THỊ THU HỒNG14/04/200020.9Công nghệ thông tin
455 CKK1706NGUYỄN THỊ HỒNG08/07/19986.25Tiếng Anh
456 CKK1810VŨ THỊ HỒNG18/03/200020.6Quản trị kinh doanh
457 CKK0208ĐỖ THỊ KIM HUỆ13/11/200018.2Quản trị khách sạn
458 CKK0238NGUYỄN THỊ HUỆ02/01/200024Quản trị khách sạn
459 CKK0175ĐÀO THỊ HUỆ5/11/200020.9Quản trị khách sạn
460 CKK0095VÕ THỊ HUỆ11/02/199922Tài chính - Ngân hàng
461 CKK0558NGUYỄN THỊ HUỆ06/01/200021.7Kế toán
462 CKK0773NGUYỄN THỊ HUỆ29/10/200019.9Tài chính - Ngân hàng
463 CKK1361NGUYỄN THỊ HUỆ02/07/200021.6Quản trị khách sạn
464 CKK1811NGUYỄN THỊ HUỆ29/9/200020.5Quản trị kinh doanh
465 CKK1362NGUYỄN MẠNH HÙNG28/04/200020.8Quản trị khách sạn
466 CKK0774NGUYỄN HOÀNG HÙNG20/06/200017.5Quản trị kinh doanh
467 CKK0902NGUYỄN VĂN HÙNG24/08/200020.5Công nghệ thông tin
468 CKK0479VÕ VĂN HÙNG29/3/200020Quản trị khách sạn
469 CKK1363NGUYỄN VĂN HƯNG21/04/199818.1Công nghệ thông tin
470 CKK1707ĐOÀN VIẾT HƯNG26-6-200021Tài chính - Ngân hàng
471 CKK1708NGUYỄN THANH HƯNG24/12/200018.3Quản trị kinh doanh
472 CKK1609NGUYỄN HẢI HƯNG04/08/200020.1Tài chính - Ngân hàng
473 CKK1364NGUYỄN THỊ HUƠNG01/01/200018.6Quản trị kinh doanh
474 CKK1365TRẦN THỊ HƯƠNG15/08/200020.2Tiếng Anh
475 CKK0320NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG26/06/199919.8Kế toán
476 CKK1264NGUYỄN THỊ HƯƠNG16/01/200016.25Kế toán
477 CKK1265NGUYỄN THỊ HƯƠNG04/10/199913.85Quản trị kinh doanh
478 CKK1177HỒ THỊ MAI HƯƠNG5/8/200020.5Kế toán
479 CKK1178TĂNG THỊ HƯƠNG27/09/200023.8Quản trị khách sạn
480 CKK0903NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG13/05/2000216Kế toán
481 CKK0904PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG10/02/200020.5Quản trị khách sạn
482 CKK0775NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/10/200020.5Quản trị khách sạn
483 CKK0776VÕ THỊ THU HƯƠNG03/03/200019.4Quản trị khách sạn
484 CKK1052NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG18/1/200019.9Tài chính - Ngân hàng
485 CKK0481LÊ THỊ MỸ HƯƠNG26/02/200020.6Tài chính - Ngân hàng
486 CKK0559VÕ THỊ NGỌC HƯƠNG09/01/199919.9Quản trị khách sạn
487 CKK0616LƯU THỊ THU HƯƠNG23/2/200026.2Quản trị khách sạn
488 CKK0680LÊ THỊ MỸ HƯƠNG16/2/200020.6Tài chính - Ngân hàng
489 CKK0681NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/10/200020.6Quản trị kinh doanh
490 CKK0103HOÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG04/02/200020.5Kế toán
491 CKK0269NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG05/03/200020.5Quản trị kinh doanh
492 CKK1709NGUYỄN THỊ ÁNH HƯƠNG22/2/200022.5Kế toán
493 CKK1710HÀ THỊ HƯỜNG20/09/200020.5Kế toán
494 CKK1179HOÀNG THỊ HƯỜNG20/6/200019.7Kế toán
495 CKK1180ĐOÀN MINH HUY05/10/199921Quản trị khách sạn
496 CKK1520VÕ NHƯ HUY29/03/200015.6Quản trị kinh doanh
497 CKK1521TRẦN THỊ MỸ HUYỀN28/09/200019.9Quản trị khách sạn
498 CKK1610NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN16/07/200019.6Tiếng Anh
499 CKK1611VÕ THỊ THANH HUYỀN22/8/200016Quản trị kinh doanh
500 CKK1711ĐẶNG THỊ HUYỀN22/02/200013.95Quản trị khách sạn
501 CKK1712LÊ THỊ THANH HUYỀN2611200015.5Quản trị kinh doanh
502 CKK1266NGUYỄN KHÁNH HUYỀN02/04/200021.8Kế toán
503 CKK1366BÙI THỊ NGỌC HUYỀN29/05/199923Tiếng Anh
504 CKK1367NGUYỄN THỊ HUYỀN20/6/200022.4Kế toán
505 CKK1053BÙI THỊ HUYỀN07/06/200021.5Tiếng Anh
506 CKK1054LÊ THỊ DIỆU HUYỀN08/12/200021.2Kế toán
507 CKK1055MAI THỊ LỆ HUYỀN09/12/199922.6Công nghệ thông tin
508 CKK1056NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN26/11/200020.3Kế toán
509 CKK1057TÔ THỊ NGỌC HUYỀN29/01/200022.7Kế toán
510 CKK0777NGUYỄN TRẦN MỸ HUYỀN6/2/200021.3Kế toán
511 CKK0905MAI THỊ LỆ HUYỀN09-12-199919.6Quản trị khách sạn
512 CKK0906MAI THỊ LỆ HUYỀN09-12-199919.6Quản trị khách sạn
513 CKK0907MAI THỊ LỆ HUYỀN09/12/199922.6Quản trị khách sạn
514 CKK0909TRƯƠNG THỊ THÁNG HUYỀN11/10/199812.5Quản trị kinh doanh
515 CKK0910TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN11/10/199812.5Quản trị kinh doanh
516 CKK0298CAO THỊ THANH HUYỀN27/7/2000225Kế toán
517 CKK0033CAO THỊ THANH HUYỀN27/07/200022.1Kế toán
518 CKK0639NGUYỄN THỊ HUYỀN10/10/199920.6Tiếng Anh
519 CKK0617VI THỊ HUYỀN05/02/199820.5Quản trị khách sạn
520 CKK0520Y BÙI NGỌC HUYỀN23/6/199816.8Tiếng Anh
521 CKK1368ĐINH VĂN KHẢI06/09/200015Quản trị kinh doanh
522 CKK1058BÙI KHẮC NHẬT KHẢI20/8/200019Công nghệ thông tin
523 CKK0129PHẠM NGUYỄN KIỀU KHANH12/5/200017Quản trị khách sạn
524 CKK0306PHẠM MINH KHÁNH10/10/200026.4Quản trị kinh doanh
525 CKK1812NGUYỄN VĂN KHÁNH27/03/200021.2Quản trị kinh doanh
526 CKK1182NGUYỄN THỊ KHOA06/06200011.2Quản trị kinh doanh
527 CKK1522TRẦN HUỲNH KHÔI26/10/200016.5Quản trị khách sạn
528 CKK1369VÕ TẤN HOÀNG KHÔNG27/10/199823.3Kế toán
529 CKK0778TRẦN ANH KIỆT21/10/200015.2Công nghệ thông tin
530 CKK0194VÕ ANH KIỆT08/11/1999196Công nghệ thông tin
531 CKK0084HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199920.5Quản trị kinh doanh
532 CKK0037NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU21/04/200020.5Tiếng Anh
533 CKK0521HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199916.9Quản trị kinh doanh
534 CKK0447HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199917Quản trị khách sạn
535 CKK0354NGUYỄN THỊ ÁI KIỀU17/3/200021Tiếng Anh
536 CKK0779HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/9920.5Quản trị kinh doanh
537 CKK1183ĐỖ THỊ KIỀU01/01/200021.2Tiếng Anh
538 CKK1184HUỲNH THỊ THÚY KIỀU03/02/200020.5Quản trị khách sạn
539 CKK1713ĐINH THỊ MỸ KIỀU28/10/200020.2Quản trị kinh doanh
540 CKK1714NGÔ THỊ KIỀU20/03/200020.2Quản trị khách sạn
541 CKK1612BÙI ÁNH PHƯƠNG KIM19/2/200022.9Kế toán
542 CKK1267LÊ TRƯƠNG THỊ THIÊN KIM30/05/199923.7Quản trị khách sạn
543 CKK0057LÊ HIẾU KÍNH06/07/199823.7Công nghệ thông tin
544 CKK0780NGUYỄN THỊ KỲ10/12/200013Công nghệ thông tin
545 CKK0913PHAN ĐIỀN LẠC7/6/200015.75Quản trị khách sạn
546 CKK1059TRỊNH THỊ LAI03/05/200024.8Kế toán
547 CKK1715PHẠM THỊ LAI05/01/200024.4Tiếng Anh
548 CKK1185ĐOÀN THỊ LÀI16/03/199921.9Kế toán
549 CKK0315PHẠM THỊ THU LÀI04/04/200022.4Quản trị khách sạn
550 CKK0355PHẠM THỊ THU LÀI04/04/200022.4Quản trị kinh doanh
551 CKK0434VÕ THỊ HƯƠNG LAM25/8/2000240Quản trị kinh doanh
552 CKK0482VÕ THI HƯƠNG LAM25/8/200024Quản trị kinh doanh
553 CKK1813NGUYỄN HÀ LAM10/1/200019.35Quản trị khách sạn
554 CKK1523PHẠM THỊ LAM10/01/200020.2Tiếng Anh
555 CKK1716NGUYỄN THỊ LAN21/10/200014.45Quản trị khách sạn
556 CKK0522NGUYỄN THỊ MỸ LAN24/10/200021Tiếng Anh
557 CKK0398NGUYỄN NHẬT LAN12/9/200025.1Tiếng Anh
558 CKK0195KHÚC THỊ LAN11/03/199924.4Tiếng Anh
559 CKK1186VÕ KIỀU LAN02/02/200020.5Quản trị khách sạn
560 CKK0914HUỲNH THỊ LAN24/11/200010.05Tiếng Anh
561 CKK0915LÝ THỊ PHƯƠNG LAN25/2/200020.5Quản trị kinh doanh
562 CKK0399NGUYỄN NHẬT LANAN12/9/200025.1Tiếng Anh
563 CKK0400NGUYỄN NHẬT LANANAN12/9/200025.1Tiếng Anh
564 CKK1060NGUYỄN THỊ LANG10/02/200022.7Quản trị kinh doanh
565 CKK0212NGUYỄN THỊ LANH28/11/199924.6Quản trị khách sạn
566 CKK0181TRƯƠNG THỊ THU LÀNH18/12/200023.7Quản trị khách sạn
567 CKK0356NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH12/04/200020.1Quản trị kinh doanh
568 CKK0560NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH12/4/200020.1Quản trị kinh doanh
569 CKK0917HỒ THỊ LÀNH19/3/200014.1Quản trị kinh doanh
570 CKK1370NGUYỄN THỊ MỸ LÀNH20/11/200020.1Quản trị kinh doanh
571 CKK1371NGUYỄN THỊ NGỌC LÀNH6/8/200021.1Quản trị khách sạn
572 CKK1814NGUYỄN THỊ TUYẾT LÀNH05/12/200019.2Tài chính - Ngân hàng
573 CKK1815Y LÊ11/11/200014Tiếng Anh
574 CKK1372LƯƠNG THỊ MỸ LỆ19/08/200019.6Quản trị kinh doanh
575 CKK0732NGÔ ĐIỀU NHẬT LỆ26/11/199819.7Quản trị khách sạn
576 CKK1187LÊ THỊ LỆ18/09/200022.3Quản trị kinh doanh
577 CKK1268ĐỖ THỊ MỸ LỆ27/10/200026.1Quản trị kinh doanh
578 CKK1270NGUYỄN THỊ MỸ LỆ3664822.2Quản trị kinh doanh
579 CKK1061ĐỖ THỊ MỸ LỆ08/05/200018.9Kế toán
580 CKK0327NGUYỄN THỊ LỆ02/01/200022.2Tiếng Anh
581 CKK0224NGUYỄN THỊ MỸ LỆ20/11/200022.2Quản trị khách sạn
582 CKK0153TRẦN THỊ LỆ20/12/200023Quản trị kinh doanh
583 CKK1717PHAN VĂN LỊCH13/8/200020.5Quản trị kinh doanh
584 CKK1816ĐÀO THỊ KIM LIÊN24/05/200012.75Quản trị khách sạn
585 CKK1817TRẦN THỊ KIM LIÊN27/4/200020.7Tài chính - Ngân hàng
586 CKK1524PHẠM THỊ THUỲ LIÊN01/02/199923.1Quản trị kinh doanh
587 CKK0640NGUYỄN THỊ KIM LIÊN30/12/199921Quản trị kinh doanh
588 CKK0641NGUYỄN THỊ KIM LIÊN10/10/200018.4Quản trị khách sạn
589 CKK1062PHÙNG THỊ KIM LIÊN2/5/200017.6Quản trị khách sạn
590 CKK0781NGUYỄN THỊ LIÊN20/01/200019.4Kế toán
591 CKK0918TRỊNH THỊ HUỲNH LIÊN24/5/20022.4Quản trị kinh doanh
592 CKK1188PHẠM THỊ KIM LIÊN22/10/200024.5Công nghệ thông tin
593 CKK1189TRẦN THỊ NHẬT LIÊN20/11/200018.3Quản trị kinh doanh
594 CKK1718NGUYỄN THỊ LIỀN10/07/200022.9Quản trị khách sạn
595 CKK1719CAO THỊ LINH02/12/200021.7Quản trị kinh doanh
596 CKK1720TRẦN THỊ KHÁNH LINH05/10/200021.3Kế toán
597 CKK1525DANG THI PHƯƠNG LINH2/1/200012.5Tiếng Anh
598 CKK1526LÊ THỊ ÁNH LINH01/01/199919.6Tiếng Anh
599 CKK1527LÊ THỊ MỸ LINH15/9/200015.5Kế toán
600 CKK1528TRẦN NHẬT LINH15/08/200020.9Quản trị kinh doanh
601 CKK1613DƯƠNG THỊ MỸ LINH15_04_200020.5Quản trị kinh doanh
602 CKK1614NGÔ VĂN LINH27/11/200020.6Quản trị kinh doanh
603 CKK1615NGUYỄN THỊ MỸ LINH12/10/200014.9Tiếng Anh
604 CKK1616NGUYỄN THỊ NHẬT LINH18/05/200019.9Quản trị kinh doanh
605 CKK1617TRẦN THỊ KHÁNH LINH05/10/200021Kế toán
606 CKK1190NGUYỄN THỊ CẨM LINH21/11/200014.4Kế toán
607 CKK1191VÕ THỊ ÁI LINH21/10/20007.9Quản trị kinh doanh
608 CKK1271NGUYỄN THỊ MỸ LINH22/10/200020.5Kế toán
609 CKK1272NGUYỄN THỊ NGỌC LINH01/11/200018.5Kế toán
610 CKK1273NGUYỄN THỊ THÙY LINH25/8/200017.4Tiếng Anh
611 CKK1274PHAN THỊ LINH02/01/200014.6Kế toán
612 CKK1373HUỲNH KHÁNH LINH2/3/200018.5Quản trị khách sạn
613 CKK1374LÊ THỊ MỸ LINH22/9/200019.8Dịch vụ pháp lý
614 CKK1375NGUYỄN THỊ THANH LINH17/12/200015.25Quản trị khách sạn
615 CKK0919HỒ THỊ MỸ LINH09/05/200020.5Quản trị khách sạn
