Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
Thông báo nghỉ học(30/03/2015)

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc họp mặt toàn cơ quan để triển khai một số công việc quan trọng trong tháng 4, Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên Trường về việc nghỉ học, cụ thể như sau:

1.     Thời gian nghỉ: Từ tiết 1 đến hết tiết 2 ngày thứ tư (01/4/2015)

2.     Giảng viên toàn trường thực hiện việc họp mặt toàn cơ quan theo Chương trình công tác tuần.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 
TIN ĐÃ ĐƯA
DANH SÁCH BIÊN CHẾ PHÒNG Ở - ĐẠI ĐỘI, TIỂU ĐỘI HỌC GD QP-AN NĂM 2024 (13/5-24/5/2024)(08/05/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2023 (01 tuần cuối chi tiết từng ngày 03/6-08/6/2024)(06/05/2024)
Thông báo đăng ký học GD Quốc phòng - An ninh của K2023 (13/5-24/5/2024)(26/04/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2022 (02 tuần cuối chi tiết từng ngày 06/5 - 17/5/2024)(22/04/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 4)(09/04/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 3)(06/03/2024)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2024(05/03/2024)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024(26/02/2024)
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện và đủ điều kiện dự kiến xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024(23/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 2)(18/01/2024)
Chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024(18/01/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 1)(11/01/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2022 & KHOÁ 2023 (15 tuần đầu)(28/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 LỚP RIÊNG (ĐỢT 2)(18/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2023 & CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG (01 tuần cuối 25/12/2023-30/12/2023)(13/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2022 (2 tuần cuối 27/11/2023-10/12/2023)(21/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 LỚP DLLH1_22 & QTKS1_22 (2 tuần cuối 20/11/2023-03/12/2023)(10/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (LỚP HỌC PHẦN BỔ SUNG MÔN KINH TẾ VI MÔ)(09/10/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 2021 (2 tuần cuối 02/10/2023-13/10/2023)(28/09/2023)
THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2023 ALL(15/09/2023)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2023(15/09/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (HỌC THỨ 7)(09/09/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 2023 ALL(09/09/2023)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (đăng lần 2)(08/09/2023)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023(05/09/2023)
Danh sách sinh viên thiếu điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023(25/08/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỸ NĂNG MỀM KHÓA 2023 (ĐỢT 1) TỪ NGÀY 21/8/2023 - 08/9/2023(16/08/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 2021 & KHÓA 2022(09/08/2023)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT II NĂM 2023(07/08/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - 02 TUẦN CUỐI (05-16/6/2023)(25/05/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2021 - 03 TUẦN CUỐI (04-16/5/2023)(26/04/2023)
DANH SÁCH BIÊN CHẾ PHÒNG Ở - ĐẠI ĐỘI, TIỂU ĐỘI HỌC GD QP-AN NĂM 2023 (27/3-07/4/2023)(21/03/2023)
Thông báo học GD Quốc phòng - An ninh của K2022 (27/3-07/4/2023)(14/03/2023)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2023(18/02/2023)
Thông báo về việc đăng ký thi lần 2 (thi lại, thi cải thiện) học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2021 và khóa 2022(13/02/2023)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2023(09/02/2023)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023(08/02/2023)
Thông báo việc đăng ký thực tập tốt nghiệp các khoá vào trường 2020 về trước(06/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (15 TUẦN ĐÂU) K2021: 26/12/2022, K2022: 06/02/2023(19/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - TUẦN 51 (TỪ NGÀY 19/12 - 23/12/2022)(09/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - TUẦN 50 (TỪ NGÀY 12/12 - 17/12/2022)(30/11/2022)
Thông báo về việc đăng ký thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2020(29/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2021 - TUẦN CUỐI (TỪ NGÀY 28/11 - 03/12/2022)(21/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2021 - TUẦN 47 (TỪ NGÀY 21/11 - 26/11/2022) new(11/11/2022)
