Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2018 TỪ NGÀY 20/8/2018 ĐẾN NGÀY 25/8/2018(17/08/2018)

 Phòng QLĐT thông báo thời khoá biểu Tuần 34 (từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018) đối với các lớp Cao đẳng vào trường Khoá 2018.

Trân trọng./.

Click để xem

 
TIN ĐÃ ĐƯA
DANH SÁCH BIÊN CHẾ PHÒNG Ở - ĐẠI ĐỘI, TIỂU ĐỘI HỌC GD QP-AN NĂM 2024 (13/5-24/5/2024)(08/05/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2023 (01 tuần cuối chi tiết từng ngày 03/6-08/6/2024)(06/05/2024)
Thông báo đăng ký học GD Quốc phòng - An ninh của K2023 (13/5-24/5/2024)(26/04/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2022 (02 tuần cuối chi tiết từng ngày 06/5 - 17/5/2024)(22/04/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 4)(09/04/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 3)(06/03/2024)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2024(05/03/2024)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024(26/02/2024)
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện và đủ điều kiện dự kiến xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2024(23/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 2)(18/01/2024)
Chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024(18/01/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 LỚP MỞ RIÊNG (ĐỢT 1)(11/01/2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2022 & KHOÁ 2023 (15 tuần đầu)(28/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 LỚP RIÊNG (ĐỢT 2)(18/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2023 & CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG (01 tuần cuối 25/12/2023-30/12/2023)(13/12/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2022 (2 tuần cuối 27/11/2023-10/12/2023)(21/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 LỚP DLLH1_22 & QTKS1_22 (2 tuần cuối 20/11/2023-03/12/2023)(10/11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (LỚP HỌC PHẦN BỔ SUNG MÔN KINH TẾ VI MÔ)(09/10/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 2021 (2 tuần cuối 02/10/2023-13/10/2023)(28/09/2023)
THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHOÁ 2023 ALL(15/09/2023)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2023(15/09/2023)
THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (HỌC THỨ 7)(09/09/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 2023 ALL(09/09/2023)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023 (đăng lần 2)(08/09/2023)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023(05/09/2023)
Danh sách sinh viên thiếu điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2023(25/08/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỸ NĂNG MỀM KHÓA 2023 (ĐỢT 1) TỪ NGÀY 21/8/2023 - 08/9/2023(16/08/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 KHÓA 2021 & KHÓA 2022(09/08/2023)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT II NĂM 2023(07/08/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - 02 TUẦN CUỐI (05-16/6/2023)(25/05/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2021 - 03 TUẦN CUỐI (04-16/5/2023)(26/04/2023)
DANH SÁCH BIÊN CHẾ PHÒNG Ở - ĐẠI ĐỘI, TIỂU ĐỘI HỌC GD QP-AN NĂM 2023 (27/3-07/4/2023)(21/03/2023)
Thông báo học GD Quốc phòng - An ninh của K2022 (27/3-07/4/2023)(14/03/2023)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2023(18/02/2023)
Thông báo về việc đăng ký thi lần 2 (thi lại, thi cải thiện) học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2021 và khóa 2022(13/02/2023)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2023(09/02/2023)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2023(08/02/2023)
Thông báo việc đăng ký thực tập tốt nghiệp các khoá vào trường 2020 về trước(06/02/2023)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (15 TUẦN ĐÂU) K2021: 26/12/2022, K2022: 06/02/2023(19/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - TUẦN 51 (TỪ NGÀY 19/12 - 23/12/2022)(09/12/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - TUẦN 50 (TỪ NGÀY 12/12 - 17/12/2022)(30/11/2022)
Thông báo về việc đăng ký thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2020(29/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2021 - TUẦN CUỐI (TỪ NGÀY 28/11 - 03/12/2022)(21/11/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2021 - TUẦN 47 (TỪ NGÀY 21/11 - 26/11/2022) new(11/11/2022)