616 CKK0920NGUEN LE NGOC LINH09/03/200019.7Kế toán
617 CKK0921NGUYỄN LÊ NGỌC LINH09/03/200019.7Kế toán
618 CKK0922NGUYỄN THỊ NGỌC LINH02/11/200016.3Quản trị khách sạn
619 CKK0923TỐNG KHÁNH LINH10/2/200020.8Quản trị kinh doanh
620 CKK0924TRẦN THỊ YẾN LINH13/01/200021.2Quản trị khách sạn
621 CKK0925VÕ THỊ KHÁNH LINH03/09/200016.45Quản trị kinh doanh
622 CKK0782LÊ THỊ THÙY LINH2/4/200021.1Quản trị kinh doanh
623 CKK0783NGUYỄN THỊ LINH31/5/200020.3Quản trị khách sạn
624 CKK0784THÁI THỊ MỸ LINH06/07/200018.2Kế toán
625 CKK1063MAI THỊ QUỲNH LINH30/04/200017.6Quản trị kinh doanh
626 CKK1064NGUYỄN THỊ ÁI LINH25/05/200019.8Quản trị khách sạn
627 CKK1065PHẠM DIỆU LINH18-02-200014.75Quản trị khách sạn
628 CKK1066PHẠM THỊ CẨM LINH24/6/200022.7Quản trị khách sạn
629 CKK1067PHẠM THỊ MỸ LINH10/10/200022Tiếng Anh
630 CKK0618HOÀNG THỊ KHÁNH LINH20/01/200024.3Tiếng Anh
631 CKK0594NGUYỄN KHÁNH LINH01/06/200020.8Tài chính - Ngân hàng
632 CKK0357HUỲNH THỊ MỸ LINH30/11/200025.2Quản trị khách sạn
633 CKK0523TRẦN THÙY LINH01/10/200024.3Kế toán
634 CKK0483TRẦN THỊ MỸ LINH05/11/200019.4Quản trị khách sạn
635 CKK0155HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200022.7Tiếng Anh
636 CKK0142NGUYỄN THỊ MỸ LINH22/02/200021.7Quản trị kinh doanh
637 CKK0121LÊ CẢNH KIỀU LINH16/03/200019.6Quản trị khách sạn
638 CKK0134LÊ THỊ MỸ LINH1/12/200021.5Quản trị khách sạn
639 CKK0107LUONG THỊ LINH14/09/200022.1Quản trị khách sạn
640 CKK0043HOÀNG THỊ TRÚC LINH14/10/200020.5Quản trị khách sạn
641 CKK0019LƯƠNG THỊ LINH14/09/200022.2Quản trị khách sạn
642 CKK0225PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021Kế toán
643 CKK0271LÊ THỊ PHƯƠNG LINH21/07/200022.3Kế toán
644 CKK0185LÂM LINH13/1/200019.8Quản trị kinh doanh
645 CKK0213HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200024.9Tiếng Anh
646 CKK0196NGUYỄN THỊ TRÀ LINH29/10/200016.3Quản trị kinh doanh
647 CKK0197PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021.8Quản trị khách sạn
648 CKK0316ĐINH NHƯ LĨNH10/9/200022.5Quản trị kinh doanh
649 CKK0143TRẦN THỊ LOAN02/10/200021.6Tiếng Anh
650 CKK0524MAI THỊ PHƯƠNG LOAN05/11/20025.5Quản trị khách sạn
651 CKK0401LÊ THỊ MỸ LOAN06/07/200020.5Quản trị kinh doanh
652 CKK0619MAI THỊ PHƯƠNG LOAN05/11/200024.3Tiếng Anh
653 CKK0685TRẦN THỊ KIM LOAN16/05/200018.8Quản trị khách sạn
654 CKK1068NGUYỄN THỊ KIM LOAN05/11/200016.1Quản trị khách sạn
655 CKK0926CAO THẢO LOAN13/01/200022.9Quản trị kinh doanh
656 CKK1376TRẦN THỊ DIỆU LOAN07/09/200018.6Quản trị khách sạn
657 CKK1275PHAN THỊ HOÀNG LOAN20/01/200017.8Kế toán
658 CKK1529MAI THI HỒNG LOAN04/11/200020.2Tài chính - Ngân hàng
659 CKK1721LƯƠNG THỊ HỒNG LOAN12/2/200022Quản trị kinh doanh
660 CKK1069ĐẶNG ĐỨC LỘC24/03/200016Kế toán
661 CKK1193PHẠM PHÚ LỘC7/9/200016.5Tiếng Anh
662 CKK1377TRẦN THỊ XUÂN LỘC6/4/200019.2Quản trị kinh doanh
663 CKK0239VÕ VĂN LỘC18/11/199915.7Quản trị khách sạn
664 CKK1530NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC14/09/200023.7Quản trị kinh doanh
665 CKK1619TRẦN THỊ BÍCH LỘC16/08/200022.8Tiếng Anh
666 CKK0927VÕ THỊ ÁNH LỜI01/09/200018.15Quản trị khách sạn
667 CKK1070LÊ VĂN LỢI12/10/200019.1Công nghệ thông tin
668 CKK0785ĐÀM VĂN LỢI06/06/200015.4Công nghệ thông tin
669 CKK1194TỪ THỊ LỢI16/8/200021.2#N/A
670 CKK0595PHẠM THỊ MINH LỢI23/10/199918.5Tiếng Anh
671 CKK0402ĐỒNG THANH LONG01/01/200018.4Quản trị khách sạn
672 CKK0272ĐỒNG THANH LONG1/1/200022Quản trị khách sạn
673 CKK1378NGUYỄN HOÀNG LONG10/07/200019.1Kế toán
674 CKK1071ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG LONG01/09/200014Kế toán
675 CKK0928NGUYỄN GIAO LONG19/11/200022.3Tiếng Anh
676 CKK0929BÙI THÀNH LUÂN20/02/200018.9Quản trị kinh doanh
677 CKK1620TRƯƠNG NGỌC LUÂN15/01/200019.6Quản trị khách sạn
678 CKK1531PHAN THÀNH LUÂN01/06/200018.5Công nghệ thông tin
679 CKK1379TRƯƠNG THỊ LUẬN20/6/200015.35Tiếng Anh
680 CKK1195NGUYỄN THÀNH LUẬN02/10/200020.5Công nghệ thông tin
681 CKK1380HUỲNH TẤN LỰC02/04/200017.5Công nghệ thông tin
682 CKK0240NGUYỄN PHƯỚC LỰC26/10/199218.3Dịch vụ pháp lý
683 CKK0403NGUYỄN HỮU LỰC13/11/200019.1Quản trị kinh doanh
684 CKK0484 LUÊN01/01/199820.8Dịch vụ pháp lý
685 CKK0786TRƯƠNG ĐỖ MỸ LƯƠNG07/09/200021.3Quản trị khách sạn
686 CKK1532NGUYỄN THỊ LƯƠNG08/06/200019.4Kế toán
687 CKK0116TRẦN THỊ LUYÊN04/11/200018.5Quản trị khách sạn
688 CKK0029NGÔ THỊ HỒNG LUYẾN03/01/200020.5Quản trị khách sạn
689 CKK0930NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN23/09/200014.55Quản trị khách sạn
690 CKK1818NGUYỄN HỒNG LUYẾN28/9/200020.5Quản trị kinh doanh
691 CKK1533HUỲNH THỊ MY LY08/04/200020Quản trị kinh doanh
692 CKK1534TRẦN THỊ HOÀI LY12/04/200020.9Quản trị khách sạn
693 CKK1621TRẦN LÊ KHÁNH LY19/1/200017.75Quản trị khách sạn
694 CKK0931NGUYỄN THỊ DIỆU LY10/04/200021.3Kế toán
695 CKK0787LÊ THỊ TRÀ LY03/07/200014.9Quản trị kinh doanh
696 CKK0788NGUYỄN THỊ THẢO LY9/1/200018.9Kế toán
697 CKK1073LÊ THỊ KHÁNH LY04/04/199822.5Quản trị khách sạn
698 CKK1074LÊ THỊ THẢO LY26/10/200020.5Quản trị kinh doanh
699 CKK1381LÊ THỊ TÔ LY6/06/200016.3Kế toán
700 CKK1382NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY15/06/200021.5Quản trị kinh doanh
701 CKK1383TRẦN THỊ LY02/02/20008.8Quản trị kinh doanh
702 CKK1277ĐÀM THỊ LY17/06/20009.8Kế toán
703 CKK0073VÕ THỊ TRÚC LY23/8/200018.5Kế toán
704 CKK0034TRẦN THỊ CẨM LY7/9/200021.1Kế toán
705 CKK0080KIỀU THỊ ÁNH LY14/10/200020.5Quản trị khách sạn
706 CKK0137ĐOÀN THỊ KHÁNH LY26/09/200022.9Quản trị khách sạn
707 CKK0329LÂM THỊ TRÚC LY29/10/200020.7Quản trị kinh doanh
708 CKK0485CHÂU THỊ NGỌC LY27/12/199923.8Quản trị khách sạn
709 CKK0486PHẠM THỊ MAI LY18/05/200021.3Quản trị kinh doanh
710 CKK0686LÊ THỊ THẢO LY26/10/200018.8Tiếng Anh
711 CKK0687PHẠM THẢO LY06/07/200019.3Quản trị kinh doanh
712 CKK0448CHU THỊ LÝ11/04/199620.4Kế toán
713 CKK0436HOÀNG THỊ LÝ16/04/200022.6Tiếng Anh
714 CKK0219TRẦN THỊ LÝ22/12/200023.1Quản trị khách sạn
715 CKK0291PHẠM THỊ TUYẾT MAI19/04/200026Tiếng Anh
716 CKK0688TRẦN TUYẾT MAI17-12-200021.9Kế toán
717 CKK0561VÕ THỊ MAI20/4/200020.5Dịch vụ pháp lý
718 CKK1385NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI16/8/200022.9Tiếng Anh
719 CKK0789VÕ THỊ NGỌC MAI01/09/200018.1Quản trị khách sạn
720 CKK0932VĂN THỊ ÁNH MAI14/11/200020.5Quản trị kinh doanh
721 CKK1722CAO HOÀNG MAI29/04/200022.9Quản trị khách sạn
722 CKK1819NGUYỄN DUY MẠNH05/12/200017Quản trị khách sạn
723 CKK1386RƠ MAH H MARI18/8/200019.3Quản trị khách sạn
724 CKK0241RƠ MAH H MARI18/08/200020.5Tài chính - Ngân hàng
725 CKK1075TRẦN THỊ MÂY13/5/2000237Kế toán
726 CKK0562TRẦN THỊ KIM MI05/09/200020.9Quản trị khách sạn
727 CKK0449TRẦN VĂN MINH10/4/200019Quản trị khách sạn
728 CKK1387PHAN THỊ ÁNH MINH29/08/200016.95Quản trị khách sạn
729 CKK1535TRẦN CÔNG MINH16/12/200020.48Quản trị kinh doanh
730 CKK0228TRẦN THỊ MƠ5/4/200023.4Kế toán
731 CKK0273LÊ THỊ HỒNG MƠ15/03/200023.7Kế toán
732 CKK1723NGUYỄN THỊ MINH MỠN21/04/200018.9Kế toán
733 CKK0689TRẦN THỊ BÍCH MỘNG25/07/200020Quản trị khách sạn
734 CKK0642ĐẶNG TIỂU MỤI04/03/200020.9Quản trị khách sạn
735 CKK0596TRỊNH THỊ TRÀ MY27/6/200020.4Quản trị khách sạn
736 CKK0380NGUYỄN THỊ TRÀ MY15/04/200018.2Quản trị khách sạn
737 CKK1388HOÀNG THỊ MY12/01/199923.9Công nghệ thông tin
738 CKK1278NGUYỄN NỮ KIỀU MY07/01/200019.8Quản trị khách sạn
739 CKK1076NGUYỄN THỊ TRÀ MY25/11/200022.7Quản trị khách sạn
740 CKK0790LÊ THỊ KIỀU MY12/2/200018.1Kế toán
741 CKK0933TRẦN THỊ TRÀ MY18/04/200019.2Quản trị kinh doanh
742 CKK1820BÙI THỊ TRÀ MY09/08/200022.3Kế toán
743 CKK1725TRẦN THỊ NY NA11/08/200018.6Quản trị kinh doanh
744 CKK1536PHAN THỊ LÊ NA04/12/200020.4Kế toán
745 CKK0563NGUYỄN THỊ NA15/01/200020.8Kế toán
746 CKK0299CAO THỊ LÊ NA23/01/2000205Kế toán
747 CKK0215NGUYỄN THỊ NA01/02/200024.7Quản trị khách sạn
748 CKK0097LÊ VIỆT NA01/01/200020.5Tiếng Anh
749 CKK0139PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG NAM18/1/200022.8Quản trị kinh doanh
750 CKK0690NGUYỄN HOÀI NAM16/3/200019.2Công nghệ thông tin
751 CKK0487TRỊNH DÌNH PHƯƠNG NAM14/08/200016.8Quản trị kinh doanh
752 CKK1196LÊ TÔ HÀ NAM10/12/200014.5Quản trị kinh doanh
753 CKK1622TRẦN HÀ NAM16/9/200015.85Quản trị khách sạn
754 CKK0001NGUYỄN QUANG NĂM03/09/199820.2Tiếng Anh
755 CKK0003HOÀNG THỊ NGA27/11/199919.3Kế toán
756 CKK0006NGUYỄN THỊ HẰNG NGA10/11/200020.5Quản trị khách sạn
757 CKK0012VÕ THỊ THÚY NGA02/11/199921Tiếng Anh
758 CKK0125TRẦN THỊ NGA26/10/200021.7Quản trị khách sạn
759 CKK0330LÊ THỊ HUỲNH NGA07/12/200020.9Quản trị khách sạn
760 CKK0274ĐOÀN THỊ BÍCH NGA22/02/200024.3Kế toán
761 CKK0620ĐẶNG THỊ NGA04/09/200022.5Kế toán
762 CKK1197TỪ THỊ NGA10/10/200017.25Quản trị kinh doanh
763 CKK1279ĐẶNG THỊ TỐ NGA15/09/200016.9Kế toán
764 CKK1280NGUYỄN THỊ THÚY NGA23/02/200021.4Quản trị khách sạn
765 CKK0535NGUYỄN THỊ THÚY NGA28/02/200021.6Quản trị kinh doanh
766 CKK1390ĐOÀN THỊ THANH NGA5/4/200015.55Quản trị khách sạn
767 CKK1393LÊ THỊ LINH NGA15/8/199921.7Quản trị khách sạn
768 CKK1394LÊ THỊ QUỲNH NGA9/10/200015Quản trị khách sạn
769 CKK1395NGUYỄN THỊ NGA03/06/200021.1Quản trị khách sạn
770 CKK0791VƯƠNG THỊ THÚY NGA06/12/200022.3Tài chính - Ngân hàng
771 CKK1077HUỲNH THANH NGA09/03/200022.7Quản trị khách sạn
772 CKK1078PHAN THỊ THANH NGA06/11/200022.7Tiếng Anh
773 CKK1623ĐINH THỊ NGA15/8/200019.5Kế toán
774 CKK1726NGUYỄN THỊ NGA22/08/200024Quản trị kinh doanh
775 CKK1727NGUYỄN THỊ NGA10/02/200022.5Quản trị kinh doanh
776 CKK1728NGUYỄN THỊ NGA10/02/200022.6Quản trị kinh doanh
777 CKK1821PHẠM THỊ NGA24/09/200020.1Tiếng Anh
778 CKK1079LÊ THỊ BÍCH NGÀ19/02/200020.4Quản trị kinh doanh
779 CKK0792LÊ THANH NGÂN23/07/200022.8Quản trị khách sạn
780 CKK1396HOÀNG KIM NGÂN01/09/200016.85Kế toán
781 CKK1397LÊ MINH NGÂN02/11/200022.5Tiếng Anh
782 CKK1398NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN15/06/20007Kế toán
783 CKK1399NGUYỄN THỊ NGÂN07/01/200015.25Quản trị kinh doanh
784 CKK0691NGUYỄN THỊ NGÂN20/1/200023.9Tiếng Anh