THỜI GIAN THI BÙ CÁC MÔN ĐÃ BỊ HOÃN THI NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2022 (do ảnh hưởng bão số 5)(24/10/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2020 - TUẦN 43 (24/10 - 28/10/2022)(18/10/2022)
THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 03/10/2022)(04/10/2022)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2022(03/10/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 (TỪ NGÀY 03/10/2022)(30/09/2022)
Khảo sát tham gia dự lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2022(29/09/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - ĐỢT 1 TUẦN 39 (26/9 - 30/9/2022) NEW(23/09/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2022(19/09/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 39 (26/9 - 30/9/2022) CÁC LỚP HỌC TUẦN CUỐI(17/09/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2022(12/09/2022)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT II NĂM 2022(29/08/2022)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC BỔ SUNG KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023(20/08/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2022 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 1)(17/08/2022)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023(08/08/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023(25/07/2022)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2022 MỚI(26/05/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp bổ sung đợt 1 năm 2022(04/05/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2021 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 23/05/22 ĐẾN 04/06/22 (02 Tuần cuối)(25/04/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 09/05/22 ĐẾN 14/05/22 (Tuần cuối)(14/04/2022)
Thông báo về việc tạm ngừng TKB chính khóa 01 tuần để chuyển sang học GDQP (đối với các lớp khóa 2021)(17/03/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 21/03/22 ĐẾN 07/05/22 (Điều chỉnh)(17/03/2022)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2022(14/03/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 có bổ sung(07/03/2022)
Thông báo việc đăng ký thực tập tốt nghiệp các khoá vào trường 2019 về trước(17/02/2022)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2022(16/02/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2021 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 21/02/22 ĐẾN 14/05/22 (12 Tuần)(24/01/2022)
Kế hoạch và danh sách học lý thuyết GDQPAN (online) của K2021, từ ngày 16-20/02/2022.(24/01/2022)
Lịch học và danh sách học thực hành GDQPAN Khoá 2019(24/01/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 14/02/22 ĐẾN 07/05/22 (12 Tuần)(14/01/2022)
DANH SÁCH VÀ LỊCH THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG A2 TRỰC TUYẾN(06/01/2022)
LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG A2 TRỰC TUYẾN(26/12/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2020 KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 03/01/22 ĐẾN 22/01/22 (03 Tuần)(23/12/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/12/21 ĐẾN 31/12/21 (Thay đổi)(21/12/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 20/12/21 ĐẾN 25/12/21 (Thay đổi)(21/12/2021)
LỊCH THI ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021 VÀ CÁC MÔN MỞ LỚP RIÊNG ĐỢT 3)(16/12/2021)
LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG A2 TRỰC TUYẾN(30/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 29/11/21 ĐẾN 04/12/21(25/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 22/11/21 ĐẾN 27/11/21 KHÓA 2020(18/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 15/11/21 ĐẾN 20/11/21 KHÓA 2020(11/11/2021)
Thông báo mở lớp Nguyên lý kế toán(10/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 08/11/21 ĐẾN 13/11/21 KHÓA 2020(04/11/2021)
Thông báo nộp ảnh thẻ để dán bằng tốt nghiệp(02/11/2021)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2021(02/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 01/11/21 ĐẾN 06/11/21 KHÓA 2020(28/10/2021)
Thông báo hướng dẫn thực tập chung khoa Kế hoạch Quản trị(28/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 25/10/21 ĐẾN 30/10/21(KHÓA 19+20)(21/10/2021)
Tổ Tin học thuộc Khoa Tin học - Ngoại ngữ thông báo(21/10/2021)