THỜI GIAN THI BÙ CÁC MÔN ĐÃ BỊ HOÃN THI NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2022 (do ảnh hưởng bão số 5)(24/10/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2020 - TUẦN 43 (24/10 - 28/10/2022)(18/10/2022)
THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - ĐỢT 2 (TỪ NGÀY 03/10/2022)(04/10/2022)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2022(03/10/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 (TỪ NGÀY 03/10/2022)(30/09/2022)
Khảo sát tham gia dự lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2022(29/09/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - ĐỢT 1 TUẦN 39 (26/9 - 30/9/2022) NEW(23/09/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2022(19/09/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 39 (26/9 - 30/9/2022) CÁC LỚP HỌC TUẦN CUỐI(17/09/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2022(12/09/2022)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT II NĂM 2022(29/08/2022)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN, HỌC BỔ SUNG KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023(20/08/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2022 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (ĐỢT 1)(17/08/2022)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023(08/08/2022)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023(25/07/2022)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2022 MỚI(26/05/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp bổ sung đợt 1 năm 2022(04/05/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2021 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 23/05/22 ĐẾN 04/06/22 (02 Tuần cuối)(25/04/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 09/05/22 ĐẾN 14/05/22 (Tuần cuối)(14/04/2022)
Thông báo về việc tạm ngừng TKB chính khóa 01 tuần để chuyển sang học GDQP (đối với các lớp khóa 2021)(17/03/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 21/03/22 ĐẾN 07/05/22 (Điều chỉnh)(17/03/2022)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2022(14/03/2022)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 có bổ sung(07/03/2022)
Thông báo việc đăng ký thực tập tốt nghiệp các khoá vào trường 2019 về trước(17/02/2022)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2022(16/02/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2021 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 21/02/22 ĐẾN 14/05/22 (12 Tuần)(24/01/2022)
Kế hoạch và danh sách học lý thuyết GDQPAN (online) của K2021, từ ngày 16-20/02/2022.(24/01/2022)
Lịch học và danh sách học thực hành GDQPAN Khoá 2019(24/01/2022)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 2020 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 14/02/22 ĐẾN 07/05/22 (12 Tuần)(14/01/2022)
DANH SÁCH VÀ LỊCH THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG A2 TRỰC TUYẾN(06/01/2022)
LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG A2 TRỰC TUYẾN(26/12/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2020 KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 03/01/22 ĐẾN 22/01/22 (03 Tuần)(23/12/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/12/21 ĐẾN 31/12/21 (Thay đổi)(21/12/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 20/12/21 ĐẾN 25/12/21 (Thay đổi)(21/12/2021)
LỊCH THI ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 2021 VÀ CÁC MÔN MỞ LỚP RIÊNG ĐỢT 3)(16/12/2021)
LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG A2 TRỰC TUYẾN(30/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 29/11/21 ĐẾN 04/12/21(25/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 22/11/21 ĐẾN 27/11/21 KHÓA 2020(18/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 15/11/21 ĐẾN 20/11/21 KHÓA 2020(11/11/2021)
Thông báo mở lớp Nguyên lý kế toán(10/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 08/11/21 ĐẾN 13/11/21 KHÓA 2020(04/11/2021)
Thông báo nộp ảnh thẻ để dán bằng tốt nghiệp(02/11/2021)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2021(02/11/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 01/11/21 ĐẾN 06/11/21 KHÓA 2020(28/10/2021)
Thông báo hướng dẫn thực tập chung khoa Kế hoạch Quản trị(28/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 25/10/21 ĐẾN 30/10/21(KHÓA 19+20)(21/10/2021)
Tổ Tin học thuộc Khoa Tin học - Ngoại ngữ thông báo(21/10/2021)
Tổ Ngoại Ngữ - Khoa Tin học và Ngoại Ngữ thông báo(19/10/2021)
Thông báo danh sách thực tập tốt nghiệp khoa 18 về trước(18/10/2021)
Thông báo danh sách thực tập tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2021-2022(18/10/2021)
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022(14/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 18/10/21 ĐẾN 23/10/21(KHÓA 19+20)(13/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 11/10/21 ĐẾN 16/10/21(KHÓA 19+20)(07/10/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 04/10/21 ĐẾN 09/10/21(KHÓA 19+20)(30/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHÓA 2021 KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/21 ĐẾN 11/12/21 (11 Tuần-Bản bổ sung)(30/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 27/09/21 ĐẾN 02/10/21(KHÓA 19+20)(23/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 20/09/21 ĐẾN 25/09/21(KHÓA 19+20)(16/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 13/09/21 ĐẾN 18/09/21(KHÓA 19+20)(09/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 25/09/21 (03 Tuần)(05/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 11/09/21(KHÓA 19+20)(01/09/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE (KHÓA 2021) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 06/09/21 ĐẾN 25/09/21 (03 Tuần)(31/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 30/08/21 ĐẾN 04/09/21(26/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 23/08/21 ĐẾN 28/08/21(19/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 16/08/21 ĐẾN 21/08/21(12/08/2021)
THỜI KHÓA BIỂU ONLINE HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 TỪ NGÀY 09/08/21 ĐẾN 14/08/21(27/07/2021)
LỊCH THI ONLINE MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021(05/07/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 05/07/21 ĐẾN 10/07/21(29/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 28/06/21 ĐẾN 03/07/21(24/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 21/06/21 ĐẾN 26/06/21(18/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 14/06/21 ĐẾN 19/06/21(10/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 07/06/21 ĐẾN 12/06/21(03/06/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 31/05/21 ĐẾN 05/06/21(27/05/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 24/05/21 ĐẾN 29/05/21(19/05/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 17/05/21 ĐẾN 22/05/21(13/05/2021)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (DỰ PHÒNG) TỪ NGÀY 10/05/21 ĐẾN 15/05/21(06/05/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 10/05/2021 đến 19/06/2021)(26/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 03/05/2021 đến 08/05/2021)(19/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 26/04/2021 đến 30/04/2021)(09/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 19/04/2021 đến 24/04/2021)(05/04/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Từ 29/03/2021 đến 17/04/2021)(11/03/2021)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2021(26/02/2021)
SV khóa 2018, 2017 nộp ảnh thẻ để dán bằng tốt nghiệp(05/02/2021)
Chuẩn bị các điều kiện đầu ra để xét Tốt nghiệp đợt 1 năm 2021(04/02/2021)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (05 Tuần đầu).(02/02/2021)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2020(01/12/2020)
Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020.(25/11/2020)
Thời khóa biểu Các tuần cuối Học kỳ I năm học 2020 – 2021(19/11/2020)
Chuẩn bị các điều kiện đầu ra để xét Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020(10/11/2020)
Hướng dẫn chung thực tập Kỳ I năm học 2020 - 2021 Ngành Tiếng Anh(03/11/2020)
Lịch thi bù các môn bị hoãn thi vào ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020 do ảnh hưởng bão số 9(30/10/2020)
Hướng dẫn chung về thực tập tốt nghiệp khoa Kế toán.(29/10/2020)
Nghỉ dạy và học Tiết 3,4,5 thứ 5 ngày 22/10/2020(21/10/2020)
Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2020 - 2021 lớp KTTH2_20(18/10/2020)
Nghỉ học & Thi do tình hình mưa lũ phức tạp(11/10/2020)
“V/v cho sinh viên nghỉ thi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 vào ngày 9, 10 tháng 10 năm 2020 do mưa lớn”(09/10/2020)
“V/v tiếp tục giảng dạy, học và thi học kỳ 2 năm học 2019-2020”(08/10/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 KHOÁ VÀO TRƯỜNG NĂM 2020(24/09/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021(15/09/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE 2 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021(09/09/2020)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021(09/09/2020)
THỞI KHOÁ BIỂU 2 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020(26/05/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU MỚI (ĐIỀU CHỈNH) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020 (09 TUẦN)(21/04/2020)
Thay đổi ngày tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng năm 2020 (đợt 1)(17/02/2020)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2020(08/02/2020)
DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TN ĐỢT I NĂM 2020(06/02/2020)
KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT I-2020(16/01/2020)
Nộp ảnh để làm bằng tốt nghiệp cao đẳng(06/01/2020)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020(27/12/2019)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2020(16/12/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU CÁC TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2018 VÀ NĂM 2019(04/11/2019)
Hướng dẫn chung về Thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020 Khoa Tin học - Ngoại ngữ(07/10/2019)
Hướng dẫn chung về Thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2019-2020 Khoa Kế toán(04/10/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2019(22/08/2019)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt II năm 2019(13/08/2019)
Hướng dẫn chung về Thực tập tốt nghiệp Khoa Tin học - Ngoại ngữ(13/08/2019)
KHOA KẾ TOÁN THÔNG BÁO (V/v THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC)(12/08/2019)
KHOA KẾ HOẠCH – QUẢN TRỊ THÔNG BÁO (V/v THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC)(12/08/2019)
KIỂM TRA THÔNG TIN TRƯỚC KHI XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT II-2019(07/08/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(09/07/2019)
Xem Thời khoá biểu trên tài khoản cá nhân.(28/06/2019)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT II NĂM 2019(19/06/2019)
Thời gian học các môn thay thế khoá luận Học kỳ II năm học 2018-2019(09/04/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU 02 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(26/03/2019)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp Đợt I năm 2019(18/02/2019)
Kiểm tra thông tin trước khi xét tốt nghiệp đợt I-2019(30/01/2019)
CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐỢT I NĂM 2019(18/01/2019)
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP HỌC KỲ II TẠI BÀ NÀ(18/01/2019)
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(16/01/2019)
KHOA TIN HỌC - NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC KỲ II (2018-2019)(15/01/2019)
Thông báo về việc đăng ký học ghép(10/01/2019)
KHOA KẾ TOÁN THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC KỲ II (2018-2019)(05/01/2019)
THỜI GIAN HỌC CÁC LỚP TÍN CHỈ KHOÁ 16 VỀ TRƯỚC(02/01/2019)
THỜI GIAN HỌC CÁC MÔN THAY THẾ KHOÁ LUẬN HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019 (KỲ 181)(02/11/2018)
THỜI KHOÁ BIỂU 03 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 KHOÁ CAO ĐẲNG VÀO TRƯỜNG NĂM 2017 VÀ NĂM 2018(24/10/2018)
LỊCH HỌC CAO ĐẲNG KHOÁ VÀO TRƯỜNG 2018 TỪ NGÀY 27-8-2018 ĐẾN NGÀY 08-12-2018 (15 TUẦN ĐẦU TIÊN)(22/08/2018)
LỊCH SINH HOẠT CÁC KHOÁ HỌC KỲ I NĂM 2018 - 2019(20/08/2018)
KHOA TIN HỌC NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019(18/08/2018)
KHOA KẾ TOÁN(15/08/2018)
KHOA KẾ HOẠCH – QUẢN TRỊ THÔNG BÁO ĐỐI VỚI SINH VIÊN THỰC TẬP HỌC KỲ I (2018-2019)(15/08/2018)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018 ( NGÀY NHẬN BẰNG: 17/8/2018)(09/07/2018)
Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên khoá 2017 (15 Tuần đầu)(26/06/2018)
Chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp cao đẳng đợt 2 năm 2018(22/05/2018)
Tổ chức dạy môn Giáo dục Quốc Phòng – An ninh cho sinh viên Cao đẳng từ khoá 16 về trước(02/05/2018)
Thự tập tốt nghiệp tại Bà Nà của sinh viên ngành Tiếng Anh.(11/04/2018)
Thời khoá biểu 3 tuần cuối học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên vào khoá 17(29/03/2018)
Về việc nghỉ học chiều thứ tư ngày 07/03/2018(07/03/2018)
Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp của Khoa Kế toán!(02/03/2018)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP(07/02/2018)
Kiểm tra thông tin trước khi xét tốt nghiệp.(31/01/2018)
Hướng dẫn chung thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoa Tin học - Ngoại ngữ(30/01/2018)
Về việc hướng dẫn thực tập cho sinh viên khoa Kế hoạch Quản trị(29/01/2018)
VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM 2017 - 2018(24/01/2018)
Lịch Sinh hoạt lớp các lớp Cao đẳng khoá vào trường năm 2017(22/01/2018)
Kiểm tra thông tin trước khi xét tốt nghiệp.(16/01/2018)
Thời khoá biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 các lớp Cao đẳng Khoá 17(12/01/2018)
Lịch Sinh hoạt lớp các lớp Cao đẳng khoá 15 và khoá 16(04/01/2018)
THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018(25/12/2017)
Kế hoặc hướng dẫn thực tập cho sinh viên khoa Kế toán(19/12/2017)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ 172(15/12/2017)
KHOA KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ THÔNG BÁO(12/12/2017)
V/v nhắc nhở nộp học phí học kỳ 1 năm 2017 - 2018(21/11/2017)
Nộp học phí các môn đăng ký học ghép với khoá 17(21/11/2017)
Lịch học thay thế khoá luận Kỳ 1 năm học 2017 - 2018(04/10/2017)
Lịch học tập kỳ 1 năm học 2017-2018 - Khóa cao đẳng 2017 (từ 4/12/2017 - 23/12/2017)(21/08/2017)
Lịch học tập kỳ 1 năm học 2017-2018 - Khóa cao đẳng 2017 (từ 21/8/2017 - 2/12/2017)(18/08/2017)
Thông báo nộp học phí học kỳ hè năm 2017(16/08/2017)
Thực tập tốt nghiệp SV thuộc chuyên ngành Tiếng Anh kỳ 1 năm học 2017-2018(15/08/2017)
Lịch sinh hoạt lớp của các lớp Cao đẳng 2015, 2016(15/08/2017)
Thực tập Sinh viên Khoa Kế hoạch - Quản trị kỳ 1 năm học 2017-2018(14/08/2017)
Kế hoạch tổ chức thực tập cho sinh viên trong kỳ 1 năm học 2017-2018(10/08/2017)
Thực tập tốt nghiệp sinh viên Khoa Kế toán - kỳ 1 năm học 2017-2018(10/08/2017)
Thông báo nộp học phí học kỳ hè năm 2017(07/08/2017)
Danh sách sinh viên được công nhân tốt nghiệp Cao đẳng chính quy (bổ sung)(03/08/2017)
Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2017(01/08/2017)
Lịch học học kỳ 1 năm học 2017-2018(31/07/2017)
Mở lớp học phần Toán kinh tế trong kỳ 1 năm học 2017-2018(26/07/2017)
Danh sách Sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017(03/07/2017)
Tạm dừng đăng ký tín chỉ kỳ 1 năm học 2017-2018 để mở đăng ký lớp Phiên dịch 2 trong hè(19/06/2017)
Chuẩn bị các điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp cao đẳng đợt 2 năm 2017(07/06/2017)
Thời hạn nộp học phí kỳ hè 2017-2018(06/06/2017)
Chương trình thực tập, kiến tập của SV trong hè 2017-2018(31/05/2017)
Danh sách Sinh viên đăng ký học môn Cơ sở văn hóa trong kỳ hè(25/05/2017)
Mức thu học phí kỳ hè năm 2017 và Năm học 2017-2018(19/04/2017)
Về việc kiến tập cho SV ngành Quản trị khách sạn(14/04/2017)
Thông báo của Tổ Ngoại Ngữ- Khoa THNN về việc hướng dẫn chung TTTN đ/v Sv thực tập tại Bà Nà.(12/04/2017)
Thay đổi lịch học và dạy hè năm học 2017-2018(11/04/2017)
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017(07/04/2017)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ 2 năm học 2016-2017(23/03/2017)
Thông báo nghỉ học tiết 4, 5 vào ngày 15/3/2017(13/03/2017)
Thời gian và các bước làm thủ tục nhận bằng tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(01/03/2017)
Thông báo đến Sinh viên đi Thực tập Bà Nà và Núi Thần Tài(23/02/2017)
Thông báo của Tổ Ngoại Ngữ- Khoa THNN về việc hướng dẫn chung TTTN đ/v Sv chuyên ngành TATM và TADL(23/02/2017)
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện để xét Tốt nghiệp Cao đẳng đợt 1 năm 2017(17/02/2017)
Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(16/02/2017)
Danh sách SV còn thiếu chứng chỉ đầu ra để Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(07/02/2017)
Sinh viên rà soát lại thông tin sinh viên và Điều kiện chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017(16/01/2017)
Sinh viên đăng ký đi thực tập Bà Nà và có đăng ký cải thiện, học lại học phần - chú ý(03/01/2017)
Lịch sinh hoạt các lớp Cao đẳng kỳ 2 năm học 2016-2017(03/01/2017)
Các chuyên ngành có thay đổi lịch học thay thế khóa luận kỳ 2 năm học 2016-2017(29/12/2016)
Các lớp học phần có số lượng đăng ký ít(28/12/2016)
Khoa Kế toán thông báo kế hoạch Thực tập kỳ 2 năm học 2016-2017(27/12/2016)
Thời gian học kỳ 2 năm học 2016-2017(26/12/2016)
Lịch học thay thế Khóa luận kỳ 1 năm học 2016-2017(17/10/2016)
Lịch học của lớp QTKS4_16(29/09/2016)
Lịch học khóa Cao đẳng 2016 (KTTH5_16)(07/09/2016)
Lịch học khóa Cao đẳng 2016(31/08/2016)
Thời gian và các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 (30/8/2016)(22/08/2016)
Quyết định tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2016(21/08/2016)
Lịch sinh hoạt lớp Cao đẳng kỳ 1 năm 2016-2017(18/08/2016)
Khoa Ngoại ngữ - Tin học thông báo Thời gian hướng dẫn chung về TTTN Tiếng Anh(18/08/2016)
Thời gian học học kỳ 1 năm học 2016-2017(02/08/2016)
Kiểm tra thông tin và các chuẩn đầu ra để chuẩn bị Xét tốt nghiệp Cao đẳng chính quy đợt 2 năm 2016(08/07/2016)
Thời gian học kỳ hè năm học 2015-2016(23/05/2016)
Hủy lớp học phần Xã hội học trong kỳ hè 2015-2016(26/04/2016)
Thông báo nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1-5 năm 2016(25/04/2016)
Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2016(15/04/2016)
Các bước làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016(11/04/2016)
Cơ hội việc làm cho sinh viên - T/B về việc tổ chức chương trình ngày hội việc làm. Thời gian 8h 14/4/2016(11/04/2016)
Thông báo nghỉ học(29/03/2016)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ II năm học 2015-2016(28/03/2016)
Thay đổi kế hoạch Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016(23/03/2016)
Về việc thực hiện các thủ tục hủy học phần để tính điểm TBC tích lũy toàn khoa học đối với sinh viên thuộc diện được xét (03/03/2016)
Lịch thi học kỳ 2 và lịch học Tuần 9 năm học 2015-2016(26/02/2016)
Sinh viên học song ngành chú ý(24/02/2016)
Lịch học K38 (Từ 22 tháng 02 đến 26 tháng 02 năm 2016- 01 tuần )(19/02/2016)
Nhắc lại thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016(23/02/2016)
Lịch sinh hoạt lớp của khóa Cao đẳng 15(01/02/2016)
Lịch học Trung câp K38 từ ngày 17/02/2016 đến 20/02/2016(01/02/2016)
Lịch học Trung cấp K38 từ 25/01 - 30/01/2016(22/01/2016)
Tra cứu các chứng chỉ chuẩn đầu ra - Xét công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng(21/01/2016)
Lịch học K38 (Từ 18 tháng 01 đến 23 tháng 01 năm 2015- 01 tuần )(15/01/2016)
Lịch nghỉ tết Bính Thân - 2016(15/01/2016)
Lịch sinh hoạt lớp của khóa Cao đẳng 13, 14(12/01/2016)
Khoa kế toán thông báo lịch và danh sách giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp kỳ 2 2015-2016(12/01/2016)
Lịch học K38 từ ngày 11 đến 16/01/2016(08/01/2016)
Khoa Kế hoạch - Quản trị thông báo về việc hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Cao đẳng kỳ 2 2015-2016(07/01/2016)
Khoa Ngoại ngữ - Tin học thông báo hướng dẫn chung về đợt thực tập(07/01/2016)
Khoa Kế toán thông báo về kế hoạch thực tập tốt nghiệp kỳ 2 năm 2015-2016(05/01/2016)
Khoa Tài chính - Ngân hàng - Qui định về hình thức trình bày, kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp & khóa luận tốt nghiệp(05/01/2016)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo Kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp kỳ 2 năm 2015-2016(05/01/2016)
Về việc thực tập cơ sở của SV chuyên ngành QTKDDLKS và TADL khóa 2014(05/01/2016)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo hướng dẫn chung đợt thực tập kỳ 2 năm học 2015-2016(04/01/2016)
Lịch học tập kỳ 2 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 4/1/2016 đến 8/1/2016)(31/12/2015)
Kết quả đăng ký học kỳ II năm học 2015-2016 (xử lý lần 2)(28/12/2015)
Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - Khoa Kế hoạch - Quản trị(24/12/2015)
Kế hoạch xét tốt nghiệp Cao đẳng chính qui đợt 1 năm 2016(17/12/2015)
Kết quả đăng ký học kỳ II năm học 2015-2016(16/12/2015)
Lịch học tập kỳ 1 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 30/11 đến 5/12/2015)(26/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 23/11 đến 28/11/2015)(19/11/2015)
LỊCH THI HỌC KỲ I HỆ TRUNG CẤP KHOÁ K38 NĂM HỌC 2015-2016(13/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (16/11->20/11/2015)(13/11/2015)
LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I KHÓA CAO ĐẲNG TÍN CHỈ NĂM HỌC 2015-2016(11/11/2015)
QĐ 582 Về mức thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016(06/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 09/11 đến 14/11/2015)(05/11/2015)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ I năm học 2015-2016(03/11/2015)
Chỉnh sửa thông tin trên chứng chỉ AN-QP(03/11/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 02/11 đến 07/11 năm 2015)(29/10/2015)
Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (29/10/2015)
Khám sức khỏe cho HS-SV Khóa 2015(29/10/2015)
Thời khóa biểu các môn học thay thế khóa luận, học kỳ I năm 2015-2016(29/10/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 26/10 đến 31/10/2015- 01 tuần )(23/10/2015)
QĐ về việc đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp chính qui đợt 2 năm 2015(22/10/2015)
Lịch học tập kỳ 1 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 19/10 đến 24/10/2015- 01 tuần )(17/10/2015)
Kế hoạch tổ chức giảng dạy GDQP-AN cho sinh viên Cao đẳng khóa 2015(15/10/2015)
Lịch học tập kỳ 1 năm 2015-2016 Hệ Trung cấp khóa K38 (Từ 12/10 đến 17/10/2015)(08/10/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - (Khóa Cao Đẳng 015) (Từ ngày 28 tháng 09 năm 2015 đến ngày 09 tháng 01 năm 2016 )(08/10/2015)
Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của Khoa Tài chính - Ngân hàng(06/10/2015)
Thông báo tham dự buổi nói chuyện chuyên đề của Khoa Kế hoạch – Quản trị(06/10/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 05/10 đến 10/10/2015- 01 tuần )(01/10/2015)
Khoa Tin học - Ngoại ngữ thông báo cho tất cả SV theo học chuyên ngành Tin(01/10/2015)
Lịch học các lớp Cao đẳng 2015(28/09/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38 (Từ 28/09 đến 03/10 năm 2015)(25/09/2015)
Lịch học K38 từ ngày 21/9 đến 26/9/2015(18/09/2015)
Quyết định cấp học bổng cho học sinh, sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015(16/09/2015)
Thông báo Nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 3(14/09/2015)
Điểm rèn luyện Cao đẳng khóa 2012,2013,2014 và Trung cấp K37(10/09/2015)
Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, TCCN đợt 2 năm 2015(07/09/2015)
LỊCH HỌC TẬP KỲ I / 2015 - 2016 - HỆ TRUNG CẤP KHÓA K38(03/09/2015)
Về việc đăng ký học tin chỉ kỳ 1 năm 2015-2016(29/08/2015)
Lịch học K38 từ ngày 31/08/2015 đến 05/09/2015(28/08/2015)
Mở đăng ký bổ sung kỳ 1 năm 2015-2016(28/08/2015)
Danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015(26/08/2015)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo Kế hoạch thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015-2016(26/08/2015)
Khoa Tin học - Ngoại ngữ thông báo kế hoạch thực tập kỳ 1 năm 2015-2016(24/08/2015)
Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo hướng dẫn chung về thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2015-2016(24/08/2015)
Lịch học tập kỳ I năm 2015-2016 hệ Trung cấp khóa K38(20/08/2015)
Về thời gian học cho các lớp tín chỉ học kỳ I năm học 2015-2016(19/08/2015)
Thông báo cho sinh viên khoa Kế toán(18/08/2015)
Đăng ký tín chỉ kỳ 1 năm học 2015-2016(18/08/2015)
Lịch học Trung câp K38 từ ngày 17/08/2015 đến 21/08/2015(12/08/2015)
Thông báo tuyển sinh cao đẳng năm 2015(11/08/2015)
Chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp TCCN năm 2015(09/07/2015)
Các lớp học phần sinh viên có đơn yêu cầu mở lớp kỳ hè năm học 2014-2015 và các lớp học phần học kỳ I năm học 2015-2016(17/08/2015)
Nộp học phí kỳ hè năm học 2014 – 2015(09/07/2015)
Danh sách sinh viên khóa 13 trở về trước và các chứng chỉ chuẩn đầu ra (cập nhật mới nhất)(06/07/2015)
Quyết định về việc công nhận đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đợt 1 hệ chính qui năm học 2014-2015(18/06/2015)
Thông báo V/v nộp các chứng chỉ đối với sinh viên(16/06/2015)
Khoa Kế toán thông báo mời tất cả SV của Khoa đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề hướng nghiệp ngày 12/6/2015(10/06/2015)
Các lớp bị hủy sau khi xử lý đợt 1 kỳ 1 năm 2015-2016(10/06/2015)
Khoa Kế toán thông báo đến sinh viên đang học thay thế khóa luận kỳ 2 năm 2014-2015 (CĐ 12) buổi sinh hoạt chuyên đề hướng (08/06/2015)
Về việc đăng ký thi lại tốt và nộp lệ phí thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp năm học 2014-2015(01/06/2015)
Các lớp học phần bị hủy trong kỳ hè 2014-2015 sau khi xử lý đợt 2(16/05/2015)
Buổi nói chuyên đề cho sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng chuẩn bị tốt nghiệp(13/05/2015)
Kết quả đăng ký học kỳ hè năm 2014-2015(05/05/2015)
Thông báo nghỉ học(01/05/2015)
Lịch học thay thế khóa luận các lớp liên thông Khóa 2013(21/04/2015)
Quyết định về việc miễn giảm học phí kỳ II 2014-2015(16/04/2015)
Lịch học thay thế khóa luận kỳ II năm 2014-2015(15/04/2015)
Quyết định khen thưởng 17 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đợt 1 năm 2015(13/04/2015)
Kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng đợt I năm 2015(03/04/2015)
Thông báo nghỉ học(30/03/2015)
Thông báo V/v nộp các chứng chỉ đối với sinh viên(17/03/2015)
Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra kỹ năng mềm K05(16/03/2015)
Danh sách thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015(06/03/2015)
Thông báo kế hoạch hướng dẫn TTTN học kỳ 2/2014-2015 của khoa Tin học - ngoại ngữ(19/01/2015)
Thông báo kế hoạch hướng dẫn TTTN học kỳ 2/2014-2015 của khoa Tài chính-Ngân hàng và khoa Kế hoạch quản trị(16/01/2015)
Thông báo thời gian học kỳ 2 năm học 2014-2015 và lịch học các lớp CĐLT khóa 2014(16/01/2015)
THÔNG BÁOV/v: nộp các chứng chỉ đối với sinh viên(07/01/2015)
THÔNG BÁOThời gian nghỉ Tết âm lịch Ất Mùi(27/12/2014)
Kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2014-2015(05/12/2014)
Lịch học các Học phần thay thế khóa luận kỳ I/2014-2015(11/11/2014)
Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2014-2015(30/10/2014)
Kế hoạch tổ chức giảng dạy AN-GDQP cho sinh viên khóa 2014(09/10/2014)
Thông báo v/v chuyển điểm THĐC và THƯD để làm chứng chỉ Tin học B(06/10/2014)
Thông báo V/v thu học phí học kỳ I, năm học 2014 - 2015(15/09/2014)
Thông báo v/v nộp các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và kỹ năng mềm(10/09/2014)
THÔNG BÁOVề việc nộp học phí kỳ hè năm học 2013 – 2014 của sinh viên(20/08/2014)
Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp CĐ và TCCN năm 2014(06/09/2014)
Thông báo nộp học phí kỳ hè năm học 2013-2014(22/07/2014)
V/v nhận thẻ sinh viên liên kết tại ngân hàng(09/05/2014)
Thông báo nghỉ học(07/05/2014)
Thời Khóa biểu các học phần thay thế khóa luận học kỳ II/2013-2014(29/04/2014)
Danh sách các lớp HP có SV tham gia học GDQP đợt 4(22/04/2014)
Thông báo v/v nhận bằng Tốt nghiệp hệ Cao đẳng(07/04/2014)
Thông báo nghỉ lễ(04/04/2014)
Thông báo nghỉ học(28/03/2014)
Danh sách các lớp HP có SV tham gia học GDQP đợt 3(27/03/2014)
Thông báo nghỉ học(03/03/2014)
Kế hoạch và quy định thực tập đ/v SV khoa Tài chính - Ngân hàng(25/02/2014)
Thông báo yêu cầu đạt kỹ năng mềm khi TN đối với SV Cao đẳng CQ(19/02/2014)
Thông báo thu học phí học phần thay thế khóa luận kỳ I/2013-2014(24/12/2013)
K/h Tổ chức hướng dẫn sinh viên cao đẳng khóa 2013 đăng ký học trực tuyến(12/12/2013)
Về việc học giáo dục quốc phòng đối với sinh viên cao đẳng hệ liên thông(09/12/2013)
Danh sách dự kiến xét công nhận tốt nghiệp(14/08/2013)
Lịch thi kỳ hè năm 2013(14/08/2013)
Về việc nộp tiền học Giáo dục quốc phòng hè 2013(25/06/2013)
Về việc học Giáo dục quốc phòng hè 2013(18/06/2013)
Về việc đăng ký học kỳ hè năm học 2012 – 2013(15/05/2013)
V/v nộp học phí HP thay thế KL học kỳ II/2012-2013(08/05/2013)
Thời khóa biểu các môn TTKL(05/05/2013)
Về việc thay đổi lịch thi giữa kỳ II/2012-2013(23/04/2013)
Về việc nộp học phí học kỳ II /2012-2013(09/04/2013)
Thông báo nghỉ học ngày 11/4/2013(03/04/2013)
Kế hoạch hiến máu nhân đạo đợt I năm 2013(02/04/2013)
Về việc thu học phí đợt 2 học kỳ II/2012-2013(17/03/2013)
Kế hoạch tổ chức dã ngoại(13/03/2013)
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá lần 2 năm 2013(13/03/2013)
Về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2012 - 2013(22/02/2013)
V/v thay đổi thời gian thi môn Toán cao cấp và môn NPCB(21/02/2013)
Về việc nhận vé tàu xe hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết(24/01/2013)
Mẫu đơn xin đăng ký học 2 ngành song song(17/01/2013)
Về thời gian học của học kỳ II /2012-2013(14/01/2013)
Lịch và danh sách thi học kỳ I cao đẳng 2012(10/01/2013)
Về việc nộp học phí học kỳ I /2012-2013(10/01/2013)
Về việc nhận học bổng của sinh viên(09/01/2013)
Kế hoạch TTTN học kỳ II năm 2012-2013(05/01/2013)
Thời gian đăng ký tín chỉ đợt cuối học kỳ II năm học 2012-2013(03/01/2013)
Thời gian học GDQP đợt 4(03/01/2013)
Thời gian đăng ký học đợt 2(26/12/2012)
Về thời gian học tập từ từ học kỳ II năm học 2012-2013(20/12/2012)
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí kỳ I, năm học 2012 - 2013(19/12/2012)
Thời gian đăng ký học tín chỉ(16/12/2012)
V/v thu học phí đợt cuối học kỳ I năm học 2012-2013(30/11/2012)
V/v cử sinh viên học GDQP -AN đợt 3 năm học 2012-2013(30/11/2012)
Bổ sung hồ sơ làm thẻ sinh viên liên kết(09/11/2012)
H/dẫn đăng ký HP thay thế khóa luận học kỳ I năm 2012-2013(07/11/2012)
Sinh viên khóa 2012 học quân sự đợt 2(30/10/2012)
Lịch học các lớp CĐ 2012(04/10/2012)
Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa học của sinh viên nhập học năm 2012(29/09/2012)
Về việc buộc thôi học đ/v sinh viên chưa nộp học phí(06/09/2012)
Tra cứu điểm trúng tuyển nguyện vọng I năm 2012(21/08/2012)
Về việc đăng ký học phần các lớp tiếng anh thương mại khóa 2010(20/07/2012)
Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT(24/05/2012)
 
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :