TƯ VÂN TUYỂN SINH
ĐƯỜNG ĐI

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

(Thí sinh nhập thông tin: Họ và tên hoặc Số báo danh hoặc Ngày sinh)
(Số báo danh CKKxxxx do nhà Trường tạo ra khi Thí sinh đăng ký)
#SỐ BÁO DANHHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHTổng điểmNGÀNH XÉT TUYẾN
1 CKK2347ARÂL THỊ A21/12/200011.85Kế toán
2 CKK1583NGUYỄN THỊ THU ÁI21/9/200022.4Quản trị kinh doanh
3 CKK0044BÙI THỊ NHÂN ÁI29/01/200020.5Quản trị khách sạn
4 CKK0868NGUYỄN THỊ THÚY ÁI20/5/200018.6Công nghệ thông tin
5 CKK1322DƯƠNG THỊ DIỆU ÁI03/08/200014.05Quản trị khách sạn
6 CKK2473KSOR SIU ALIN04/03/200014.75Quản trị khách sạn
7 CKK2348NGUYỄN THỊ QUỲNH AN20/11/198518.7Tiếng Anh
8 CKK2601NGUYỄN THỊ KIỀU AN20/12/200015.3Tiếng Anh
9 CKK1683NGUYỄN VĂN AN16/6/200018.9Quản trị khách sạn
10 CKK1790HỒ SỸ AN16/02/200010.5Quản trị khách sạn
11 CKK1791TRẦN TRẦN KHÁNH AN01/11/200020.5Tiếng Anh
12 CKK1861ĐINH THỊ AN27/02/200020.9Kế toán
13 CKK1915BÙI THỊ QUỲNH AN31/08/200017.55Quản trị kinh doanh
14 CKK2033TRẦN TÚ AN08/12/200011.8Quản trị kinh doanh
15 CKK1323ĐẬU THỊ AN25/09/200024.3Quản trị khách sạn
16 CKK1236LÊ THỊ AN20-02/200021.3Tài chính - Ngân hàng
17 CKK1017NGUYỄN TRẦN ĐÔNG AN01/05/200018.1Quản trị khách sạn
18 CKK0130BÙI THỊ THIÊN AN18/09/200022.1Quản trị kinh doanh
19 CKK1018NGUYỄN TƯỜNG ÂN22/06/200022.6Tiếng Anh
20 CKK0748ĐẶNG HUỲNH HỒNG ÂN19/11/200014.35Quản trị khách sạn
21 CKK2450NGUYỄN HÀ THIÊN ÂN07/11/200020.4Kế toán
22 CKK2404VÕ HOÀNG ANH01/10/200020.5Tài chính - Ngân hàng
23 CKK2499HỒ THỊ PHƯƠNG ANH15/01/200020Công nghệ thông tin
24 CKK2508NGUYỄN THỊ LAN ANH04/07/200019.5Quản trị kinh doanh
25 CKK2526NGUYỄN THỊ LAN ANH13/04/200025.1Quản trị khách sạn
26 CKK2378TRẦN THỊ MAI ANH11/8/200017.7Tiếng Anh
27 CKK2232HUỲNH THỊ TUYẾT ANH02/01/200020.5Quản trị kinh doanh
28 CKK2544CAO THỊ KIM ANH12/09/200025.5Tiếng Anh
29 CKK2612ĐOÀN THỊ LAN ANH06/04/200017.1Tiếng Anh
30 CKK2623HOÀNG THỊ VÂN ANH22/04/200014.4Kế toán
31 CKK2750CHU THỊ HOÀI ANH01/09/200022.8Kế toán
32 CKK2760ĐƯỜNG THỊ QUỲNH ANH24/05/199922.3Quản trị khách sạn
33 CKK2149LÊ HOÀNG ANH29/03/199918.9Tiếng Anh
34 CKK2082PHẠM NGUYỄN KIM ANH14/8/200019.8Quản trị kinh doanh
35 CKK2083PHẠM THỊ ANH00/01/19009.5Quản trị khách sạn
36 CKK1916NGUYỄN THỊ TRÚC ANH25/12/200020.2Quản trị kinh doanh
37 CKK1792BÙI THỊ TRÂM ANH18/3/200018.6Quản trị kinh doanh
38 CKK1584NGUYỄN MAI NGỌC ANH18/3/200018.6Quản trị khách sạn
39 CKK1488CAO TUẤN ANH19/7/200018.9Công nghệ thông tin
40 CKK1489NGUYỄN THỊ VÂN ANH23/07/200023.3Kế toán
41 CKK1490THÂN THỊ KIM ANH03/07/200023.8Kế toán
42 CKK1491TRẦN QUỲNH PHƯƠNG ANH24/418.5Kế toán
43 CKK1324LÊ THỊ HOÀNG ANH12/01/200021.8Kế toán
44 CKK1325LÊ THỊ NGỌC ANH09/05/200015.8Quản trị khách sạn
45 CKK1326NGUYỄN THỊ LAN ANH11/11/200015.7Quản trị kinh doanh
46 CKK1327NGUYỄN THỊ TÙNG ANH04/10/200025.3Kế toán
47 CKK1237LÊ MINH ANH28/10/200018.6Quản trị khách sạn
48 CKK1238LÊ THỊ KIM ANH19/02/199919.5Quản trị kinh doanh
49 CKK1239LÊ THỊ NGỌC ANH26/03/200017.5Quản trị kinh doanh
50 CKK1240LƯU TUYẾT ANH15/06/200017.4Quản trị kinh doanh
51 CKK1019ĐINH THỊ MINH ANH17/11/200020.6Quản trị kinh doanh
52 CKK1021MAI THỊ NGỌC ANH20/10/200019.3Quản trị kinh doanh
53 CKK1022NGUYỄN QUỲNH ANH16/08/2000226Kế toán
54 CKK0869LÊ HOÀNG ANH30/11/200012.6Quản trị kinh doanh
55 CKK0870PHAN THỊ LAN ANH02/05/200022.2Kế toán
56 CKK0041TRẦN ĐỨC ANH14/02/200020.5Quản trị khách sạn
57 CKK0009LÊ ĐOÀN LAN ANH27/09/200020.5Kế toán
58 CKK0030ĐỒNG KHẮC ANH28/09/200020.5Quản trị khách sạn
59 CKK0035LÊ THỊ KỲ ANH08/07/200020.5Quản trị kinh doanh
60 CKK0171MAI VĂN TUẤN ANH01/01/200017.1Quản trị kinh doanh
61 CKK0232NGUYỄN HUYỀN ANH22/02/199622.8Tiếng Anh
62 CKK0296LƯƠNG PHI ANH01/02/199518.4Quản trị khách sạn
63 CKK0322BÙI ĐỨC HÙNG ANH02/07/199617.8Quản trị kinh doanh
64 CKK0342LÊ ĐOÀN LAN ANH27/9/200020.5Kế toán
65 CKK0343NGÔ THỊ KIM ANH14/04/200018.3Kế toán
66 CKK0391VÕ THỊ KIỀU ANH20/10/199722Dịch vụ pháp lý
67 CKK0442TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH25/12/200024Kế toán
68 CKK0538NGUYỄN THỊ LAN ANH20/01/200022.8Quản trị kinh doanh
69 CKK0539TRẦN THỊ LAN ANH28/12/20007Kế toán
70 CKK0609LÊ THỊ TRÂM ANH12/10/200021.9Quản trị khách sạn
71 CKK0585ĐẶNG THỊ ÁNH17/12/200025.3Kế toán
72 CKK0540NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH14/07/200022.8Quản trị khách sạn
73 CKK0541VŨ NGỌC ÁNH04/06/200022.9Công nghệ thông tin
74 CKK0670ĐOÀN THỊ MỸ ÁNH5/9/200022.5Kế toán
75 CKK0671VÕ THỊ NGỌC ÁNH15/3/200021.6Tài chính - Ngân hàng
76 CKK0463VÕ THỊ NGỌC ÁNH15/02/200021.6Quản trị khách sạn
77 CKK0229ĐỖ LƯƠNG NGỌC ÁNH01/05/200023.6Tiếng Anh
78 CKK0871ĐOÀN THỊ MỸ ÁNH05/09/200022.5Kế toán
79 CKK1023DƯƠNG HỒNG ÁNH01/06/200020.1Quản trị kinh doanh
80 CKK1024PHAN THỊ ÁNH16/11/200018.2Quản trị kinh doanh
81 CKK1241HÀ THỊ NGỌC ÁNH01/02/200020.1Quản trị khách sạn
82 CKK1242LÊ THỊ KIM ÁNH23.9.200018.7Kế toán
83 CKK0749DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH10/10/200013.33Quản trị khách sạn
84 CKK0750NGUYỄN THỊ ÁNH18/9/200019.3Quản trị khách sạn
85 CKK0725TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH27/5/200019.6Kế toán
86 CKK2751NGUYỄN THỊ ÁNH15/02/200024.1Quản trị khách sạn
87 CKK2202NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH19/06/199915.25Quản trị kinh doanh
88 CKK2203TRƯƠNG NGỌC ÁNH20/6/200014.35Kế toán
89 CKK2478NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH26/02/200019.7Tiếng Anh
90 CKK0872NGUYỄN XUÂN BẮC22/07/200017Quản trị khách sạn
91 CKK2699H ĐRAH Ê BAN4/3/199911.75Quản trị kinh doanh
92 CKK1793NGUYỄN THỊ BĂNG BĂNG08/07/200021.6Tiếng Anh
93 CKK1917ĐẶNG HUỲNH CHÍ BẢO30/10/200014.25Quản trị khách sạn
94 CKK1918NGUYỄN THẾ BẢO25/5/200014.65Công nghệ thông tin
95 CKK2204DOÃN QUỐC BẢO01/01/200022.6Quản trị kinh doanh
96 CKK0751TRẦN KHÁNH BẢO21/01/200021.8Tiếng Anh
97 CKK1328ĐINH HỮU BẢO21/04/200017Quản trị kinh doanh
98 CKK1329LÊ BẢO18/09/200015.5Quản trị khách sạn
99 CKK2393BLING THỊ BÉ01/01/200021.4Dịch vụ pháp lý
100 CKK1794LÊ THỊ NGỌC BÍCH15/05/200019.8Kế toán
101 CKK2416NGUYỄN DUY BIN24/11/200016.9Quản trị kinh doanh
102 CKK2150DƯƠNG THỊ THANH BINH10/06/200014.4Quản trị kinh doanh
103 CKK2034NGUYỄN HOÀNG THANH BÌNH20/8/200021.7Công nghệ thông tin
104 CKK1919LÊ TRỌNG BÌNH18/04/199919.5Quản trị kinh doanh
105 CKK1862NGUYỄN THỊ BÌNH11/08/200024.1Quản trị khách sạn
106 CKK1492LƯU THỊ NHƯ BÌNH10/10/200022.2Tiếng Anh
107 CKK1493TRƯƠNG TUẤN BÌNH18/08/200017.1Quản trị kinh doanh
108 CKK2445NGÔ NGUYÊN BÌNH15/08/199722.6Quản trị kinh doanh
109 CKK2205ĐỖ THỊ THANH BÌNH17/11/200024Quản trị khách sạn
110 CKK2349BÙI NGUYỄN THÁI BÌNH20/1/199923Quản trị khách sạn
111 CKK2657LÊ VIẾT BÌNH15/6/200019.4Quản trị khách sạn
112 CKK0752Y BÌNH28/11/200014.75Quản trị kinh doanh
113 CKK0873NGUYỄN MINH PHƯỚC BÌNH19/07/200015.75Quản trị khách sạn
114 CKK0040VÕ THỊ THANH BÌNH11/08/200020.5Tiếng Anh
115 CKK0672NGUYỄN THỊ BÌNH16/12/200020.2Quản trị kinh doanh
116 CKK0610NGUYỄN THỊ BÌNH16/12/200020.2Quản trị kinh doanh
117 CKK1243SIU - BƠT22/12/200016.05Quản trị khách sạn
118 CKK2035PHAN THỊ BÚP18/02/200020.3Quản trị khách sạn
119 CKK1152H RIAM BYA01/01/200016.4Kế toán
120 CKK1025NGUYỄN THỊ NHÃ CA28/04/200024.1Quản trị kinh doanh
121 CKK2749NGUYỄN TIẾN CẢM26/4/199421.6Quản trị kinh doanh
122 CKK2559ĐÀO NGUYÊN NGỌC CẨM20/11/200017.2Kế toán
123 CKK1863NGUYỄN THỊ TÚ CẨM29/10/200021.8Tiếng Anh
124 CKK1494LÊ THỊ CẨM19/10/200020.8Quản trị kinh doanh
125 CKK1585PHẠM THỊ MỸ CẨM20/10/200019.4Quản trị khách sạn
126 CKK2261NGUYỄN VĂN CÂN26/04/200010.25Quản trị khách sạn
127 CKK0260LÊ THỌ CẢNH04/12/200019.5Công nghệ thông tin
128 CKK1026PHAN GIA CÁT04/10/200018.5Quản trị kinh doanh
129 CKK0874TRẦN TRÌNH MỸ CHÂU22/8/200025.5Quản trị kinh doanh
130 CKK0753NGUYỄN THỊ MINH CHÂU08/07/200014.96Tiếng Anh
131 CKK1154NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU20/11/200021.4Quản trị khách sạn
132 CKK0100NGUYỄN THỊ MINH CHÂU25/06/200020Quản trị khách sạn
133 CKK0393TRẦN THỊ CHÂU21/05/200019.7Quản trị khách sạn
134 CKK2350NGUYỄN THỊ MINH CHÂU21/11/200024.2Quản trị kinh doanh
135 CKK2463LÊ THỊ CHÂU01/03/200017.5Kế toán
136 CKK1495DƯƠNG THỊ MỸ CHÂU21/08/200021.8Quản trị khách sạn
137 CKK1684VÕ THỊ MỸ CHÂU19/2/200016.35Kế toán
138 CKK2036ĐINH THỊ CHÂU20/3/200019.4Kế toán
139 CKK2084NGUYỄN THỊ VÕ CHÂU12/07/200021.9Tài chính - Ngân hàng
140 CKK2085HOÀNG THỊ KIM CHI02/02/200021.6Quản trị khách sạn
141 CKK2037KHỔNG THỊ KIM CHI01/10/200018.4Kế toán
142 CKK2151ĐẶNG THỊ KIM CHI17/12/199915.2Quản trị khách sạn
143 CKK1920DƯƠNG THỊ QUỲNH CHI5/6/200075.9Quản trị khách sạn
144 CKK1921LÊ THỊ KIM CHI20/01/200020.9Kế toán
145 CKK1795NGUYỄN NỮ LIN CHI08/04/200021Quản trị kinh doanh
146 CKK1796PHẠM THỊ TRÚC CHI12/06/200022.3Tiếng Anh
147 CKK1496TRẦN THỊ LINH CHI12/12/200017.8Kế toán
148 CKK2408ĐINH THỊ CHI20/09/200015.1Quản trị kinh doanh
149 CKK2351VÕ THỊ HỒNG CHI26/05/200022.5Quản trị khách sạn
150 CKK2394ĐINH THỊ CHI20/09/200013.85Quản trị kinh doanh
151 CKK0512TRỊNH THỊ KIM CHI09/01/200017.5Quản trị kinh doanh
152 CKK0513TRƯƠNG THỊ KIM CHI14/08/200020.5Quản trị khách sạn
153 CKK0261PHẠM THỊ KIM CHI07/08/200017.2Kế toán
154 CKK1155VÕ PHẠM HOÀNG UYỄN CHI30/4/200013.75Kế toán
155 CKK0754BÙI LƯƠNG PHƯƠNG CHI29/7/200022.5Quản trị kinh doanh
156 CKK0755LÊ THỊ CHI6/11/200017.7Quản trị khách sạn
157 CKK1027ĐOÀN THỊ KIM CHI22/07/200020.2Kế toán
158 CKK1028LÊ THỊ HỮU CHI20/10/200020.9Kế toán
159 CKK1029PHẠM THỊ KIM CHI07/08/200017.2Kế toán
160 CKK0312TRẦN VĂN QUYẾT CHIẾN19/09/200023.4Quản trị kinh doanh
161 CKK1330NGUYỄN THỊ SƯƠNG CHIỀU15/10/199819.4Kế toán
162 CKK1331HỒ ĐỨC CHINH27/06/200015.5Công nghệ thông tin
163 CKK1030NGUYỄN KIỀU CHINH16/03/200017.2Quản trị khách sạn
164 CKK0323NGUYỄN THỊ CHINH13/01/200021.6Quản trị khách sạn
165 CKK0464NGUYỄN THỊ THUỶ CHUNG08/10/199822.1Kế toán
166 CKK0429NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG8/10/199819.6Kế toán
167 CKK0542TRẦN THỊ CHUNG29/10/200021.1Tiếng Anh
168 CKK1031HUỲNH THỊ CHUNG15/10/200017.2Quản trị khách sạn
169 CKK1244DƯƠNG THỊ CHUNG12/09/200020.1Quản trị khách sạn
170 CKK1245PHẠM THỊ THANG CHUNG26/12/200021.2Quản trị kinh doanh
171 CKK1586KSOR HỜ CHUNG10/8/199813.9Quản trị kinh doanh
172 CKK1032ĐINH VĂN CHƯONG9/4/200023.2Tiếng Anh
173 CKK1246BÙI THANH CHƯƠNG09/09/200016.9Quản trị kinh doanh
174 CKK1497LÊ QUỐC CHƯƠNG10/10/20009Quản trị kinh doanh
175 CKK2038NGUYỄN VĂN CHƯƠNG110/10/200017.75Công nghệ thông tin
176 CKK2718ĐẶNG VĂN CHUYÊN24/03/199917.1Kế toán
177 CKK2262ĐẶNG THỊ MINH CÔNG17/7/200024.6Quản trị khách sạn
178 CKK2715ĐỖ THỊ LỆ CÚC15/3/200023.7Kế toán
179 CKK1797NGUYỄN THỊ KIM CÚC06/06/200015.35Quản trị kinh doanh
180 CKK1153VÕ THỊ CÚC18/04/200022.5Tiếng Anh
181 CKK0726NGUYỄN THỊ KIM CÚC27/10/200019Kế toán
182 CKK0633NGUYỄN THANH CÚC18/8/200021.4Kế toán
183 CKK0344NGUYỄN THANH CÚC18/08/200021.4Quản trị khách sạn
184 CKK0465NGUYỄN THANH CÚC18/8/200021.4Quản trị khách sạn
185 CKK1498NGUYỄN TRẦN CƯỜNG1/4/200017.5Quản trị kinh doanh
186 CKK2263NGUYỄN ĐA17/02/200020.8Công nghệ thông tin
187 CKK1587KSOR THỊ DIỄM ĐÀI09/07/200013.35Dịch vụ pháp lý
188 CKK1922VÕ NGỌC ĐẠI22/05/200020.8Quản trị kinh doanh
189 CKK1332TR?N TH? LINH DANG25/10/200018.4Quản trị kinh doanh
190 CKK1333TRẦN THỊ LINH DANG25/10/200018.4Quản trị khách sạn
191 CKK1685BÙI HỒ HẢI ĐĂNG16/3/200020Quản trị khách sạn
192 CKK1686NGUYỄN HẢI ĐĂNG24/1/200012.8Quản trị kinh doanh
193 CKK2458ĐẶNG HOÀNG HẢI ĐĂNG05/11/199220.6Quản trị khách sạn
194 CKK2588TRẦN CÔNG DANH03/08/199420.4Tiếng Anh
195 CKK1923NGUYỄN THỊ DANH01/09/200021Quản trị khách sạn
196 CKK1798NGUYỄN VĂN ĐÀO23/01/200019.2Quản trị kinh doanh
197 CKK1588ĐÀO THỊ ANH ĐÀO10/12/200018.9Tiếng Anh
198 CKK2717HỒ THỊ ĐÀO08/01/200014.55Kế toán
199 CKK2206NGUYỄN THỊ ĐÀO20/11/200023.2Tiếng Anh
200 CKK1334TRẦN THỊ ĐÀO10/1/200021.5Quản trị khách sạn
201 CKK0756LÊ THỊ NGỌC ĐÀO04/12/200015.55Tiếng Anh
202 CKK1033LÊ THỊ ANH ĐÀO08/10/200019Kế toán
203 CKK0233TRẦN THỊ ANH ĐÀO16/11/200019.5Tiếng Anh
204 CKK2264MẠC HOÀNG ĐẠO14/06/200010.6Quản trị kinh doanh
205 CKK2208LÊ NGUYỄN ANH ĐẠT24/7/200017.9#N/A
206 CKK2207BÙI CÔNG ĐẠT03/04199821.5Quản trị khách sạn
207 CKK2443TRẦN THỊ ĐẠT03/05/199822.5Kế toán
208 CKK1687PHAN TÂM ĐẠT01/12/200019.9Quản trị kinh doanh
209 CKK2086NGUYỄN XUÂN ĐẠT25/02/200022Công nghệ thông tin
210 CKK0234NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT09/09/199921.3Công nghệ thông tin
211 CKK0042LÂM TẤN ĐẠT05/05/200024.1Quản trị kinh doanh
212 CKK1034TRỊNH QUỐC ĐẠT06/06/199613.75Quản trị kinh doanh
213 CKK1156NGUYỄN THÀNH ĐẠT10/02/200019Quản trị kinh doanh
214 CKK2039LÊ THỊ ĐẸP14/01/200018.3Quản trị kinh doanh
215 CKK1924ĐỖ THỊ THANH DI1806200017.5Quản trị khách sạn
216 CKK1925ĐỖ THỊ THÀNH DI1806200017.5Quản trị khách sạn
217 CKK1926ĐỖ THỊ THÀNH ĐI1806200017.6Quản trị khách sạn