Tổ Ngoại Ngữ - Khoa Tin học và Ngoại Ngữ thông báo(19/10/2021)
Thông báo danh sách thực tập tốt nghiệp khoa 18 về trước(18/10/2021)
Thông báo danh sách thực tập tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2021-2022(18/10/2021)
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022(14/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 18/10/21 ĐẾN 23/10/21(KHÓA 19+20)(13/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 11/10/21 ĐẾN 16/10/21(KHÓA 19+20)(07/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 04/10/21 ĐẾN 09/10/21(KHÓA 19+20)(30/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/21 ĐẾN 11/12/21 (11 Tuần-Bản bổ sung)(30/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/21 ĐẾN 02/10/21(KHÓA 19+20)(23/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 20/09/21 ĐẾN 25/09/21(KHÓA 19+20)(16/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 13/09/21 ĐẾN 18/09/21(KHÓA 19+20)(09/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 25/09/21 (03 Tuần)(05/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 11/09/21(KHÓA 19+20)(01/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 25/09/21 (03 Tuần)(31/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 30/08/21 ĐẾN 04/09/21(26/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 23/08/21 ĐẾN 28/08/21(19/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 16/08/21 ĐẾN 21/08/21(12/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 09/08/21 ĐẾN 14/08/21(27/07/2021)
LỊCH THI ONLINE MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021(05/07/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 05/07/21 ĐẾN 10/07/21(29/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 28/06/21 ĐẾN 03/07/21(24/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 21/06/21 ĐẾN 26/06/21(18/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 14/06/21 ĐẾN 19/06/21(10/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 07/06/21 ĐẾN 12/06/21(03/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 31/05/21 ĐẾN 05/06/21(27/05/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 24/05/21 ĐẾN 29/05/21(19/05/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 17/05/21 ĐẾN 22/05/21(13/05/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 10/05/21 ĐẾN 15/05/21(06/05/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 10/05/2021 đến 19/06/2021)(26/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 03/05/2021 đến 08/05/2021)(19/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 26/04/2021 đến 30/04/2021)(09/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 19/04/2021 đến 24/04/2021)(05/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 29/03/2021 đến 17/04/2021)(11/03/2021)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2021(26/02/2021)
SV khóa 2018, 2017 nộp ảnh thẻ để dán bằng tốt nghiệp(05/02/2021)
Chuẩn bị các điều kiện đầu ra để xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2021(04/02/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (05 Tuần đầu).(02/02/2021)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2020(01/12/2020)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020.(25/11/2020)
Thời khóa biểu Các tuần cuối Học kỳ I năm học 2020 – 2021(19/11/2020)
Chuẩn bị các điều kiện đầu ra để xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020(10/11/2020)
Hướng dẫn chung thực tập Kỳ I năm học 2020 - 2021 Ngành Tiếng Anh(03/11/2020)
Lịch thi bù các môn bị hoãn thi vào ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020 do ảnh hưởng bão số 9(30/10/2020)
Hướng dẫn chung về thực tập tốt nghiệp khoa Kế toán.(29/10/2020)
Nghỉ dạy và học Tiết 3,4,5 thứ 5 ngày 22/10/2020(21/10/2020)
Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2020 - 2021 lớp KTTH2_20(18/10/2020)
Nghỉ học & Thi do tình hình mưa lũ phức tạp(11/10/2020)
“V/v cho sinh viên nghỉ thi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 vào ngày 9, 10 tháng 10 năm 2020 do mưa lớn”(09/10/2020)
“V/v tiếp tục giảng dạy, học và thi học kỳ 2 năm học 2019-2020”(08/10/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 KHOÁ VÀO TRƯỜNG NĂM 2020(24/09/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021(15/09/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE 2 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021(09/09/2020)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021(09/09/2020)