785 CKK0643TRỊNH THỊ THANH NGÂN04/11/200022Tiếng Anh
786 CKK0276NGUYỄN THỊ NGÂN20/01/200023.9Tiếng Anh
787 CKK0178VÕ THỊ KIM NGÂN09/09/200022.7Quản trị khách sạn
788 CKK0101TRẦN THỊ THANH NGÂN28/03/200024.4Quản trị khách sạn
789 CKK0078MẠC THỊ NGÂN02/11/200020.5Tiếng Anh
790 CKK1729PHAN THỊ NGÂN13/6/200019.4Kế toán
791 CKK1624BÙI NGỌC THU NGÂN19/2/200020.5Kế toán
792 CKK1625ĐẶNG THANH NGÂN15/01/200018.7Quản trị kinh doanh
793 CKK1626TRẦN HIẾU NGÂN21/09/200019.2Tiếng Anh
794 CKK1537NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN15/06/200022.4Tiếng Anh
795 CKK0794TRẦN THỊ HỒNG NGÁT14/03/200016.15Kế toán
796 CKK0450PHẠM THỊ THÚY NGHĨA16/6/200023.2Kế toán
797 CKK1080LÊ THỊ THU NGHIỆP24/04/200021.8Quản trị khách sạn
798 CKK0795NGUYEN THI LONG NGOC2/8/200014.25Quản trị kinh doanh
799 CKK1822LÊ THỊ NGOC̣07/03/200014.9Quản trị khách sạn
800 CKK1538ĐINH THỊ NHƯ NGỌC26/12/200014.3Quản trị khách sạn
801 CKK1627TRƯƠNG THỊ THANH NGỌC11/07/200021.1Quản trị kinh doanh
802 CKK0796LÊ KHOA NHƯ NGỌC09/06/200016.6Quản trị khách sạn
803 CKK0797NGUYỄN THỊ QUÝ NGỌC17_1_200018Quản trị kinh doanh
804 CKK0798PHÙNG NGUYỄN KIỀU NGỌC26/08/200022.3Tài chính - Ngân hàng
805 CKK0936NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC20/12/199921.5Tiếng Anh
806 CKK0937NGUYỄN THI LONG NGỌC2/8/200014.25Quản trị kinh doanh
807 CKK1400NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC29/04/200019.4Kế toán
808 CKK0437NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC02/09/199918.9Quản trị khách sạn
809 CKK0404NGUYỄN THỊ MINH NGỌC1/3/200018.3Tiếng Anh
810 CKK0358LÊ THỊ BÍCH NGỌC21/04/200021.3Quản trị kinh doanh
811 CKK0644TRẦN THỊ NHƯ NGỌC06/01/200020.3Kế toán
812 CKK0692LÊ THỊ BÍCH NGỌC03/05/199921.2Tiếng Anh
813 CKK0565ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC4/6/200019.5Quản trị kinh doanh
814 CKK0405ĐINH THỊ THẢO NGUYÊN04/11/199919.1Quản trị khách sạn
815 CKK0451VÕ THỊ NGUYÊN06/03/200023Quản trị khách sạn
816 CKK0135NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN05/12/200020.5Tiếng Anh
817 CKK0277NGUYỄN TRẦN CAO NGUYÊN15/1/200016.7Kế toán
818 CKK1401PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN13/09/200024.5Quản trị kinh doanh
819 CKK1389NGUYỄN XUÂN NGUYÊN13/4/200020.5Công nghệ thông tin
820 CKK0938TRẦN TRUNG NGUYÊN24/05/200014.75Kế toán
821 CKK1628TRẦN THẢO NGUYÊN06/09/200016.45Kế toán
822 CKK1629LÊ NGUYỄN01/08/200019.3Quản trị khách sạn
823 CKK0939TRẦN THÀNH NGUYỆN08/08/200019.7Quản trị kinh doanh
824 CKK1402VÕ THỊ NGUYỆN1/8/200021.2Quản trị kinh doanh
825 CKK1081 NGUYENNHATTHI5/8/20021.9Công nghệ thông tin
826 CKK0694PHAN THI NGUYET29/03/200020.6Quản trị kinh doanh
827 CKK1539NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT01/01/200020.6Kế toán
828 CKK0566NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT01/01/20007.5Quản trị kinh doanh
829 CKK1083NGUYỄN THỊ NGUYỆT8/2/200021.5Kế toán
830 CKK0940NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT28/02/200021.1Kế toán
831 CKK1403TRẦN THỊ NGUYỆT22/03/200019.3Kế toán
832 CKK1281NGUYỄN THỊ TRƯƠNG QUYỀN ÁI NGUYỆT19/03/200024.3Quản trị khách sạn
833 CKK0096VÕ TRÚC NHÃ01/12/200020.6Tiếng Anh
834 CKK0488BÙI THỊ THANH NHÀN25/0/200023.5Quản trị khách sạn
835 CKK0406NGUYỄN THỊ THANH NHÀN01/03/200019.5Quản trị khách sạn
836 CKK0011TRẦN THỊ THANH NHÂN21/03/200020.5Quản trị khách sạn
837 CKK0331PHẠM NGUYỄN THÀNH NHÂN3/2/200019Quản trị khách sạn
838 CKK0199ĐẶNG HOÀNG NHÂN27/5/200016.9Quản trị kinh doanh
839 CKK1404HỒ VĂN NHÂN30/11/200012.55Quản trị khách sạn
840 CKK1540HỒ MẠNH NHÂN29/7/200018.6Quản trị khách sạn
841 CKK1541LÊ MINH HÒA NHÂN12/6/200015.25Quản trị kinh doanh
842 CKK1630NGUYỄN THỊ THÀNH NHÂN28/1/200023.7Kế toán
843 CKK1730NGUYỄN TẤN NHÂN06/09/200021.2Quản trị khách sạn
844 CKK1731NGUYỄN HIỆP NHẤT12/01/200017.8Công nghệ thông tin
845 CKK1823ĐÀO DUY NHẬT25/8/200016.4Kế toán
846 CKK1405DƯƠNG MINH NHẬT08/10/200018.5Công nghệ thông tin
847 CKK1084TRẦN MINH NHẬT10/02/200021.4Công nghệ thông tin
848 CKK0799NGUYỄN THỊ NHẬT11/12/200014.9Quản trị kinh doanh
849 CKK0695NGUYỄN THỊ NHẬT11/12/200021.7Quản trị kinh doanh
850 CKK0567ĐỒNG THỊ YẾN NHI08/02/200020.5Tiếng Anh
851 CKK0568NGUYỄN THÚY NHI20/11/200020.7Quản trị khách sạn
852 CKK0621HOÀNG THỊ LONG NHI17/11/200022.5Quản trị khách sạn
853 CKK0597NGUYỄN THỊ LAN NHI12/09/200020Tiếng Anh
854 CKK0381TRẦN THỊ THANH NHI20/8/200021.8Quản trị kinh doanh
855 CKK0525PHAN THỊ TUYẾT NHI22/10/200012Kế toán
856 CKK0173PHÙNG THỊ HÀ NHI4/10/200020.2Quản trị khách sạn
857 CKK0165NGUYỄN THỊ HOÀI NHI08/03/200020.4Kế toán
858 CKK0278TẠ TRẦN THỤC NHI12/07/200020.4Quản trị kinh doanh
859 CKK0002HỒ THANH NHI25/11/200020.5Kế toán
860 CKK0800TRẦN PHƯƠNG NHI08/01/200017.7Quản trị khách sạn
861 CKK0801TRẦN THỊ Ý NHI01/04/200020.5Kế toán
862 CKK1085ĐẶNG THỊ HUYỀN NHI28/7/200023.9Quản trị kinh doanh
863 CKK1086NGUYỄN THỊ NHI11/09/200020.9Quản trị khách sạn
864 CKK0941LÊ THỊ KIỀU NHI10/6/200023.1Tiếng Anh
865 CKK0942MAI VŨ HIỀN NHI17/4/200024Dịch vụ pháp lý
866 CKK0943NGUYỄN LÊ QUỲNH NHI08/11/200018.7Quản trị khách sạn
867 CKK0944NGUYỄN THỊ NHI15/11/200013.5Quản trị khách sạn
868 CKK0945TRƯƠNG THỊ YẾN NHI12/6/200019.1Quản trị khách sạn
869 CKK1406LÊ THỊ MỸ NHI19/08/200016.45Kế toán
870 CKK1407LÊ TRẦN THỊ TUYẾT NHI30/1/200022.5Quản trị khách sạn
871 CKK1408NGUYỄN THỊ THU NHI7/7/200021.8Tiếng Anh
872 CKK1282NGUYỄN THANH YẾN NHI30/01/200017.6Quản trị kinh doanh
873 CKK1283NGUYỄN YẾN NHI06\10\200017.6Quản trị kinh doanh
874 CKK1824HUỲNH THỊ YẾN NHI21/3/200024.9Quản trị kinh doanh
875 CKK1732NGUYỄN THỊ HỒNG NHI06/05/200014.75Quản trị kinh doanh
876 CKK1631LÊ THỊ Ý NHI15/10/200020.7Tài chính - Ngân hàng
877 CKK1632LÊ THỊ Ý NHI10/4/200020.8Quản trị kinh doanh
878 CKK1633PHẠM THỊ THÚY NHI20/12/200022.1Dịch vụ pháp lý
879 CKK1634TRẦN THỊ UYỂN NHI13/8/20018.6Quản trị kinh doanh
880 CKK1542HÀ THỊ ANH NHI12/01/200019.9Tiếng Anh
881 CKK1543HUỲNH THỊ YẾN NHI28/07/20019Quản trị kinh doanh
882 CKK1544LÊ HOÀNG YÊN NHI21/11/200019Quản trị khách sạn
883 CKK1545NGUYỄN YẾN NHI11/11/200023.4Quản trị kinh doanh
884 CKK1546NGUYỄN THỊ THANH NHƯ11/9/200021.1Quản trị kinh doanh
885 CKK1825TRẦN HUỲNH NGỌC NHƯ10/05/200020.7Kế toán
886 CKK1284NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ07/08/200012.25Kế toán
887 CKK1199ĐOÀN THỊ MỸ NHƯ15/9/200020.5Quản trị khách sạn
888 CKK1409ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ30/09/20021.3Quản trị kinh doanh
889 CKK1410ĐỖ THỊ YẾN NHƯ03/11/200020.5Kế toán
890 CKK0733LÊ THỊ BÍCH NHƯ13/11/200016.6Công nghệ thông tin
891 CKK0946HỒ QUỲNH NHƯ29/11/200017Quản trị kinh doanh
892 CKK0947NGUYỄN THỊ HẠNH NHƯ10/04/200021.3Quản trị khách sạn
893 CKK0038NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ26/12/200021Tiếng Anh
894 CKK0059NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ29/08/9922.7Tiếng Anh
895 CKK0489ĐOÀN THỊ QUỲNH NHƯ01/01/200020.3Kế toán
896 CKK0408NGUYỄN THỊ KIM NHƯ7/10/200024.1Tiếng Anh
897 CKK0598CAO THỊ QUỲNH NHƯ23/07/200020Quản trị khách sạn
898 CKK1087LÊ VĂN LỢI NHUẬN12/10/200019.1Công nghệ thông tin
899 CKK1088PHẠM THỊ NHUNG30/11/200020.2Tiếng Anh
900 CKK1089TRẦN THỊ THÙY NHUNG21/12/200020.8Quản trị khách sạn
901 CKK0803BÙI THỊ CẨM NHUNG05/08/199820.5Quản trị kinh doanh
902 CKK0804ĐỖ THỊ NHUNG06/04/200021.9Quản trị khách sạn
903 CKK0805LÊ THỊ MỸ NHUNG09/02/199920.35Kế toán
904 CKK0806NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG10/07/200019.3Quản trị khách sạn
905 CKK0948KIỀU THỊ TUYÊT NHUNG17/08/200020.8Kế toán
906 CKK0949KIỀU THỊ TUYẾT NHUNG17/08/200020.8Kế toán
907 CKK0950THƠ THỊ CẨM NHUNG18/05/199924Quản trị kinh doanh
908 CKK1411NGUYỄN THỊ THU NHUNG01/01/200020.5Kế toán
909 CKK1285NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG16/08/200019.7Quản trị kinh doanh
910 CKK1286PHẠM THỊ CẨM NHUNG20/8/200020.5Công nghệ thông tin
911 CKK1287TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG9/8/200020.5Tiếng Anh
912 CKK0622KIỀU THỊ TUYẾT NHUNG17/08/200022.5Kế toán
913 CKK0696ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG20/11/200020.6Kế toán
914 CKK0409HUỲNH THỊ NHUNG01/08/200019.8Kế toán
915 CKK0490PHÙNG THỊ KIM NHUNG10/02/200020.7Quản trị kinh doanh
916 CKK0008ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG17-10-200085.4Tài chính - Ngân hàng
917 CKK0098DƯƠNG THỊ NHUNG24/07/200020.5Quản trị khách sạn
918 CKK0110TRẦN THỊ NHUNG24/2/200021.1Tài chính - Ngân hàng
919 CKK0111TRẦN THỊ NHUNG24/02/200021.1Tài chính - Ngân hàng
920 CKK0160VÕ THỊ THANH NHUNG22/02/200018.6Quản trị khách sạn
921 CKK1826VÕ THỊ HỒNG NHUNG15/05/199921Kế toán
922 CKK1733ĐINH THỊ HỒNG NHUNG23/08/200028Quản trị kinh doanh
923 CKK1734HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG27/12/200021.4Tài chính - Ngân hàng
924 CKK0166TRẦN KIỀU NI13/01/200023.2Quản trị kinh doanh
925 CKK0332DƯƠNG NGUYỄN HỒNG NI11/01/200019.4Quản trị khách sạn
926 CKK0491NGUYỄN PHAN QUYN NI26/11/200022Quản trị khách sạn
927 CKK0599TRẦN THỊ NI06/02/200020.8Tiếng Anh
928 CKK0242H TOẠI NIÊ04/04/200022.3Quản trị khách sạn
929 CKK0951VÕ THỊ LY LY NIÊ05/01/200018.5Quản trị khách sạn
930 CKK1547PHAN VĂN NÔNG10/01/200019.9Công nghệ thông tin
931 CKK1735TRẦN THỊ NỮ24/04/200026.1Quản trị khách sạn
932 CKK0952CAO THỊ TRINH NỮ01/01/200021.6Tiếng Anh
933 CKK1090PHẠM THỊ NỮ03/06/199920Tiếng Anh
934 CKK1288TRẦN THỊ NƯƠNG29/06/200021.7Quản trị kinh doanh
935 CKK1412NGUYỄN THỊ THÙY NƯƠNG29/9/200018.6Tài chính - Ngân hàng
936 CKK0807TRẦN NGUYỄN HOÀNG NY09/06/200022.4Quản trị khách sạn
937 CKK0410LÂM HẠ NY3/6/200020.2Quản trị khách sạn
938 CKK1413LÊ THỊ TÚ OẠN06/09/200016.1Quản trị kinh doanh
939 CKK1414NGUYỄN THỊ NGỌC OANH05-02-200010.7Kế toán
940 CKK1200NGUYỄN THỊ KIM OANH10/12/200020.5Quản trị kinh doanh
941 CKK1091LÊ THI KIỀU OANH17/1/200020.6Kế toán
942 CKK1092LÊ THỊ KIỀU OANH17/1/200020.6Kế toán
943 CKK0382TRẦN THỊ KIỀU OANH18/5/199921.1Tiếng Anh
944 CKK0697NGUYỄN THỊ KIỀU OANH03/01/200020.2Quản trị kinh doanh
945 CKK0200ĐẶNG THỊ TÂM OANH20/9/199917.9Quản trị khách sạn
946 CKK0114TRẦN THỊ KIM OANH20/10/200021.9Kế toán
947 CKK0045PHAN THỊ KIM OANH02/04/200020.5Quản trị kinh doanh
948 CKK0047PHẠM THỊ KIỀU OANH05/08/200020.5Kế toán
949 CKK1736TRẦN THỊ HỒNG OANH30/10/200020.5Quản trị khách sạn
950 CKK1827NGUYỄN THỊ KIM OANH19/09/200022.6Quản trị kinh doanh
951 CKK1635BÙI THỊ KIM OANH25/09/200023.1Quản trị kinh doanh
952 CKK1636TRẦN THỊ NGỌC OANH04/06/200014.25Kế toán
953 CKK1637TRƯƠNG THỊ HỒNG OANH20/12/200020.5Kế toán
954 CKK1638VÕ THỊ KIỀU OANH28/01/20015.5Quản trị kinh doanh
955 CKK1201PHAN THỊ PHA08/06/200023.6Quản trị kinh doanh
956 CKK1415HỒ VĂN PHÁP02/05/200020.2Quản trị kinh doanh
957 CKK1828VÕ CÔNG HOÀNG PHÔN29/03/200020.8Công nghệ thông tin
958 CKK1639LÊ ĐỨC PHÚ22/2/19999.9Công nghệ thông tin
959 CKK0317LÊ HỮU PHÚ28/05/200022.5Công nghệ thông tin
960 CKK0411NGUYỄN VŨ PHÚC12/09/200018.9Tiếng Anh
961 CKK1416DƯƠNG THỊ MỸ PHÚC18/09/200021Quản trị khách sạn
962 CKK1417NGUYỄN ĐÌNH HỒNG PHÚC12/04/200018.4Công nghệ thông tin
963 CKK1289NGUYỄN THỊ ÁNH PHÚC20/08/200021.5Tiếng Anh
964 CKK1093NGUYỄN VĂN PHÚC11/05/200020.4Công nghệ thông tin
965 CKK0808DOÃN MINH PHÚC2/6/200012.7Công nghệ thông tin
966 CKK0809PHAN NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC10/12/200020.6Quản trị kinh doanh
967 CKK1640PHẠM ĐỨC PHÚC16/12/199914Kế toán
968 CKK1737NGUYỄN CÔNG PHÚC21/01/200023Dịch vụ pháp lý
969 CKK0954NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG21/10/200023Tiếng Anh
970 CKK0955PHAN THỊ KIM PHƯỚC21/03/200021.7Quản trị khách sạn
971 CKK0810PHAN THỊ KIM PHƯỚC21/03/200021.7Quản trị khách sạn
972 CKK1094NGÔ THỊ PHƯỚC10/8/200022.4Quản trị kinh doanh
973 CKK1418TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯỚC26/10/200022.3Kế toán
974 CKK1641PHAN THI NHU PHUONG20/1/200022.9Quản trị khách sạn
975 CKK1642LÊ THỊ PHƯƠNG28/11/200020.5Quản trị khách sạn
976 CKK1548MAI NHƯ PHƯƠNG11/09/200022.7Quản trị kinh doanh
977 CKK1549TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG10/3/200018.1Quản trị khách sạn
978 CKK1738CHU THỊ ĐỨC PHƯƠNG17/11/20009.5Dịch vụ pháp lý
979 CKK1739ĐẶNG THỊ MINH PHƯƠNG10/01/200014.7Quản trị khách sạn
980 CKK1740NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG31/03/200022.5Quản trị khách sạn
981 CKK1741NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG31/03/200022.5Quản trị khách sạn
982 CKK1742TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG20/4/20021.1Kế toán
983 CKK1829TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG02/10/200023.4Kế toán
984 CKK1419DƯƠNG THỊ NHƯ PHƯƠNG20/06/200017.2Kế toán
985 CKK1420LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG09/02/200019.5Tiếng Anh
986 CKK1421LƯƠNG PHAN THẢO PHƯƠNG22/12/200016.9Quản trị khách sạn
987 CKK1422PHẠM THỊ ANH PHƯƠNG04/04/200013Kế toán
988 CKK1423PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG08/02/200017.6Quản trị khách sạn
989 CKK1424RƠ CHÂM PHƯƠNG13/09/200020.6Kế toán
990 CKK0734LÊ THỊ KIM PHƯƠNG20/10/200019.4Tiếng Anh
991 CKK1202LÊ HỒNG PHƯƠNG19/12/200016.1Quản trị khách sạn
992 CKK1095NGUYỄN DUY PHƯƠNG05/10/200016.8Quản trị kinh doanh
993 CKK1096NGUYỄN THỊ PHƯƠNG16/06/9920.7Kế toán
994 CKK1097VÕ THỊ MỸ PHƯƠNG8/9/200022.2Quản trị khách sạn
995 CKK0811BÙI THỊ THU PHƯƠNG10/02/200023.3Dịch vụ pháp lý
996 CKK0812NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG12/3/200021.5Kế toán
997 CKK0813TRẦN HÀ PHƯƠNG27/11/200018.8Kế toán
998 CKK0814TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG08/05/200021.7Tiếng Anh
999 CKK0815VÕ THỊ MỸ PHƯƠNG08/09/200022.2Quản trị khách sạn
1000 CKK0956LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG01/02:200021.4Quản trị khách sạn
1001 CKK0957NGÔ DUY PHƯƠNG16/04/200019.4Công nghệ thông tin
1002 CKK0958NGUYỄN ĐỖ XUÂN PHƯƠNG7/12/200016.05Quản trị kinh doanh
1003 CKK0959NGUYỄN THỊ PHƯƠNG02/08/199917.7Kế toán
1004 CKK0360LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG13/07/200021.1Quản trị kinh doanh
1005 CKK0526NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG01/04/200022.3Kế toán
1006 CKK0453NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG02/12/200019.4Quản trị khách sạn
1007 CKK0698LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG01/02/200014Tài chính - Ngân hàng
1008 CKK0645HUỲNH THỊ KIM PHƯƠNG28/09/200021.3Quản trị khách sạn
1009 CKK0646NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG13/8/200023.1Kế toán
1010 CKK0600NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG22/06/200019.8Kế toán
1011 CKK0279NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG02/01/200016.3Kế toán
1012 CKK0230NGUYỄN THỊ PHƯƠNG18/11/200021.1Quản trị kinh doanh
1013 CKK0167NGUYỄN MINH PHƯƠNG07/09/199923.2Quản trị kinh doanh
1014 CKK0162NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG20/11/200021.9Kế toán
1015 CKK0062HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG08/12/200020.5Quản trị khách sạn
1016 CKK0140TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
1017 CKK0128TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
1018 CKK0031BÙI THỊ PHƯỢNG05/04/200020.5Kế toán
1019 CKK0177VÕ THỊ PHƯỢNG21/09/200018.3Quản trị kinh doanh
1020 CKK0243NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG08/03/200023.3Quản trị kinh doanh
1021 CKK0226NGUYỄN TRẦN HOA PHƯỢNG15/06/199623.7Kế toán
1022 CKK0333NGUYỄN MINH PHƯỢNG07/09/199923.2Quản trị kinh doanh
1023 CKK0647TRẦN THỊ ÁNH PHƯỢNG10/5/2000206Quản trị kinh doanh
1024 CKK0960NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG20/12/200018.4Quản trị kinh doanh
1025 CKK0961THÁI THỊ ÁNH PHƯỢNG01/08/200023Quản trị khách sạn
1026 CKK1098BÙI THỊ PHƯỢNG22/07/200021.2Tài chính - Ngân hàng
1027 CKK1203NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG07/10/200019.3Quản trị kinh doanh
1028 CKK1425ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG16/6/200016.05Quản trị khách sạn
1029 CKK1426ĐOÀN THỊ PHƯỢNG15/3/200016.05Quản trị khách sạn
1030 CKK1830NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG27/09/200020.5Quản trị kinh doanh
1031 CKK1643NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG22/02/200021.9Tiếng Anh
1032 CKK1644NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG20/9/200012.05Công nghệ thông tin
1033 CKK0816CAO THỊ OANH PHỰƠNG12/11/200023.7Quản trị khách sạn
1034 CKK1204NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGNHI1/5/200025.7Kế toán
1035 CKK0313NGUYỄN TRẦN ANH QUÂN27/9/200023.4Quản trị kinh doanh
1036 CKK1645NGUYỄN ĐỨC QUÂN08/09/200014.45Quản trị khách sạn
1037 CKK1831PHAN NGUYỄN MINH QUÂN22/03/200010.45Tiếng Anh
1038 CKK1427ĐOÀN NHƯ QUANG28/04/200020Kế toán
1039 CKK1428ĐOÀN XUÂN QUANG20/4/200020.5Quản trị kinh doanh
1040 CKK1290PHẠM NGỌC QUANG20/06/200020.5Công nghệ thông tin
1041 CKK0571NGUYỄN THUÝ QUANH20/6/200023.3Kế toán
1042 CKK1550TRẦN THỊ HUYỀN QUANH29/1/200020.6Quản trị khách sạn
1043 CKK1291NGUYỄN THỊ QUÍ08/04/200021.3Quản trị khách sạn
1044 CKK1205PHẠM HOÀN QUỐC10/11/200020.3Quản trị khách sạn
1045 CKK0623TRỊNH XUÂN QUỐC25/06200018Kế toán
1046 CKK0412PHAN PHƯỚC QUÝ20/10/200018.5Công nghệ thông tin
1047 CKK1292LÊ KIẾN QUÝ24/10/200017.05Công nghệ thông tin
1048 CKK0817NGUYỄN VĂN QUÝ20/02/200019Công nghệ thông tin
1049 CKK1551PHẠM HỒNG QUÝ12/03/200019Tài chính - Ngân hàng
1050 CKK1832NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN20/5/200024.7Quản trị khách sạn
1051 CKK0818NGUYỄN HỒ BẢO QUYÊN6/4/200020.7Quản trị kinh doanh
1052 CKK1430VÕ LÝ HOÀI QUYÊN23/05/200017.5Kế toán
1053 CKK0527NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN09/08/200019.8Tiếng Anh
1054 CKK0624TRẦN THỊ TỐ QUYÊN18/12/199920.5Quản trị kinh doanh
1055 CKK0699LÊ THỊ DIỄM QUYÊN28/04/200020.4Quản trị khách sạn
1056 CKK0700NGUYỄN HỒ BẢO QUYÊN05/04/200020.7Quản trị kinh doanh
1057 CKK0701NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN22/05/200021.9Tiếng Anh
1058 CKK0050LÊ THỊ KIM QUYÊN22/04/199821.7Kế toán
1059 CKK0124TRẦN THỊ LỆ QUYÊN19/03/200023.4Quản trị khách sạn
1060 CKK0148NGÔ THỊ LỆ QUYÊN02/03/199822.6Tiếng Anh
1061 CKK0572NGUYỄN QUANG QUYỀN31/10/200017.6Công nghệ thông tin
1062 CKK0625NGUYỄN THỊ LỆ QUỲNH23/07/200013.05Quản trị khách sạn
1063 CKK0702NGUYỄN XUÂN QUỲNH01/05/199922.8Quản trị kinh doanh
1064 CKK0648PHAN THỊ NHƯ QUỲNH2/9/200018.3Quản trị kinh doanh
1065 CKK0492LÊ THỊ QUỲNH23/09/200022Quản trị khách sạn
1066 CKK0361NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH23/09/200019.1Quản trị khách sạn
1067 CKK0112NGUYỄN THỊ NHI QUỲNH18/11/200021.8Kế toán
1068 CKK0318NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH23/1/199922.6Tiếng Anh
1069 CKK0186PHAN THỊ NHƯ QUỲNH02/09/200020.5Quản trị kinh doanh
1070 CKK0188NGUYỄN THỊ NHI QUỲNH18/11/200021.1Quản trị kinh doanh
1071 CKK1431PHẠM NHƯ QUỲNH16/11/200022Quản trị khách sạn
1072 CKK1432TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH16/11/200018.7Kế toán
1073 CKK1293NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH16/08/200021.5Quản trị kinh doanh
1074 CKK1206NGUYỄN VŨ ĐÔNG QUỲNH24/10/200019.7Quản trị khách sạn
1075 CKK0819LÊ THỊ NHƯ QUỲNH21/12/200015.65Kế toán
1076 CKK0820PHAN THỊ NHƯ QUỲNH05/08/200019.6Quản trị khách sạn
1077 CKK0963TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH09/02/200021.3Quản trị khách sạn
1078 CKK0964VÕ THỊ MAI QUỲNH1/8/200022.25Quản trị khách sạn
1079 CKK1833PHAN THỊ NHƯ QUỲNH18/09/200021.9Quản trị kinh doanh
1080 CKK1834UNG LỆ QUỲNH27/07/200019.7Quản trị khách sạn
1081 CKK1552NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH26-12-200019.3Kế toán
1082 CKK1553TÔ THỊ PHƯƠNG QUỲNH09/10/200019.6Kế toán
1083 CKK1554TÔN THỊ NHƯ QUỲNH14-05-200020.2Kế toán
1084 CKK1646ĐẶNG THỊ DIỄM QUỲNH25/4/200020.4Công nghệ thông tin
1085 CKK1647TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH18/10/200024.8Quản trị khách sạn
1086 CKK0735NGUYỄN THỊ QUÝT30/11/200019.4Quản trị kinh doanh
1087 CKK1648PHẠM KIỀU MI SA05.07.200017.7Tiếng Anh
1088 CKK1555LƯƠNG THỊ HIỀN SA08/07/199820.1Kế toán
1089 CKK0528 SAMTHIHONG12/11/199916.7Quản trị kinh doanh
1090 CKK0965TRẦN THỊ NGỌC SAN22/12/200021.9Kế toán
1091 CKK1099LƯU VĂN SANG19/02/200017.5Quản trị kinh doanh
1092 CKK0703HUỲNH THỊ ÁNH SANG25/5/200018.3Công nghệ thông tin
1093 CKK0319NGUYỄN YẾN SANG21/09/200018.3Dịch vụ pháp lý
1094 CKK1556PHẠM THỊ ĐOAN SANG13/10/200019.3Tài chính - Ngân hàng
1095 CKK1649HOÀNG VĂN SANH28/02/199919.5Tiếng Anh
1096 CKK1207TRẦN VĂN SĨ23/01/200020.6Quản trị khách sạn
1097 CKK1100HUỲNH NGỌC SƠN22/7/200022.3Quản trị khách sạn
1098 CKK0966NGUYỄN ĐĂNG SƠN15/12/200018.8Công nghệ thông tin
1099 CKK1650THÂN VĂ SƠN25/6/200015.5Quản trị kinh doanh
1100 CKK1557ĐOÀN TRẦN THIÊN SƠN26/08/200018.2Quản trị khách sạn
1101 CKK1651LÊ VĂN SỰ00/01/190018.4Kế toán
1102 CKK1652CAO THỊ THÙY SƯƠNG18/02/199918.6Dịch vụ pháp lý
1103 CKK0967NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG16/09/199920.3Quản trị kinh doanh
1104 CKK0968NGUYỄN THU SƯƠNG06/06/200025.3Quản trị khách sạn
1105 CKK1102TRỊNH MAI SƯƠNG17/09/200020Quản trị kinh doanh
1106 CKK1433VÕ THỊ THANH SƯƠNG27/01/200020.5Quản trị kinh doanh
1107 CKK0244DOÃN THỊ SƯƠNG21/09/200021.3Quản trị khách sạn
1108 CKK0649NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG30/11/200021.6Quản trị kinh doanh
1109 CKK0626NGÔ THỊ DIỄM SƯƠNG15/02/200023.2Quản trị khách sạn
1110 CKK0704HUỲNH VĂN TÀI17/12/200018.2Quản trị kinh doanh
1111 CKK0705NGUYỄN VĂN ANH TÀI14/06/200021.2Tiếng Anh
1112 CKK0187NGUYỄN THỊ TÀI05/05/200021.5Quản trị khách sạn
1113 CKK0159TRẦN THỊ TÀI24/10/200021.4Quản trị khách sạn
1114 CKK1294HUỲNH VĂN TÀI17/12/200010.75Quản trị kinh doanh
1115 CKK1435VÕ ĐỨC TÀI22/06/200017.7Quản trị khách sạn
1116 CKK1104TRINH THI MINH TAM14/10/200013.1Quản trị kinh doanh
1117 CKK1105LẠI TỊNH TÂM06/10/200012.2Kế toán
1118 CKK0822HOÀNG THỊ TÂM29/08/200021.2Quản trị khách sạn
1119 CKK0823LÊ THỊ THU TÂM13/10/200021.3Tiếng Anh
1120 CKK0969HOÀNG THỊ TÂM29/8/200021.3Tài chính - Ngân hàng
1121 CKK0971NGUYỄN THỊ MINH TÂM03/02/200022.6Tiếng Anh
1122 CKK0736NGUYỄN THỊ MINH TÂM03/05/200022.6Quản trị khách sạn
1123 CKK0601NGUYỄN THỊ THANH TÂM20/08/200020.7Tiếng Anh
1124 CKK0362TRẦN NHÂN TỪ TÂM03/09/200019.4Quản trị kinh doanh
1125 CKK0439NGUYỄN THỊ TÂM25/5/200020.5Tài chính - Ngân hàng
1126 CKK1436ĐỒNG THỊ TÂM10/10/200019.7Kế toán
1127 CKK1437HUỲNH THỊ THU TÂM20/03/200015Quản trị khách sạn
1128 CKK1835NGUYỄN ĐĂNG THANH TÂM27/7/200015.25Công nghệ thông tin
1129 CKK1836TRẦN THỊ TÂM09/10/200019.6Quản trị khách sạn
1130 CKK1743HỒ NGỌC THẢO TÂM19/08/200019.4Quản trị kinh doanh
1131 CKK1208BÙI THANH TÂN19/02/200018.8Quản trị kinh doanh
1132 CKK1106LÊ HỬU TÂN25/08/200014.98Quản trị kinh doanh
1133 CKK1744PHAN VĂN TẤN14/01/200016.1Quản trị khách sạn
1134 CKK1558LÊ VIẾT TẤN28/5/200020.5Quản trị khách sạn
1135 CKK1107HUỲNH LÂM HÀ TÂY17-10-200020.5Quản trị khách sạn
1136 CKK1209LÊ HỮU THẠCH22/13/199817.6Công nghệ thông tin
1137 CKK0824NGUYỄN QUANG THÁI28/10/200023.4Tiếng Anh
1138 CKK0825NGUYỄN HOÀNG THẮM24/09/200014.9Quản trị kinh doanh
1139 CKK0826PHẠM THỊ THẮM09/06/200025.3Kế toán
1140 CKK0972PHẠM THỊ THẮM01/01/200020.2Quản trị kinh doanh
1141 CKK0383NGUYỄN THỊ THẮM10/04/200020.4Kế toán
1142 CKK0602NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM10/1/200020.2Quản trị khách sạn
1143 CKK0099HỒ THỊ HỒNG THẮM27/07/200022Quản trị khách sạn
1144 CKK0093HOÀNG THỊ HỒNG THẮM10/10/200019.2Quản trị khách sạn
1145 CKK0070NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM10-01-200020.5Quản trị khách sạn
1146 CKK1837LÊ THỊ HỒNG THẮM08/10/200019Quản trị khách sạn
1147 CKK1653NGUYỄN VĂN THẮNG11/10/199920.5Công nghệ thông tin
1148 CKK1438NGUYỄN VĂN THẮNG04/10/200018.5Quản trị kinh doanh
1149 CKK1439NGUYỄN VĂN THẮNG10/7/199915.6Công nghệ thông tin
1150 CKK0010BÙI THẮNG15/05/200020.5Quản trị kinh doanh
1151 CKK0973TRẦN QUYẾT THẮNG2/9/199925.4Tài chính - Ngân hàng
1152 CKK0827PHÙNG VĂN THẮNG07/01/200025.3Quản trị kinh doanh
1153 CKK0829NGUYỄN THỊ HOÀI THANH8/10/200021.8Tiếng Anh
1154 CKK1210HỒ THỊ CẨM THANH05/10/200021.5Kế toán
1155 CKK1211TRẦN ĐỨC THANH30/4/200022Quản trị kinh doanh
1156 CKK0737LÊ THỊ THU THANH23/08/200023.5Quản trị khách sạn
1157 CKK0201LÊ THANH THANH13/01/200018.6Kế toán
1158 CKK0603PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH18/07/200021.6Quản trị khách sạn
1159 CKK0363ĐẶNG TRỌNG THANH10/10/198221Kế toán
1160 CKK1654VÕ THỊ THANH THANH22/12/200013.1Quản trị khách sạn
1161 CKK1559NGUYỄN NGỌC XUÂN THANH03/ 06/ 200023.4Tiếng Anh
1162 CKK1560NGUYỄN THỊ THU THANH07/07/200021.9Quản trị kinh doanh
1163 CKK1745LÊ MẬU THANH23/10/200020.3Quản trị kinh doanh
1164 CKK1746NGUYỄN THỊ THANH09/05/200021.6Kế toán
1165 CKK1748TRƯƠNG THU THANH05/08/200016.85Kế toán
1166 CKK1440HOÀNG TRẦN CHÍ THÀNH05/12/200020.5Quản trị khách sạn
1167 CKK0529VÕ THỊ THÀNH29/06/200019Quản trị khách sạn
1168 CKK0217NGUYỄN THỊ THÀNH26/01/200021.4Quản trị kinh doanh
1169 CKK1295NGUYỄN NGỌC THÀNH15/10/200021.2Quản trị kinh doanh
1170 CKK0064ĐẶNG NGỌC THẠNH01/10/200020.5Quản trị khách sạn
1171 CKK0061MAI THỊ THẢO18/01/199826.6Quản trị kinh doanh
1172 CKK0036LÊ THỊ THẢO13/10/200017Quản trị khách sạn
1173 CKK0149LÊ THỊ THANH THẢO13/07/200020.3Quản trị khách sạn
1174 CKK0189PHẠM THỊ THẢO19/04/200019.4Kế toán
1175 CKK0245LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO27/07/200020.5Quản trị kinh doanh
1176 CKK0247TRANG THỊ PHƯƠNG THẢO14/05/200020.5Quản trị khách sạn
1177 CKK0309HUỲNH THANH THẢO06/11/200023.2Tiếng Anh
1178 CKK0334TRẦN THỊ NGỌC THẢO13/12/200021.8Quản trị khách sạn
1179 CKK0493VÕ THỊ THU THẢO26/8/200020Kế toán
1180 CKK0384NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO23/06/200021.4Kế toán
1181 CKK0414TRẦN THỊ THẢO11/10/200025.8Tiếng Anh
1182 CKK0573MAI THU THẢO14/12/200024.8Quản trị kinh doanh
1183 CKK0574NGUYỄN NGUYÊN THẢO08/03/200022.5Tiếng Anh
1184 CKK0706VÕ THỊ THU THẢO23/06/200020.8Kế toán
1185 CKK0650TĂNG THỊ KIM THẢO12/06/200017.4Quản trị khách sạn
1186 CKK1296LÊ THỊ THẢO19/08/200022.2Quản trị khách sạn
1187 CKK1297TRƯƠNG THỊ THẢO15/09/199821.2Quản trị kinh doanh
1188 CKK1212ĐẶNG NHƯ THẢO02/11/200023.2Quản trị kinh doanh
1189 CKK1213NGUYỄN THỊ THANH THẢO25/8/200021Tiếng Anh
1190 CKK1214NGUYỄN THỊ THẢO31/10/200020.7Quản trị kinh doanh
1191 CKK0428TỐNG THỊ THU THẢO20/4/200020.3Quản trị khách sạn
1192 CKK1109LÊ PHẠM PHƯƠNG THẢO12/9/200021.6Tài chính - Ngân hàng
1193 CKK1110NGUYỄN THỊ THANH THẢO14/10/200020.3Quản trị khách sạn
1194 CKK0975LÊ THỊ THU THẢO20/04/200010.25Quản trị khách sạn
1195 CKK0976NGUYỄN THỊ THU THẢO04/01/200019.8Kế toán
1196 CKK0977PHẠM THỊ THANH THẢO01/10/200015.15Quản trị khách sạn
1197 CKK1441ĐINH THỊ THU THẢO05/12/200013.95Quản trị kinh doanh
1198 CKK1442HOÀNG THỊ THU THẢO26/1/200022.1Quản trị kinh doanh
1199 CKK1443NGUYỄN THỊ THẢO09/02/200023.6Kế toán
1200 CKK1444TRẦN THỊ THẢO05/07/200016.2Kế toán
1201 CKK1445TRẦN THỊ THU THẢO02/11/200021.3Tài chính - Ngân hàng
1202 CKK1749ĐÀM THỊ THU THẢO3/1/200019.3Quản trị khách sạn
1203 CKK1750ĐÀM THỊ THU THẢO3/1/200019.3Quản trị khách sạn
1204 CKK1751ĐẶNG THỊ KIM THẢO26/4/200022.6Quản trị khách sạn
1205 CKK1752LÊ HOÀNG PHƯƠNG THẢO07/01/200019.3Quản trị kinh doanh
1206 CKK1753PHAN THU THẢO16/5/200024Kế toán
1207 CKK1838ĐỖ THỊ THANH THẢO30/03/200022.4Quản trị khách sạn
1208 CKK1839MẠC THỊ HỒNG THẢO30/5/200019.4Quản trị khách sạn
1209 CKK1561LÊ THỊ THU THẢO10/10/200021Quản trị kinh doanh
1210 CKK1655NGUYỄN NGỌC THẢO22/02/200016.25Kế toán
1211 CKK1656NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO01/12/199920.8Quản trị khách sạn
1212 CKK1657NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO12/11/200024.1Kế toán
1213 CKK1658NGUYỄN THỊ THẢO26/02/200016.1Tiếng Anh
1214 CKK1659TRẦN THỊ MINH THẢO10/8/200020.2Quản trị kinh doanh
1215 CKK1660TRẦN THỊ THU THẢO27/2/200021.3Quản trị kinh doanh
1216 CKK1661ĐẶNG ĐÌNH THẾ28/04/200013.75Dịch vụ pháp lý
1217 CKK1840HỒ NGUYỄN NHÃ THI18/11/200021.1Quản trị kinh doanh
1218 CKK1754TRẦN THỊ THI10/6/200020.2Quản trị khách sạn
1219 CKK0830TRẦN CÔNG THI14/6/200019.1Quản trị kinh doanh
1220 CKK1215NGUYỄN THỊ THI04/09/200018.8Quản trị kinh doanh
1221 CKK1216TRƯƠNG VĂN THI17/10/199915.6Công nghệ thông tin
1222 CKK1298NGUYỄN THỊ THI26/10/200022.4Kế toán
1223 CKK0282VĂN KA THI20/02/200023.2Kế toán
1224 CKK0024VĂN KA THI20/20/200020.5Kế toán
1225 CKK1562NGUYỄN DIỆU THIÊN03\02\200022.9Quản trị kinh doanh
1226 CKK1755TRẦN NGỌC THIỆN30/5/200020.8Quản trị kinh doanh
1227 CKK1111NGUYỄN VĂN THIẾT19/6/200016.25Dịch vụ pháp lý
1228 CKK1112VĂN CÔNG THIN14/05/200016.4Quản trị khách sạn
1229 CKK1113NGUYỄN VĂN THÌN08/08/200015.85Quản trị kinh doanh
1230 CKK0016NGUYỄN THỊ NGỌC THÌN01/02/200020.5Dịch vụ pháp lý
1231 CKK0150LÊ THỊ THÌN29/12/200020.4Quản trị khách sạn
1232 CKK0123NGUYỄN THÌN28/04/200020Quản trị khách sạn
1233 CKK1841BÀN HÝ THÌN08/02/200019.3Công nghệ thông tin
1234 CKK1563LÊ THỊ THÌN16/06/200024.25Quản trị khách sạn
1235 CKK1446LÊ THỊ THÌN14/12/200021.1Kế toán
1236 CKK1564NGUYỄN NGỌC THỊNH07/11/200010.25Quản trị khách sạn
1237 CKK0076PHAN THỊNH16/11/200020.5Kế toán
1238 CKK0627HỒ TRÍ THỊNH23/06/199917.1Kế toán
1239 CKK0831NGUYỄN THỊ BÍCH THƠ1/9/199918.9Quản trị kinh doanh
1240 CKK0978LÊ THỊ THƠ27/04/200020.2Quản trị khách sạn
1241 CKK1662BÙI THỊ MỸ THƠ25/11/200013.05Quản trị khách sạn
1242 CKK1663TRẦN THỊ THƠ04/03/200023Quản trị khách sạn
1243 CKK1447LÊ QUANG THỌ09/07/200018.6Quản trị kinh doanh
1244 CKK0979CAO THỊ KIM THOA28-2-200018.5Tài chính - Ngân hàng
1245 CKK1114CAO THỊ KIM THOA28/2/200018.5Quản trị kinh doanh
1246 CKK1115NGUYỄN TRẦN KIM THOA25/06/200023.7Tiếng Anh
1247 CKK1299NGUYỄN THỊ THOA25/02/199919.8Quản trị khách sạn
1248 CKK1300VÕ THỊ KIM THOA20/11/200018.6Tiếng Anh
1249 CKK0707VÕ THỊ KIM THOA16/08/200019.1Quản trị khách sạn
1250 CKK0651NGUYỄN THỊ THÔI31/01/200024.6Quản trị khách sạn
1251 CKK0832A THOK17/9/199719.1Tiếng Anh
1252 CKK1448ĐINH VĂN THÔNG14/10/200017.75Quản trị khách sạn
1253 CKK1217TRẦN KIM THỐNG03/09/200020.7Quản trị kinh doanh
1254 CKK0833NGUYỄN THỊ XUÂN THU15/10/200021.1Quản trị khách sạn
1255 CKK1116LÊ THỊ NGỌC THU30/01/200020.2Quản trị kinh doanh
1256 CKK1117PHAN THỊ MỸ THU18/05/200016.25Quản trị khách sạn
1257 CKK0652NGUYỄN THỊ THU16/01/200019.1Quản trị khách sạn
1258 CKK0364HUỲNH THỊ LỆ THU01/02/200020.1Quản trị khách sạn
1259 CKK0494HUỲNH THỊ THU10/08/200026.8Tài chính - Ngân hàng
1260 CKK0530VÕ THỊ HỒNG THU21/9/200018.8Tài chính - Ngân hàng
1261 CKK0249VŨ THỊ THU10/11/200021.3Quản trị kinh doanh
1262 CKK0180VÕ THỊ HỒNG THU21/09/200017.3Quản trị kinh doanh
1263 CKK1756LÊ THỊ NGUYỄN THU19/11/200020.5Quản trị kinh doanh
1264 CKK1842ĐỖ THỊ ANH THƯ04/11/200019Tiếng Anh
1265 CKK1565HOÀNG THANH THƯ19/11/200020.8Kế toán
1266 CKK1566NGUYỄN HOÀNG THƯ24/8/200012.5Quản trị khách sạn
1267 CKK1567TRẦN NGỌC KIỀU THƯ04/11/200021.6Quản trị khách sạn
1268 CKK1449PHAN MINH THƯ20/01/200020.6Quản trị kinh doanh
1269 CKK0250DƯƠNG NGỌC THƯ30/10/200019.3Kế toán
1270 CKK0202NGUYỄN THỊ THANH THƯ17/8/200021.5Quản trị kinh doanh
1271 CKK0221NGUYỄN THỊ THANH THƯ17/08/200021.5Quản trị kinh doanh
1272 CKK0058PHAN THỊ KÍNH THƯ15/07/200020Quản trị khách sạn
1273 CKK0052NGUYỄN THỊ ÁNH THƯ15/05/200022Tiếng Anh
1274 CKK0046HOÀNG THỊ NGỌC THƯ09/02/200020.5Kế toán
1275 CKK0004PHAN THỊ KÍNH THƯ25/07/200020.5Quản trị khách sạn
1276 CKK0154PHAN THỊ MINH THƯ01/09/200023.1Quản trị khách sạn
1277 CKK0495HOÀNG THỊ ANH THƯ08/03/200022.2Kế toán
1278 CKK0365LÊ THỊ PHƯƠNG THƯ03/02/200018.6Quản trị kinh doanh
1279 CKK1118LÊ THỊ ANH THƯ07/07/200023Quản trị khách sạn
1280 CKK1120TRẦN THỊ NGỌC THƯ18/8/200019.6Quản trị khách sạn
1281 CKK0834BÙI THỊ ANH THƯ17/05/200020.6Quản trị khách sạn
1282 CKK0835ĐẬU THỊ HOÀI THƯ25/01/200016.8Quản trị khách sạn
1283 CKK0836LÂM ĐĂNG THƯ14/10/200014.75Quản trị khách sạn
1284 CKK0837LÊ TRƯƠNG ANH THƯ08/05/200018.6Kế toán
1285 CKK0838TRẦN THỊ NGỌC THƯ18/8/200018.6Quản trị khách sạn
1286 CKK1218LÊ THỊ ANH THƯ24/03/200021.4Quản trị khách sạn
1287 CKK1219NGUYỄN TRẦN ANH THƯ28/10/200017.3Quản trị khách sạn
1288 CKK1301ĐỖ ANH THƯ13/06/200013.75Kế toán
1289 CKK0839TRỊNH THỊ BÍCH THUẬN26/10/200015.6Tiếng Anh
1290 CKK0982NGUYỄN CÔNG THUẬN08/2/200018.3Công nghệ thông tin
1291 CKK0576PHẠM ĐÌNH THUẬN08/09/200026Quản trị khách sạn
1292 CKK1450CHÂU VĂN THUẬN05/03/200013.4Công nghệ thông tin
1293 CKK1451NGUYỄN THỊ THUẬN24/8/200020.1Quản trị kinh doanh
1294 CKK1452PHAN NGUYỄN QUANG THUẬN05/10/200013.45Công nghệ thông tin
1295 CKK1757LÊ VĂN THỨC21/01/200013.3Quản trị kinh doanh
1296 CKK1758NGUYỄN THỊ THƯƠNG27/04/200022.9Quản trị kinh doanh
1297 CKK1843NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG03/09/200020.4Quản trị khách sạn
1298 CKK1664NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG12/02/200018.6Kế toán
1299 CKK1453NGUYỄN THỊ HÒAI THƯƠNG30/10/200019.1Quản trị khách sạn
1300 CKK1454TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG13/09/200015Kế toán
1301 CKK0577CAO THỊ HÀ THƯƠNG17/1/199918Quản trị khách sạn
1302 CKK0604PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG15/08/200020.3Quản trị khách sạn
1303 CKK0708ĐỖ THỊ THƯƠNG10/08/199916Kế toán
1304 CKK0709NGUYỄN THỊ HUỲNH THƯƠNG15/7/200025.2Quản trị khách sạn
1305 CKK0496TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG14/1/200021.7Kế toán
1306 CKK0152LÊ THỊ THƯƠNG06/01/200022.1Tiếng Anh
1307 CKK0119LÊ THỊ THƯƠNG6/1/200022Tiếng Anh
1308 CKK0025NGUYỄN HOÀNG HOÀI THƯƠNG12/05/200020.5Kế toán
1309 CKK0251NGUYỄN THỊ THƯƠNG04/08/200019.4Quản trị kinh doanh
1310 CKK0840LÊ THỊ YÊU THƯƠNG22/07/200023Quản trị kinh doanh
1311 CKK0841NGUYỄN THỊ ÁI THƯƠNG10/01/200017.5Quản trị khách sạn
1312 CKK0842NGUYỄN THỊ THƯƠNG02/08/199913.5Kế toán
1313 CKK0843PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG15/08/200019.2Quản trị khách sạn
1314 CKK1122MẠC THỊ THƯƠNG19/04/200018.9Kế toán
1315 CKK1123NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG19/12/200015.5Quản trị khách sạn
1316 CKK1124PHAN THỊ KIM THƯƠNG22/07/200023.4Quản trị khách sạn
1317 CKK1302NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG18/01/200010.75Quản trị khách sạn
1318 CKK1303TẠ THỊ THANH THƯƠNG02/11/200011.6Kế toán
1319 CKK1304VÕ THỊ THƯƠNG5/5/200017.2Kế toán
1320 CKK0536TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG14/01/200021.7Tiếng Anh
1321 CKK0738ĐỖ THỊ HIỀN THƯƠNG13/07/200023.8Quản trị kinh doanh
1322 CKK1305TẠ THỊ THANH THƯƠNV02/11/200011.6Kế toán
1323 CKK1665TRAN THI THANH THUY03/11/200019.4Kế toán
1324 CKK1455PHAN THỊ THUÝ06/02/200020.3Quản trị kinh doanh
1325 CKK1306HỨA THỊ THUÝ30/7/200017.75Quản trị khách sạn
1326 CKK0203HUỲNH THỊ THUÝ01-09-200023.1Kế toán
1327 CKK0283HUỲNH THỊ THUÝ01/09/200022.8Quản trị khách sạn
1328 CKK0108LƯƠNG THỊ NGỌC THUÝ10/7/200017Quản trị khách sạn
1329 CKK0147HUỲNH THỊ THUÝ01/09/200023.1Quản trị khách sạn
1330 CKK0578ĐOÀN THỊ THANH THUÝ25/04/200018.7Kế toán
1331 CKK0653TRẦN THỊ THU THUỶ29/11/200021.2Quản trị khách sạn
1332 CKK0710PHẠM THỊ THUỶ04/12/199918.6Kế toán
1333 CKK0174TRẦN THỊ THUỶ07/10/200022.3Quản trị khách sạn
1334 CKK0183NGUYỄN THỊ THUỶ02/04/200019.6Kế toán
1335 CKK1125VÕ THU THUỶ26/09/200020.7Kế toán
1336 CKK1568TRẦN THI THU THUỶ25/02/200022.3Quản trị khách sạn
1337 CKK1456TRƯƠNG THANH THÚY12/09/200021.6Quản trị kinh doanh
1338 CKK1220PHẠM THỊ THANH THÚY23/08/199914.05Kế toán
1339 CKK0252NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY03/12/200020.8Kế toán
1340 CKK0284NGUYỄN THỊ THÚY15/04/200018.8Kế toán
1341 CKK0605PHAN THỊ THANH THÚY10/02/200020.4Quản trị kinh doanh
1342 CKK0497NGUYỄN THỊ THANH THÚY27/07/200020.7Quản trị khách sạn
1343 CKK0498TRƯƠNG BẢO THÚY08/07/199820.1Tiếng Anh
1344 CKK0531NGUYỄN THỊ BÍCH THÚY01/01/199917.1Tiếng Anh
1345 CKK0366NGUYỄN THỊ THANH THÚY15/10/200018.4Quản trị khách sạn
1346 CKK0367NGUYỄN THỊ THANH THÚY27/7/200020.8Quản trị khách sạn
1347 CKK0606DƯƠNG NGUYỄN THÚY THÙY20/07/200022.3Kế toán
1348 CKK0844NGUYỄN THỊ THANH THÙY18/6/200011.8Công nghệ thông tin
1349 CKK1844ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THÙY25/07/200021Kế toán
1350 CKK1845HÀ THỊ LAN THÙY07/07/200020.6Tiếng Anh
1351 CKK1846TRỊNH THỊ THU THÙY25/9/200016.4Tiếng Anh
1352 CKK1847TRẦN THỊ THỦY12/09/200015.6Tiếng Anh
1353 CKK1759NGUYỄN THỊ THỦY11/10/199917.9Quản trị khách sạn
1354 CKK1666LÂM DƯƠNG THỊ THU THỦY04/03/200017Tiếng Anh
1355 CKK1457CÁI THỊ THỦY08/11/200018Quản trị khách sạn
1356 CKK1458NGUYỄN THỊ THỦY14/10/200013.75Kế toán
1357 CKK1126TRẦN THỊ THANH THỦY20/10/200018.7Quản trị khách sạn
1358 CKK1307NGUYỄN THỊ THANH THỦY17/06/200017.7Kế toán
1359 CKK0739ĐINH THỊ LỆ THỦY09/05/200019.9Kế toán
1360 CKK0711NGUYỄN THỊ THU THỦY07/07/200020.8Tiếng Anh
1361 CKK0712PHẠM THỊ THỦY04/12/199918.6Kế toán
1362 CKK0654NGUYỄN THỊ THU THỦY01/12/200025.1Quản trị khách sạn
1363 CKK0385DƯƠNG THỊ THỦY17/11/200018.3Quản trị kinh doanh
1364 CKK0455ALĂNG THỊ THỦY04/05/200022.3Quản trị khách sạn
1365 CKK0220ĐOÀN HUỲNH THU THỦY22/5/200020.8Quản trị khách sạn
1366 CKK0253LÊ THỊ THU THỦY29/4/200021.9Tiếng Anh
1367 CKK0146NGUYỄN THỊ THỦY02/04/200020.8Quản trị kinh doanh
1368 CKK0104TRẦN THỊ BÍCH THỦY02/03/9819.3Tiếng Anh
1369 CKK0060NGUYỄN THỊ THỦY27-05-200020.5Quản trị khách sạn
1370 CKK0115NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN25/04/2000229Quản trị kinh doanh
1371 CKK0082LÊ NGỌC TIÊN06/05/200020.5Công nghệ thông tin
1372 CKK0310NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN14/2/200019.2Quản trị kinh doanh
1373 CKK0456NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN14/02/200017.9Quản trị kinh doanh
1374 CKK0499ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN12/10/200021.7Kế toán
1375 CKK0500PHAN THỊ CẨM TIÊN12/01/200021.9Dịch vụ pháp lý
1376 CKK0440NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN25/4/200023.5Quản trị kinh doanh
1377 CKK0416HUỲNH THỊ CẨM TIÊN5/10/200022.2Kế toán
1378 CKK0628TRẦN THỊ BÍCH TIÊN30/03/200023.6Quản trị khách sạn
1379 CKK1308VÕ THỊ THỦY TIÊN10/10/200023.3Công nghệ thông tin
1380 CKK1127HỒ NGUYỄN ÁI TIÊN01\08\200020.6Tiếng Anh
1381 CKK0845LÊ TRẦN CÁT TIÊN17/7/200021Tiếng Anh
1382 CKK0846NGUYỄN THỊ QUỲNH TIÊN29/9/200022.6Quản trị khách sạn
1383 CKK0847TRỊNH THỊ THÙY TIÊN06/11/200014.25Quản trị khách sạn
1384 CKK1459PHẠM THỊ THỦY TIÊN15/9/201813.5Quản trị khách sạn
1385 CKK1667NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN07/02/200018.5Quản trị khách sạn
1386 CKK1760TRẦN THỊ THUỶ TIÊN11/10/2000221Kế toán
1387 CKK0983DƯƠNG BÁ TIẾN20/04/200023.8Kế toán
1388 CKK0984NGUYỄN TRẦN NGỌC TIẾN28/02/9921.8Kế toán
1389 CKK0985NGUYỄN XUÂN TIẾN20/08/200020.3Quản trị kinh doanh
1390 CKK0986PHẠM ANH TIẾN21/08/200021.8Quản trị kinh doanh
1391 CKK1221NGUYỄN HỮU TIẾN17/5/200023Quản trị kinh doanh
1392 CKK1222VÕ HUY TIẾN1/6/200018Quản trị kinh doanh
1393 CKK0655HOÀNG VĂN TIẾN12/08/200020.1Quản trị kinh doanh
1394 CKK0311NGUYỄN VĂN TIẾN10/8/200019.4Quản trị kinh doanh
1395 CKK0254LÊ THỊ TIỀN1/9/200022.9Quản trị khách sạn
1396 CKK0255NGUYỄN THỊ TIỀN20/10/200022.6Kế toán
1397 CKK1668NGUYỄN THỊ THANH TIỀN19/12/200019.7Quản trị kinh doanh
1398 CKK0133TRAN THI MINH TIET28/03/200021.5Kế toán
1399 CKK0368TRẦN THỊ MINH TIẾT28/03/200021.5Quản trị khách sạn
1400 CKK1434NGUYỄN THỊ TIẾT19/9/200023.2Quản trị khách sạn
1401 CKK1223TRẦN THỊ TIẾU27/5/200020.5Quản trị khách sạn
1402 CKK1761NGUYỄN THỊ THU TÍN25/09/199912Quản trị kinh doanh
1403 CKK0987PHẠM THỊ TÍNH5/9/200017.3Kế toán
1404 CKK1309LÊ ĐỨC TÌNH10/12/200018.1Quản trị kinh doanh
1405 CKK0581BẠCH THỊ TÌNH07/07/200021.1Tiếng Anh
1406 CKK0303PHAN BÁ TỈNH17/12/200023.3Quản trị khách sạn
1407 CKK0369NGUYỄN TRỌNG TỐ24/12/200020.5Tiếng Anh
1408 CKK1128NGUYỄN THỊ TOÀN13/03/200018.9Công nghệ thông tin
1409 CKK1460NGUYỄN VĂN TOÀN09/01/200020.5Quản trị kinh doanh
1410 CKK1461TRẦN HỮU TOÀN02/01/199920.7Quản trị kinh doanh
1411 CKK1762NGUYỄN THỊ MỸ TRÀ01/05/200017.4Quản trị kinh doanh
1412 CKK1569NGUYỄN THỊ TRÀ12/07/200026.4Quản trị kinh doanh
1413 CKK0005NGUYỄN THỊ MỸ TRÀ01/01/200013.4Quản trị kinh doanh
1414 CKK0071ĐẶNG THỊ THÙY TRÂM19-01-199719.2Tiếng Anh
1415 CKK0053LÊ MAI HUYỀN TRÂM27/12/200020.5Quản trị khách sạn
1416 CKK0054NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM01/01/200020.5Kế toán
1417 CKK0151TRỊNH THỊ BẢO TRÂM14/8/200019.8Quản trị khách sạn
1418 CKK0157ĐOÀN THỊ THU TRÂM23/4/200022.3Quản trị khách sạn
1419 CKK0222NGÔ THỊ NGỌC TRÂM20/6/200025.1Quản trị khách sạn
1420 CKK0214NGUYỄN NGỌC CẨM TRÂM12/12/200021.4Quản trị khách sạn
1421 CKK0370NGUYỄN THỊ TRÂM3/1/200020.8Quản trị khách sạn
1422 CKK0501ĐẶNG THỊ BÍCH TRÂM10/10/200019.1Quản trị khách sạn
1423 CKK0502NGUYỄN THỊ TRÂM03/01/200020.2Quản trị khách sạn
1424 CKK0713TRẦN THỊ NGỌC TRÂM01/01/200021.6Tiếng Anh
1425 CKK1129DƯƠNG THỊ TRÂM02/02/200022.2Quản trị khách sạn
1426 CKK0848NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM04/05/200023.8Tiếng Anh
1427 CKK0988BÙI THỊ KIM TRÂM02/01/200021.6Quản trị kinh doanh
1428 CKK1570TRẦN THỊ PHƯƠNG TRÂM20/11/200019.4Kế toán
1429 CKK1571VÕ YẾN TRÂM26/10/200020.4Kế toán
1430 CKK1763PHẠM NỮ QUỲNH TRÂM13/11/200020.1Quản trị kinh doanh
1431 CKK1462ĐẶNG QUỲNH TRÂM08/10/200020.5Quản trị khách sạn
1432 CKK0989NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂN03/02/200022.8Dịch vụ pháp lý
1433 CKK0714TRẦN TỐ TRÂN05/12/200017.5Kế toán
1434 CKK0656TRẦN TỐ TRÂN05/12/200017.5Tài chính - Ngân hàng
1435 CKK0532ĐÀO THỊ HUYỀN TRÂN12/11/199920.5Tiếng Anh
1436 CKK0371NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN05/06/199918.2Quản trị kinh doanh
1437 CKK0372HUỲNH THỊ THUỲ TRANG02/12/199918.4Quản trị khách sạn
1438 CKK0503NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG20/10/200018Quản trị khách sạn
1439 CKK0504NGUYỄN THÙY TRANG19/09/200020.5Kế toán
1440 CKK0715LÊ NGỌC THANH TRANG30/08/200017.7Quản trị khách sạn
1441 CKK0716TRẦN THẢO TRANG23/11/200017.6Quản trị khách sạn
1442 CKK0607PHẠM THỊ NHƯ TRANG26/06/200023Quản trị khách sạn
1443 CKK0256NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG20/10/200018Quản trị khách sạn
1444 CKK0285ĐẶNG THỤC TRANG23/12/200018.7Quản trị khách sạn
1445 CKK0286PHÙNG THỊ TRANG16/10/200024.5Kế toán
1446 CKK0335NGUYỄN THỊ TRANG25/07/199921.9Tiếng Anh
1447 CKK0055PHAN THỊ THÙY TRANG26/11/200018.4Quản trị kinh doanh
1448 CKK0069NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG10/05/200018Tiếng Anh
1449 CKK0063LÊ THỊ HUYỀN TRANG05/01/199924.2Tiếng Anh
1450 CKK0014MAI THỊ THU TRANG21/6/199923.9Kế toán
1451 CKK0021ĐỖ THỊ TRANG21/04/200020.5Quản trị kinh doanh
1452 CKK0032PHẠM THỊ THU TRANG26/07/200020.5Quản trị kinh doanh
1453 CKK0990ĐẶNG THỊ THU TRANG01/12/200022.8Công nghệ thông tin
1454 CKK0991HUỲNH THỊ THÙY TRANG02/06/200020.3Quản trị khách sạn
1455 CKK0992HUỲNH THỊ THÙY TRANG02/06/200020.3Quản trị khách sạn
1456 CKK0993LÂM THỊ THANH TRANG08/09/200021.6Quản trị khách sạn
1457 CKK0994LÊ THỊ TRANG21/11/200019.8Kế toán
1458 CKK0995NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG20/10/200024.8Quản trị khách sạn
1459 CKK0996NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG05/09/200017.9Kế toán
1460 CKK0997NGUYỄN THỊ THÙY TRANG13/04/200019Kế toán
1461 CKK0998PHẠM THỊ TRANG18/10/200018.8Quản trị khách sạn
1462 CKK0849HỒ NGUYỄN HUYỀN TRANG20/5/200020.6Quản trị khách sạn
1463 CKK0850LƯU THỊ HUYỀN TRANG25/05/200013.85Tài chính - Ngân hàng
1464 CKK0851NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG29/5/200014.8Kế toán
1465 CKK0852NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG05/09/200017.9Kế toán
1466 CKK0853PHAN NGUYỄN HUYỀN TRANG20|08|200015Quản trị khách sạn
1467 CKK0854VĂN THỊ THU TRANG19/02/200021.8Quản trị khách sạn
1468 CKK0855VŨ THỊ QUỲNH TRANG12/2/200017.4Quản trị khách sạn
1469 CKK1130HỒ THỊ THUỲ TRANG06/03/200011.15Quản trị khách sạn
1470 CKK1131HOÀNG THU TRANG14/04/200022.3Quản trị kinh doanh
1471 CKK1311BÙI THỊ HUYỀN TRANG28/09/200025.3Quản trị kinh doanh
1472 CKK1312NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG15/10/200017.25Quản trị khách sạn
1473 CKK1313NGUYỄN THỊ THU TRANG04/05/200020.5Quản trị khách sạn
1474 CKK1314TRẦN THỊ THU TRANG02/07/200024Quản trị khách sạn
1475 CKK1224NGUYỄN THỊ MAI TRANG08/02/200021.8Dịch vụ pháp lý
1476 CKK1225NGUYỄN THỊ THANH TRANG11/10/200011.15Kế toán
1477 CKK1226NGUYỄN THỊ THANH TRANG11/10/200011.15Tiếng Anh
1478 CKK1227NGUYỄN THỊ THÙY TRANG06/03/200020.5Quản trị khách sạn
1479 CKK0740PHAN THÙY HOÀI TRANG17/9/200021.8Quản trị khách sạn
1480 CKK0741TRẦN THỊ TRANG5/9/200019.1Quản trị khách sạn
1481 CKK1463HOÀNG THỊ HOÀI TRANG23/04/200020.9Kế toán
1482 CKK1464NGUYỄN THỊ THU TRANG26/12/200017.85Kế toán
1483 CKK1465PHẠM THỊ THÙY TRANG6/1/200018.4Quản trị kinh doanh
1484 CKK1466TRỊNH THỊ HÀ TRANG23/4/200020.5Tiếng Anh
1485 CKK1467VÕ NGUYỄN THÙY TRANG13/1/200022.5Quản trị kinh doanh
1486 CKK1468VÕ THỊ QUỲNH TRANG13/9/200011.6Kế toán
1487 CKK1764ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG21/05/200021.6Kế toán
1488 CKK1766NGÔ THỊ KIỀU TRANG13/4/199820.8Quản trị khách sạn
1489 CKK1767NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG12/01/200017.6Quản trị kinh doanh
1490 CKK1768NGUYỄN THỊ KIM TRANG22/09/200019.8Quản trị khách sạn
1491 CKK1769NGUYỄN THỊ THU TRANG29/07/200022.3Quản trị khách sạn
1492 CKK1770NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG11/12/200019.1Tiếng Anh
1493 CKK1848PHẠM THỊ QUỲNH TRANG19/02/2000262Kế toán
1494 CKK1849VĂN THỊ MỸ TRANG26/10/200015.8Kế toán
1495 CKK1572LÊ THỊ THUỲ TRANG24/06/200020.8Quản trị khách sạn
1496 CKK1573MAI TRẦN HUYỀN TRANG25/6/200022.3Quản trị kinh doanh
1497 CKK1574NGUYỄN THỊ TRANG7/4/200021Quản trị khách sạn
1498 CKK1669ĐOÀN HUYỀN TRANG05/03/200016.9Quản trị khách sạn
1499 CKK1670NGUYỄN THỊ THÙY TRANG26/04/200017.3Quản trị kinh doanh
1500 CKK1133NGUYỄN TRÍ8|8|200019.2Quản trị kinh doanh
1501 CKK1850KSOR H TRIÊM05/06/199813.3Tiếng Anh
1502 CKK1671THẠCH NGỌC XUÂN TRIỆU05/01/200015.1Quản trị khách sạn
1503 CKK0144LƯƠNG THỊ THU TRING2/1/200021.7Quản trị khách sạn
1504 CKK0287LÊ THỊ KIÊM TRINH07/01/200018.1Quản trị khách sạn
1505 CKK0223DƯƠNG THỊ MỸ TRINH12/08/200020.8Quản trị khách sạn
1506 CKK0168VŨ TUYẾT TRINH8/11/200023.3Kế toán
1507 CKK0608PHAN DIỆU NGỌC TRINH02/12/200022.2Quản trị khách sạn
1508 CKK0657LÊ THỊ HỒNG TRINH05/11/200025.9Tiếng Anh
1509 CKK0505VŨ TUYẾT TRINH08/11/200021.4Kế toán
1510 CKK0418DƯƠNG THỊ TRINH09/10/1997274Quản trị kinh doanh
1511 CKK0419PHAN DIỆU NGỌC TRINH02/12/200022.2Quản trị khách sạn
1512 CKK1134PHAN THỊ NGỌC TRINH5/9/200022.2Tiếng Anh
1513 CKK0856NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH16/11/200021.5Kế toán
1514 CKK0857NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH18/11/200020.1Kế toán
1515 CKK1000PHAN THỊ NGỌC TRINH21/06/200020.1Quản trị khách sạn
1516 CKK0742CAO NGỌC PHƯƠNG TRINH28/05/200020.5Kế toán
1517 CKK1672NGUYỄN THỊ LỆ TRINH19/08/200016.75Quản trị kinh doanh
1518 CKK1673NGUYỄN THỊ TRINH29/4/200018.7Quản trị khách sạn
1519 CKK1575PHẠM THỊ TUYẾT TRINH30/04/200020.5Quản trị kinh doanh
1520 CKK1576TRẦN THỊ TRINH02/07/200019.5Kế toán
1521 CKK1851NGUYỄN HUỲNH HOA TRINH08/08/200020.6Quản trị kinh doanh
1522 CKK1771NGUYỄN THỊ TRINH04/06/200011.5Quản trị khách sạn
1523 CKK1469NGUYỄN LÊ NGỌC TRINH05/07/200021.3Quản trị kinh doanh
1524 CKK1470VÕ THỊ KIỀU TRINH04/01/200020.5Quản trị khách sạn
1525 CKK1471TRẦN DANH TRỌNG06/07/200016.75Kế toán
1526 CKK1472NGUYỄN THỊ ÁNH TRÚC02/09/200018.1Quản trị khách sạn
1527 CKK1473LÊ QUANG TRUNG25/11/200019.2Quản trị kinh doanh
1528 CKK1474NGUYỄN ĐĂNG THÀNH TRUNG01/12/200022.5#N/A
1529 CKK1475VĂN TRUNG26/8/199912.25Công nghệ thông tin
1530 CKK1772NGÔ VĂN TRUNG08/08/200018.4Công nghệ thông tin
1531 CKK0386VÕ NGỌC TRUNG1/6/199920.7Quản trị khách sạn
1532 CKK0658NGUYỄN VĂN TRUNG18/08/200020.7Tiếng Anh
1533 CKK0120HỒ HOÀNG TRUNG21/05/200017Quản trị khách sạn
1534 CKK0126NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG14/07/200022.2Quản trị khách sạn
1535 CKK0458BÙI SƠN TRƯỜNG07/07/200015Quản trị kinh doanh
1536 CKK1228HỒ XUÂN TRƯỜNG29/10/200013.9Quản trị kinh doanh
1537 CKK1852HUỲNH TẤN TRƯỜNG20/4/200020.1Tài chính - Ngân hàng
1538 CKK0506NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN04/06/200021Kế toán
1539 CKK0141TRẦN DUY THANH TRUYỀN11/05/200022.8Kế toán
1540 CKK0293LÊ THỊ CẨM TÚ21/09/200022.5Kế toán
1541 CKK0305LÊ ANH TÚ05/02/200022.2Công nghệ thông tin
1542 CKK0459PHAN THỊ THANH TÚ08/01/200019.3Kế toán
1543 CKK0717HOÀNG THỊ CẨM TÚ27/07/200017.9Kế toán
1544 CKK1001LẠI NGUYỄN MINH TÚ18/07/200014.5Quản trị kinh doanh
1545 CKK0858VÕ THỊ CẨM TÚ28/08/200023.9Kế toán
1546 CKK1577ĐỖ TẤN TÚ01/01/200013.45Quản trị kinh doanh
1547 CKK1578TÔ THỊ TÚ16/3/200020.5Quản trị khách sạn
1548 CKK0257NGUYỄN VĂN TỨ26/03/200019.9Công nghệ thông tin
1549 CKK0307TRƯƠNG TRẦN NGỌC TUẤN13/10/199919.7Công nghệ thông tin
1550 CKK0336NGÔ ANH TUẤN16/12/199620.6Quản trị kinh doanh
1551 CKK0859NGUYỄN ANH TUẤN24/11/200012.4Quản trị khách sạn
1552 CKK1229NGUYỄN VĂN THANH TUẤN9/4/20009.45Quản trị kinh doanh
1553 CKK1773LÊ VĂN TUẤN14/11/199921.7Quản trị kinh doanh
1554 CKK1135NGUYỄN THỊ KIM TUỆ1/10/200016.25Tiếng Anh
1555 CKK1002NGUYỄN THỊ KIM TUỆ01/10/200016.25Tiếng Anh
1556 CKK1774TRƯƠNG THANH TÙNG8/8/200011.25Kế toán
1557 CKK1775VƯƠNG THANH TÙNG03/09/199920.6Công nghệ thông tin
1558 CKK1776VƯƠNG THANHH TÙNG03/09/199920.6Công nghệ thông tin
1559 CKK1476HỒ NGUYỄN THANH TÙNG15/05/200013.65Quản trị kinh doanh
1560 CKK0292VĂN THỊ TƯƠI01/04/199920.5Quản trị khách sạn
1561 CKK0288VĂN THỊ TƯƠI01/04/199918Quản trị khách sạn
1562 CKK1777LÊ THỊ TƯỜNG07/06/200013.8Kế toán
1563 CKK0117NGUYỄN MỸ TUYÊN21/5/200017Tiếng Anh
1564 CKK0204PHẠM THỊ TUYẾN16/01/199318.1Kế toán
1565 CKK1003ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN29/11/200019.1Kế toán
1566 CKK1136ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN29/11/200019.1Kế toán
1567 CKK1778NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN20/04/200022.8Quản trị kinh doanh
1568 CKK1780TRẦN THỊ THANH TUYỀN04/04/200020.2Kế toán
1569 CKK1781VÕ THỊ THANH TUYỀN29/10/200021.7Quản trị khách sạn
1570 CKK1853NGUYỄN VĂN TUYỂN22/5/200016.8Công nghệ thông tin
1571 CKK1674TRẦN THỊ TUYẾT01/01/200018.2Quản trị khách sạn
1572 CKK1477VÕ THỊ ÁNH TUYẾT13/02/200023.5Quản trị khách sạn
1573 CKK1004ĐẦU THỊ ÁNH TUYẾT10/10/200014Kế toán
1574 CKK1005LÝ THỊ TUYẾT1/1/200021.6Quản trị khách sạn
1575 CKK0289ĐẶNG ÁNH TUYẾT4/8/200025.1Kế toán
1576 CKK0337PHAN THỊ ÁNH TUYẾT9/6/199917.4Quản trị kinh doanh
1577 CKK0660LÝ THỊ TUYẾT1/1/200021.6Quản trị khách sạn
1578 CKK0420CÁP THỊ TUYẾT12/09/200018.3Quản trị khách sạn
1579 CKK0421TRẦN THỊ TY6-12-200020.6Quản trị khách sạn
1580 CKK0338TRẦN THỊ TY06-12-200019.2Quản trị khách sạn
1581 CKK0661NGUYỄN THỊ HƯƠNG ÚY10/04/200020.9Quản trị kinh doanh
1582 CKK0662HOÀNG THỊ TỐ UYÊN09:09/200021.5Quản trị kinh doanh
1583 CKK0422NGUYỄN THẢO TỐ UYÊN05/10/200021.4Tiếng Anh
1584 CKK0423NGUYỄN THỊ DIỆU UYÊN10/8/200018.9Quản trị khách sạn
1585 CKK0387NGUYỄN THẢO TỐ UYÊN05/10/200022.1Tiếng Anh
1586 CKK0374NGUYỄN THỊ UYÊN20/6/200019Quản trị khách sạn
1587 CKK0533LÊ THỊ THU UYÊN07/10/200019.2Tiếng Anh
1588 CKK0507NGUYỄN THỊ THU UYÊN02/01/200022.4Tiếng Anh
1589 CKK0297ĐINH MỸ UYÊN20/02/2000190Kế toán
1590 CKK0205ĐẶNG THỊ MỸ UYÊN19/03/200018.4Quản trị khách sạn
1591 CKK0206NGUYỄN THỊ KIM UYÊN25/10/200018.1Quản trị khách sạn
1592 CKK1006NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN05/08/200023.9Tiếng Anh
1593 CKK1007PHAN THỊ THU UYÊN16_05_200020.1Kế toán
1594 CKK1137LÊ PHƯƠNG UYÊN19/10/199819.2Kế toán
1595 CKK0860MAI THỊ MỸ UYÊN16/7/200019.3Tiếng Anh
1596 CKK1230LÊ THỊ NHƯ UYÊN16\11\200020.3Công nghệ thông tin
1597 CKK1315ĐINH THỊ QUỲNH UYÊN17/6/200015.34Tiếng Anh
1598 CKK0743ĐINH THỊ PHƯƠNG UYÊN17/07/200019.7Kế toán
1599 CKK0744TRẦN THỊ UYÊN21/12/200024.8Tiếng Anh
1600 CKK1478NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN23/04/200020.4Tiếng Anh
1601 CKK1479NGUYỄN THỊ THU UYÊN04/01/200017.25Quản trị khách sạn
1602 CKK1675TRẦN THỊ THU UYÊN04/10/199919.7Tiếng Anh
1603 CKK1854TRẦN THỊ ÚT UYÊN20/05/200018.6Quản trị khách sạn
1604 CKK1782ĐẶNG THỊ MỸ VÂN13/03/200022.2Quản trị khách sạn
1605 CKK1783NGUYỄN TƯỜNG VÂN14/08/200021Quản trị khách sạn
1606 CKK1676PHAN HẰNG VÂN05/03/200019.6Kế toán
1607 CKK0861HOÀNG THỊ HỒNG VÂN19/12/200021.9Quản trị kinh doanh
1608 CKK1138NGUYỄN THỊ THU VÂN01/01/200022.5Quản trị kinh doanh
1609 CKK1139NGUYỄN THỊ VÂN27/1/20017.4Quản trị khách sạn
1610 CKK1008LÊ THỊ THANH VÂN29/09/200014.4Quản trị khách sạn
1611 CKK1009VÕ THỊ HỒNG VÂN02/10/200020.5Quản trị kinh doanh
1612 CKK0508TRƯƠNG THỊ VÂN27/10/200022.8Quản trị khách sạn
1613 CKK0719HOÀNG THỊ CẨM VÂN21/3/200025Kế toán
1614 CKK0720NGUYÊN THỊ CẨM VÂN07/05/200019Quản trị khách sạn
1615 CKK0582NGUYỄN THỊ CẨM VÂN07/05/200019.6Quản trị khách sạn
1616 CKK1855ĐINH THỊ VÀNG9/10/200020.5Dịch vụ pháp lý
1617 CKK1856NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI12/08/200018.25Quản trị khách sạn
1618 CKK1857PHAN THỊ TƯỜNG VI14/09/200017.1Quản trị kinh doanh
1619 CKK1677LÊ THỊ TƯỜNG VI16/7/200018.5Quản trị kinh doanh
1620 CKK1678NGUYỄN TƯỜNG VI25/12/200024.5Tài chính - Ngân hàng
1621 CKK1480CAO LÊ PHƯƠNG VI21/02/200015.4Kế toán
1622 CKK0663LÊ THỊ TƯỜNG VI12/02/200022.3Kế toán
1623 CKK0207VÕ THỊ HIÊỦ VI14/06/200022.6Quản trị kinh doanh
1624 CKK0113NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI27/09/200019.4Quản trị khách sạn
1625 CKK0085PHẠM THỊ TƯỜNG VI24_10_199918.2Kế toán
1626 CKK0091LÊ THỊ TƯỜNG VI12/2/200022.4Kế toán
1627 CKK0015TRẦN THỊ TƯỜNG VI24/11/200020.5Quản trị khách sạn
1628 CKK0077LÊ THỊ TƯỜNG VI12/02/200022.4Kế toán
1629 CKK1140LÊ THỊ THUỲ VI22/09/200018.1Kế toán
1630 CKK0745NGUYỄN MAI TRÚC VI21/05/200021.5Quản trị kinh doanh
1631 CKK1316LẠI THỊ TƯỜNG VI14/7/200022.7Quản trị kinh doanh
1632 CKK1231LÊ THỊ BÍCH VI20/10/200019Quản trị khách sạn
1633 CKK123221/10/200023.1Quản trị kinh doanh
1634 CKK1317NGUYỄN THỊ HỒNG VIÊN18/05/200016.05Quản trị khách sạn
1635 CKK0339NGUYỄN THỊ TƯỜNG VIÊN10/08/200021.4Quản trị khách sạn
1636 CKK1481NGUYỄN THỊ VIÊN10/05/200021.2Tiếng Anh
1637 CKK1784ĐÀM THỊ VIÊN27/2/200020.5Quản trị kinh doanh
1638 CKK1785PHAN VĂN VIÊN23/01/200016.25Quản trị khách sạn
1639 CKK0862ĐỖ THỊ VIỆT02/09/200018.5Quản trị kinh doanh
1640 CKK1141ĐOÀN VĂN VIỆT08/09/200016.6Quản trị khách sạn
1641 CKK1010HUỲNH THỊ VIỆT18/02/200019.9Quản trị khách sạn
1642 CKK0340TRẦN THỊ VIỆT24/11/200024.5Tiếng Anh
1643 CKK0290TRẦN THỊ VIỆT24/11/200024.5Tiếng Anh
1644 CKK0375NGUYỄN THỊ AN VIỆT29/12/199824.7Tiếng Anh
1645 CKK1858NGUYỄN QUỐC VIỆT10/01/200017.2Quản trị kinh doanh
1646 CKK1786ĐINH THẾ VINH11/02/200020.5Kế toán
1647 CKK1482TRẦN NHẬT VINH15/09/20021.7Công nghệ thông tin
1648 CKK0163LÊ VĂN VĨNH19/04/200018.8Công nghệ thông tin
1649 CKK0302BÙI ĐÌNH VŨ113200022.1Quản trị kinh doanh
1650 CKK0023PHẠM QUỐC VŨ26/04/200020.5Quản trị kinh doanh
1651 CKK0424NGUYỄN THỊ THÙY VUI15/8/200021.5Quản trị khách sạn
1652 CKK0509HOÀNG THỊ VUI09/07/199920.5Quản trị kinh doanh
1653 CKK1787ĐINH THỊ VUI17/07/200023.5Quản trị kinh doanh
1654 CKK1679NGUYỄN VƯƠNG04/09/200014.5Quản trị khách sạn
1655 CKK1483NGUYỄN QUỐC VƯƠNG20/9/200017.7Kế toán
1656 CKK1484LÊ NGUYỄN TRƯỜNG VY18/8/200019.1Tài chính - Ngân hàng
1657 CKK1485TRẦN THỊ YẾN VY15/08/200018.7Kế toán
1658 CKK1680ĐỖ THỊ TRÚC VY13/01/200018Quản trị khách sạn
1659 CKK1681VÕ KHẢ VY24/01/199915.3Quản trị khách sạn
1660 CKK1579PHẠM TỐ VY15-09-200019.9Quản trị kinh doanh
1661 CKK1580THÂN THỊ HOÀNG VY26/2/200018.5Quản trị kinh doanh
1662 CKK1859PHẠM KHÁNH VY03/12/200017.2Quản trị khách sạn
1663 CKK0510PHẠM THỊ VY08/11/200022Quản trị kinh doanh
1664 CKK0511PHAN THỊ THÚY VY24/11/200019.7Quản trị kinh doanh
1665 CKK0460LÊ THỊ VY20/07/200022.2Quản trị khách sạn
1666 CKK0461NGUYỄN THỊ KIỀU VY04/08/200015Quản trị kinh doanh
1667 CKK0425NGUYỄN TƯỜNG VY15/09/200019.8Quản trị kinh doanh
1668 CKK0665ĐẶNG HẢI VY17/11/200020.4Quản trị khách sạn
1669 CKK0721NGUYỄN NỮ THÁI VY14/06/200024.1Quản trị kinh doanh
1670 CKK0048PHẠM THỊ MỸ VY04/10/200020.5Quản trị khách sạn
1671 CKK0341NGUYỄN TƯỜNG VY15/09/200019.5Quản trị kinh doanh
1672 CKK0176NGUYỄN THỊ ÁI VY10/03/200019.8Quản trị khách sạn
1673 CKK0258NGUYỄN THỊ VY23/06/200020.1Quản trị khách sạn
1674 CKK0259TIÊU BẢO VY25/11/200022.9Quản trị khách sạn
1675 CKK1011NGUYỄN THỊ KHÁNH VY02/09/200020.4Kế toán
1676 CKK1012NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY25/02/200019.3Kế toán
1677 CKK1013NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY02/10/200020.2Quản trị khách sạn
1678 CKK1014NGUYỄN VĂN LỆ VY18/08/200021.8Quản trị khách sạn
1679 CKK1142NGUYỄN PHẠM THÚY VY23/3/200019.2Quản trị kinh doanh
1680 CKK0863NGUYỄN TƯỜNG VY15/09/200019.5Quản trị khách sạn
1681 CKK0864PHẠM THỊ TƯỜNG VY06/02/200017.9Quản trị khách sạn
1682 CKK0865PHAN THỊ THÚY VY24/11/200019.8Quản trị khách sạn
1683 CKK1318NGUYỄN LÊ VY18/06/199921.7Kế toán
1684 CKK1319NGUYỄN TRIỆU VY30/1/200014.5Quản trị kinh doanh
1685 CKK1233NGUYỄN THI HÀ VY20/6/200019.6Quản trị khách sạn
1686 CKK1234NGUYỄN THỊ HÀ VY20/6/200019.6Quản trị khách sạn
1687 CKK0746NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY02/08/200022.1Kế toán
1688 CKK0722NGUYỄN THỊ XINH11/5/2000233Kế toán
1689 CKK0631PHẠM THỊ XINH17/9/200020.1Kế toán
1690 CKK1143NGUYEN THI XOAT10/4/199920.9Kế toán
1691 CKK0866HOÀNG THỊ XUÂN17/2/200024.3Kế toán
1692 CKK1320TRẦN THỊ THANH XUÂN19/4/200020.8Quản trị kinh doanh
1693 CKK1682NGUYỄN THỊ XUÂN19/2/199923.6Quản trị kinh doanh
1694 CKK0668Y XUING1/11/200020.9Tiếng Anh
1695 CKK1144PH?M TH? TH� Y28/2/200022.2Kế toán
1696 CKK1145TRẦN THỊ NHƯ Ý05/11/200012.2Quản trị khách sạn
1697 CKK1146TRẦN THỊ NHƯ Ý05/11/200013.2Quản trị khách sạn
1698 CKK1147TRƯƠNG THỊ DƯƠNG KIM Ý18/04/200022.8Tài chính - Ngân hàng
1699 CKK1148TRƯƠNG THỊ DƯƠNG KIM Ý18/04/200020.8Tài chính - Ngân hàng
1700 CKK0867TRƯƠNG THỊ DƯƠNG KIM Ý18/04/200022.8Tài chính - Ngân hàng
1701 CKK1235NGUYỄN THỊ NHƯ Ý19/05/200022.5Kế toán
1702 CKK0632TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý21/10/199920.9Quản trị kinh doanh
1703 CKK0056NGUYỄN THỊ NHƯ Ý09/07/200020.5Quản trị khách sạn
1704 CKK0066TRƯƠNG THI DƯƠNG KIM Ý18/04/200020.5Quản trị kinh doanh
1705 CKK1581HUỲNH THỊ NHƯ Ý14/3/200015.5Quản trị kinh doanh
1706 CKK1486HUỲNH THỊ NHƯ Ý10/3/200017Quản trị khách sạn
1707 CKK1487NGUYỄN THỊ NHƯ Ý29/03/200014.57Quản trị kinh doanh
1708 CKK1015H - NINH BUÔN YĂ01/01/200020.2Quản trị khách sạn
1709 CKK1149NGUYỄN THỊ YÊN26/02/200020.7Quản trị kinh doanh
1710 CKK1150HỒ THỊ HOÀNG YẾN21/11/200018.8Quản trị kinh doanh
1711 CKK1151LÊ THỊ HẢI YẾN02/01/199919.6Kế toán
1712 CKK1016LÊ THỊ HẢI YẾN17/07/200020.5Quản trị khách sạn
1713 CKK1321TRẦN THỊ HẢI YẾN25/10/200023Kế toán
1714 CKK0747HỒ THI HẢI YẾN10/06/200023.1Quản trị kinh doanh
1715 CKK0027NGUYỄN THỊ YẾN20/12/199918.6Kế toán
1716 CKK0669TRƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN04/04/200022.7Quản trị khách sạn
1717 CKK0724TRẦN THUẬN YẾN01/04/200020.5Công nghệ thông tin
1718 CKK0389HỒ THỊ HOÀNG YẾN01/01/20018.2Tiếng Anh
1719 CKK0376ĐÀO THỊ KIM YẾN02/11/200020.5Quản trị khách sạn
1720 CKK0534NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN29/4/200026.3Tiếng Anh
1721 CKK1582HỨA HẢI YẾN06/11/200014.9Quản trị kinh doanh
1722 CKK1860NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN01/03/200021.1Quản trị kinh doanh
1723 CKK1789LÊ THỊ HẢI YẾN04/11/200019.9Kế toán