218 CKK2496ĐỖ THỊ MỸ DIÊM26/03/200019.75Quản trị kinh doanh
219 CKK2491ĐỖ THỊ MỸ DIỄM26/03/200019.75Quản trị kinh doanh
220 CKK2674NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM19/8/2000215Quản trị kinh doanh
221 CKK2617NGUYỄN THỊ DIỄM01/04/200019.6Quản trị khách sạn
222 CKK2040PHAN THỊ DIỄM20/02/199912.3Quản trị khách sạn
223 CKK1499LÊ THỊ PHƯƠNG DIỄM26/03/200022.1Quản trị khách sạn
224 CKK1157NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM14/02/200019.1Quản trị kinh doanh
225 CKK1247NGUYỄN THỊ ÁI DIỄM22/3/200020.1Dịch vụ pháp lý
226 CKK1248NGUYỄN THỊ DIỄM24/03/200021.6Tiếng Anh
227 CKK0757NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM20/7/200017.4Quản trị khách sạn
228 CKK1035NGUYỄN THUÝ DIỄM06/05/200018.9Kế toán
229 CKK0875LÊ THỊ LỆ DIỄM22/02/199911.5Quản trị kinh doanh
230 CKK0877NGUYỄN THỊ LỆ DIỄM23/03/199924.8Tiếng Anh
231 CKK0878VŨ THỊ KIỀU DIỄM19/06/200020.6Quản trị kinh doanh
232 CKK0136NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM17/12/200022.7Quản trị khách sạn
233 CKK0324TRẦN THỊ MỸ DIỄM21/05/200023.7Quản trị kinh doanh
234 CKK0262PHẠM THỊ THUÝ DIỄM07/10/200019.9Quản trị khách sạn
235 CKK0466LÊ NGỌC DIỄM28/3/200020.5Quản trị khách sạn
236 CKK0467NGUYỄN THUÝ DIỄM6/5/200021.3Kế toán
237 CKK0345PHẠM THỊ THÚY DIỄM07/10/200019.9Quản trị khách sạn
238 CKK0673LÊ THỊ HỒNG DIỄM12/7/200022.3Quản trị kinh doanh
239 CKK1335TRƯƠNG THỊ KIỀU DIỂM10/06/200017.05Quản trị khách sạn
240 CKK1249NGUYỄN THỊ HỒNG DIỂM13/09/200019Quản trị kinh doanh
241 CKK1158LÊ THỊ CẨM DIÊN20/07/200018.4Kế toán
242 CKK1799LƯƠNG THỊ MỸ DIÊN28/8/200017.5Quản trị khách sạn
243 CKK2613BÙI THỊ DIÊN27/07/200022.3Tiếng Anh
244 CKK2209TRƯƠNG THỊ BÍCH DIỆN08/09/200014.52Kế toán
245 CKK1800NGUYỄN VĂN ĐIỀN05/10/200015.2Công nghệ thông tin
246 CKK2087VÕ THỊ XUÂN ĐIỀN13/10/200021.8Kế toán
247 CKK1927NGUYỄN VĂN ĐIỀN12/02/200022.3Quản trị kinh doanh
248 CKK1250TRẦN THỊ THANH DIỆP03/11/199924.4Tiếng Anh
249 CKK0468NGUYỄN THỊ DIỆP07/03/200022.2Quản trị kinh doanh
250 CKK2233NGUYỄN THỊ ĐIỆP21/06/200021.4Kế toán
251 CKK1589LÊ NGỌC DIỆU03/11/200020Quản trị kinh doanh
252 CKK1251TRẦN THỊ XUÂN DIỆU16/12/200019.7Quản trị khách sạn
253 CKK0759NGUYỄN THỊ DIỆU26/08/200016.2Kế toán
254 CKK1036VÕ THỊ XUÂN DIỆU21/12/200013Kế toán
255 CKK0879HUỲNH THỊ HỒNG DIỆU12/01/200023.9Quản trị kinh doanh
256 CKK1159ĐINH THỊ MỸ DIỆU18/12/200019.9Quản trị khách sạn
257 CKK1160LÊ THỊ HIỀN DIỆU01/11/20011.7Quản trị khách sạn
258 CKK1161TRẦN LÊ THU DIỆU25/5/200020.3Tiếng Anh
259 CKK1336PHAN THỊ HUYỀN DIỆU26/10/200018.8Quản trị khách sạn
260 CKK0758ĐINH THỊ DIỆU15/9/200021.1Quản trị kinh doanh
261 CKK1688NGUYỄN THỊ THÙY DIỆU08/06/200022.6Quản trị khách sạn
262 CKK1928TRƯƠNG THỊ HOÀNG DIỆU29/9/200020.2Quản trị khách sạn
263 CKK2234ĐẶNG THỊ XUÂN DIỆU29/11/200022.4Quản trị kinh doanh
264 CKK2308NGUYỄN THỊ DIỆU05/08/200022Dịch vụ pháp lý
265 CKK2492ĐƯỜNG TIỂU DIỆU10/10/200026.3Quản trị khách sạn
266 CKK2474NGUYỄN THỊ DIỆU17/11/20024.6Quản trị khách sạn
267 CKK1689KHÁNG A DÌN17/12/199821.2Quản trị kinh doanh
268 CKK0263HỒ VĂN ĐINH19-9-199314.8Công nghệ thông tin
269 CKK0264NGUYỄN THỊ THÚY DỊU09/06/200025.1Kế toán
270 CKK2309ĐẶNG THỊ THANH DỊU09/07/200019Quản trị kinh doanh
271 CKK2752DỤNG THỊ DỊU06/1/200014.7Quản trị kinh doanh
272 CKK2041HOÀNG THỊ DÒNG02/10/200020Kế toán
273 CKK2088NGUYỄN ĐÔNG01/01/200022.4Kế toán
274 CKK0127TRẦN THỊ ĐÔNG11/7/20017Quản trị khách sạn
275 CKK1864TRẦN XUÂN ĐỒNG17/11/200020.5Quản trị kinh doanh
276 CKK0346LÊ HUỲNH ĐỨC08/07/200020Công nghệ thông tin
277 CKK0469LÊ MINH ĐỨC25/03/200021.8Công nghệ thông tin
278 CKK0470TRẦN NGỌC ĐỨC15/4/199816.7Quản trị khách sạn
279 CKK0515TRẦN NGỌC ĐỨC15/4/199817Công nghệ thông tin
280 CKK0543LÊ HUỲNH ĐỨC08\07\200017.5Công nghệ thông tin
281 CKK1337LÊ ĐÌNH ĐỨC28/5/200022.9Công nghệ thông tin
282 CKK1252LÊ HUỲNH ĐỨC20/10/200020.3Công nghệ thông tin
283 CKK1037HOÀNG VĂN ĐỨC16/1/200019.5Công nghệ thông tin
284 CKK1690NGUYỄN VĂN ĐỨC15/8/200019.3Công nghệ thông tin
285 CKK2579HỒ VĂN ĐỨC10/08/200020.6Công nghệ thông tin
286 CKK2420ZƠ RÂM ĐỨC08/01/199821.4Quản trị kinh doanh
287 CKK2449HUỲNH THỊ DUNG20/10/200014.4Kế toán
288 CKK2310ĐỖ THỊ DUNG16/9/200013.75Quản trị khách sạn
289 CKK2597BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG15/3/200022.4Công nghệ thông tin
290 CKK2651ĐINH THỊ THÙY DUNG27/04/200022.7Kế toán
291 CKK1691LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG4/1/200016.9Quản trị khách sạn
292 CKK1590NGÔ THỊ KIM DUNG14/10/200018.2Quản trị kinh doanh
293 CKK1591PHẠM THỊ THÙY DUNG09/04/200020.2Kế toán
294 CKK1500NGUYỄN THỊ MỸ DUNG16/05/199922.7Quản trị kinh doanh
295 CKK1501TRẦN THỊ DUNG21/08/200021.5Quản trị kinh doanh
296 CKK1865ĐẶNG THỊ NGUYÊN DUNG05/03/200025Kế toán
297 CKK1929NGUYỄN THỊ THÙY DUNG06/08/199924.6Quản trị kinh doanh
298 CKK2089NGUYỄN THỊ THÙY DUNG21/8/200022.1Quản trị khách sạn
299 CKK2090PHẠM THỊ THÙY DUNG27/09/200026Kế toán
300 CKK2152HUỲNH THỊ DUNG20/10/200020.5Kế toán
301 CKK2153NGUYỄN THỊ THÙY DUNG23/09/200024Quản trị khách sạn
302 CKK1162ĐINH THỊ THÚY DUNG14/5/200024Quản trị khách sạn
303 CKK1338PHAN HOÀNG DUNG14/03/200010.75Quản trị kinh doanh
304 CKK0611CAO THỊ KIM DUNG14/02/200018.3Quản trị khách sạn
305 CKK0674TRẦN THỊ DIỆU DUNG20/01/199916.8Tiếng Anh
306 CKK0516NGUYỄN THỊ THÙY DUNG13/04/200022Kế toán
307 CKK0471NGUYỄN THỊ DUNG20/8/200018.8Quản trị kinh doanh
308 CKK0156CAO THỊ KIM DUNG14.02.200022.8Quản trị khách sạn
309 CKK0106NGUYỄN THỊ KIM DUNG12/12/199920.5Quản trị kinh doanh
310 CKK0158BÙI THỊ DUNG04/01/200022.6Dịch vụ pháp lý
311 CKK0161TRẦN THỊ MỸ DUNG20/10/200023.5Quản trị khách sạn
312 CKK1339HUỲNH TIẾN DŨNG15/10/200020Quản trị kinh doanh
313 CKK1866LÊ QUỐC DŨNG19/07/200018.8Quản trị kinh doanh
314 CKK2352NGUYỄN HOÀNG DŨNG18/01/200014.15Quản trị khách sạn
315 CKK2501LÊ QUỐC DŨNG19/05/200014.4Quản trị khách sạn
316 CKK0880NGUYỄN VĂN ĐƯỢC12/12/200019.3Quản trị khách sạn
317 CKK0881BẠCH NGỌC THÙY DƯƠNG02/01/200021.2Tài chính - Ngân hàng
318 CKK1038CÁI THỊ THÙY DƯƠNG12/06/200012.75Quản trị khách sạn
319 CKK0760NGUYỄN THÚY THÙY DƯƠNG20/07/200022.3Quản trị kinh doanh
320 CKK0761TRẦN THỊ DƯƠNG01/01/200018.9Kế toán
321 CKK0325NGUYỄN QUỐC DƯƠNG08/08/200019.3Quản trị khách sạn
322 CKK0634ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG27/06/200020.6Quản trị khách sạn
323 CKK0586NGUYỄN THÚY THÙY DƯƠNG20/07/20022.3Kế toán
324 CKK2506LÊ THIÊN DƯƠNG19/10/200014.8Công nghệ thông tin
325 CKK2438NGUYỄN HẢI DƯƠNG25/11/200020.5Công nghệ thông tin
326 CKK2461TRẦN THỊ DƯƠNG20/08/200020.9Quản trị kinh doanh
327 CKK2451NGUYỄN LƯƠNG ÁNH DƯƠNG3/9/199923Quản trị khách sạn
328 CKK2311HỒ THỊ THÙY DƯƠNG02/02/200015Quản trị kinh doanh
329 CKK1592VĂN THỊ THÙY DƯƠNG5/8/200015.55Quản trị khách sạn
330 CKK0444NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG11/4/199722.5Tiếng Anh
331 CKK0883NGUYỄN NGỌC DUY16/12/199920Tài chính - Ngân hàng
332 CKK1340TRẦN NGỌC DUY10/11/200021.1Quản trị khách sạn
333 CKK1253LÊ PHƯƠNG DUY09/08/199817.3Công nghệ thông tin
334 CKK2379TÔ NGUYỄN QUỐC DUY30/3/199916Tiếng Anh
335 CKK2265NGUYỄN THỊ NGỌC DUY27/06/200021.3Quản trị khách sạn
336 CKK2266NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN25/1/200017Quản trị khách sạn
337 CKK2267PHAN THỊ MỸ DUYÊN14/1/200012.9Kế toán
338 CKK2235TRẦN THỊ MỸ DUYÊN02/11/200020Kế toán
339 CKK2380NGUYỄN THỊ DUYÊN10/8/200013.25Quản trị kinh doanh
340 CKK0537TRẦN THỊ MỸ DUYÊN18/03/200022.1Quản trị kinh doanh
341 CKK2530HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN30/07/200020.5Quản trị khách sạn
342 CKK2703MAI THỊ THANH DUYÊN19/05/200020.9Kế toán
343 CKK1502ĐINH NGỘ DUYÊN28/05/199917Kế toán
344 CKK1503LÊ THỊ MỸ DUYÊN06/10/200021.6Tiếng Anh
345 CKK1504PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN29/04/200023.9Tiếng Anh
346 CKK1505XA THI MỸ DUYÊN08/07/200019.9Quản trị kinh doanh
347 CKK1692LÊTHỊ MỸ DUYÊN22/04/200017.15Quản trị kinh doanh
348 CKK1693LƯƠNG THỊ KỲ DUYÊN14/06/200021.5Quản trị kinh doanh
349 CKK1694NGUYỄN LÊ MỸ DUYÊN24/01/200022Tiếng Anh
350 CKK1695NGUYỄN THỊ QUỲNH DUYÊN02/06/200020.7Quản trị kinh doanh
351 CKK1696NGUYỄN THỊ THẢO DUYÊN10/01/200015Quản trị khách sạn
352 CKK1867NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN03/09/200011.5Quản trị kinh doanh
353 CKK1930TRẦN PHÚC HẠNH DUYÊN15/9/200014Kế toán
354 CKK2154PHẠM THỊ KIỀU DUYÊN28/11/200022.4Tài chính - Ngân hàng
355 CKK2155TRẦN THỊ MỸ DUYÊN20/1/200022.8Quản trị khách sạn
356 CKK2042ĐẶNG MỸ DUYÊN17/9/200020.6Kế toán
357 CKK1254TRẦN HOÀNG MỸ DUYÊN02/02/200020.5Kế toán
358 CKK1341ĐỖ THỊ MỶ DUYÊN02/06/200018.3Quản trị kinh doanh
359 CKK1342HOÀNG NGUYỄN KỲ DUYÊN30/8/200020.5Tiếng Anh
360 CKK1344LÊ THỊ MỸ DUYÊN20/04/200018.2Kế toán
361 CKK1345NGUYỄN THÙY DUYÊN26/03/200020.5Quản trị khách sạn
362 CKK1346VÕ THỊ MỸ DUYÊN10/9/200018.3Tiếng Anh
363 CKK0884BÙI THỊ LIỂU DUYÊN04/06/200018.1Quản trị kinh doanh
364 CKK0885PHẠM THỊ MỸ DUYÊN12/1/200020.6Tiếng Anh
365 CKK0886PHẠM THỊ MỸ DUYÊN04/04/200019.5Quản trị kinh doanh
366 CKK0887TRẦN THỊ MỸ DUYÊN17/05/200022Quản trị khách sạn
367 CKK0762NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN04/03/200021.5Quản trị khách sạn
368 CKK0763TRẦN THỊ MỸ DUYÊN09/11/200021.5Kế toán
369 CKK0764TRƯƠNG THỊ DUYÊN08/12/200018.8Quản trị kinh doanh
370 CKK1039LÊ THỊ DUYÊN5/3/200022.2Kế toán
371 CKK1040LÊ THỊ KIỀU DUYÊN02/01/200020.3Quản trị kinh doanh
372 CKK1041VÕ THỊ DUYÊN02/12/200019.9Quản trị khách sạn
373 CKK0472TRẦN THỊ MỸ DUYÊN30/09/200016Kế toán
374 CKK0347ĐẶNG THỊ CAO KỲ DUYÊN30/03/200016.5Tiếng Anh
375 CKK0394VY TRẦN THÙY DUYÊN07/05/200022.3Kế toán
376 CKK0612TRẦN THỊ MỸ DUYÊN26/02/200018.6Quản trị khách sạn
377 CKK0675TRẦN THỊ MỸ DUYÊN17/05/200021.3Kế toán
378 CKK0211BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/5/200018.7Tiếng Anh
379 CKK0118BÙI THỊ MỸ DUYÊN22/05/200018.2Tiếng Anh
380 CKK0138NGUYỄN MINH DUYÊN01/04/200021.1Quản trị khách sạn
381 CKK0039DƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN22/02/199820.9Quản trị khách sạn
382 CKK0013DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN09/11/199920.5Kế toán
383 CKK2722HVLIA ÊBAN13/10/200018.5Quản trị kinh doanh
384 CKK2312PHAN THỊ GẤM20/11/200020.4Tiếng Anh
385 CKK2091LÊ THỊ GẤM19/2/199910.65Quản trị khách sạn
386 CKK2092TRẦN THỊ GẤM05/11/200017.7Công nghệ thông tin
387 CKK2043LÊ THỊ TRÀ GIANG25/10/200021.2Quản trị khách sạn
388 CKK2044NGUYỄN THỊ GIANG29/11/200013.75Quản trị kinh doanh
389 CKK2045PHAN THỊ HƯƠNG GIANG07/12/200017.6Quản trị khách sạn
390 CKK1931THI THỊ LỆ GIANG02/11/200019.2Kế toán
391 CKK1932TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG25/12/200016.55Quản trị khách sạn
392 CKK1868NGUYỄN THỊ LỆ GIANG07/11/200013.6Kế toán
393 CKK1506ĐÀO THỊ TRÀ GIANG12/10/200015.7Kế toán
394 CKK1507HUỲNH TRẦN THÙY GIANG12/05/200020.9Tiếng Anh
395 CKK1593NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG01/01/200017.75Quản trị khách sạn
396 CKK2642PHẠM MỸ GIANG08/11/200021.8Kế toán
397 CKK2595NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG31/08/200020.3Tài chính - Ngân hàng
398 CKK2591NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG31/08/200020.3#N/A
399 CKK2550NGUYỄN THỊ GIANG11/02/200024.4Tiếng Anh
400 CKK0086TRÀ THỊ GIANG20-06-200020.5Quản trị khách sạn
401 CKK0172VÕ THỊ HOÀI GIANG20/04/200022.5Kế toán
402 CKK0191NGUYỄN THỊ THU GIANG20/12/200024.2Quản trị khách sạn
403 CKK0613HỒ THỊ CẨM GIANG10/5/200023.6Quản trị khách sạn
404 CKK0348NGUYỄN LÊ PHƯƠNG GIANG01/05/200021Kế toán
405 CKK1042PHẠM TRƯƠNG HƯƠNG GIANG07/09/200019.7Quản trị khách sạn
406 CKK0765TRẦN THỊ NGỌC GIANG17/10/200015.25Quản trị khách sạn
407 CKK0727ĐINH THỊ TRÀ GIANG01/01/200019.1Kế toán
408 CKK1255HUỲNH THỊ GIANG03/09/200012Quản trị kinh doanh
409 CKK1256NGUYỄN THỊ LỆ GIANG04/10/200019.5Quản trị kinh doanh
410 CKK1163MAI TIẾN GIÁP06/04/200019.4Công nghệ thông tin
411 CKK1164TRẦN THỊ NGÂN HÀ30-12-199913Quản trị khách sạn
412 CKK1165TRƯƠNG THỊ HÀ17/11/200016.9Quản trị khách sạn
413 CKK1166TRƯƠNG THỊ THANH HÀ27/2/200023.8Quản trị khách sạn
414 CKK1257LÊ THỊ BÃO HÀ9/9/200020.5Quản trị khách sạn
415 CKK1258TRẦN THỊ THANH HÀ13/6/200013.15Quản trị khách sạn
416 CKK1347NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ30/05/200020.7Tiếng Anh
417 CKK0766LÊ THỊ PHƯƠNG HÀ20/10/200017.26Quản trị khách sạn
418 CKK1044VÕ THỊ NGỌC HÀ16/01/200019.7Quản trị kinh doanh
419 CKK0888BÙI NGUYỄN THU HÀ14/07/200020Quản trị kinh doanh
420 CKK0889CHÂU THỊ HỒNG HÀ24/08/200016.2Quản trị kinh doanh
421 CKK0890LÊ THỊ HÀ25/01/200016.9Tiếng Anh
422 CKK0891NGUYỄN THANH HÀ21/12/20009.8Tài chính - Ngân hàng
423 CKK0892PHẠM THỊ NGỌC HÀ03/11/200020.3Quản trị kinh doanh
424 CKK0893TRẦN THỊ THU HÀ14/9/2000208Kế toán
425 CKK0445NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ16/6/200019.3Tiếng Anh
426 CKK0545HỒ THỊ THU HÀ26/10/200017.9Quản trị khách sạn
427 CKK0164NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ03/05/200022.3Quản trị khách sạn
428 CKK0301TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG HÀ20/4/200024.1Kế toán
429 CKK0109TRẦN THỊ THU HÀ14/10/200020.5Quản trị khách sạn
430 CKK0145NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ02/01/200019.9Quản trị khách sạn
431 CKK2583TRẦN THỊ THU HÀ30/05/2000225Quản trị kinh doanh
432 CKK2615ĐẶNG THỊ THANH HÀ01/09/200021.7Tiếng Anh
433 CKK2648NGUYỄN THỊ THANH HÀ01/10/200022.5Kế toán
434 CKK2675TRẦN THỊ THU HÀ01/11/199920.7Tiếng Anh
435 CKK2676NGUYỄN THỊ THU HÀ12/09/199914.95Quản trị kinh doanh
436 CKK2681TRẦN THỊ THU HÀ12/07/20021.7Kế toán
437 CKK2666NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ09/07/200016.9Kế toán
438 CKK2738TRẦN THU HÀ29/9/200019.3Quản trị kinh doanh
439 CKK2313NGÔ NHẬT HÀ29/6/199916.1Quản trị kinh doanh
440 CKK2353NGUYỄN LÊ THU HÀ01_01_200011.65Quản trị khách sạn
441 CKK2210PHẠM THỊ NGỌC HÀ23/10/200021.8Kế toán
442 CKK2425BÙI THỊ THU HÀ1/10/200021.6Quản trị kinh doanh
443 CKK1594ĐÀO THỊ THU HÀ22/10/200022.8Quản trị kinh doanh
444 CKK1595NGUYỄN THỊ THU HÀ16/4/200019.7Quản trị khách sạn
445 CKK1508NGUYỄN THỊ CẨM HÀ07/09/199917.2Quản trị khách sạn
446 CKK1509VÕ THỊ HÀ21/10/200018.8Quản trị khách sạn
447 CKK1801NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ01/05/200018.5Quản trị khách sạn
448 CKK1802NGUYỄN THỊ THU HÀ31/8/200018.9Quản trị khách sạn
449 CKK1933SIU H' HÀ12/08/200019.8Tài chính - Ngân hàng
450 CKK2156HOÀNG THỊ THU HÀ12/08/200024.8Kế toán
451 CKK2093NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ12/08/200022.6Tiếng Anh
452 CKK2157BLING HẠ10/01/199919Dịch vụ pháp lý
453 CKK2046TRẦN THỊ HẠ2/2/200018.8Kế toán
454 CKK1596TRẢO THỊ HẠ23/5/200023.7Tiếng Anh
455 CKK2518HỒ THỊ NHƯ HẠ20/10/200020.5Tiếng Anh
456 CKK2268ĐẶNG NGUYỄN MINH HẠ15/09/200021.9Quản trị kinh doanh
457 CKK0209HỒ SỸ HAI18/02/199216.3Kế toán
458 CKK1045MAI THU HẢI25/09/200021.7Quản trị kinh doanh
459 CKK2354TRẦN THANH HẢI10/10/200020Quản trị kinh doanh
460 CKK2497NGUYỄN NGỌC HẢI22/09/200021.3Quản trị khách sạn
461 CKK2411NGUYỄN THỊ THANH HẢI14/07/200017.9Quản trị kinh doanh
462 CKK2665NGUYỄN NGỌC HẢI2302/200020.85Công nghệ thông tin
463 CKK1511NGUYỄN NGỌC HẢI08/08/200018.9Kế toán
464 CKK1803LÊ NGỌC HẢI15/3/199916Quản trị kinh doanh
465 CKK2094HỒ THỊ HẢI01/01/200021.2Tiếng Anh
466 CKK1934TRẦN THỊ HẢI10/08/200020.4Kế toán
467 CKK1869TRỊNH GIA HÂN20/11/200020.5Quản trị kinh doanh
468 CKK1697ĐOÀN THỊ NGỌC HÂN07/11/200025.5Kế toán
469 CKK1512NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN28/1/200016.8Quản trị khách sạn
470 CKK1597TỐNG MAI THỤC HÂN13/07/200021Quản trị khách sạn
471 CKK2723NGUYỄN MINH HÂN07/09/199912.7Kế toán
472 CKK0326HOÀNG NGỌC BẢO HÂN02/07/200017.7Tiếng Anh
473 CKK0589TRẦN LƯU GIA HÂN29/10/200017.7Tiếng Anh
474 CKK0430HOÀNG NGỌC BẢO HÂN02/07/200017.7Quản trị khách sạn
475 CKK0349NGUYỄN THỊ THANH HẰNG03/07/200022.1Quản trị kinh doanh
476 CKK0446HÀ THỊ HẰNG15/08/200022.8Quản trị khách sạn
477 CKK0473HỒ THỊ KIM HẰNG04/10/200019Tiếng Anh
478 CKK0474NGUYỄN ĐẶNG THU HẰNG9/1/200021.7Quản trị kinh doanh
479 CKK0590NGUYỄN THỊ HẰNG09/5/200017.8Kế toán
480 CKK0547LÊ THỊ THÚY HẰNG02/04/200018.7Quản trị khách sạn
481 CKK0265PHAN THỊ DIỄM HẰNG18/04/200018.6Kế toán
482 CKK0122VÕ THỊ THANH HẰNG28/05/200023.5Tiếng Anh
483 CKK0007NGUYỂN THỊ HẰNG9/5/200018Kế toán
484 CKK0051PHAN THỊ DIỄM HẰNG18/04/200020.5Kế toán
485 CKK1046PHẠM THỊ LỆ HẰNG19/7/199823.4Kế toán
486 CKK0767NGÔ THỊ THANH HẰNG27/06/200019.27Quản trị kinh doanh
487 CKK0768NGUYỄN THỊ THANH HẰNG04/04/200019.3Quản trị kinh doanh
488 CKK0894NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG19/06/200021.2Quản trị khách sạn
489 CKK0895TRẦN THỊ MỸ HẰNG22/5/200021.7Kế toán
490 CKK1348CAO THỊ HẰNG22/12/200018.2Kế toán
491 CKK1167NGUYỄN THỊ THUY HẰNG19/09/200024.1Kế toán
492 CKK2660LÊ THỊ HẰNG04/05/200015.4Quản trị kinh doanh
493 CKK2355NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG02/02/200020.5Tiếng Anh
494 CKK2314TRẦN THỊ THU HẰNG09/03/200023.2Quản trị kinh doanh
495 CKK1598VÕ THỊ THU HẰNG13/9/200019.9Quản trị khách sạn
496 CKK1513BÙI THÌ HẰNG30/1/200018.2Quản trị kinh doanh
497 CKK1698NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG2/8/199817.2Quản trị khách sạn
498 CKK1935NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG06/05/199918Kế toán
499 CKK1936NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG14/06/200022.8Quản trị kinh doanh
500 CKK1937PHẠM THỊ HẰNG02/10/200014Quản trị kinh doanh
501 CKK2095NGUYỄN THỊ THU HẰNG28/12/200012.95Quản trị khách sạn
502 CKK2096PHẠM THU HẰNG04/04/200022Quản trị khách sạn
503 CKK2158CAO THỊ HẰNG21/04/200022.3Quản trị khách sạn
504 CKK0068ĐÀO VĂN HANH03/08/199523.1Công nghệ thông tin
505 CKK0896HỒ THỊ HẠNH11/05/200020.8Quản trị khách sạn
506 CKK0897NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1/9/200021.2Quản trị khách sạn
507 CKK1259ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH10/04/200018.1Kế toán
508 CKK1349HOÀNG MỸ HẠNH1/6/200023.3Kế toán
509 CKK1350NGHIỆP HOÀNG HẠNH14/02/199920.5Quản trị kinh doanh
510 CKK1351NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH07/03/200012.5Quản trị kinh doanh
511 CKK1352TRẦN THỊ XUÂN HẠNH12/02/200020.5Tiếng Anh
512 CKK0090PHAN THỊ HẠNH12/12/200020.5Quản trị kinh doanh
513 CKK0266ĐOÀN THỊ HẠNH27/10/199519.7Tiếng Anh
514 CKK0235THÁI THỊ HỒNG HẠNH17/12/2000208Kế toán
515 CKK0676NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH29/01/200022.6Quản trị kinh doanh
516 CKK0475NGUYỄN THỊ HẠNH20/10/200019.6Quản trị khách sạn
517 CKK0431NGUYÊN THỊ HẠNH01/01/200024.9Tiếng Anh
518 CKK0395NGUYỄN THỊ HẠNH01/1/200024.9Quản trị khách sạn
519 CKK2159PHẠM THỊ MỸ HẠNH05/02/200019.3Quản trị kinh doanh
520 CKK2047TỪ THỊ MỸ HẠNH15/06/200016.9Quản trị khách sạn
521 CKK2097TRẦN THỊ KIỀU HẠNH20/01/200020.5Quản trị kinh doanh
522 CKK1699LÊ THỊ MỸ HẠNH16/03/200025.2Kế toán
523 CKK1804HỒ MAI HẠNH20/10/200019.8Quản trị kinh doanh
524 CKK1805NGUYỄN THỊ HẠNH08/02/200016.65Tiếng Anh
525 CKK1514NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH01/09/200017.5Quản trị khách sạn
526 CKK1515NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH06/06/200022.1Quản trị khách sạn
527 CKK1599NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH08/02/200020.5Quản trị kinh doanh
528 CKK1600TRẦN MỸ HẠNH24/08/200021.2Quản trị kinh doanh
529 CKK2417VÕ THỊ HỒNG HẠNH27/05/2000022.8Quản trị khách sạn
530 CKK2435NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH16/1/200016.5Kế toán
531 CKK2655MAI THỊ THÚY HẠNH20/8/200022.2Quản trị kinh doanh
532 CKK1938VÕ THỊ HÀO15/10/199820.5Kế toán
533 CKK2160BÙI TẤN HẢO30/06/200021.3Công nghệ thông tin
534 CKK2161NGUYỄN VĂN HẢO12/09/199615.1Quản trị kinh doanh
535 CKK0378NGUYỄN THỊ MỸ HẢO27/11/200018.5Quản trị khách sạn
536 CKK0635LÊ THỊ MỸ HẢO11/11/200023.8Kế toán
537 CKK0614NGUYỄN ĐÌNH HẬU4/11/200018.5Kế toán
538 CKK0476DƯƠNG THỊ NGỌC HẬU3/9/200022.1Kế toán
539 CKK0094PHẠM THỊ THU HẬU20/11/199920.8Quản trị khách sạn
540 CKK1353NGUYỄN THỊ HẬU20/11/200013.8Quản trị khách sạn
541 CKK1939NGUYỄN THÀNH CÔNG HẬU27/01/200017.5Quản trị kinh doanh
542 CKK1806LÊ THỊ HỒNG HẬU18/1/200014.4Quản trị kinh doanh
543 CKK1807LÊ THỊ HỒNG HẬU18/1/200020.5Quản trị kinh doanh
544 CKK1808NGUYỄN MINH HẬU25/09/200020.5Quản trị kinh doanh
545 CKK1700ĐẶNG THỊ HẬU10/3/199921.3Tiếng Anh
546 CKK2643VÕ VĂN HẬU15/1/200021.9Kế toán
547 CKK2562HUỲNH TRẦN QUANG HẬU06/06/200020.4Quản trị khách sạn
548 CKK2761LÊ VĂN HẬU13/03/200019Quản trị kinh doanh
549 CKK1260BÙI THỊ HIÊN29/08/1998197Kế toán
550 CKK0132ĐINH THỊ MỸ HIÊN17/02/200019.2Kế toán
551 CKK0092NGUYỄN THỊ THU HIỀN26/11/200021.8Quản trị khách sạn
552 CKK0026ĐINH THỊ THU HIỀN30/07/200020.5Quản trị kinh doanh
553 CKK0192HUỲNH THỊ MỸ HIỀN26/05/200022.3Quản trị kinh doanh
554 CKK0268NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200016.5Quản trị kinh doanh
555 CKK0295NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200021Quản trị kinh doanh
556 CKK0304NGUYỄN THỊ THU HIỀN10\02\200016.5Quản trị khách sạn
557 CKK0477VÕ THỊ THU HIỀN17/09/200014Quản trị kinh doanh
558 CKK0517HOÀNG THỊ THU HIỀN21/05/199919.5Kế toán
559 CKK0350TRẦN THÚY HIỀN20/02/200022.6Quản trị khách sạn
560 CKK0549VÕ THỊ THU HIỀN17/09/200234Quản trị kinh doanh
561 CKK1261BÙI THỊ HIỀN29/08/1998197Kế toán
562 CKK1262NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN20/04200020.9Quản trị khách sạn
563 CKK1168HOÀNG THỊ KIM HIỀN23/12/200020.3Quản trị khách sạn
564 CKK1169LÊ THỊ KIM HIỀN08/06/200021.5Quản trị khách sạn
565 CKK1170NGUYỄN THỊ KIM HIỀN28/10/200020.3Quản trị kinh doanh
566 CKK1171TRẦN THỊ DIỆU HIỀN26/11/200018.9Quản trị kinh doanh
567 CKK1354HUỲNH THỊ HIỀN03/07/200018.75Quản trị kinh doanh
568 CKK1355HUỲNH THỊ THU HIỀN02/02/200018.2Quản trị kinh doanh
569 CKK1356NGUYỄN THỊ HIỀN20/11/200013.8Tiếng Anh
570 CKK1357NGUYỄN THỊ HIỀN30/04/200022.7Quản trị khách sạn
571 CKK1358NGUYỄN THỊ THU HIỀN10/04/199922.6Kế toán
572 CKK0769NGUYỄN THỊ HIỀN28/7/2000265Quản trị kinh doanh
573 CKK0770TRẦN THỊ THU HIỀN12/09/200011.9Tiếng Anh
574 CKK1047HOÀNG THỊ THU HIỀN20/2/200020.8Quản trị khách sạn
575 CKK1048NGUYỄN THỊ HIỀN28/07/2000265Quản trị kinh doanh
576 CKK2739LÊ THỊ MỸ HIỀN14/8/200022Quản trị khách sạn
577 CKK2714NGUYỄN THỊ THU HIỀN03/04/200020.5Quản trị kinh doanh
578 CKK2609VÕ THỊ MINH HIỀN09/11/20006Quản trị kinh doanh
579 CKK2485NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN20/08/200013.15Quản trị khách sạn
580 CKK2472LÊ THỊ THU HIỀN02/08/199919.1Quản trị kinh doanh
581 CKK2315LÊ THỊ THU HIỀN20/6/200020Tiếng Anh
582 CKK2316NGUYỄN THỊ THU HIỀN19/02/200018Quản trị khách sạn
583 CKK2211BÙI THỊ HIỀN21/05/200020.5Quản trị kinh doanh
584 CKK1601PHẠM THỊ ÁNH HIỀN10/10/200021.2Quản trị kinh doanh
585 CKK1940NGUYỄN THỊ HIỀN20/2/200021.6Quản trị khách sạn
586 CKK1941NGUYỄN THỊ THU HIỀN14/06/200022.9Quản trị kinh doanh
587 CKK1942NGUYỄN VŨ THU HIỀN7/4/200017.8Quản trị kinh doanh
588 CKK1870HỒ THỊ KIM HIỀN20/05/200018.6Kế toán
589 CKK1871TRỊNH THỊ NGỌC HIỀN23/3/200021.15Tiếng Anh
590 CKK0351NGUYỄN QUANG HIỂN02/03/200022.4Quản trị kinh doanh
591 CKK0593LÊ THỊ HIỆP28/05/200016.7Kế toán
592 CKK1049LÊ THỊ HIỆP28/11/200018.4Kế toán
593 CKK1359NGUYỄN VĂN HOÀNG HIỆP22/01/200018.5Quản trị khách sạn
594 CKK0728PHẠM THỊ XUÂN HIỆP22/02/200021.8Quản trị kinh doanh
595 CKK1809ĐẶNG THỊ HIỆP07/02/200019.6Quản trị khách sạn
596 CKK2356LÊ SĨ HIỆP08/03/200018.9Quản trị khách sạn
597 CKK2758THƯỢNG THỊ THU HIỆP24/05/20016.9Quản trị kinh doanh
598 CKK0898NGYEN THI MINH HIEU19\11\199817.67Quản trị khách sạn
599 CKK1050PHẠM THỊ HIẾU10/01/200022.7Quản trị kinh doanh
600 CKK0729NGUYỄN HIẾU04/09/200020Công nghệ thông tin
601 CKK1360NGUYỄN THỊ HIẾU15/05/200021.6Quản trị kinh doanh
602 CKK0550NGUYỄN TRUNG HIẾU27/10/200021.9Quản trị kinh doanh
603 CKK0677MAI THỊ HIẾU7/1/200019.7Công nghệ thông tin
604 CKK0352NGÔ THỊ HIẾU01/01/200021.7Quản trị khách sạn
605 CKK0396VĂN ĐÌNH MINH HIẾU8/9/200016.7Quản trị kinh doanh
606 CKK0294CAO ĐỨC HIẾU23/06 /200018.1Kế toán
607 CKK2762HOÀNG MINH HIẾU27/11/199820.1Kế toán
608 CKK2735LÊ MINH HIẾU03/04/200014.25Quản trị khách sạn
609 CKK2490PHẠM THỊ THANH HIẾU02/01/200020.5Tiếng Anh
610 CKK2534PHẠM HOÀNG MINH HIẾU31/07/200020.5Quản trị khách sạn
611 CKK1701HỒ THỊ THANH HIẾU15/10/200016.15Quản trị khách sạn
612 CKK1702HỒ THỊ THANH HIẾU15/10/200016.15Quản trị khách sạn
613 CKK1703PHẠM THỊ HIẾU10/1/200013.85Quản trị khách sạn
614 CKK1602NGUYỄN THỊ HIẾU15/6/200020.3Quản trị khách sạn
615 CKK1603TRẦN THỊ THẢO HIẾU29/09/200018.9Quản trị khách sạn
616 CKK1516LÊ THỊ MINH HIẾU14/11/200020.4Kế toán
617 CKK2162HỒ THỊ BÍCH HIẾU29/10/200016.7Quản trị khách sạn
618 CKK2098HÀ ĐỨC HIẾU10/7/200016.2Công nghệ thông tin
619 CKK2099LÊ THỊ MINH HIẾU11/09/199820.5Tiếng Anh
620 CKK1172PHẠM NGỌC HIỂU20/09/200018.2Quản trị khách sạn
621 CKK0771LÊ THỊ NGỌC HOA10/06/20021Quản trị khách sạn
622 CKK0772NGUYỄN THI HOA22/9/200015.25Quản trị kinh doanh
623 CKK0637NGUYỄN THỊ KIM HOA08/08/200022.1Quản trị khách sạn
624 CKK0638TRẦN THỊ HOA28-12-2000213Kế toán
625 CKK2163CHẾ THỊ KIM HOA15/4/200016.7Tiếng Anh
626 CKK2164TRẦN THỊ THU HOA14/04/200018.4Kế toán
627 CKK1943LÊ THỊ MINH HOA27/11/200022Quản trị kinh doanh
628 CKK1944NGUYỄN THỊ NHƯ HOA9/7/200022.4Quản trị kinh doanh
629 CKK1604BÙI THỊ HOA02/08/200012.4Quản trị khách sạn
630 CKK1605NGÔ THỊ NGUYỆT HOA19 /03/200017.31Quản trị khách sạn
631 CKK1606TRẦN THỊ HOA08/04/200016.2Kế toán
632 CKK2507NGUYỄN THỊ NHƯ HOA15/10/200024.7Quản trị kinh doanh
633 CKK2317TRẦN THỊ HOA04/04/200014Quản trị kinh doanh
634 CKK2582NGUYỄN THỊ KIỀU HOA19/9/200022.3Quản trị kinh doanh
635 CKK2557NGUYỄN THỊ HOA10/03/200023Quản trị kinh doanh
636 CKK2100VŨ THỊ HOÀ14/12/200021.8Tài chính - Ngân hàng
637 CKK1173PHẠM KHẮC HOÀ3/11/100019.4Quản trị kinh doanh
638 CKK0678NGUYỄN VĂN HÒA25/3/200022.3Quản trị kinh doanh
639 CKK0551CAO THỊ BÍCH HÒA09/10/200021.5Dịch vụ pháp lý
640 CKK0379MAI THỊ THU HÒA25/06/200022Quản trị kinh doanh
641 CKK2165NGUYỄN MINH HÒA09/06/200018Công nghệ thông tin
642 CKK1517TRẦN VĂN HÒA15/8/200021.2#N/A
643 CKK2589PHẠM THỊ HÒA6/6/200020Kế toán
644 CKK2590LÊ THỊ HÒA12/06/200022.9Quản trị kinh doanh
645 CKK2724NGUYỄN THỊ HOÀI11/01/200025.6Quản trị khách sạn
646 CKK1518LÊ THỊ BÍCH HOÀI12/12/200020.2Quản trị khách sạn
647 CKK1607NGUYỄN THỊ THU HOÀI23/03/2000226Kế toán
648 CKK0552NGUYỄN VĂN HOÀI20/04/199819.5Quản trị khách sạn
649 CKK0679LÊ THỊ THU HOÀI13/5/200021.9Kế toán
650 CKK0017NGUYỄN THỊ HOÀI17/05/200020.5Kế toán
651 CKK0065NGUYỄN THỊ HOÀI01/01/200020.5Quản trị khách sạn
652 CKK0730LÊ THỊ THU HOÀI13/05/200021.9Kế toán
653 CKK2357TRẦN THỊ KIM HOÀN30/11/200020.7Tiếng Anh
654 CKK2212HỒ VĂN HOÀNG01/05/1996180Dịch vụ pháp lý
655 CKK2269NGUYỄN HỮU HOÀNG20/1/200020.9Quản trị kinh doanh
656 CKK2568NGUYỄN PHI HOÀNG09/12/200014.15Công nghệ thông tin
657 CKK2658BÙI MINH HOÀNG21/02/200017.2Quản trị kinh doanh
658 CKK1608NGUYỄN MINH HOÀNG15/08/200017.4Công nghệ thông tin
659 CKK2166VÕ HOÀNG21/12/200019.7Quản trị kinh doanh
660 CKK1945NGUYỄN VÕ MINH HOÀNG17/4/200018.6Quản trị khách sạn
661 CKK0731LƯU THÁI HOÀNG08/05/200021.7Tiếng Anh
662 CKK1174BÙI PHỤ HOÀNG6/8/200018.1Quản trị khách sạn
663 CKK0087NGUYỄN ĐỨC HOÀNG31-3-200021Quản trị kinh doanh
664 CKK0236NGUYỄN THỊ THU HOÀNG02/09/200020Quản trị kinh doanh
665 CKK0553ĐỖ THỊ KIM HOÀNG17/3/200023Quản trị khách sạn
666 CKK0554NGUYỄN THỊ THU HOÀNG0209200018Tiếng Anh
667 CKK0432ĐOÀN NGUYỄN KIM HOÀNG21/9/200019.4Quản trị khách sạn
668 CKK0353NGUYỄN ĐỨC HOÀNG31/3/200021Quản trị kinh doanh
669 CKK0478HUỲNH NGỌC HUY HOÀNG22/10/200019.7Tiếng Anh
670 CKK1946NGÔ THỊ HOANH13/03/200020.5Quản trị khách sạn
671 CKK1519PHAN THANH HỌC12/8/200019.1Công nghệ thông tin
672 CKK1872NGUYỄN THỊ HỚI15/10/200021.4Quản trị khách sạn
673 CKK0518SAM THI HONG12/11/199916.7Quản trị kinh doanh
674 CKK0519SẦM THỊ HỒNG12/11/199916.7Quản trị kinh doanh
675 CKK0555LÂM THỊ THU HỒNG11/11/200022Quản trị khách sạn
676 CKK0556LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG18/02/200021.4Tiếng Anh
677 CKK0557PHẠM THỊ MỸ HỒNG16/10/200021.2Quản trị kinh doanh
678 CKK0615NGUYỄN THỊ THU HỒNG11/06/200021Quản trị kinh doanh
679 CKK0237TRẦN THỊ BÍCH HỒNG05/08/200022.2Quản trị kinh doanh
680 CKK0193PHẠM THỊ THU HỒNG19/05/200021.9Quản trị khách sạn
681 CKK0218LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG18/02/200021.4Tiếng Anh
682 CKK0300CAO THỊ HOA HỒNG19/02/2000227Quản trị kinh doanh
683 CKK0089NGUYỄN THỊ HỒNG14/10/200020.7Tiếng Anh
684 CKK0049NGUYỄN THỊ HỒNG15/2/200020.5Kế toán
685 CKK0018NGUYỄN THỊ HỒNG14/02/200020.5Kế toán
686 CKK0022NGUYỄN THỊ HỒNG15/02/200020.5Kế toán
687 CKK1175LÊ THỊ HỒNG28/11/200021.9Kế toán
688 CKK1176PHẠM THỊ HỒNG27/06/200023.6Quản trị khách sạn
689 CKK1263NGUYỄN THỊ HỒNG29/11/200015.4Kế toán
690 CKK1051PHAN THỊ THANH HỒNG23/09/200024.4Tiếng Anh
691 CKK0900NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG31/10/200023.3Kế toán
692 CKK1947HOÀNG THỊ CẨM HỒNG08/01/200023.8Tiếng Anh
693 CKK1948PHÙNG THỊ HOÀNG HỒNG12/6/200015.5Tiếng Anh
694 CKK2101PHAN THỊ KIM HỒNG31/5/200019.2Quản trị khách sạn
695 CKK1705ĐỖ THỊ THU HỒNG14/04/200020.9Công nghệ thông tin
696 CKK1706NGUYỄN THỊ HỒNG08/07/19986.25Tiếng Anh
697 CKK1810VŨ THỊ HỒNG18/03/200020.6Quản trị kinh doanh
698 CKK2621MAI THỊ HỒNG25/03/200022.7Tiếng Anh
699 CKK2742NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG27/04/200015Kế toán
700 CKK2270NGUYỄN THỊ THU HỒNG06/09/200019.3Tiếng Anh
701 CKK2358HOÀNG THỊ HỒNG21/08/200021.9Quản trị kinh doanh
702 CKK0208ĐỖ THỊ KIM HUỆ13/11/200018.2Quản trị khách sạn
703 CKK0238NGUYỄN THỊ HUỆ02/01/200024Quản trị khách sạn
704 CKK0175ĐÀO THỊ HUỆ5/11/200020.9Quản trị khách sạn
705 CKK0095VÕ THỊ HUỆ11/02/199922Tài chính - Ngân hàng
706 CKK0558NGUYỄN THỊ HUỆ06/01/200021.7Kế toán
707 CKK0773NGUYỄN THỊ HUỆ29/10/200019.9Tài chính - Ngân hàng
708 CKK1361NGUYỄN THỊ HUỆ02/07/200021.6Quản trị khách sạn
709 CKK2318TRIỆU THU HUỆ08/12/200023.1Kế toán
710 CKK2481NGUYỄN THỊ HUỆ22/6/200020.2Tiếng Anh
711 CKK2759NGUYỄN THỊ HUỆ04/02/199921Quản trị khách sạn
712 CKK1811NGUYỄN THỊ HUỆ29/9/200020.5Quản trị kinh doanh
713 CKK2102TRẦN THỊ KIM HUỆ15/10/200015.4Quản trị khách sạn
714 CKK1873PHẠM THỊ HUỆ12/04/199820.2Quản trị kinh doanh
715 CKK2561VÕ QUỐC HÙNG22/10/200020.2Công nghệ thông tin
716 CKK2574HOÀNG THANH HÙNG02/08/200020.1Quản trị khách sạn
717 CKK2448CAO MẠNH HÙNG11/6/199520.1Quản trị khách sạn
718 CKK2395NGUYỄN VĂN HÙNG03/5/200021.2Tiếng Anh
719 CKK1362NGUYỄN MẠNH HÙNG28/04/200020.8Quản trị khách sạn
720 CKK0774NGUYỄN HOÀNG HÙNG20/06/200017.5Quản trị kinh doanh
721 CKK0902NGUYỄN VĂN HÙNG24/08/200020.5Công nghệ thông tin
722 CKK0479VÕ VĂN HÙNG29/3/200020Quản trị khách sạn
723 CKK1363NGUYỄN VĂN HƯNG21/04/199818.1Công nghệ thông tin
724 CKK1949PHẠM THÀNH HƯNG01/01/20006.6Kế toán
725 CKK1707ĐOÀN VIẾT HƯNG26-6-200021Tài chính - Ngân hàng
726 CKK1708NGUYỄN THANH HƯNG24/12/200018.3Quản trị kinh doanh
727 CKK1609NGUYỄN HẢI HƯNG04/08/200020.1Tài chính - Ngân hàng
728 CKK1364NGUYỄN THỊ HUƠNG01/01/200018.6Quản trị kinh doanh
729 CKK1365TRẦN THỊ HƯƠNG15/08/200020.2Tiếng Anh
730 CKK0320NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG26/06/199919.8Kế toán
731 CKK1264NGUYỄN THỊ HƯƠNG16/01/200016.25Kế toán
732 CKK1265NGUYỄN THỊ HƯƠNG04/10/199913.85Quản trị kinh doanh
733 CKK1177HỒ THỊ MAI HƯƠNG5/8/200020.5Kế toán
734 CKK1178TĂNG THỊ HƯƠNG27/09/200023.8Quản trị khách sạn
735 CKK0903NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG13/05/2000216Kế toán
736 CKK0904PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG10/02/200020.5Quản trị khách sạn
737 CKK0775NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/10/200020.5Quản trị khách sạn
738 CKK0776VÕ THỊ THU HƯƠNG03/03/200019.4Quản trị khách sạn
739 CKK1052NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG18/1/200019.9Tài chính - Ngân hàng
740 CKK0481LÊ THỊ MỸ HƯƠNG26/02/200020.6Tài chính - Ngân hàng
741 CKK0559VÕ THỊ NGỌC HƯƠNG09/01/199919.9Quản trị khách sạn
742 CKK0616LƯU THỊ THU HƯƠNG23/2/200026.2Quản trị khách sạn
743 CKK0680LÊ THỊ MỸ HƯƠNG16/2/200020.6Tài chính - Ngân hàng
744 CKK0681NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG11/10/200020.6Quản trị kinh doanh
745 CKK0103HOÀNG THỊ QUỲNH HƯƠNG04/02/200020.5Kế toán
746 CKK0269NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG05/03/200020.5Quản trị kinh doanh
747 CKK1709NGUYỄN THỊ ÁNH HƯƠNG22/2/200022.5Kế toán
748 CKK1950HÀ XUÂN HƯƠNG17/02/200020.5Quản trị khách sạn
749 CKK1951LÊ THỊ LAN HƯƠNG4/1/200015.5Quản trị khách sạn
750 CKK2381LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG26/5/200023.9Quản trị kinh doanh
751 CKK2382VĂN THỊ HƯƠNG05/03/200020.75Kế toán
752 CKK2213NGUYỄN THỊ HƯƠNG13/8/200023.9Tiếng Anh
753 CKK2476NGÔ THỊ TRÀ HƯƠNG26/6/200013.8Tài chính - Ngân hàng
754 CKK2607ALĂNG THỊ HƯƠNG18/08/200020.5Quản trị khách sạn
755 CKK2745NGUYỄN NỮ KIỀU HƯƠNG08-02-200022.3Kế toán
756 CKK2694HỒ NGUYỄN THANH HƯƠNG18.12.199922.1Quản trị khách sạn
757 CKK2319NGUYỄN VĂN HƯỚNG20/8/200017.3Quản trị kinh doanh
758 CKK2103CAO THỊ THANH HƯỜNG18/9/200011.1Quản trị khách sạn
759 CKK1710HÀ THỊ HƯỜNG20/09/200020.5Kế toán
760 CKK1179HOÀNG THỊ HƯỜNG20/6/200019.7Kế toán
761 CKK1180ĐOÀN MINH HUY05/10/199921Quản trị khách sạn
762 CKK1520VÕ NHƯ HUY29/03/200015.6Quản trị kinh doanh
763 CKK2104NGÔ NHÂN HUY04/01/200018.7Quản trị khách sạn
764 CKK1874NGUYỄN CHÂU HUY27/03/200013.6Quản trị kinh doanh
765 CKK2383LÊ HUY25/9/200014.65Công nghệ thông tin
766 CKK2384NGUYỄN QUANG HUY21/10/200020.5Quản trị khách sạn
767 CKK2236MAI QUANG HUY24/8/200017.1Công nghệ thông tin
768 CKK2454TRƯƠNG QUỐC HUY03/06/200022.7Quản trị kinh doanh
769 CKK2429HOÀNG ANH HUY03/12/200018.5Quản trị kinh doanh
770 CKK2436NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN14/04/200020.5Tiếng Anh
771 CKK2519LÊ THỊ NGỌC HUYỀN20/08/200024.5Quản trị kinh doanh
772 CKK2271LÊ THỊ NGỌC HUYỀN12/12/200021.6Quản trị kinh doanh
773 CKK2272VÕ THỊ THANH HUYỀN04/2/200016.1Quản trị kinh doanh
774 CKK2320NGUYỄN THỊ HUYỀN01/07/200020.4Kế toán
775 CKK2684LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN15/01/200021.8Kế toán
776 CKK2686LÂM THỊ KIM HUYỀN17/04/200018.3Quản trị khách sạn
777 CKK2600NGUYỄN THỊ HUYỀN22/08/200017.1Quản trị kinh doanh
778 CKK2573HOÀNG THỊ HUYỀN20/7/200020.5Kế toán
779 CKK2556NGUYỄN THANH HUYỀN04/05/200021Quản trị khách sạn
780 CKK2627VÕ THỊ KHÁNH HUYỀN15/3/200019.1Quản trị khách sạn
781 CKK1875HOÀNG THỊ DIỆU HUYỀN27/08/200024.2Quản trị kinh doanh
782 CKK1952ĐẶNG THỊ NHƯ HUYỀN25/09/200023.3Quản trị khách sạn
783 CKK1953UNG THỊ MỸ HUYỀN01/08/200013.55Quản trị khách sạn
784 CKK2105ĐẶNG THỊ THU HUYỀN10/07/200019.8Kế toán
785 CKK2106PHAN THỊ HUYỀN20/01/200020.8Quản trị kinh doanh
786 CKK2167CAO THỊ THANH HUYỀN19/04/200025.3Tiếng Anh
787 CKK1521TRẦN THỊ MỸ HUYỀN28/09/200019.9Quản trị khách sạn
788 CKK1610NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN16/07/200019.6Tiếng Anh
789 CKK1611VÕ THỊ THANH HUYỀN22/8/200016Quản trị kinh doanh
790 CKK1711ĐẶNG THỊ HUYỀN22/02/200013.95Quản trị khách sạn
791 CKK1712LÊ THỊ THANH HUYỀN2611200015.5Quản trị kinh doanh
792 CKK1266NGUYỄN KHÁNH HUYỀN02/04/200021.8Kế toán
793 CKK1366BÙI THỊ NGỌC HUYỀN29/05/199923Tiếng Anh
794 CKK1367NGUYỄN THỊ HUYỀN20/6/200022.4Kế toán
795 CKK1053BÙI THỊ HUYỀN07/06/200021.5Tiếng Anh
796 CKK1054LÊ THỊ DIỆU HUYỀN08/12/200021.2Kế toán
797 CKK1055MAI THỊ LỆ HUYỀN09/12/199922.6Công nghệ thông tin
798 CKK1056NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN26/11/200020.3Kế toán
799 CKK1057TÔ THỊ NGỌC HUYỀN29/01/200022.7Kế toán
800 CKK0777NGUYỄN TRẦN MỸ HUYỀN6/2/200021.3Kế toán
801 CKK0905MAI THỊ LỆ HUYỀN09-12-199919.6Quản trị khách sạn
802 CKK0906MAI THỊ LỆ HUYỀN09-12-199919.6Quản trị khách sạn
803 CKK0907MAI THỊ LỆ HUYỀN09/12/199922.6Quản trị khách sạn
804 CKK0909TRƯƠNG THỊ THÁNG HUYỀN11/10/199812.5Quản trị kinh doanh
805 CKK0910TRƯƠNG THỊ THANH HUYỀN11/10/199812.5Quản trị kinh doanh
806 CKK0298CAO THỊ THANH HUYỀN27/7/2000225Kế toán
807 CKK0033CAO THỊ THANH HUYỀN27/07/200022.1Kế toán
808 CKK0639NGUYỄN THỊ HUYỀN10/10/199920.6Tiếng Anh
809 CKK0617VI THỊ HUYỀN05/02/199820.5Quản trị khách sạn
810 CKK0520Y BÙI NGỌC HUYỀN23/6/199816.8Tiếng Anh
811 CKK2359ĐẶNG HUY HUỲNH21/1/200016Quản trị khách sạn
812 CKK1954TRƯƠNG THỊ THANH HYỀN05/09/200015.4Kế toán
813 CKK1876SIU H' IƠNG31/1/199912Tiếng Anh
814 CKK2482ĐỖ NGUYỆT KHA20/02/200023.8Quản trị kinh doanh
815 CKK1368ĐINH VĂN KHẢI06/09/200015Quản trị kinh doanh
816 CKK1058BÙI KHẮC NHẬT KHẢI20/8/200019Công nghệ thông tin
817 CKK2273CHUNG PHAN GIA KHẢI07/03/199817.5Dịch vụ pháp lý
818 CKK2048BÙI TRUNG KHANG04/02/200017.6Công nghệ thông tin
819 CKK2049LÊ NHỊ KHANG08/12/200023.9Công nghệ thông tin
820 CKK2107NGUYỄN THỊ BẢO KHANH02/07/220.9Quản trị khách sạn
821 CKK1877LÊ HỒNG KHANH10/10/200022.2Quản trị kinh doanh
822 CKK0129PHẠM NGUYỄN KIỀU KHANH12/5/200017Quản trị khách sạn
823 CKK0306PHẠM MINH KHÁNH10/10/200026.4Quản trị kinh doanh
824 CKK1812NGUYỄN VĂN KHÁNH27/03/200021.2Quản trị kinh doanh
825 CKK2274LÊ BẢO KHÁNH27/7/200018.3Tài chính - Ngân hàng
826 CKK2677NGUYỄN QUANG KHÁNH20/9/200016.8Công nghệ thông tin
827 CKK2275ĐÀO NGỌC KHOA8/6/199520.2Tiếng Anh
828 CKK1182NGUYỄN THỊ KHOA06/06200011.2Quản trị kinh doanh
829 CKK1522TRẦN HUỲNH KHÔI26/10/200016.5Quản trị khách sạn
830 CKK1369VÕ TẤN HOÀNG KHÔNG27/10/199823.3Kế toán
831 CKK2529TRƯƠNG QUANG KHUONG15/11/200020.5Công nghệ thông tin
832 CKK1955ĐẶNG THỊ MINH KHƯƠNG2/12/200020.5Quản trị kinh doanh
833 CKK2477VÕ THỊ KIM KHUYÊN30/08/200020.35Tiếng Anh
834 CKK2214TRẦN THỊ LỆ KHUYÊN27/09/200011.6Quản trị khách sạn
835 CKK2237ĐỖ HỮU KIÊN08/03/200019.6Quản trị kinh doanh
836 CKK2276PHAN HÀO KIỆT06/04/200019.8Quản trị khách sạn
837 CKK1956TRƯƠNG TUẤN KIỆT23/5/199618.8Quản trị kinh doanh
838 CKK1878LÊ NGUYỄN QUANG KIỆT21/04/200018.8Tiếng Anh
839 CKK0778TRẦN ANH KIỆT21/10/200015.2Công nghệ thông tin
840 CKK0194VÕ ANH KIỆT08/11/1999196Công nghệ thông tin
841 CKK0084HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199920.5Quản trị kinh doanh
842 CKK0037NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU21/04/200020.5Tiếng Anh
843 CKK0521HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199916.9Quản trị kinh doanh
844 CKK0447HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/199917Quản trị khách sạn
845 CKK0354NGUYỄN THỊ ÁI KIỀU17/3/200021Tiếng Anh
846 CKK0779HUỲNH THỊ THÚY KIỀU15/07/9920.5Quản trị kinh doanh
847 CKK1183ĐỖ THỊ KIỀU01/01/200021.2Tiếng Anh
848 CKK1184HUỲNH THỊ THÚY KIỀU03/02/200020.5Quản trị khách sạn
849 CKK2108NGUYỄN THỊ HOA KIỀU01/01/200021.3Tiếng Anh
850 CKK1713ĐINH THỊ MỸ KIỀU28/10/200020.2Quản trị kinh doanh
851 CKK1714NGÔ THỊ KIỀU20/03/200020.2Quản trị khách sạn
852 CKK2277NGUYỄN DIỄM KIỀU1/12/200021.9Quản trị kinh doanh
853 CKK2278VÕ THỊ KIỀU16/11/2000232Tài chính - Ngân hàng
854 CKK2592NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU27/08/200022.4Quản trị khách sạn
855 CKK2603NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU25/01/20006Quản trị khách sạn
856 CKK2685VÕ THỊ OANH KIỀU27/02/200022.5Tài chính - Ngân hàng
857 CKK2707LA THỊ MINH KIỀU24/1/200017.3Tài chính - Ngân hàng
858 CKK1612BÙI ÁNH PHƯƠNG KIM19/2/200022.9Kế toán
859 CKK2050NGUYỄN THỊ HỒNG KIM02/06/200014Tiếng Anh
860 CKK1267LÊ TRƯƠNG THỊ THIÊN KIM30/05/199923.7Quản trị khách sạn
861 CKK0057LÊ HIẾU KÍNH06/07/199823.7Công nghệ thông tin
862 CKK0780NGUYỄN THỊ KỲ10/12/200013Công nghệ thông tin
863 CKK0913PHAN ĐIỀN LẠC7/6/200015.75Quản trị khách sạn
864 CKK1059TRỊNH THỊ LAI03/05/200024.8Kế toán
865 CKK1715PHẠM THỊ LAI05/01/200024.4Tiếng Anh
866 CKK2721NGUYỄN THỊ THU LÀI18/01/200020.5Quản trị kinh doanh
867 CKK2587VÕ THỊ LÀI06/09/200017.9Quản trị khách sạn
868 CKK2279LÊ THỊ MỸ LÀI01/05/200020.5Quản trị kinh doanh
869 CKK2215ĐOÀN THỊ LÀI18/12/200020Quản trị khách sạn
870 CKK1185ĐOÀN THỊ LÀI16/03/199921.9Kế toán
871 CKK0315PHẠM THỊ THU LÀI04/04/200022.4Quản trị khách sạn
872 CKK0355PHẠM THỊ THU LÀI04/04/200022.4Quản trị kinh doanh
873 CKK0434VÕ THỊ HƯƠNG LAM25/8/2000240Quản trị kinh doanh
874 CKK0482VÕ THI HƯƠNG LAM25/8/200024Quản trị kinh doanh
875 CKK2503TRIỆU THỊ NGỌC LAM18/10/199913Quản trị khách sạn
876 CKK1813NGUYỄN HÀ LAM10/1/200019.35Quản trị khách sạn
877 CKK1523PHẠM THỊ LAM10/01/200020.2Tiếng Anh
878 CKK1716NGUYỄN THỊ LAN21/10/200014.45Quản trị khách sạn
879 CKK2168ĐÀO THỊ NGỌC LAN31/05/200020.9Quản trị kinh doanh
880 CKK2169NGUYỄN THỊ LAN10/2/200020.5Quản trị khách sạn
881 CKK1879NGUYỄN THỊ NGỌC LAN29/05/200020.7Quản trị khách sạn
882 CKK2321PHẠM THỊ HỒNG LAN07/08/200027.1Kế toán
883 CKK2704NGUYỄN THỊ THANH LAN31/01/200016.6Quản trị kinh doanh
884 CKK0522NGUYỄN THỊ MỸ LAN24/10/200021Tiếng Anh
885 CKK0398NGUYỄN NHẬT LAN12/9/200025.1Tiếng Anh
886 CKK0195KHÚC THỊ LAN11/03/199924.4Tiếng Anh
887 CKK1186VÕ KIỀU LAN02/02/200020.5Quản trị khách sạn
888 CKK0914HUỲNH THỊ LAN24/11/200010.05Tiếng Anh
889 CKK0915LÝ THỊ PHƯƠNG LAN25/2/200020.5Quản trị kinh doanh
890 CKK2525NGUYỄN NHẬT LÂN21-03-200015.9Công nghệ thông tin
891 CKK0399NGUYỄN NHẬT LANAN12/9/200025.1Tiếng Anh
892 CKK0400NGUYỄN NHẬT LANANAN12/9/200025.1Tiếng Anh
893 CKK1060NGUYỄN THỊ LANG10/02/200022.7Quản trị kinh doanh
894 CKK0212NGUYỄN THỊ LANH28/11/199924.6Quản trị khách sạn
895 CKK2360TRƯƠNG THỊ MỸ LANH03/12/200023.7Tiếng Anh
896 CKK1957CHUNG VĂN LANH01/01/200015Quản trị khách sạn
897 CKK1814NGUYỄN THỊ TUYẾT LÀNH05/12/200019.2Tài chính - Ngân hàng
898 CKK0181TRƯƠNG THỊ THU LÀNH18/12/200023.7Quản trị khách sạn
899 CKK0356NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH12/04/200020.1Quản trị kinh doanh
900 CKK0560NGUYỄN THỊ MỘNG LÀNH12/4/200020.1Quản trị kinh doanh
901 CKK0917HỒ THỊ LÀNH19/3/200014.1Quản trị kinh doanh
902 CKK1370NGUYỄN THỊ MỸ LÀNH20/11/200020.1Quản trị kinh doanh
903 CKK1371NGUYỄN THỊ NGỌC LÀNH6/8/200021.1Quản trị khách sạn
904 CKK1815Y LÊ11/11/200014Tiếng Anh
905 CKK2109NGUYỄN THỊ NGỌC LÊ25/10/200018.55Quản trị khách sạn
906 CKK2385ĐOÀN THỊ THẢO LÊ12/7/200011.4Quản trị khách sạn
907 CKK2528VÕ THỊ MỸ LÊ10/12/200021.6Tiếng Anh
908 CKK2487VÕ THỊ MỸ LÊ10/12/200021.8Tiếng Anh
909 CKK2280HUỲNH THỊ LỆ10/09/200020.35Quản trị kinh doanh
910 CKK2281PHẠM NHẬT LỆ27/09/200023.7Kế toán
911 CKK2542TRẦN THỊ LỆ27/11/200014.8Tiếng Anh
912 CKK2170ĐỖ THỊ LỆ06/10/200012.85Quản trị khách sạn
913 CKK1372LƯƠNG THỊ MỸ LỆ19/08/200019.6Quản trị kinh doanh
914 CKK0732NGÔ ĐIỀU NHẬT LỆ26/11/199819.7Quản trị khách sạn
915 CKK1187LÊ THỊ LỆ18/09/200022.3Quản trị kinh doanh
916 CKK1268ĐỖ THỊ MỸ LỆ27/10/200026.1Quản trị kinh doanh
917 CKK1270NGUYỄN THỊ MỸ LỆ3664822.2Quản trị kinh doanh
918 CKK1061ĐỖ THỊ MỸ LỆ08/05/200018.9Kế toán
919 CKK0327NGUYỄN THỊ LỆ02/01/200022.2Tiếng Anh
920 CKK0224NGUYỄN THỊ MỸ LỆ20/11/200022.2Quản trị khách sạn
921 CKK0153TRẦN THỊ LỆ20/12/200023Quản trị kinh doanh
922 CKK2110NGUYỄN THỊ ÚT LÊN26/04/200021.3Quản trị kinh doanh
923 CKK1717PHAN VĂN LỊCH13/8/200020.5Quản trị kinh doanh
924 CKK1816ĐÀO THỊ KIM LIÊN24/05/200012.75Quản trị khách sạn
925 CKK1817TRẦN THỊ KIM LIÊN27/4/200020.7Tài chính - Ngân hàng
926 CKK1524PHẠM THỊ THUỲ LIÊN01/02/199923.1Quản trị kinh doanh
927 CKK1880LÊ THỊ QUỲNH LIÊN27/05/200024.3Quản trị khách sạn
928 CKK1881LÊ THỊ QUỲNH LIÊN27/05/200024.3Quản trị khách sạn
929 CKK2558ĐỖ THỊ KIM LIÊN24/10/200020.7Quản trị kinh doanh
930 CKK2504NGUYỄN THỊ YẾN LIÊN13/10/200022.2Tiếng Anh
931 CKK2540NGUYỄN THỊ KIM LIÊN21/7/200020.5Tiếng Anh
932 CKK2541NGUYỄN THỊ KIM LIÊN21/7/200020.5Tiếng Anh
933 CKK0640NGUYỄN THỊ KIM LIÊN30/12/199921Quản trị kinh doanh
934 CKK0641NGUYỄN THỊ KIM LIÊN10/10/200018.4Quản trị khách sạn
935 CKK1062PHÙNG THỊ KIM LIÊN2/5/200017.6Quản trị khách sạn
936 CKK0781NGUYỄN THỊ LIÊN20/01/200019.4Kế toán
937 CKK0918TRỊNH THỊ HUỲNH LIÊN24/5/20022.4Quản trị kinh doanh
938 CKK1188PHẠM THỊ KIM LIÊN22/10/200024.5Công nghệ thông tin
939 CKK1189TRẦN THỊ NHẬT LIÊN20/11/200018.3Quản trị kinh doanh
940 CKK2051VÕ THỊ LIẾN25/02/200012.25Quản trị kinh doanh
941 CKK1718NGUYỄN THỊ LIỀN10/07/200022.9Quản trị khách sạn
942 CKK2632PHẠM THỊ LIỂU14/01/200015.2Quản trị khách sạn
943 CKK2631LÊ THỊ LINH22/1/200025.6Tiếng Anh
944 CKK2622NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH02/09/200012.35Công nghệ thông tin
945 CKK2679TRẦN VĂN TRƯỜNG LINH19/12/200016Công nghệ thông tin
946 CKK2656PHAN KHÁNH LINH28/01/200025Kế toán
947 CKK2554NGUYỄN THỊ THẢO LINH29/09/200022.5Quản trị khách sạn
948 CKK2593TRƯƠNG THỊ LINH25/02/200024.8Quản trị kinh doanh
949 CKK2610NGUYỄN THỊ CẨM LINH31/01/200023.9Quản trị khách sạn
950 CKK2754LÊ THỊ THÙY LINH01/07/200023.8Quản trị khách sạn
951 CKK2522PHAN THỊ THÙY LINHVD:05/07/200013.15Quản trị khách sạn
952 CKK2495NGUYỄN THỊ THÚY LINH03/05/200020.5Quản trị khách sạn
953 CKK2407VÕ THỊ KHÁNH LINH17/6/200014.65Quản trị khách sạn
954 CKK2410HÀ THỊ LINH02/10/199921.8Quản trị kinh doanh
955 CKK2282ĐỖ NGUYỄN HOÀI LINH16/04/199917.8Quản trị kinh doanh
956 CKK2283HOÀNG THỊ KHÁNH LINH24/03/200021.3Kế toán
957 CKK2284NGUYỄN THỊ THÙY LINH16/06/199818.8Kế toán
958 CKK2238LÊ THỊ NGỌC LINH10-09-200023.1Tiếng Anh
959 CKK2361ĐẶNG THỊ MỸ LINH02/01/200021.8Tiếng Anh
960 CKK2362VĂN THỊ DIỆU LINH30/7/199923Tiếng Anh
961 CKK2322CAO THỊ LINH10/12/200019.8Kế toán
962 CKK2323LÊ VĂN LINH02/05/9922.5Quản trị khách sạn
963 CKK1719CAO THỊ LINH02/12/200021.7Quản trị kinh doanh
964 CKK1720TRẦN THỊ KHÁNH LINH05/10/200021.3Kế toán
965 CKK1525DANG THI PHƯƠNG LINH2/1/200012.5Tiếng Anh
966 CKK1526LÊ THỊ ÁNH LINH01/01/199919.6Tiếng Anh
967 CKK1527LÊ THỊ MỸ LINH15/9/200015.5Kế toán
968 CKK1528TRẦN NHẬT LINH15/08/200020.9Quản trị kinh doanh
969 CKK1613DƯƠNG THỊ MỸ LINH15_04_200020.5Quản trị kinh doanh
970 CKK1614NGÔ VĂN LINH27/11/200020.6Quản trị kinh doanh
971 CKK1615NGUYỄN THỊ MỸ LINH12/10/200014.9Tiếng Anh
972 CKK1616NGUYỄN THỊ NHẬT LINH18/05/200019.9Quản trị kinh doanh
973 CKK1617TRẦN THỊ KHÁNH LINH05/10/200021Kế toán
974 CKK2111NGUYỄN THỊ TRÚC LINH11/11/200021.1Quản trị kinh doanh
975 CKK2112NGUYỄN TƯỜNG BẢO LINH14/07/200013.4Quản trị khách sạn
976 CKK1882NGUYỄN THỊ MỸ LINH01/01/200021.4Tiếng Anh
977 CKK1958LÊ MỸ LINH09/10/200019.4Quản trị kinh doanh
978 CKK1959LÊ THỊ KHÁNH LINH19/11/200022Quản trị khách sạn
979 CKK1960NGUYỄN THỊ KIỀU LINH27/02/200023.6Quản trị kinh doanh
980 CKK1961PHẠM HỒNG KHÁNH LINH11/08/200018.7Kế toán
981 CKK1962TRẦN NHẬT LINH16/8/200018.8Công nghệ thông tin
982 CKK1190NGUYỄN THỊ CẨM LINH21/11/200014.4Kế toán
983 CKK1191VÕ THỊ ÁI LINH21/10/20007.9Quản trị kinh doanh
984 CKK1271NGUYỄN THỊ MỸ LINH22/10/200020.5Kế toán
985 CKK1272NGUYỄN THỊ NGỌC LINH01/11/200018.5Kế toán
986 CKK1273NGUYỄN THỊ THÙY LINH25/8/200017.4Tiếng Anh
987 CKK1274PHAN THỊ LINH02/01/200014.6Kế toán
988 CKK1373HUỲNH KHÁNH LINH2/3/200018.5Quản trị khách sạn
989 CKK1374LÊ THỊ MỸ LINH22/9/200019.8Dịch vụ pháp lý
990 CKK1375NGUYỄN THỊ THANH LINH17/12/200015.25Quản trị khách sạn
991 CKK0919HỒ THỊ MỸ LINH09/05/200020.5Quản trị khách sạn
992 CKK0920NGUEN LE NGOC LINH09/03/200019.7Kế toán
993 CKK0921NGUYỄN LÊ NGỌC LINH09/03/200019.7Kế toán
994 CKK0922NGUYỄN THỊ NGỌC LINH02/11/200016.3Quản trị khách sạn
995 CKK0923TỐNG KHÁNH LINH10/2/200020.8Quản trị kinh doanh
996 CKK0924TRẦN THỊ YẾN LINH13/01/200021.2Quản trị khách sạn
997 CKK0925VÕ THỊ KHÁNH LINH03/09/200016.45Quản trị kinh doanh
998 CKK0782LÊ THỊ THÙY LINH2/4/200021.1Quản trị kinh doanh
999 CKK0783NGUYỄN THỊ LINH31/5/200020.3Quản trị khách sạn
1000 CKK0784THÁI THỊ MỸ LINH06/07/200018.2Kế toán
1001 CKK1063MAI THỊ QUỲNH LINH30/04/200017.6Quản trị kinh doanh
1002 CKK1064NGUYỄN THỊ ÁI LINH25/05/200019.8Quản trị khách sạn
1003 CKK1065PHẠM DIỆU LINH18-02-200014.75Quản trị khách sạn
1004 CKK1066PHẠM THỊ CẨM LINH24/6/200022.7Quản trị khách sạn
1005 CKK1067PHẠM THỊ MỸ LINH10/10/200022Tiếng Anh
1006 CKK0618HOÀNG THỊ KHÁNH LINH20/01/200024.3Tiếng Anh
1007 CKK0594NGUYỄN KHÁNH LINH01/06/200020.8Tài chính - Ngân hàng
1008 CKK0357HUỲNH THỊ MỸ LINH30/11/200025.2Quản trị khách sạn
1009 CKK0523TRẦN THÙY LINH01/10/200024.3Kế toán
1010 CKK0483TRẦN THỊ MỸ LINH05/11/200019.4Quản trị khách sạn
1011 CKK0155HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200022.7Tiếng Anh
1012 CKK0142NGUYỄN THỊ MỸ LINH22/02/200021.7Quản trị kinh doanh
1013 CKK0121LÊ CẢNH KIỀU LINH16/03/200019.6Quản trị khách sạn
1014 CKK0134LÊ THỊ MỸ LINH1/12/200021.5Quản trị khách sạn
1015 CKK0107LUONG THỊ LINH14/09/200022.1Quản trị khách sạn
1016 CKK0043HOÀNG THỊ TRÚC LINH14/10/200020.5Quản trị khách sạn
1017 CKK0019LƯƠNG THỊ LINH14/09/200022.2Quản trị khách sạn
1018 CKK0225PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021Kế toán
1019 CKK0271LÊ THỊ PHƯƠNG LINH21/07/200022.3Kế toán
1020 CKK0185LÂM LINH13/1/200019.8Quản trị kinh doanh
1021 CKK0213HUỲNH THỊ MỸ LINH08/06/200024.9Tiếng Anh
1022 CKK0196NGUYỄN THỊ TRÀ LINH29/10/200016.3Quản trị kinh doanh
1023 CKK0197PHẠM THỊ DIỆU LINH26/07/200021.8Quản trị khách sạn
1024 CKK0316ĐINH NHƯ LĨNH10/9/200022.5Quản trị kinh doanh
1025 CKK0143TRẦN THỊ LOAN02/10/200021.6Tiếng Anh
1026 CKK0524MAI THỊ PHƯƠNG LOAN05/11/20025.5Quản trị khách sạn
1027 CKK0401LÊ THỊ MỸ LOAN06/07/200020.5Quản trị kinh doanh
1028 CKK0619MAI THỊ PHƯƠNG LOAN05/11/200024.3Tiếng Anh
1029 CKK0685TRẦN THỊ KIM LOAN16/05/200018.8Quản trị khách sạn
1030 CKK1068NGUYỄN THỊ KIM LOAN05/11/200016.1Quản trị khách sạn
1031 CKK0926CAO THẢO LOAN13/01/200022.9Quản trị kinh doanh
1032 CKK1376TRẦN THỊ DIỆU LOAN07/09/200018.6Quản trị khách sạn
1033 CKK1275PHAN THỊ HOÀNG LOAN20/01/200017.8Kế toán
1034 CKK1963SỬ THỊ ÚT LOAN16/01/200026Kế toán
1035 CKK1883VÕ THỊ BÍCH LOAN28/08/200021.9Dịch vụ pháp lý
1036 CKK2171NGYỄN THỊ KIM LOAN16/11/20016Kế toán
1037 CKK1529MAI THI HỒNG LOAN04/11/200020.2Tài chính - Ngân hàng
1038 CKK1721LƯƠNG THỊ HỒNG LOAN12/2/200022Quản trị kinh doanh
1039 CKK2363LÊ THỊ XUÂN LOAN09/09/200023.4Quản trị khách sạn
1040 CKK2364LÊ THỊ XUÂN LOAN09/06/200023.6Quản trị khách sạn
1041 CKK2285LÊ THỊ MINH LOAN05/02/200013Quản trị kinh doanh
1042 CKK2432ĐINH THỊ PHƯƠNG LOAN20/05/200024.5Quản trị kinh doanh
1043 CKK2606NGUYỄN THỊ LOAN10/4/200018.6Quản trị kinh doanh
1044 CKK2644NGUYEN THI LOAN08/01/199921Kế toán
1045 CKK1069ĐẶNG ĐỨC LỘC24/03/200016Kế toán
1046 CKK1193PHẠM PHÚ LỘC7/9/200016.5Tiếng Anh
1047 CKK1377TRẦN THỊ XUÂN LỘC6/4/200019.2Quản trị kinh doanh
1048 CKK0239VÕ VĂN LỘC18/11/199915.7Quản trị khách sạn
1049 CKK2548VÕ BÁ LỘC08/08/200020.3Tài chính - Ngân hàng
1050 CKK2434LÊ VĂN LỘC21082000192Công nghệ thông tin
1051 CKK2462TRẦN THỊ LỘC02/08/200017.1Quản trị khách sạn
1052 CKK1530NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC14/09/200023.7Quản trị kinh doanh
1053 CKK1619TRẦN THỊ BÍCH LỘC16/08/200022.8Tiếng Anh
1054 CKK0927VÕ THỊ ÁNH LỜI01/09/200018.15Quản trị khách sạn
1055 CKK1070LÊ VĂN LỢI12/10/200019.1Công nghệ thông tin
1056 CKK0785ĐÀM VĂN LỢI06/06/200015.4Công nghệ thông tin
1057 CKK1194TỪ THỊ LỢI16/8/200021.2#N/A
1058 CKK0595PHẠM THỊ MINH LỢI23/10/199918.5Tiếng Anh
1059 CKK0402ĐỒNG THANH LONG01/01/200018.4Quản trị khách sạn
1060 CKK0272ĐỒNG THANH LONG1/1/200022Quản trị khách sạn
1061 CKK1378NGUYỄN HOÀNG LONG10/07/200019.1Kế toán
1062 CKK1071ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG LONG01/09/200014Kế toán
1063 CKK0928NGUYỄN GIAO LONG19/11/200022.3Tiếng Anh
1064 CKK2172NGUYỄN THÀNH LONG30/9/200015Quản trị kinh doanh
1065 CKK2113LÊ QUANG LONG31/03/200019.4Quản trị kinh doanh
1066 CKK1884PHẠM VIẾT LONG01/06/200019.1Quản trị kinh doanh
1067 CKK2431PHẠM NGỌC LONG15/10/200020.2Quản trị khách sạn
1068 CKK2324CAO THỊ MỸ LONG15/08/200021Quản trị khách sạn
1069 CKK2614NGUYỄN DUY LONG10/03/200018.1Quản trị khách sạn
1070 CKK2668PHẠM THỊ LONG16/06/200021.9Tiếng Anh
1071 CKK1964A LƠT30/4/200020.9Tiếng Anh
1072 CKK1620TRƯƠNG NGỌC LUÂN15/01/200019.6Quản trị khách sạn
1073 CKK1531PHAN THÀNH LUÂN01/06/200018.5Công nghệ thông tin
1074 CKK0929BÙI THÀNH LUÂN20/02/200018.9Quản trị kinh doanh
1075 CKK1379TRƯƠNG THỊ LUẬN20/6/200015.35Tiếng Anh
1076 CKK1195NGUYỄN THÀNH LUẬN02/10/200020.5Công nghệ thông tin
1077 CKK2396TRẦN ANH LUẬN09/11/200022.3Quản trị khách sạn
1078 CKK2470VÕ TRƯỜNG LUẬN04/11/200020.8Công nghệ thông tin
1079 CKK2691VÕ TẤN LỰC4/3/200014.4Quản trị khách sạn
1080 CKK1380HUỲNH TẤN LỰC02/04/200017.5Công nghệ thông tin
1081 CKK0240NGUYỄN PHƯỚC LỰC26/10/199218.3Dịch vụ pháp lý
1082 CKK0403NGUYỄN HỮU LỰC13/11/200019.1Quản trị kinh doanh
1083 CKK0484 LUÊN01/01/199820.8Dịch vụ pháp lý
1084 CKK0786TRƯƠNG ĐỖ MỸ LƯƠNG07/09/200021.3Quản trị khách sạn
1085 CKK2536TRƯƠNG THỊ HIỀN LƯƠNG18/3/200017.1Tiếng Anh
1086 CKK1532NGUYỄN THỊ LƯƠNG08/06/200019.4Kế toán
1087 CKK2637NGUYỄN THỊ QUỲNH LƯU02/08/200019.6Quản trị khách sạn
1088 CKK2602HUỲNH THỊ CẨM LUY11/04/199918.7Quản trị kinh doanh
1089 CKK0116TRẦN THỊ LUYÊN04/11/200018.5Quản trị khách sạn
1090 CKK0029NGÔ THỊ HỒNG LUYẾN03/01/200020.5Quản trị khách sạn
1091 CKK0930NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN23/09/200014.55Quản trị khách sạn
1092 CKK2563NGÔ THỊ CẨM LUYẾN19/10/200017.15Tiếng Anh
1093 CKK2421NGUYỄN THỊ THU LUYẾN01/01/20020.6Kế toán
1094 CKK1818NGUYỄN HỒNG LUYẾN28/9/200020.5Quản trị kinh doanh
1095 CKK2430TRẦN THỊ LUYỆN02/09/200023.5Quản trị khách sạn
1096 CKK2440TRẦN PHƯƠNG THẢO LY29/03/200015.15Tiếng Anh
1097 CKK2510LÊ THỊ ÁNH LY06/03/200023.3Quản trị kinh doanh
1098 CKK2502NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY11/3/200018.95Kế toán
1099 CKK2365LÊ THỊ LY03/04/200019.9Quản trị kinh doanh
1100 CKK2366LÊ THI TRÚC LY13/8/200019.9Quản trị kinh doanh
1101 CKK2367NGUYỄN KHÁNH LY09/12/200022.4Quản trị khách sạn
1102 CKK2216ĐÀM THỊ LY17/06/200022.3Kế toán
1103 CKK2547NGUYỄN THỊ KHÁNH LY16/11/200025.7Quản trị khách sạn
1104 CKK2616HỒ VI KHÁNH LY17/12/200021.5Tiếng Anh
1105 CKK2737NGÔ NGỌC HIỀN LY10/10/200020.5Quản trị kinh doanh
1106 CKK1533HUỲNH THỊ MY LY08/04/200020Quản trị kinh doanh
1107 CKK1534TRẦN THỊ HOÀI LY12/04/200020.9Quản trị khách sạn
1108 CKK1621TRẦN LÊ KHÁNH LY19/1/200017.75Quản trị khách sạn
1109 CKK1965HUỲNH THỊ TRÚC LY20/03/200018.4Tài chính - Ngân hàng
1110 CKK1966PHẠM THỊ HƯƠNG LY15/05/200019.2Kế toán
1111 CKK1885TỐNG THỊ KHÁNH LY18/11/200020.5Kế toán
1112 CKK2173NGUYỄN THỊ MỸ LY04/02/200020.5Tiếng Anh
1113 CKK2052HỒ THỊ KHÁNH LY22/7/200020.9Quản trị khách sạn
1114 CKK2053LÊ THỊ KIM LY25/2/200018.7Kế toán
1115 CKK0931NGUYỄN THỊ DIỆU LY10/04/200021.3Kế toán
1116 CKK0787LÊ THỊ TRÀ LY03/07/200014.9Quản trị kinh doanh
1117 CKK0788NGUYỄN THỊ THẢO LY9/1/200018.9Kế toán
1118 CKK1073LÊ THỊ KHÁNH LY04/04/199822.5Quản trị khách sạn
1119 CKK1074LÊ THỊ THẢO LY26/10/200020.5Quản trị kinh doanh
1120 CKK1381LÊ THỊ TÔ LY6/06/200016.3Kế toán
1121 CKK1382NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY15/06/200021.5Quản trị kinh doanh
1122 CKK1383TRẦN THỊ LY02/02/20008.8Quản trị kinh doanh
1123 CKK1277ĐÀM THỊ LY17/06/20009.8Kế toán
1124 CKK0073VÕ THỊ TRÚC LY23/8/200018.5Kế toán
1125 CKK0034TRẦN THỊ CẨM LY7/9/200021.1Kế toán
1126 CKK0080KIỀU THỊ ÁNH LY14/10/200020.5Quản trị khách sạn
1127 CKK0137ĐOÀN THỊ KHÁNH LY26/09/200022.9Quản trị khách sạn
1128 CKK0329LÂM THỊ TRÚC LY29/10/200020.7Quản trị kinh doanh
1129 CKK0485CHÂU THỊ NGỌC LY27/12/199923.8Quản trị khách sạn
1130 CKK0486PHẠM THỊ MAI LY18/05/200021.3Quản trị kinh doanh
1131 CKK0686LÊ THỊ THẢO LY26/10/200018.8Tiếng Anh
1132 CKK0687PHẠM THẢO LY06/07/200019.3Quản trị kinh doanh
1133 CKK0448CHU THỊ LÝ11/04/199620.4Kế toán
1134 CKK0436HOÀNG THỊ LÝ16/04/200022.6Tiếng Anh
1135 CKK0219TRẦN THỊ LÝ22/12/200023.1Quản trị khách sạn
1136 CKK0291PHẠM THỊ TUYẾT MAI19/04/200026Tiếng Anh
1137 CKK0688TRẦN TUYẾT MAI17-12-200021.9Kế toán
1138 CKK0561VÕ THỊ MAI20/4/200020.5Dịch vụ pháp lý
1139 CKK1385NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI16/8/200022.9Tiếng Anh
1140 CKK0789VÕ THỊ NGỌC MAI01/09/200018.1Quản trị khách sạn
1141 CKK0932VĂN THỊ ÁNH MAI14/11/200020.5Quản trị kinh doanh
1142 CKK2174VĂN THỊ QUỲNH MAI03/09/200016.75Tài chính - Ngân hàng
1143 CKK2114NGUYỄN THỊ MAI23/10/200014.2Quản trị kinh doanh
1144 CKK1722CAO HOÀNG MAI29/04/200022.9Quản trị khách sạn
1145 CKK2115PHAN MINH MẪN19/12/200016.15Công nghệ thông tin
1146 CKK1819NGUYỄN DUY MẠNH05/12/200017Quản trị khách sạn
1147 CKK1386RƠ MAH H MARI18/8/200019.3Quản trị khách sạn
1148 CKK0241RƠ MAH H MARI18/08/200020.5Tài chính - Ngân hàng
1149 CKK1075TRẦN THỊ MÂY13/5/2000237Kế toán
1150 CKK0562TRẦN THỊ KIM MI05/09/200020.9Quản trị khách sạn
1151 CKK2683NGUYỄN THỊ KIỀU MI28/01/200015Quản trị kinh doanh
1152 CKK2217LƯU MỘC MIÊN21/06/200019.4Quản trị kinh doanh
1153 CKK2456THÁI THỊ MIỀN2/8/200016.4Quản trị kinh doanh
1154 CKK2325NGUYỂN NGỌC MINH12/9/199811.15Công nghệ thông tin
1155 CKK2652NGUYỄN HỒNG MINH25/07/199819.7Quản trị khách sạn
1156 CKK2584PHẠM THANH MINH26/10/200020.3Công nghệ thông tin
1157 CKK1535TRẦN CÔNG MINH16/12/200020.48Quản trị kinh doanh
1158 CKK1886PHẠM THỊ NGỌC MINH23/7/200015.3Quản trị khách sạn
1159 CKK0449TRẦN VĂN MINH10/4/200019Quản trị khách sạn
1160 CKK1387PHAN THỊ ÁNH MINH29/08/200016.95Quản trị khách sạn
1161 CKK0228TRẦN THỊ MƠ5/4/200023.4Kế toán
1162 CKK0273LÊ THỊ HỒNG MƠ15/03/200023.7Kế toán
1163 CKK2640NGUYỄN THỊ MƠ28/10/200021.3Kế toán
1164 CKK1723NGUYỄN THỊ MINH MỠN21/04/200018.9Kế toán
1165 CKK0689TRẦN THỊ BÍCH MỘNG25/07/200020Quản trị khách sạn
1166 CKK0642ĐẶNG TIỂU MỤI04/03/200020.9Quản trị khách sạn
1167 CKK0596TRỊNH THỊ TRÀ MY27/6/200020.4Quản trị khách sạn
1168 CKK0380NGUYỄN THỊ TRÀ MY15/04/200018.2Quản trị khách sạn
1169 CKK1388HOÀNG THỊ MY12/01/199923.9Công nghệ thông tin
1170 CKK1278NGUYỄN NỮ KIỀU MY07/01/200019.8Quản trị khách sạn
1171 CKK1076NGUYỄN THỊ TRÀ MY25/11/200022.7Quản trị khách sạn
1172 CKK0790LÊ THỊ KIỀU MY12/2/200018.1Kế toán
1173 CKK0933TRẦN THỊ TRÀ MY18/04/200019.2Quản trị kinh doanh
1174 CKK1820BÙI THỊ TRÀ MY09/08/200022.3Kế toán
1175 CKK1967NGUYỄN THỊ THÙY MY18/02/200021.9Kế toán
1176 CKK2116NGUYỄN THỊ DIỄM MY10/10/200016.65Quản trị khách sạn
1177 CKK2054NGUYỄN THỊ HÀ MY23/1/200017Tiếng Anh
1178 CKK2662ĐỖ THỊ TƯỜNG MY20/1/200014.5Tiếng Anh
1179 CKK2682VÕ HIỀN MY24/06/200019.8Kế toán
1180 CKK2576NGUYỄN HỒ THẢO MY12/08/200023.1Quản trị kinh doanh
1181 CKK2239LÊ HOÀNG TUẤN MY08/12/200022.1Quản trị kinh doanh
1182 CKK2240LÊ HOÀNG TUẤN MY08/12/200022.1Quản trị kinh doanh
1183 CKK2286NGUYỄN THỊ TÚ MY26/6/200018Quản trị khách sạn
1184 CKK2514TRẦN THỊ TRÀ MY20/07/200019.8Quản trị khách sạn
1185 CKK2368TRẦN ĐÌNH MỸ01/01/200020.3Công nghệ thông tin
1186 CKK2598HOÀNG THỊ MỸ23/09/200021.5Kế toán
1187 CKK2664VÕ THỊ MỸ10/11/199925.8Quản trị kinh doanh
1188 CKK2175NGUYỄN HOÀNG MỸ23/05/200014.2Quản trị khách sạn
1189 CKK1887VÕ THỊ Ý MỸ04/02/200019.1Kế toán
1190 CKK1968LÊ THỊ YẾN NA04/11/200024.1Quản trị khách sạn
1191 CKK1969PHAN HOÀNG LY NA22/09/200016.35Tiếng Anh
1192 CKK2176TRẦN THỊ THU NA02/02/200022.2Tiếng Anh
1193 CKK1725TRẦN THỊ NY NA11/08/200018.6Quản trị kinh doanh
1194 CKK1536PHAN THỊ LÊ NA04/12/200020.4Kế toán
1195 CKK2629NGUYỄN THỊ LUY NA18/12/200020.6Quản trị khách sạn
1196 CKK2634LÊ THỊ THANH NA26/3/200017.5Tiếng Anh
1197 CKK2705RMAH H' NA29/02/200018.7Kế toán
1198 CKK2287NGUYỄN THỊ THU NA02/02/200016Quản trị khách sạn
1199 CKK0563NGUYỄN THỊ NA15/01/200020.8Kế toán
1200 CKK0299CAO THỊ LÊ NA23/01/2000205Kế toán
1201 CKK0215NGUYỄN THỊ NA01/02/200024.7Quản trị khách sạn
1202 CKK0097LÊ VIỆT NA01/01/200020.5Tiếng Anh
1203 CKK0139PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG NAM18/1/200022.8Quản trị kinh doanh
1204 CKK0690NGUYỄN HOÀI NAM16/3/200019.2Công nghệ thông tin
1205 CKK0487TRỊNH DÌNH PHƯƠNG NAM14/08/200016.8Quản trị kinh doanh
1206 CKK1196LÊ TÔ HÀ NAM10/12/200014.5Quản trị kinh doanh
1207 CKK2288TRẦN THỊ NAM28/1/200022.2Kế toán
1208 CKK2218HUỲNH TRỌNG NAM27/01/200021Công nghệ thông tin
1209 CKK2586PHAN THI HOAI NAM09/11/200017.6Kế toán
1210 CKK1622TRẦN HÀ NAM16/9/200015.85Quản trị khách sạn
1211 CKK0001NGUYỄN QUANG NĂM03/09/199820.2Tiếng Anh
1212 CKK0003HOÀNG THỊ NGA27/11/199919.3Kế toán
1213 CKK0006NGUYỄN THỊ HẰNG NGA10/11/200020.5Quản trị khách sạn
1214 CKK0012VÕ THỊ THÚY NGA02/11/199921Tiếng Anh
1215 CKK0125TRẦN THỊ NGA26/10/200021.7Quản trị khách sạn
1216 CKK0330LÊ THỊ HUỲNH NGA07/12/200020.9Quản trị khách sạn
1217 CKK0274ĐOÀN THỊ BÍCH NGA22/02/200024.3Kế toán
1218 CKK0620ĐẶNG THỊ NGA04/09/200022.5Kế toán
1219 CKK1197TỪ THỊ NGA10/10/200017.25Quản trị kinh doanh
1220 CKK1279ĐẶNG THỊ TỐ NGA15/09/200016.9Kế toán
1221 CKK1280NGUYỄN THỊ THÚY NGA23/02/200021.4Quản trị khách sạn
1222 CKK0535NGUYỄN THỊ THÚY NGA28/02/200021.6Quản trị kinh doanh
1223 CKK1390ĐOÀN THỊ THANH NGA5/4/200015.55Quản trị khách sạn
1224 CKK1393LÊ THỊ LINH NGA15/8/199921.7Quản trị khách sạn
1225 CKK1394LÊ THỊ QUỲNH NGA9/10/200015Quản trị khách sạn
1226 CKK1395NGUYỄN THỊ NGA03/06/200021.1Quản trị khách sạn
1227 CKK0791VƯƠNG THỊ THÚY NGA06/12/200022.3Tài chính - Ngân hàng
1228 CKK1077HUỲNH THANH NGA09/03/200022.7Quản trị khách sạn
1229 CKK1078PHAN THỊ THANH NGA06/11/200022.7Tiếng Anh
1230 CKK1623ĐINH THỊ NGA15/8/200019.5Kế toán
1231 CKK1726NGUYỄN THỊ NGA22/08/200024Quản trị kinh doanh
1232 CKK1727NGUYỄN THỊ NGA10/02/200022.5Quản trị kinh doanh
1233 CKK1728NGUYỄN THỊ NGA10/02/200022.6Quản trị kinh doanh
1234 CKK1821PHẠM THỊ NGA24/09/200020.1Tiếng Anh
1235 CKK2055NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA07/10/200018.5Quản trị kinh doanh
1236 CKK2117LÊ THỊ KIỀU NGA20/10/200016.3Quản trị kinh doanh
1237 CKK1970NGUYỄN THỊ THIÊN NGA20/09/200013.7Quản trị kinh doanh
1238 CKK1971TRẦN THỊ NGA18/05/200025.5Quản trị kinh doanh
1239 CKK2700TRẦN THỊ THÚY NGA20/9/200016.6Tiếng Anh
1240 CKK2673VÕ THỊ THANH NGA28/11/200019.1Kế toán
1241 CKK2753NGUYỄN THỊ NGA27/09/200018.6Kế toán
1242 CKK2219CÁI THỊ THÚY NGA12/4/200022.7Kế toán
1243 CKK2386NGUYỄN THỊ HỒNG NGA1/1/200021Tiếng Anh
1244 CKK2326TRẦN THỊ NGA02/09/200023Quản trị kinh doanh
1245 CKK2446ĐOÀN THỊ TUYẾT NGA08/03/200014.4Kế toán
1246 CKK2369XIÊNG MỸ NGÀ22/09/200022.9Quản trị kinh doanh
1247 CKK1079LÊ THỊ BÍCH NGÀ19/02/200020.4Quản trị kinh doanh
1248 CKK0792LÊ THANH NGÂN23/07/200022.8Quản trị khách sạn
1249 CKK1396HOÀNG KIM NGÂN01/09/200016.85Kế toán
1250 CKK1397LÊ MINH NGÂN02/11/200022.5Tiếng Anh
1251 CKK1398NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN15/06/20007Kế toán
1252 CKK1399NGUYỄN THỊ NGÂN07/01/200015.25Quản trị kinh doanh
1253 CKK0691NGUYỄN THỊ NGÂN20/1/200023.9Tiếng Anh
1254 CKK0643TRỊNH THỊ THANH NGÂN04/11/200022Tiếng Anh
1255 CKK0276NGUYỄN THỊ NGÂN20/01/200023.9Tiếng Anh
1256 CKK0178VÕ THỊ KIM NGÂN09/09/200022.7Quản trị khách sạn
1257 CKK0101TRẦN THỊ THANH NGÂN28/03/200024.4Quản trị khách sạn
1258 CKK0078MẠC THỊ NGÂN02/11/200020.5Tiếng Anh
1259 CKK2327LÊ THỊ NGÂN08/02/200015.25Kế toán
1260 CKK2241LÊ THỊ MỸ NGÂN07/05/200019.1Quản trị khách sạn
1261 CKK2289NGUYỄN THỊ NGÂN10/2/200015.1Tiếng Anh
1262 CKK2475NGUYỄN THU NGÂN20/12/200018.15Quản trị kinh doanh
1263 CKK2670ZƠ RÂM THỊ NGÂN30 12 200020.5Quản trị kinh doanh
1264 CKK2056ĐOÀN THỊ KIM NGÂN10/3/20006Kế toán
1265 CKK2057TRẦN THỊ KÍM NGÂN02/11/200023.9Kế toán
1266 CKK1729PHAN THỊ NGÂN13/6/200019.4Kế toán
1267 CKK1624BÙI NGỌC THU NGÂN19/2/200020.5Kế toán
1268 CKK1625ĐẶNG THANH NGÂN15/01/200018.7Quản trị kinh doanh
1269 CKK1626TRẦN HIẾU NGÂN21/09/200019.2Tiếng Anh
1270 CKK1537NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN15/06/200022.4Tiếng Anh
1271 CKK0794TRẦN THỊ HỒNG NGÁT14/03/200016.15Kế toán
1272 CKK0450PHẠM THỊ THÚY NGHĨA16/6/200023.2Kế toán
1273 CKK2058NGUYỄN VĂN NGHĨA11/03/200019.1Công nghệ thông tin
1274 CKK2638LÊ HIẾU NGHĨA2/10/200023.6Quản trị kinh doanh
1275 CKK2242NGUYỄN THỊ NHƯ NGHĨA07/11/200010.9Quản trị khách sạn
1276 CKK1080LÊ THỊ THU NGHIỆP24/04/200021.8Quản trị khách sạn
1277 CKK0795NGUYEN THI LONG NGOC2/8/200014.25Quản trị kinh doanh
1278 CKK2725NGUYỄN BÍCH NGOC23/01/200020.5Quản trị khách sạn
1279 CKK1822LÊ THỊ NGOC̣07/03/200014.9Quản trị khách sạn
1280 CKK1538ĐINH THỊ NHƯ NGỌC26/12/200014.3Quản trị khách sạn
1281 CKK1627TRƯƠNG THỊ THANH NGỌC11/07/200021.1Quản trị kinh doanh
1282 CKK2118NGUYỄN THUY UYÊN NGỌC01/04/200017.3Quản trị khách sạn
1283 CKK1972ĐÀO THỊ NGỌC02/06/200016.5Quản trị khách sạn
1284 CKK1888NGUYỄN THỊ THU NGỌC30/10/200020.4Kế toán
1285 CKK2711NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC10/03/200019.7Quản trị khách sạn
1286 CKK2663NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC7/3/200017.9Quản trị kinh doanh
1287 CKK2328PHAN BẢO NGỌC6/7/200014.6Quản trị khách sạn
1288 CKK2370XIÊNG MỸ NGỌC22/9/200022.9Dịch vụ pháp lý
1289 CKK2500NGUYỄN PHAN BÍCH NGỌC24/05/200014.75Quản trị kinh doanh
1290 CKK0796LÊ KHOA NHƯ NGỌC09/06/200016.6Quản trị khách sạn
1291 CKK0797NGUYỄN THỊ QUÝ NGỌC17_1_200018Quản trị kinh doanh
1292 CKK0798PHÙNG NGUYỄN KIỀU NGỌC26/08/200022.3Tài chính - Ngân hàng
1293 CKK0936NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC20/12/199921.5Tiếng Anh
1294 CKK0937NGUYỄN THI LONG NGỌC2/8/200014.25Quản trị kinh doanh
1295 CKK1400NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC29/04/200019.4Kế toán
1296 CKK0437NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC02/09/199918.9Quản trị khách sạn
1297 CKK0404NGUYỄN THỊ MINH NGỌC1/3/200018.3Tiếng Anh
1298 CKK0358LÊ THỊ BÍCH NGỌC21/04/200021.3Quản trị kinh doanh
1299 CKK0644TRẦN THỊ NHƯ NGỌC06/01/200020.3Kế toán
1300 CKK0692LÊ THỊ BÍCH NGỌC03/05/199921.2Tiếng Anh
1301 CKK0565ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC4/6/200019.5Quản trị kinh doanh
1302 CKK0405ĐINH THỊ THẢO NGUYÊN04/11/199919.1Quản trị khách sạn
1303 CKK0451VÕ THỊ NGUYÊN06/03/200023Quản trị khách sạn
1304 CKK0135NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN05/12/200020.5Tiếng Anh
1305 CKK0277NGUYỄN TRẦN CAO NGUYÊN15/1/200016.7Kế toán
1306 CKK1401PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN13/09/200024.5Quản trị kinh doanh
1307 CKK1389NGUYỄN XUÂN NGUYÊN13/4/200020.5Công nghệ thông tin
1308 CKK0938TRẦN TRUNG NGUYÊN24/05/200014.75Kế toán
1309 CKK2479NGUYỄN HỮU NGUYÊN5/6/199915.8Quản trị khách sạn
1310 CKK2523LÊ THỊ THẢO NGUYÊN04/08/200021Quản trị khách sạn
1311 CKK2329VÕ THẢO NGUYÊN10/06/200021Quản trị khách sạn
1312 CKK1628TRẦN THẢO NGUYÊN06/09/200016.45Kế toán
1313 CKK1629LÊ NGUYỄN01/08/200019.3Quản trị khách sạn
1314 CKK0939TRẦN THÀNH NGUYỆN08/08/200019.7Quản trị kinh doanh
1315 CKK1402VÕ THỊ NGUYỆN1/8/200021.2Quản trị kinh doanh
1316 CKK2599LÊ THỊ THANH NGUYÊNN20/10/200016.95Quản trị kinh doanh
1317 CKK1081 NGUYENNHATTHI5/8/20021.9Công nghệ thông tin
1318 CKK0694PHAN THI NGUYET29/03/200020.6Quản trị kinh doanh
1319 CKK1539NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT01/01/200020.6Kế toán
1320 CKK1973PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT19/10/200015.8Quản trị kinh doanh
1321 CKK2701NGUYỄN THỊ NGUYỆT30/12/200015.75Dịch vụ pháp lý
1322 CKK2696LÊ THỊ NGUYỆT06/07/199720Kế toán
1323 CKK2755NGUYỄN THỊ NGUYỆT25/12/200023.9Tiếng Anh
1324 CKK2387THÁI THỊ ÁNH NGUYỆT2/1/200025.4Tiếng Anh
1325 CKK2418HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT9/6/200023.3Quản trị kinh doanh
1326 CKK0566NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT01/01/20007.5Quản trị kinh doanh
1327 CKK1083NGUYỄN THỊ NGUYỆT8/2/200021.5Kế toán
1328 CKK0940NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT28/02/200021.1Kế toán
1329 CKK1403TRẦN THỊ NGUYỆT22/03/200019.3Kế toán
1330 CKK1281NGUYỄN THỊ TRƯƠNG QUYỀN ÁI NGUYỆT19/03/200024.3Quản trị khách sạn
1331 CKK0096VÕ TRÚC NHÃ01/12/200020.6Tiếng Anh
1332 CKK0488BÙI THỊ THANH NHÀN25/0/200023.5Quản trị khách sạn
1333 CKK0406NGUYỄN THỊ THANH NHÀN01/03/200019.5Quản trị khách sạn
1334 CKK2119TRẦN THỊ NHÀN24/02/200014.9Kế toán
1335 CKK2120NGUYỄN MAI NHÂN10/6/200020.2Quản trị khách sạn
1336 CKK1974HOÀNG TRỌNG NHÂN01/01/200018.6Tiếng Anh
1337 CKK1540HỒ MẠNH NHÂN29/7/200018.6Quản trị khách sạn
1338 CKK1541LÊ MINH HÒA NHÂN12/6/200015.25Quản trị kinh doanh
1339 CKK1630NGUYỄN THỊ THÀNH NHÂN28/1/200023.7Kế toán
1340 CKK1730NGUYỄN TẤN NHÂN06/09/200021.2Quản trị khách sạn
1341 CKK2641LÊ NHÂN14/8'200021.8Công nghệ thông tin
1342 CKK0011TRẦN THỊ THANH NHÂN21/03/200020.5Quản trị khách sạn
1343 CKK0331PHẠM NGUYỄN THÀNH NHÂN3/2/200019Quản trị khách sạn
1344 CKK0199ĐẶNG HOÀNG NHÂN27/5/200016.9Quản trị kinh doanh
1345 CKK1404HỒ VĂN NHÂN30/11/200012.55Quản trị khách sạn
1346 CKK1731NGUYỄN HIỆP NHẤT12/01/200017.8Công nghệ thông tin
1347 CKK1823ĐÀO DUY NHẬT25/8/200016.4Kế toán
1348 CKK2243LÊ THỊ NHẬT10/8/200024.3Quản trị khách sạn
1349 CKK2290NGUYỄN CÔNG NHẬT23/12/200014.3Quản trị kinh doanh
1350 CKK1405DƯƠNG MINH NHẬT08/10/200018.5Công nghệ thông tin
1351 CKK1084TRẦN MINH NHẬT10/02/200021.4Công nghệ thông tin
1352 CKK0799NGUYỄN THỊ NHẬT11/12/200014.9Quản trị kinh doanh
1353 CKK0695NGUYỄN THỊ NHẬT11/12/200021.7Quản trị kinh doanh
1354 CKK0567ĐỒNG THỊ YẾN NHI08/02/200020.5Tiếng Anh
1355 CKK0568NGUYỄN THÚY NHI20/11/200020.7Quản trị khách sạn
1356 CKK0621HOÀNG THỊ LONG NHI17/11/200022.5Quản trị khách sạn
1357 CKK0597NGUYỄN THỊ LAN NHI12/09/200020Tiếng Anh
1358 CKK0381TRẦN THỊ THANH NHI20/8/200021.8Quản trị kinh doanh
1359 CKK0525PHAN THỊ TUYẾT NHI22/10/200012Kế toán
1360 CKK0173PHÙNG THỊ HÀ NHI4/10/200020.2Quản trị khách sạn
1361 CKK0165NGUYỄN THỊ HOÀI NHI08/03/200020.4Kế toán
1362 CKK0278TẠ TRẦN THỤC NHI12/07/200020.4Quản trị kinh doanh
1363 CKK0002HỒ THANH NHI25/11/200020.5Kế toán
1364 CKK0800TRẦN PHƯƠNG NHI08/01/200017.7Quản trị khách sạn
1365 CKK0801TRẦN THỊ Ý NHI01/04/200020.5Kế toán
1366 CKK1085ĐẶNG THỊ HUYỀN NHI28/7/200023.9Quản trị kinh doanh
1367 CKK1086NGUYỄN THỊ NHI11/09/200020.9Quản trị khách sạn
1368 CKK0941LÊ THỊ KIỀU NHI10/6/200023.1Tiếng Anh
1369 CKK0942MAI VŨ HIỀN NHI17/4/200024Dịch vụ pháp lý
1370 CKK0943NGUYỄN LÊ QUỲNH NHI08/11/200018.7Quản trị khách sạn
1371 CKK0944NGUYỄN THỊ NHI15/11/200013.5Quản trị khách sạn
1372 CKK0945TRƯƠNG THỊ YẾN NHI12/6/200019.1Quản trị khách sạn
1373 CKK1406LÊ THỊ MỸ NHI19/08/200016.45Kế toán
1374 CKK1407LÊ TRẦN THỊ TUYẾT NHI30/1/200022.5Quản trị khách sạn
1375 CKK1408NGUYỄN THỊ THU NHI7/7/200021.8Tiếng Anh
1376 CKK1282NGUYỄN THANH YẾN NHI30/01/200017.6Quản trị kinh doanh
1377 CKK1283NGUYỄN YẾN NHI06\10\200017.6Quản trị kinh doanh
1378 CKK2220HOÀNG THỊ CẨM NHI6/8/200015.65Quản trị khách sạn
1379 CKK2371TRẦN THỊ YẾN NHI10/6/200015.85Quản trị khách sạn
1380 CKK2399PHAN THỊ YẾN NHI27/09/200019.5Quản trị khách sạn
1381 CKK2535LÃI YẾN NHI01/02/200016.2Quản trị khách sạn
1382 CKK2659LÊ THỊ YẾN NHI5/1/200020.5Kế toán
1383 CKK2560ĐINH THỊ HẢI NHI21/10/200016.5Quản trị kinh doanh
1384 CKK1824HUỲNH THỊ YẾN NHI21/3/200024.9Quản trị kinh doanh
1385 CKK1732NGUYỄN THỊ HỒNG NHI06/05/200014.75Quản trị kinh doanh
1386 CKK1631LÊ THỊ Ý NHI15/10/200020.7Tài chính - Ngân hàng
1387 CKK1632LÊ THỊ Ý NHI10/4/200020.8Quản trị kinh doanh
1388 CKK1633PHẠM THỊ THÚY NHI20/12/200022.1Dịch vụ pháp lý
1389 CKK1634TRẦN THỊ UYỂN NHI13/8/20018.6Quản trị kinh doanh
1390 CKK1542HÀ THỊ ANH NHI12/01/200019.9Tiếng Anh
1391 CKK1543HUỲNH THỊ YẾN NHI28/07/20019Quản trị kinh doanh
1392 CKK1544LÊ HOÀNG YÊN NHI21/11/200019Quản trị khách sạn
1393 CKK1545NGUYỄN YẾN NHI11/11/200023.4Quản trị kinh doanh
1394 CKK1975NGUYỄN CẨM NHI04/08/200018Quản trị kinh doanh
1395 CKK1976NGUYỄN THỊ HOÀI NHI17/08/200020.5Quản trị kinh doanh
1396 CKK1977PHẠM THỊ ÁNH NHI06/08/200013.7Quản trị khách sạn
1397 CKK1889BÙI THỊ ÁI NHI13/11/200017.9Tiếng Anh
1398 CKK2121NGUYỄN THỊ HẠ NHI17/7/199819.5Tiếng Anh
1399 CKK2177BÙI Ý NHI26/12/200016Kế toán
1400 CKK2178NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ20/09/199918.7Quản trị khách sạn
1401 CKK2059HỒ THỊ HUỲNH NHƯ09/10/200020.2Quản trị kinh doanh
1402 CKK2060NGUYỄN THỊ HẢI NHƯ02/11/200018.4Kế toán
1403 CKK2122NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ16/06/200015.3Kế toán
1404 CKK1546NGUYỄN THỊ THANH NHƯ11/9/200021.1Quản trị kinh doanh
1405 CKK1825TRẦN HUỲNH NGỌC NHƯ10/05/200020.7Kế toán
1406 CKK2575PHAN THỊ Ý NHƯ27/07/200014Quản trị khách sạn
1407 CKK2520LƯƠNG HUỲNH NHƯ13/5/200017.25Kế toán
1408 CKK2471ĐINH THỊ THÙY NHƯ24/1/200019.5Quản trị kinh doanh
1409 CKK2330TRƯƠNG QUỲNH NHƯ15!6!199823.4Dịch vụ pháp lý
1410 CKK1284NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ07/08/200012.25Kế toán
1411 CKK1199ĐOÀN THỊ MỸ NHƯ15/9/200020.5Quản trị khách sạn
1412 CKK1409ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ30/09/20021.3Quản trị kinh doanh
1413 CKK1410ĐỖ THỊ YẾN NHƯ03/11/200020.5Kế toán
1414 CKK0733LÊ THỊ BÍCH NHƯ13/11/200016.6Công nghệ thông tin
1415 CKK0946HỒ QUỲNH NHƯ29/11/200017Quản trị kinh doanh
1416 CKK0947NGUYỄN THỊ HẠNH NHƯ10/04/200021.3Quản trị khách sạn
1417 CKK0038NGUYỄN THỊ PHẠM NHƯ26/12/200021Tiếng Anh
1418 CKK0059NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ29/08/9922.7Tiếng Anh
1419 CKK0489ĐOÀN THỊ QUỲNH NHƯ01/01/200020.3Kế toán
1420 CKK0408NGUYỄN THỊ KIM NHƯ7/10/200024.1Tiếng Anh
1421 CKK0598CAO THỊ QUỲNH NHƯ23/07/200020Quản trị khách sạn
1422 CKK1087LÊ VĂN LỢI NHUẬN12/10/200019.1Công nghệ thông tin
1423 CKK1088PHẠM THỊ NHUNG30/11/200020.2Tiếng Anh
1424 CKK1089TRẦN THỊ THÙY NHUNG21/12/200020.8Quản trị khách sạn
1425 CKK0803BÙI THỊ CẨM NHUNG05/08/199820.5Quản trị kinh doanh
1426 CKK0804ĐỖ THỊ NHUNG06/04/200021.9Quản trị khách sạn
1427 CKK0805LÊ THỊ MỸ NHUNG09/02/199920.35Kế toán
1428 CKK0806NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG10/07/200019.3Quản trị khách sạn
1429 CKK0948KIỀU THỊ TUYÊT NHUNG17/08/200020.8Kế toán
1430 CKK0949KIỀU THỊ TUYẾT NHUNG17/08/200020.8Kế toán
1431 CKK0950THƠ THỊ CẨM NHUNG18/05/199924Quản trị kinh doanh
1432 CKK1411NGUYỄN THỊ THU NHUNG01/01/200020.5Kế toán
1433 CKK1285NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG16/08/200019.7Quản trị kinh doanh
1434 CKK1286PHẠM THỊ CẨM NHUNG20/8/200020.5Công nghệ thông tin
1435 CKK1287TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG9/8/200020.5Tiếng Anh
1436 CKK0622KIỀU THỊ TUYẾT NHUNG17/08/200022.5Kế toán
1437 CKK0696ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG20/11/200020.6Kế toán
1438 CKK0409HUỲNH THỊ NHUNG01/08/200019.8Kế toán
1439 CKK0490PHÙNG THỊ KIM NHUNG10/02/200020.7Quản trị kinh doanh
1440 CKK0008ĐOÀN THỊ HỒNG NHUNG17-10-200085.4Tài chính - Ngân hàng
1441 CKK0098DƯƠNG THỊ NHUNG24/07/200020.5Quản trị khách sạn
1442 CKK0110TRẦN THỊ NHUNG24/2/200021.1Tài chính - Ngân hàng
1443 CKK0111TRẦN THỊ NHUNG24/02/200021.1Tài chính - Ngân hàng
1444 CKK0160VÕ THỊ THANH NHUNG22/02/200018.6Quản trị khách sạn
1445 CKK2331NGUYỄN HỒNG NHUNG14/2/200013.2Công nghệ thông tin
1446 CKK2332TRẦN THỊ KIM NHUNG19/12/200022.6Quản trị khách sạn
1447 CKK2244NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG30/04/200018.35Quản trị khách sạn
1448 CKK2245PHAN THỊ TUYẾT NHUNG01/01/200020.5Quản trị khách sạn
1449 CKK2460LÊ THỊ MỸ NHUNG15/10/20008.65Quản trị khách sạn
1450 CKK2433LƯU THỊ PHI NHUNG16/10/200015.15Quản trị kinh doanh
1451 CKK2578NGUYỄN LÊ AÍ NHUNG5/3/200023.8Quản trị khách sạn
1452 CKK2698LÂM THỊ MỸ NHUNG20/8/200010.25Kế toán
1453 CKK2708LAM THỊ MỸ NHUNG20/08/20009.5Kế toán
1454 CKK2709LAM THỊ MỸ NHUNG20/08/20009.5Kế toán
1455 CKK2719MAI THỊ THANH NHUNG31/08/201821.4Tài chính - Ngân hàng
1456 CKK2720MAI THỊ THANH NHUNG31/08/200021.5Tài chính - Ngân hàng
1457 CKK1826VÕ THỊ HỒNG NHUNG15/05/199921Kế toán
1458 CKK1733ĐINH THỊ HỒNG NHUNG23/08/200028Quản trị kinh doanh
1459 CKK1734HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG27/12/200021.4Tài chính - Ngân hàng
1460 CKK1890HUỲNH THỊ HỒNNG NHUNG22/06/200019.7Kế toán
1461 CKK1978NGUYỄN THỊ NHUNG3/5/200022.8Quản trị khách sạn
1462 CKK1979VÕ THỊ NHUNG04/02/200020.8Tiếng Anh
1463 CKK2517ĐỖ THỊ XUÂN NI23/11/200020.2Kế toán
1464 CKK2246NGUYỄN THỊ ANH NI12/7/200014.8Quản trị khách sạn
1465 CKK0166TRẦN KIỀU NI13/01/200023.2Quản trị kinh doanh
1466 CKK0332DƯƠNG NGUYỄN HỒNG NI11/01/200019.4Quản trị khách sạn
1467 CKK0491NGUYỄN PHAN QUYN NI26/11/200022Quản trị khách sạn
1468 CKK0599TRẦN THỊ NI06/02/200020.8Tiếng Anh
1469 CKK0242H TOẠI NIÊ04/04/200022.3Quản trị khách sạn
1470 CKK0951VÕ THỊ LY LY NIÊ05/01/200018.5Quản trị khách sạn
1471 CKK2333H SU HAN NIÊ03/01/200010.75Quản trị khách sạn
1472 CKK2726H CĨN NIÊ11/12/200018.7Quản trị kinh doanh
1473 CKK2727H'ZALIN NIÊ01/01/200018.5Quản trị kinh doanh
1474 CKK2221NÔNG THỊ NIỆM13/10/200015.15Kế toán
1475 CKK1891VÕ THỊ NÔ06/11/200020.5Quản trị kinh doanh
1476 CKK1547PHAN VĂN NÔNG10/01/200019.9Công nghệ thông tin
1477 CKK1735TRẦN THỊ NỮ24/04/200026.1Quản trị khách sạn
1478 CKK0952CAO THỊ TRINH NỮ01/01/200021.6Tiếng Anh
1479 CKK1090PHẠM THỊ NỮ03/06/199920Tiếng Anh
1480 CKK1288TRẦN THỊ NƯƠNG29/06/200021.7Quản trị kinh doanh
1481 CKK1412NGUYỄN THỊ THÙY NƯƠNG29/9/200018.6Tài chính - Ngân hàng
1482 CKK2123LÊ CÔNG NƯƠNG29/11/200021.2Tiếng Anh
1483 CKK2124LÊ CÔNG NƯƠNG29/11/200021.2Tiếng Anh
1484 CKK1980NGUYỄN THỊ HOÀNG NY09/06/200018.6Tiếng Anh
1485 CKK0807TRẦN NGUYỄN HOÀNG NY09/06/200022.4Quản trị khách sạn
1486 CKK0410LÂM HẠ NY3/6/200020.2Quản trị khách sạn
1487 CKK1413LÊ THỊ TÚ OẠN06/09/200016.1Quản trị kinh doanh
1488 CKK1414NGUYỄN THỊ NGỌC OANH05-02-200010.7Kế toán
1489 CKK1200NGUYỄN THỊ KIM OANH10/12/200020.5Quản trị kinh doanh
1490 CKK1091LÊ THI KIỀU OANH17/1/200020.6Kế toán
1491 CKK1092LÊ THỊ KIỀU OANH17/1/200020.6Kế toán
1492 CKK0382TRẦN THỊ KIỀU OANH18/5/199921.1Tiếng Anh
1493 CKK0697NGUYỄN THỊ KIỀU OANH03/01/200020.2Quản trị kinh doanh
1494 CKK0200ĐẶNG THỊ TÂM OANH20/9/199917.9Quản trị khách sạn
1495 CKK0114TRẦN THỊ KIM OANH20/10/200021.9Kế toán
1496 CKK0045PHAN THỊ KIM OANH02/04/200020.5Quản trị kinh doanh
1497 CKK0047PHẠM THỊ KIỀU OANH05/08/200020.5Kế toán
1498 CKK1981NGUYỄN THỊ KIM OANH02/05/200021.5Quản trị kinh doanh
1499 CKK1892DƯƠNG THỊ NGỌC OANH07/10/200021.8Quản trị khách sạn
1500 CKK1893NGUYỄN THỊ KIM OANH03/04/199915.5Quản trị khách sạn
1501 CKK2061NGUYỄN THỊ KIỀU OANH20/6/200022Quản trị khách sạn
1502 CKK2062TRẦN THỊ OANH12/12/200012.75Kế toán
1503 CKK2179LÝ THỊ KIỀU OANH02/11/200019.8Quản trị khách sạn
1504 CKK1736TRẦN THỊ HỒNG OANH30/10/200020.5Quản trị khách sạn
1505 CKK1827NGUYỄN THỊ KIM OANH19/09/200022.6Quản trị kinh doanh
1506 CKK1635BÙI THỊ KIM OANH25/09/200023.1Quản trị kinh doanh
1507 CKK1636TRẦN THỊ NGỌC OANH04/06/200014.25Kế toán
1508 CKK1637TRƯƠNG THỊ HỒNG OANH20/12/200020.5Kế toán
1509 CKK1638VÕ THỊ KIỀU OANH28/01/20015.5Quản trị kinh doanh
1510 CKK2334NGUYỄN THỊ LOAN OANH24/08/200014.95Công nghệ thông tin
1511 CKK2335TRẦN THỊ KIM OANH25/12/200018.8Quản trị khách sạn
1512 CKK2710NGUYỄN THỊ KIM OANH25/04/200020.3Quản trị khách sạn
1513 CKK2605HỒ VŨ NGỌC OANH11/7/200021.3Quản trị kinh doanh
1514 CKK2678HUỲNH THỊ KIM OANH18/7/200020.5Quản trị khách sạn
1515 CKK1201PHAN THỊ PHA08/06/200023.6Quản trị kinh doanh
1516 CKK1415HỒ VĂN PHÁP02/05/200020.2Quản trị kinh doanh
1517 CKK2571TRẦN PHÁP02/02/200024.8Quản trị kinh doanh
1518 CKK2441TRƯƠNG QUỐC PHÁT25/03/200021.5Công nghệ thông tin
1519 CKK2427TRƯOWNG QUỐC PHÁT25/03/200021.5Công nghệ thông tin
1520 CKK1982VĂN QUANG PHI29/10/200017.4Quản trị kinh doanh
1521 CKK1828VÕ CÔNG HOÀNG PHÔN29/03/200020.8Công nghệ thông tin
1522 CKK2336NGUYỄN XUÂN PHONG23/10/200023.8Quản trị kinh doanh
1523 CKK1639LÊ ĐỨC PHÚ22/2/19999.9Công nghệ thông tin
1524 CKK1983LÊ TRỌNG VIỆT PHÚ1/1/200021.7Quản trị kinh doanh
1525 CKK0317LÊ HỮU PHÚ28/05/200022.5Công nghệ thông tin
1526 CKK0411NGUYỄN VŨ PHÚC12/09/200018.9Tiếng Anh
1527 CKK1416DƯƠNG THỊ MỸ PHÚC18/09/200021Quản trị khách sạn
1528 CKK1417NGUYỄN ĐÌNH HỒNG PHÚC12/04/200018.4Công nghệ thông tin
1529 CKK1289NGUYỄN THỊ ÁNH PHÚC20/08/200021.5Tiếng Anh
1530 CKK1093NGUYỄN VĂN PHÚC11/05/200020.4Công nghệ thông tin
1531 CKK0808DOÃN MINH PHÚC2/6/200012.7Công nghệ thông tin
1532 CKK0809PHAN NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC10/12/200020.6Quản trị kinh doanh
1533 CKK1894TỐNG ĐỨC PHÚC18/01/200020.9Công nghệ thông tin
1534 CKK2063VÕ PHẠM GIA PHÚC15/12/200023.1Quản trị khách sạn
1535 CKK1640PHẠM ĐỨC PHÚC16/12/199914Kế toán
1536 CKK1737NGUYỄN CÔNG PHÚC21/01/200023Dịch vụ pháp lý
1537 CKK2064VÕ VĂN PHỤNG04/02/200019.8Quản trị kinh doanh
1538 CKK0954NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG21/10/200023Tiếng Anh
1539 CKK0955PHAN THỊ KIM PHƯỚC21/03/200021.7Quản trị khách sạn
1540 CKK0810PHAN THỊ KIM PHƯỚC21/03/200021.7Quản trị khách sạn
1541 CKK1094NGÔ THỊ PHƯỚC10/8/200022.4Quản trị kinh doanh
1542 CKK1418TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯỚC26/10/200022.3Kế toán
1543 CKK2527TRƯƠNG VĂN PHƯỚC21/08/200022.1Quản trị kinh doanh
1544 CKK1641PHAN THI NHU PHUONG20/1/200022.9Quản trị khách sạn
1545 CKK1642LÊ THỊ PHƯƠNG28/11/200020.5Quản trị khách sạn
1546 CKK1548MAI NHƯ PHƯƠNG11/09/200022.7Quản trị kinh doanh
1547 CKK1549TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG10/3/200018.1Quản trị khách sạn
1548 CKK1738CHU THỊ ĐỨC PHƯƠNG17/11/20009.5Dịch vụ pháp lý
1549 CKK1739ĐẶNG THỊ MINH PHƯƠNG10/01/200014.7Quản trị khách sạn
1550 CKK1740NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG31/03/200022.5Quản trị khách sạn
1551 CKK1741NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG31/03/200022.5Quản trị khách sạn
1552 CKK1742TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG20/4/20021.1Kế toán
1553 CKK1829TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG02/10/200023.4Kế toán
1554 CKK2180NGÔ HÀ PHƯƠNG25/10/200017.5Quản trị kinh doanh
1555 CKK2181TRẦN THỊ KIM PHƯƠNG02/02/199920.4Quản trị khách sạn
1556 CKK1984ĐINH THU PHƯƠNG11/04/200023.3Kế toán
1557 CKK1985DƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG15/07/200016.5Quản trị kinh doanh
1558 CKK1986TRƯƠNG MINH PHƯƠNG13/01/200021.3Quản trị kinh doanh
1559 CKK2401NGÔ THỊ HỒNG PHƯƠNG16/7/200021.6Kế toán
1560 CKK2402NGUYỄN THÚY PHƯƠNG11/02/200022.3Quản trị kinh doanh
1561 CKK2406TRẦN THỊ PHƯƠNG05/05/200020.7Kế toán
1562 CKK2372PHẠM THU PHƯƠNG30/1/200019.6Quản trị kinh doanh
1563 CKK2247NGUYỄN TỪ THU THẢO PHƯƠNG06/03/200020.3Quản trị khách sạn
1564 CKK2291NGUYỄN THỊ PHƯƠNG25-11-200015.8Quản trị kinh doanh
1565 CKK2545NGUYỄN THẢO PHƯƠNG14/08/200025.1Kế toán
1566 CKK2551VŨ TỨ PHƯƠNG12/10/200024.2Tài chính - Ngân hàng
1567 CKK2649NGUYỄN THI YẾN PHƯƠNG07/01/200023.2Quản trị kinh doanh
1568 CKK2646NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG20/5/200021.4Kế toán
1569 CKK2625ĐOÀN THỊ THU PHƯƠNG30/4/200021.6Kế toán
1570 CKK1419DƯƠNG THỊ NHƯ PHƯƠNG20/06/200017.2Kế toán
1571 CKK1420LÊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG09/02/200019.5Tiếng Anh
1572 CKK1421LƯƠNG PHAN THẢO PHƯƠNG22/12/200016.9Quản trị khách sạn
1573 CKK1422PHẠM THỊ ANH PHƯƠNG04/04/200013Kế toán
1574 CKK1423PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG08/02/200017.6Quản trị khách sạn
1575 CKK1424RƠ CHÂM PHƯƠNG13/09/200020.6Kế toán
1576 CKK0734LÊ THỊ KIM PHƯƠNG20/10/200019.4Tiếng Anh
1577 CKK1202LÊ HỒNG PHƯƠNG19/12/200016.1Quản trị khách sạn
1578 CKK1095NGUYỄN DUY PHƯƠNG05/10/200016.8Quản trị kinh doanh
1579 CKK1096NGUYỄN THỊ PHƯƠNG16/06/9920.7Kế toán
1580 CKK1097VÕ THỊ MỸ PHƯƠNG8/9/200022.2Quản trị khách sạn
1581 CKK0811BÙI THỊ THU PHƯƠNG10/02/200023.3Dịch vụ pháp lý
1582 CKK0812NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG12/3/200021.5Kế toán
1583 CKK0813TRẦN HÀ PHƯƠNG27/11/200018.8Kế toán
1584 CKK0814TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG08/05/200021.7Tiếng Anh
1585 CKK0815VÕ THỊ MỸ PHƯƠNG08/09/200022.2Quản trị khách sạn
1586 CKK0956LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG01/02:200021.4Quản trị khách sạn
1587 CKK0957NGÔ DUY PHƯƠNG16/04/200019.4Công nghệ thông tin
1588 CKK0958NGUYỄN ĐỖ XUÂN PHƯƠNG7/12/200016.05Quản trị kinh doanh
1589 CKK0959NGUYỄN THỊ PHƯƠNG02/08/199917.7Kế toán
1590 CKK0360LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG13/07/200021.1Quản trị kinh doanh
1591 CKK0526NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG01/04/200022.3Kế toán
1592 CKK0453NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG02/12/200019.4Quản trị khách sạn
1593 CKK0698LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG01/02/200014Tài chính - Ngân hàng
1594 CKK0645HUỲNH THỊ KIM PHƯƠNG28/09/200021.3Quản trị khách sạn
1595 CKK0646NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG13/8/200023.1Kế toán
1596 CKK0600NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG22/06/200019.8Kế toán
1597 CKK0279NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG02/01/200016.3Kế toán
1598 CKK0230NGUYỄN THỊ PHƯƠNG18/11/200021.1Quản trị kinh doanh
1599 CKK0167NGUYỄN MINH PHƯƠNG07/09/199923.2Quản trị kinh doanh
1600 CKK0162NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG20/11/200021.9Kế toán
1601 CKK0062HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG08/12/200020.5Quản trị khách sạn
1602 CKK0140TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
1603 CKK0128TRẦN THỊ PHƯƠNG10/01/200022.8Quản trị khách sạn
1604 CKK2633BÙI THỊ LINH PHƯỢNG18/7/200013.6Quản trị kinh doanh
1605 CKK2654TRẦN THỊ PHƯỢNG02/04/200021.7Quản trị kinh doanh
1606 CKK2594KHẰM THỊ PHƯỢNG01/06/200023.7Quản trị kinh doanh
1607 CKK2702NGUYỄN THỊ PHƯỢNG17/09/200020.5Tiếng Anh
1608 CKK2757NGUYỄN MỸ PHƯỢNG16/5/200023Tiếng Anh
1609 CKK1987NGUYỄN THỊ PHƯỢNG15/02/200022.8Quản trị khách sạn
1610 CKK2182TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG07/03/200014.8Kế toán
1611 CKK1830NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG27/09/200020.5Quản trị kinh doanh
1612 CKK1643NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG22/02/200021.9Tiếng Anh
1613 CKK1644NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG20/9/200012.05Công nghệ thông tin
1614 CKK0031BÙI THỊ PHƯỢNG05/04/200020.5Kế toán
1615 CKK0177VÕ THỊ PHƯỢNG21/09/200018.3Quản trị kinh doanh
1616 CKK0243NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG08/03/200023.3Quản trị kinh doanh
1617 CKK0226NGUYỄN TRẦN HOA PHƯỢNG15/06/199623.7Kế toán
1618 CKK0333NGUYỄN MINH PHƯỢNG07/09/199923.2Quản trị kinh doanh
1619 CKK0647TRẦN THỊ ÁNH PHƯỢNG10/5/2000206Quản trị kinh doanh
1620 CKK0960NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG20/12/200018.4Quản trị kinh doanh
1621 CKK0961THÁI THỊ ÁNH PHƯỢNG01/08/200023Quản trị khách sạn
1622 CKK1098BÙI THỊ PHƯỢNG22/07/200021.2Tài chính - Ngân hàng
1623 CKK1203NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG07/10/200019.3Quản trị kinh doanh
1624 CKK1425ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG16/6/200016.05Quản trị khách sạn
1625 CKK1426ĐOÀN THỊ PHƯỢNG15/3/200016.05Quản trị khách sạn
1626 CKK0816CAO THỊ OANH PHỰƠNG12/11/200023.7Quản trị khách sạn
1627 CKK1204NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGNHI1/5/200025.7Kế toán
1628 CKK0313NGUYỄN TRẦN ANH QUÂN27/9/200023.4Quản trị kinh doanh
1629 CKK1645NGUYỄN ĐỨC QUÂN08/09/200014.45Quản trị khách sạn
1630 CKK1831PHAN NGUYỄN MINH QUÂN22/03/200010.45Tiếng Anh
1631 CKK1988LÊ CÔNG QUANG2/2/199917.9Quản trị khách sạn
1632 CKK2680PƠ LOONG QUANG26/121/199912.1Quản trị khách sạn
1633 CKK1427ĐOÀN NHƯ QUANG28/04/200020Kế toán
1634 CKK1428ĐOÀN XUÂN QUANG20/4/200020.5Quản trị kinh doanh
1635 CKK1290PHẠM NGỌC QUANG20/06/200020.5Công nghệ thông tin
1636 CKK1989MAI PHƯỚC QUẢNG28-08-199819.7Quản trị khách sạn
1637 CKK1550TRẦN THỊ HUYỀN QUANH29/1/200020.6Quản trị khách sạn
1638 CKK0571NGUYỄN THUÝ QUANH20/6/200023.3Kế toán
1639 CKK1291NGUYỄN THỊ QUÍ08/04/200021.3Quản trị khách sạn
1640 CKK1990ĐỖ VĂN QUÍ27/5/200013.3Quản trị kinh doanh
1641 CKK2740NGUYỄN NGỌC QUÍ21/07/200015.55Kế toán
1642 CKK2125NGUYỄN HÙNG QUỐC14/12/200017.1Quản trị kinh doanh
1643 CKK1205PHẠM HOÀN QUỐC10/11/200020.3Quản trị khách sạn
1644 CKK0623TRỊNH XUÂN QUỐC25/06200018Kế toán
1645 CKK2661NGUYỄN THỊ QUY01/06/200020Quản trị khách sạn
1646 CKK2624NGUYỄN THỊ MỘNG QUÝ10/4 /200019.7Kế toán
1647 CKK2566NGUYỄN THỊ QUÝ17/6/200020.3Quản trị kinh doanh
1648 CKK2248VÕ THỊ QUÝ28/03/200020.5Kế toán
1649 CKK2337TRẦN ANH QUÝ27/03/200018.4Quản trị khách sạn
1650 CKK2505HUỲNH THỊ TRƯƠNG QUÝ7/8/200018.7Quản trị kinh doanh
1651 CKK1551PHẠM HỒNG QUÝ12/03/200019Tài chính - Ngân hàng
1652 CKK0412PHAN PHƯỚC QUÝ20/10/200018.5Công nghệ thông tin
1653 CKK1292LÊ KIẾN QUÝ24/10/200017.05Công nghệ thông tin
1654 CKK0817NGUYỄN VĂN QUÝ20/02/200019Công nghệ thông tin
1655 CKK0818NGUYỄN HỒ BẢO QUYÊN6/4/200020.7Quản trị kinh doanh
1656 CKK1430VÕ LÝ HOÀI QUYÊN23/05/200017.5Kế toán
1657 CKK0527NGUYỄN THỊ MỸ QUYÊN09/08/200019.8Tiếng Anh
1658 CKK0624TRẦN THỊ TỐ QUYÊN18/12/199920.5Quản trị kinh doanh
1659 CKK0699LÊ THỊ DIỄM QUYÊN28/04/200020.4Quản trị khách sạn
1660 CKK0700NGUYỄN HỒ BẢO QUYÊN05/04/200020.7Quản trị kinh doanh
1661 CKK0701NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN22/05/200021.9Tiếng Anh
1662 CKK0050LÊ THỊ KIM QUYÊN22/04/199821.7Kế toán
1663 CKK0124TRẦN THỊ LỆ QUYÊN19/03/200023.4Quản trị khách sạn
1664 CKK0148NGÔ THỊ LỆ QUYÊN02/03/199822.6Tiếng Anh
1665 CKK1832NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN20/5/200024.7Quản trị khách sạn
1666 CKK2126ĐÀO PHAN KIỀU QUYÊN12/11/200016.5Quản trị khách sạn
1667 CKK2127ĐOÀN THỊ BÍCH QUYÊN23/06/200016.5Quản trị kinh doanh
1668 CKK2128R'Ô H' QUYÊN16/08/200020.4Kế toán
1669 CKK1991DƯƠNG THỊ TÚ QUYÊN10/12/200022.9Kế toán
1670 CKK1992NGUYỄN THỊ TRÚC QUYÊN14/06/200022.1Quản trị khách sạn
1671 CKK1895NGUYỄN NHẬT QUYÊN30/12/200021.9Tiếng Anh
1672 CKK2531LÊ THỊ TÚ QUYÊN01/04/200018.9Tiếng Anh
1673 CKK2618NGUYỄN THỊ QUYÊN26/03/200021.8Quản trị kinh doanh
1674 CKK2748NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN17/11/200018.1Kế toán
1675 CKK2129LÂM BÁ QUYỀN25/12/200022.8Quản trị kinh doanh
1676 CKK2065LÊ THỊ NGỌC QUYỀN07/09/200016.9Quản trị khách sạn
1677 CKK0572NGUYỄN QUANG QUYỀN31/10/200017.6Công nghệ thông tin
1678 CKK0625NGUYỄN THỊ LỆ QUỲNH23/07/200013.05Quản trị khách sạn
1679 CKK0702NGUYỄN XUÂN QUỲNH01/05/199922.8Quản trị kinh doanh
1680 CKK0648PHAN THỊ NHƯ QUỲNH2/9/200018.3Quản trị kinh doanh