THỞI KHOÁ BIỂU 2 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020(26/05/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU MỚI (ĐIỀU CHỈNH) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 (09 TUẦN)(21/04/2020)
Thay đổi ngày tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng năm 2020 (đợt 1)(17/02/2020)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2020(08/02/2020)
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TN ĐỢT I NĂM 2020(06/02/2020)
KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT I-2020(16/01/2020)
Nộp ảnh để làm bằng tốt nghiệp cao đẳng(06/01/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020(27/12/2019)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2020(16/12/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2018 VÀ NĂM 2019(04/11/2019)
Hướng dẫn chung về Thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020 Khoa Tin học - Ngoại ngữ(07/10/2019)
Hướng dẫn chung về Thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020 Khoa Kế toán(04/10/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2019(22/08/2019)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2019(13/08/2019)
Hướng dẫn chung về Thực tập tốt nghiệp Khoa Tin học - Ngoại ngữ(13/08/2019)
KHOA KẾ TOÁN THÔNG BÁO (V/v THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC)(12/08/2019)
KHOA KẾ HOẠCH – QUẢN TRỊ THÔNG BÁO (V/v THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC)(12/08/2019)
KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT II-2019(07/08/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(09/07/2019)
Xem Thời khoá biểu trên tài khoản cá nhân.(28/06/2019)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT II NĂM 2019(19/06/2019)
Thời gian học các môn thay thế khoá luận Học kỳ II năm học 2018-2019(09/04/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU 02 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(26/03/2019)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2019(18/02/2019)
Kiểm tra thông tin trước khi xét tốt nghiệp đợt I-2019(30/01/2019)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2019(18/01/2019)
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP HỌC KỲ II TẠI BÀ NÀ(18/01/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(16/01/2019)
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC KỲ II (2018-2019)(15/01/2019)
Thông báo về việc đăng ký học ghép(10/01/2019)
KHOA KẾ TOÁN THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC KỲ II (2018-2019)(05/01/2019)
THỜI GIAN HỌC CÁC LỚP TÍN CHỈ KHOÁ 16 VỀ TRƯỚC(02/01/2019)
THỜI GIAN HỌC CÁC MÔN THAY THẾ KHOÁ LUẬN HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019 (KỲ 181)(02/11/2018)
THỜI KHOÁ BIỂU 03 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(24/10/2018)
LỊCH HỌC CAO ĐẲNG KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2018 TỪ NGÀY 27-8-2018 ĐẾN NGÀY 08-12-2018 (15 TUẦN ĐẦU TIÊN)(22/08/2018)
LỊCH SINH HOẠT CÁC KHOÁ HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019(20/08/2018)
KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019(18/08/2018)
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2018 TỪ NGÀY 20/8/2018 ĐẾN NGÀY 25/8/2018(17/08/2018)
KHOA KẾ TOÁN(15/08/2018)
KHOA KẾ HOẠCH – QUẢN TRỊ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC KỲ I (2018-2019)(15/08/2018)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 ( NGÀY NHẬN BẰNG: 17/8/2018)(09/07/2018)
Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên khoá 2017 (15 Tuần đầu)(26/06/2018)
Chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp cao đẳng đợt 2 năm 2018(22/05/2018)
Tổ chức dạy môn Giáo dục Quốc Phòng – An ninh cho sinh viên Cao đẳng từ khoá 16 về trước(02/05/2018)
Thự tập tốt nghiệp tại Bà Nà của sinh viên ngành Tiếng Anh.(11/04/2018)
Thời khoá biểu 3 tuần cuối học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên vào khoá 17(29/03/2018)
Về việc nghỉ học chiều thứ tư ngày 07/03/2018(07/03/2018)
Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp của Khoa Kế toán!(02/03/2018)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP(07/02/2018)
Kiểm tra thông tin trước khi xét tốt nghiệp.(31/01/2018)
Hướng dẫn chung thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Tin học - Ngoại ngữ(30/01/2018)
Về việc hướng dẫn thực tập cho sinh viên khoa Kế hoạch Quản trị(29/01/2018)
VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM 2017 - 2018(24/01/2018)
Lịch Sinh hoạt lớp các lớp Cao đẳng khoá vào trường năm 2017(22/01/2018)
Kiểm tra thông tin trước khi xét tốt nghiệp.(16/01/2018)
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 các lớp Cao đẳng Khoá 17(12/01/2018)
Lịch Sinh hoạt lớp các lớp Cao đẳng khoá 15 và khoá 16(04/01/2018)
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018(25/12/2017)
Kế hoặc hướng dẫn thực tập cho sinh viên khoa Kế toán(19/12/2017)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ 172(15/12/2017)
KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THÔNG BÁO(12/12/2017)
V/v nhắc nhở nộp học phí học kỳ 1 năm 2017 - 2018(21/11/2017)
Nộp học phí các môn đăng ký học ghép với khoá 17(21/11/2017)
Lịch học thay thế khoá luận Kỳ 1 năm học 2017 - 2018(04/10/2017)
Lịch học tập kỳ 1 năm học 2017-2018 - Khóa cao đẳng 2017 (từ 4/12/2017 - 23/12/2017)(21/08/2017)
Lịch học tập kỳ 1 năm học 2017-2018 - Khóa cao đẳng 2017 (từ 21/8/2017 - 2/12/2017)(18/08/2017)
Thông báo nộp học phí học kỳ hè năm 2017(16/08/2017)
Thực tập tốt nghiệp SV thuộc chuyên ngành Tiếng Anh kỳ 1 năm học 2017-2018(15/08/2017)
Lịch sinh hoạt lớp của các lớp Cao đẳng 2015, 2016(15/08/2017)
Thực tập Sinh viên Khoa Kế hoạch - Quản trị kỳ 1 năm học 2017-2018(14/08/2017)
Kế hoạch tổ chức thực tập cho sinh viên trong kỳ 1 năm học 2017-2018(10/08/2017)
Thực tập tốt nghiệp sinh viên Khoa Kế toán - kỳ 1 năm học 2017-2018(10/08/2017)
Thông báo nộp học phí học kỳ hè năm 2017(07/08/2017)
Danh sách sinh viên được công nhân tốt nghiệp Cao đẳng chính quy (bổ sung)(03/08/2017)
Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2017(01/08/2017)
Lịch học học kỳ 1 năm học 2017-2018(31/07/2017)
Mở lớp học phần Toán kinh tế trong kỳ 1 năm học 2017-2018(26/07/2017)
Danh sách Sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017(03/07/2017)
Tạm dừng đăng ký tín chỉ kỳ 1 năm học 2017-2018 để mở đăng ký lớp Phiên dịch 2 trong hè(19/06/2017)
Chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp cao đẳng đợt 2 năm 2017(07/06/2017)
Thời hạn nộp học phí kỳ hè 2017-2018(06/06/2017)
Chương trình thực tập, kiến tập của SV trong hè 2017-2018(31/05/2017)
Danh sách Sinh viên đăng ký học môn Cơ sở văn hóa trong kỳ hè(25/05/2017)
Mức thu học phí kỳ hè năm 2017 và Năm học 2017-2018(19/04/2017)
Về việc kiến tập cho SV ngành Quản trị khách sạn(14/04/2017)
Thông báo của Tổ Ngoại Ngữ- Khoa THNN về việc hướng dẫn chung TTTN đ/v Sv thực tập tại Bà Nà.(12/04/2017)
Thay đổi lịch học và dạy hè năm học 2017-2018(11/04/2017)
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017(07/04/2017)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ 2 năm học 2016-2017(23/03/2017)
Thông báo nghỉ học tiết 4, 5 vào ngày 15/3/2017(13/03/2017)
Thời gian và các bước làm thủ tục nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(01/03/2017)
Thông báo đến Sinh viên đi Thực tập Bà Nà và Núi Thần Tài(23/02/2017)
Thông báo của Tổ Ngoại Ngữ- Khoa THNN về việc hướng dẫn chung TTTN đ/v Sv chuyên ngành TATM và TADL(23/02/2017)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện để xét Tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 năm 2017(17/02/2017)
Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(16/02/2017)
Danh sách SV còn thiếu chứng chỉ đầu ra để Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(07/02/2017)
Sinh viên rà soát lại thông tin sinh viên và Điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(16/01/2017)
Sinh viên đăng ký đi thực tập Bà Nà và có đăng ký cải thiện, học lại học phần - chú ý(03/01/2017)
Lịch sinh hoạt các lớp Cao đẳng kỳ 2 năm học 2016-2017(03/01/2017)
Các chuyên ngành có thay đổi lịch học thay thế khóa luận kỳ 2 năm học 2016-2017(29/12/2016)
Các lớp học phần có số lượng đăng ký ít(28/12/2016)
Khoa Kế toán thông báo kế hoạch Thực tập kỳ 2 năm học 2016-2017(27/12/2016)
Thời gian học kỳ 2 năm học 2016-2017(26/12/2016)
Lịch học thay thế Khóa luận kỳ 1 năm học 2016-2017(17/10/2016)
Lịch học của lớp QTKS4_16(29/09/2016)
Lịch học khóa Cao đẳng 2016 (KTTH5_16)(07/09/2016)
Lịch học khóa Cao đẳng 2016(31/08/2016)
Thời gian và các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 (30/8/2016)(22/08/2016)
Quyết định tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2016(21/08/2016)
Lịch sinh hoạt lớp Cao đẳng kỳ 1 năm 2016-2017(18/08/2016)
Khoa Ngoại ngữ - Tin học thông báo Thời gian hướng dẫn chung về TTTN Tiếng Anh(18/08/2016)
Thời gian học học kỳ 1 năm học 2016-2017(02/08/2016)
Kiểm tra thông tin và các chuẩn đầu ra để chuẩn bị Xét tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2016(08/07/2016)
Thời gian học kỳ hè năm học 2015-2016(23/05/2016)
Hủy lớp học phần Xã hội học trong kỳ hè 2015-2016(26/04/2016)
Thông báo nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1-5 năm 2016(25/04/2016)
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2016(15/04/2016)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016(11/04/2016)
Cơ hội việc làm cho sinh viên - T/B về việc tổ chức chương trình ngày hội việc làm. Thời gian 8h 14/4/2016(11/04/2016)
Thông báo nghỉ học(29/03/2016)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ II năm học 2015-2016(28/03/2016)
Thay đổi kế hoạch Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016(23/03/2016)
Về việc thực hiện các thủ tục hủy học phần để tính điểm TBC tích lũy toàn khoa học đối với sinh viên thuộc diện được xét (03/03/2016)
Lịch thi học kỳ 2 và lịch học Tuần 9 năm học 2015-2016(26/02/2016)
Sinh viên học song ngành chú ý(24/02/2016)
Lịch học K38 (Từ 22 tháng 02 đến 26 tháng 02 năm 2016- 01 tuần )(19/02/2016)
Nhắc lại thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016(23/02/2016)
Lịch sinh hoạt lớp của khóa Cao đẳng 15(01/02/2016)
Lịch học Trung câp K38 từ ngày 17/02/2016 đến 20/02/2016(01/02/2016)
Lịch học Trung cấp K38 từ 25/01 - 30/01/2016(22/01/2016)
Tra cứu các chứng chỉ chuẩn đầu ra - Xét công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng(21/01/2016)
Lịch học K38 (Từ 18 tháng 01 đến 23 tháng 01 năm 2015- 01 tuần )(15/01/2016)
Lịch nghỉ tết Bính Thân - 2016(15/01/2016)
Lịch sinh hoạt lớp của khóa Cao đẳng 13, 14(12/01/2016)
Khoa kế toán thông báo lịch và danh sách giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp kỳ 2 2015-2016(12/01/2016)
Lịch học K38 từ ngày 11 đến 16/01/2016(08/01/2016)
Khoa Kế hoạch - Quản trị thông báo về việc hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Cao đẳng kỳ 2 2015-2016(07/01/2016)
Khoa Ngoại ngữ - Tin học thông báo hướng dẫn chung về đợt thực tập(07/01/2016)
Khoa Kế toán thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp kỳ 2 năm 2015-2016(05/01/2016)
Khoa Tài chính - Ngân hàng - Qui định về hình thức trình bày, kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp & khóa luận tốt nghiệp(05/01/2016)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo Kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp kỳ 2 năm 2015-2016(05/01/2016)
Về việc thực tập cơ sở của SV chuyên ngành QTKDDLKS và TADL khóa 2014(05/01/2016)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo hướng dẫn chung đợt thực tập kỳ 2 năm học 2015-2016(04/01/2016)
Lịch học tập kỳ 2 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 4/1/2016 đến 8/1/2016)(31/12/2015)
Kết quả đăng ký học kỳ II năm học 2015-2016 (xử lý lần 2)(28/12/2015)
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - Khoa Kế hoạch - Quản trị(24/12/2015)
Kế hoạch xét tốt nghiệp Cao đẳng chính qui đợt 1 năm 2016(17/12/2015)
Kết quả đăng ký học kỳ II năm học 2015-2016(16/12/2015)
Lịch học tập kỳ 1 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 30/11 đến 5/12/2015)(26/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 23/11 đến 28/11/2015)(19/11/2015)
LỊCH THI HỌC KỲ I HỆ TRUNG CẤP KHOÁ K38 NĂM HỌC 2015-2016(13/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (16/11->20/11/2015)(13/11/2015)
LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I KHÓA CAO ĐẲNG TÍN CHỈ NĂM HỌC 2015-2016(11/11/2015)
QĐ 582 Về mức thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016(06/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 09/11 đến 14/11/2015)(05/11/2015)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ I năm học 2015-2016(03/11/2015)
Chỉnh sửa thông tin trên chứng chỉ AN-QP(03/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 02/11 đến 07/11 năm 2015)(29/10/2015)
Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (29/10/2015)
Khám sức khỏe cho HS-SV Khóa 2015(29/10/2015)
Thời khóa biểu các môn học thay thế khóa luận, học kỳ I năm 2015-2016(29/10/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 26/10 đến 31/10/2015- 01 tuần )(23/10/2015)
QĐ về việc đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp chính qui đợt 2 năm 2015(22/10/2015)
Lịch học tập kỳ 1 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 19/10 đến 24/10/2015- 01 tuần )(17/10/2015)
Kế hoạch tổ chức giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên Cao đẳng khóa 2015(15/10/2015)
Lịch học tập kỳ 1 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 12/10 đến 17/10/2015)(08/10/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - (Khóa Cao Đẳng 015) (Từ ngày 28 tháng 09 năm 2015 đến ngày 09 tháng 01 năm 2016 )(08/10/2015)
Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của Khoa Tài chính - Ngân hàng(06/10/2015)
Thông báo tham dự buổi nói chuyện chuyên đề của Khoa Kế hoạch – Quản trị(06/10/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 05/10 đến 10/10/2015- 01 tuần )(01/10/2015)
Khoa Tin học - Ngoại ngữ thông báo cho tất cả SV theo học chuyên ngành Tin(01/10/2015)
Lịch học các lớp Cao đẳng 2015(28/09/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 28/09 đến 03/10 năm 2015)(25/09/2015)
Lịch học K38 từ ngày 21/9 đến 26/9/2015(18/09/2015)
Quyết định cấp học bổng cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015(16/09/2015)
Thông báo Nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 3(14/09/2015)
Điểm rèn luyện Cao đẳng khóa 2012,2013,2014 và Trung cấp K37(10/09/2015)
Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN đợt 2 năm 2015(07/09/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38(03/09/2015)
Về việc đăng ký học tin chỉ kỳ 1 năm 2015-2016(29/08/2015)
Lịch học K38 từ ngày 31/08/2015 đến 05/09/2015(28/08/2015)
Mở đăng ký bổ sung kỳ 1 năm 2015-2016(28/08/2015)
Danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015(26/08/2015)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo Kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016(26/08/2015)
Khoa Tin học - Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thực tập kỳ 1 năm 2015-2016(24/08/2015)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo hướng dẫn chung về thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016(24/08/2015)
Lịch học tập kỳ I năm 2015-2016 hệ Trung cấp khóa K38(20/08/2015)
Về thời gian học cho các lớp tín chỉ học kỳ I năm học 2015-2016(19/08/2015)
Thông báo cho sinh viên khoa Kế toán(18/08/2015)
Đăng ký tín chỉ kỳ 1 năm học 2015-2016(18/08/2015)
Lịch học Trung câp K38 từ ngày 17/08/2015 đến 21/08/2015(12/08/2015)
Thông báo tuyển sinh cao đẳng năm 2015(11/08/2015)
Chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp TCCN năm 2015(09/07/2015)
Các lớp học phần sinh viên có đơn yêu cầu mở lớp kỳ hè năm học 2014-2015 và các lớp học phần học kỳ I năm học 2015-2016(17/08/2015)
Nộp học phí kỳ hè năm học 2014 – 2015(09/07/2015)
Danh sách sinh viên khóa 13 trở về trước và các chứng chỉ chuẩn đầu ra (cập nhật mới nhất)(06/07/2015)
Quyết định về việc công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 hệ chính qui năm học 2014-2015(18/06/2015)
Thông báo V/v nộp các chứng chỉ đối với sinh viên(16/06/2015)
Khoa Kế toán thông báo mời tất cả SV của Khoa đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề hướng nghiệp ngày 12/6/2015(10/06/2015)
Các lớp bị hủy sau khi xử lý đợt 1 kỳ 1 năm 2015-2016(10/06/2015)
Khoa Kế toán thông báo đến sinh viên đang học thay thế khóa luận kỳ 2 năm 2014-2015 (CĐ 12) buổi sinh hoạt chuyên đề hướng (08/06/2015)
Về việc đăng ký thi lại tốt và nộp lệ phí thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm học 2014-2015(01/06/2015)
Các lớp học phần bị hủy trong kỳ hè 2014-2015 sau khi xử lý đợt 2(16/05/2015)
Buổi nói chuyên đề cho sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng chuẩn bị tốt nghiệp(13/05/2015)
Kết quả đăng ký học kỳ hè năm 2014-2015(05/05/2015)
Thông báo nghỉ học(01/05/2015)
Lịch học thay thế khóa luận các lớp liên thông Khóa 2013(21/04/2015)
Quyết định về việc miễn giảm học phí kỳ II 2014-2015(16/04/2015)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ II năm 2014-2015(15/04/2015)
Quyết định khen thưởng 17 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đợt 1 năm 2015(13/04/2015)
Kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng đợt I năm 2015(03/04/2015)
Thông báo V/v nộp các chứng chỉ đối với sinh viên(17/03/2015)
Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra kỹ năng mềm K05(16/03/2015)
Danh sách thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015(06/03/2015)
Thông báo kế hoạch hướng dẫn TTTN học kỳ 2/2014-2015 của khoa Tin học - ngoại ngữ(19/01/2015)
Thông báo kế hoạch hướng dẫn TTTN học kỳ 2/2014-2015 của khoa Tài chính-Ngân hàng và khoa Kế hoạch quản trị(16/01/2015)
Thông báo thời gian học kỳ 2 năm học 2014-2015 và lịch học các lớp CĐLT khóa 2014(16/01/2015)
THÔNG BÁOV/v: nộp các chứng chỉ đối với sinh viên(07/01/2015)
THÔNG BÁOThời gian nghỉ Tết âm lịch Ất Mùi(27/12/2014)
Kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2014-2015(05/12/2014)
Lịch học các Học phần thay thế khóa luận kỳ I/2014-2015(11/11/2014)
Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2014-2015(30/10/2014)
Kế hoạch tổ chức giảng dạy AN-GDQP cho sinh viên khóa 2014(09/10/2014)
Thông báo v/v chuyển điểm THĐC và THƯD để làm chứng chỉ Tin học B(06/10/2014)
Thông báo V/v thu học phí học kỳ I, năm học 2014 - 2015(15/09/2014)
Thông báo v/v nộp các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và kỹ năng mềm(10/09/2014)
THÔNG BÁOVề việc nộp học phí kỳ hè năm học 2013 – 2014 của sinh viên(20/08/2014)
Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp CĐ và TCCN năm 2014(06/09/2014)
Thông báo nộp học phí kỳ hè năm học 2013-2014(22/07/2014)
V/v nhận thẻ sinh viên liên kết tại ngân hàng(09/05/2014)
Thông báo nghỉ học(07/05/2014)
Thời Khóa biểu các học phần thay thế khóa luận học kỳ II/2013-2014(29/04/2014)
Danh sách các lớp HP có SV tham gia học GDQP đợt 4(22/04/2014)
Thông báo v/v nhận bằng Tốt nghiệp hệ Cao đẳng(07/04/2014)
Thông báo nghỉ lễ(04/04/2014)
Thông báo nghỉ học(28/03/2014)
Danh sách các lớp HP có SV tham gia học GDQP đợt 3(27/03/2014)
Thông báo nghỉ học(03/03/2014)
Kế hoạch và quy định thực tập đ/v SV khoa Tài chính - Ngân hàng(25/02/2014)
Thông báo yêu cầu đạt kỹ năng mềm khi TN đối với SV Cao đẳng CQ(19/02/2014)
Thông báo thu học phí học phần thay thế khóa luận kỳ I/2013-2014(24/12/2013)
K/h Tổ chức hướng dẫn sinh viên cao đẳng khóa 2013 đăng ký học trực tuyến(12/12/2013)
Về việc học giáo dục quốc phòng đối với sinh viên cao đẳng hệ liên thông(09/12/2013)
Danh sách dự kiến xét công nhận tốt nghiệp(14/08/2013)
Lịch thi kỳ hè năm 2013(14/08/2013)
Về việc nộp tiền học Giáo dục quốc phòng hè 2013(25/06/2013)
Về việc học Giáo dục quốc phòng hè 2013(18/06/2013)
Về việc đăng ký học kỳ hè năm học 2012 – 2013(15/05/2013)
V/v nộp học phí HP thay thế KL học kỳ II/2012-2013(08/05/2013)
Thời khóa biểu các môn TTKL(05/05/2013)
Về việc thay đổi lịch thi giữa kỳ II/2012-2013(23/04/2013)
Về việc nộp học phí học kỳ II /2012-2013(09/04/2013)
Thông báo nghỉ học ngày 11/4/2013(03/04/2013)
Kế hoạch hiến máu nhân đạo đợt I năm 2013(02/04/2013)
Về việc thu học phí đợt 2 học kỳ II/2012-2013(17/03/2013)
Kế hoạch tổ chức dã ngoại(13/03/2013)
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá lần 2 năm 2013(13/03/2013)
Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2012 - 2013(22/02/2013)
V/v thay đổi thời gian thi môn Toán cao cấp và môn NPCB(21/02/2013)
Về việc nhận vé tàu xe hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết(24/01/2013)
Mẫu đơn xin đăng ký học 2 ngành song song(17/01/2013)
Về thời gian học của học kỳ II /2012-2013(14/01/2013)
Lịch và danh sách thi học kỳ I cao đẳng 2012(10/01/2013)
Về việc nộp học phí học kỳ I /2012-2013(10/01/2013)
Về việc nhận học bổng của sinh viên(09/01/2013)
Kế hoạch TTTN học kỳ II năm 2012-2013(05/01/2013)
Thời gian đăng ký tín chỉ đợt cuối học kỳ II năm học 2012-2013(03/01/2013)
Thời gian học GDQP đợt 4(03/01/2013)
Thời gian đăng ký học đợt 2(26/12/2012)
Về thời gian học tập từ từ học kỳ II năm học 2012-2013(20/12/2012)
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí kỳ I, năm học 2012 - 2013(19/12/2012)
Thời gian đăng ký học tín chỉ(16/12/2012)
V/v thu học phí đợt cuối học kỳ I năm học 2012-2013(30/11/2012)
V/v cử sinh viên học GDQP -AN đợt 3 năm học 2012-2013(30/11/2012)
Bổ sung hồ sơ làm thẻ sinh viên liên kết(09/11/2012)
H/dẫn đăng ký HP thay thế khóa luận học kỳ I năm 2012-2013(07/11/2012)
Sinh viên khóa 2012 học quân sự đợt 2(30/10/2012)
Lịch học các lớp CĐ 2012(04/10/2012)
Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa học của sinh viên nhập học năm 2012(29/09/2012)
Về việc buộc thôi học đ/v sinh viên chưa nộp học phí(06/09/2012)
Tra cứu điểm trúng tuyển nguyện vọng I năm 2012(21/08/2012)
Về việc đăng ký học phần các lớp tiếng anh thương mại khóa 2010(20/07/2012)
Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT(24/05/2012)
 
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :